Biblijos vartai

Atversta Lk15,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi!’ Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos. O sūnus jam tarė: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi’. Tas jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko’.

Lk 15,1 Prie Jėzaus artindavosi visi muitininkai ir nusidėjėliai Jo pasiklausyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,10-13 Ez 18,27 Mt 21,28-31 Lk 5,29-32 Lk 7,29 Lk 13,30 Rom 5,20 1 Tim 1,15 muitininkaspaklydęs sūnusšimtą aviųšventas vanduotavo avysatgailapalaidūnas
Lk 15,2 Fariziejai ir Rašto žinovai murmėjo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,11 Lk 5,30 Lk 19,7 Lk 7,39 Apd 11,3 Gal 2,12 Lk 7,34 Lk 15,29-30 1 Kor 5,9-11 grįžo sūnuspaklydęs sūnussūnus palaidūnasšimtą aviųtavo avys
Lk 15,3 Tada Jis pasakė jiems palyginimą: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti dievas duosIzraelio avisšimtą aviųšvelniaitavo avysvaltis
Lk 15,4 „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kol suranda? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 34,11-12 Ez 34,16 Ps 119,176 Jer 50,6 1 Pt 2,25 Iz 53,6 Ez 34,8 Ez 34,31 Mt 12,11 Mt 18,12-14 Lk 13,15 Lk 15,4-7 Lk 19,10 Jn 10,15-16 Jn 10,26-28 Rom 2,1 atstumtasisavysAvių vartaifariziejusganytojasIzraelio aviskartoknetekes protopaklydęs sūnuspasiklydęspaskutinis Adomasprarasti sieląprašykpražuvęsšimtą aviųtavo avys
Lk 15,5 Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 40,10-11 Iz 46,3-4 Iz 53,10-11 Iz 62,5 Iz 62,12 Iz 63,9 Jer 32,41-42 Ez 18,23 Ez 33,11 Mch 5,4 Mch 7,18 Sof 3,17 Lk 15,23-24 Lk 15,32 Lk 19,9 Lk 23,43 Jn 4,34-35 Jn 15,11 Apd 9,1-16 Rom 10,20-21 Ef 1,19-20 Ef 2,3-6 Ef 2,10 Ef 3,7 1 Tes 1,5 2 Tim 2,26 Tit 3,3-7 Heb 12,2 1 Pt 1,5 šimtą avių
Lk 15,6 ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Pt 2,25 Ps 119,176 Iz 66,10-11 Lk 2,13-14 Lk 15,7 Lk 15,10 Lk 15,24 Jn 3,29 Jn 15,14 Apd 11,23 Apd 15,3 Fil 1,4 Fil 2,17 Fil 4,1 1 Tes 2,19 1 Tes 3,7-9 1 Pt 2,10 pražuvęsšimtą aviųtavo avys
Lk 15,7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 5,32 Lk 15,10 Pat 30,12 Mt 18,13 Lk 15,29 Lk 15,32 Lk 16,15 Lk 18,9-11 Rom 7,9 Fil 3,6-7 dėl džiaugsmodovanotaįtikėtijėzuje kristujepirkimasšimtą avių
Lk 15,8 Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 34,12 Lk 19,10 Jn 10,16 Jn 11,52 Ef 2,17 dešimt raupsptuojuGibeonasgimtojiieškojimasišpildytiJėzaus palyginimaimenkiausiosmonetapabaigtipaklydęs sūnuspersekiojamaspersekiojoregimasaulsidabrassužeistasvetimo skausmastapo regimatik pirmyntobulivanduoveliuonisvertybėsvertybės sveikatavertybės šeimavyras zmonavyras žmonažaizdažarijas liežuvis
Lk 15,9 Radusi susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,6-7 pražuvęsšimtą aviųtavo avys
