ieškauDievo.lt

Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios

Efeziečiams 5,18