Lk 15,10 Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 1,14 2 Krn 33,13-19 Ez 18,23 Ez 18,32 Ez 33,11 Mt 18,10 Mt 18,14 Mt 28,5-7 Lk 2,1-14 Lk 7,47 Lk 13,5 Lk 15,7 Apd 5,19 Apd 10,3-5 Apd 11,18 2 Kor 7,10 Flm 1,15 Apr 5,11-14 angelų galiadėl džiaugsmodžiaugsmo evangelijastebišimtą aviųtikrasis
Lk 15,11 Jis kalbėjo toliau: „Vienas žmogus turėjo du sūnus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,23-31 aš padarysiubūti turtingugrįžo sūnuskanaaniečiaikaroliaimano sūnusmeilužismiltainegailestingasnusimetėpadarysiu juspalaidūnaspasirypaveldiplėšti, žudytisėdynėspindesysstabmeldyssūnus palaidūnassvajotojassvetimo skausmastarnaus tau
Lk 15,12 Kartą jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį’. Tėvas padalijo sūnums turtą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 12,44 Lk 15,30 Įst 21,16-17 Ps 16,5-6 Ps 17,14 grįžo sūnuspaklydęs sūnuspaveldassunus paklydelissūnus palaidūnas
Lk 15,13 Praėjus kelioms dienoms, jaunesnysis sūnus, pasiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, iššvaistė savo turtą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,30 Lk 16,1 2 Krn 33,1-10 Job 21,13-15 Job 22,17-18 Ps 10,4-6 Ps 73,27 Pat 5,8-14 Pat 6,26 Pat 18,9 Pat 21,17 Pat 21,20 Pat 23,19-22 Pat 27,8 Pat 28,7 Pat 29,3 Mok 11,9-10 Iz 1,4 Iz 22,13 Iz 30,11 Iz 56,12 Jer 2,5 Jer 2,13 Jer 2,17-19 Jer 2,31 Am 6,3-7 Mch 6,3 Lk 16,19 Rom 13,13-14 Ef 2,13 Ef 2,17 1 Pt 4,3-4 2 Pt 2,13 barniaigerbtigrįžo sūnusmalonumaimalonumųnegaunatepalaidopigus auksaspyragassunus paklydelissūnus palaidūnas
Lk 15,14 Kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas, ir jis pradėjo stokoti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 33,11 Ez 16,27 Oz 2,9-14 Am 8,9-12 paklydęs sūnussūnus palaidūnasvargšas dvasia
Lk 15,15 Tada apsistojo pas vieną tos šalies gyventoją. Tas jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,3 2 Krn 28,22 Iz 1,5 Iz 1,9-13 Iz 57,17 Jer 5,3 Jer 8,4-6 Jer 31,18-19 Ez 16,52 Ez 16,63 Nah 3,6 Mal 2,9 Lk 8,32-34 Lk 15,13 Rom 1,24-26 Rom 6,22 1 Kor 6,9-11 Ef 2,2-3 Ef 4,17-19 Ef 5,11-12 Kol 3,5-7 2 Tim 2,25-26 Tit 3,3 Apr 2,21-22 grįžo sūnusLukaspasiklydęsperlai kiaulėspilietybėsunus paklydelissūnus palaidūnasžvėrelių
Lk 15,16 Jis geidė prikimšti pilvą bent ankštimis, kurias ėdė kiaulės, bet ir tų niekas jam neduodavo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 73,22 Ps 142,4 Iz 44,20 Iz 55,2 Iz 57,3 Rd 4,5 Oz 12,1 Jon 2,2-8 Rom 6,19-21 grįžo sūnuspistacijaskausmas skrandyjesūnus palaidūnas
Lk 15,17 Tada susiprotėjęs jis tarė: ‘Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 73,20 Mok 9,3 Jer 31,19 Rd 1,7 Ez 18,28 Lk 8,35 Lk 15,18-19 Lk 16,23 Apd 2,37 Apd 16,29-30 Apd 26,11-19 Ef 2,4-5 Ef 5,14 Tit 3,4-6 Jok 1,16-18 dvasinis skausmaspalaiminti alkstantyssūnus palaidūnastarnaiteisingumo Dievasatgaila
Lk 15,18 Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 15,21 Lk 18,13 Kun 26,40-41 1 Kar 8,47-48 1 Kar 20,30-31 2 Kar 7,3-4 2 Krn 33,12-13 2 Krn 33,19 Job 33,27-28 Job 36,8-10 Ps 25,11 Ps 32,3-5 Ps 51,3-5 Ps 116,3-7 Pat 23,13 Iz 63,16 Jer 3,19 Jer 31,6-9 Jer 31,20 Jer 50,4-5 Rd 3,18-22 Rd 3,29 Rd 3,40 Dan 4,26 Oz 2,6-7 Oz 14,1-3 Jon 2,4 Jon 3,9 Mt 3,6 Mt 6,9 Mt 6,14 Mt 7,11 Lk 11,2 1 Jn 1,8-10 grįžo sūnusisgelbejimas dziaugsmasnusidėjopaklydęs sūnusrandaisunus paklydelissūnus palaidūnas
Lk 15,19 Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,6-7 Pr 32,10 Joz 9,24-25 Job 42,6 Ps 84,10 Mt 15,26-27 Lk 5,8 1 Kor 15,9 1 Tim 1,13-16 Jok 4,8-10 1 Pt 5,6 paklydęs sūnussūnus palaidūnastarnai
Lk 15,20 Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir, apimtas gailesčio, pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,37 Pr 45,14 Pr 46,29 Pr 33,4 Įst 30,2-4 Ps 86,5 Job 33,27-28 Ps 86,15 Ps 103,10-13 Iz 49,15 Iz 55,6-9 Iz 57,18 Jer 31,20 Ez 16,6-8 Oz 11,8 Mch 7,18-19 Apd 2,39 Ef 2,13 Ef 2,17 Dievo gailestingumasDievui tėvuiempatijafizinis prisilietimasgailestingumasgrįžo sūnusklausimaiprarasta tevynepražuvęsrūpesčiusunus paklydelissūnus palaidūnassustojimątėtistėvystėtevo valiatėvp dienatobulumas tėvasužjaučiaviešpaties globojebesąlygiška meilė
Lk 15,21 O sūnus jam tarė: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 51,4 Lk 15,18-19 Ps 143,2 Jer 3,13 Ez 16,63 Rom 2,4 1 Kor 8,12 grįžo sūnusnusidėjaupaklydęs sūnussunus paklydelissūnus palaidūnasšimtą avių
Lk 15,22 Bet tėvas įsakė savo tarnams: ‘Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 41,42 Apr 6,11 Est 3,10 Est 8,2 Zch 3,3-5 Įst 33,25 Ps 18,33 Ps 45,13 Ps 132,9 Ps 132,16 Gg 7,1 Iz 61,10 Ez 16,9-13 Mt 22,11-12 Rom 3,22 Rom 8,15 Rom 13,14 Gal 3,27 Gal 4,5-6 Ef 1,13-14 Ef 4,22-24 Ef 6,15 Apr 2,17 Apr 3,4-5 Apr 3,18 Apr 7,9 Apr 7,13-14 Apr 19,8 balti rūbaigeltona spalvagrįžo sūnusmiltaimoters aprangapalaidūnaspapuošalaipigus auksasrozinesunus paklydelissūnus palaidūnasvestuvių žiedasžiedai
Lk 15,23 Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Valgysim ir linksminsimės! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 18,7 Ps 63,5 Pat 9,2 Iz 25,6 Iz 65,13-14 Mt 22,2-14 gimtadienisgrįžo sūnusjuodgrūdėkurapkamaistasparuošia maistasūnus palaidūnasšvenčiantšventimasšventinti bažnyčiąšvęskite dienašvęsti
Lk 15,24 Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado’. Ir jie pradėjo linksmintis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,32 Ef 2,1 Ef 2,5 Ef 5,14 Kol 2,13 1 Tim 5,6 Apr 3,1 Pr 45,28 Iz 35,10 Iz 66,11 Jer 31,12-17 Ez 34,4 Ez 34,16 Mt 18,10-13 Mk 8,22 Lk 10,19 Lk 15,4 Lk 15,7-9 Lk 19,10 Jn 5,21 Jn 5,24-25 Jn 11,25 Rom 6,11 Rom 6,13 Rom 8,2 Rom 11,15 Rom 12,15 1 Kor 12,26 2 Kor 5,14-15 Jud 1,12 dvasių atskyrimasgrįžo sūnusjį atrastumeNojaus sūnaipaklydęs sūnuspalaidūnaspražuvęsrūpintis mirusiaissunus duotassunus paklydelissūnus palaidūnasšventimasšvęskite diena
Lk 15,25 O vyresnysis jo sūnus buvo laukuose. Kai grįždamas prisiartino prie namų, išgirdo muziką ir šokius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,20 2 Sam 6,14 Ps 30,11 Ps 126,1 Ps 149,3 Ps 150,4 Mok 3,4 Jer 31,4 Lk 7,32 Lk 15,11-12 atlikodabartisdainadovydas giedaerodaserodiadagrįžo sūnusinstrumentaijoachimaskaraliaus dukraklausyk Izraelimuzikapalaidūnasskambantis cimbolaisokissūnus palaidūnassutuoktiniaišokiaišokisšokti Dievuitingėti
Lk 15,26 Pasišaukęs vieną iš tarnų, jis paklausė, kas čia dedasi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 15,27 Tas jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,30 Apd 9,17 Apd 22,13 Flm 1,16
Lk 15,28 Tada šis supyko ir nenorėjo eiti vidun. Tėvas išėjęs ėmė jį kviesti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 4,5-7 1 Sam 18,8 1 Sam 17,28 Iz 65,5 Iz 66,5 Jon 4,1-4 Jon 4,9 Mt 20,11 Lk 5,30 Lk 7,39 Lk 13,34 Lk 15,2 Lk 24,47 Apd 13,45 Apd 13,50 Apd 14,2 Apd 14,19 Apd 22,21-22 Rom 10,19 2 Kor 5,20 1 Tes 2,16 grįžo sūnuspikta moterissunus paklydelissūnus palaidūnas
Lk 15,29 O jis atsakė tėvui: ‘Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nedavei nė ožiuko pasilinksminti su draugais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 15,13-14 Iz 58,2-3 Iz 65,5 Zch 7,3 Mal 1,12-13 Mal 3,14 Mt 20,12 Lk 15,7 Lk 17,10 Lk 18,9 Lk 18,11-12 Lk 18,20-21 Lk 19,21 Rom 3,20 Rom 3,27 Rom 7,9 Rom 10,3 Fil 3,4-6 1 Jn 1,8-10 Apr 2,17 Apr 3,17 doras gyvenimassūnus palaidūnas
Lk 15,30 Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo turtą su kekšėmis, tu tuojau papjovei jam nupenėtą veršį’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 29,3 Lk 15,12-13 Iš 32,7 Iš 32,11 Lk 15,22-23 Lk 15,32 Lk 18,11 grįžo sūnuspaleistuvesunus paklydelissūnus palaidūnas
Lk 15,31 Tėvas atsakė: ‘Sūnau, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 20,13-16 Mk 7,27-28 Lk 19,22-23 Rom 9,4 Rom 11,1 Rom 11,35 sūnus palaidūnas
Lk 15,32 Bet reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado!’“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,24 Ps 51,8 Iz 35,10 Oz 14,9 Jon 4,10-11 Lk 7,34 Rom 3,4 Rom 3,19 Rom 15,9-13 Ef 2,1-10 Dangusgrįžo sūnuspaklydęs sūnusrūpintis mirusiaissunus paklydelissūnus palaidūnasšvenčiantšventimasšvęskite diena

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį