ieškauDievo.lt

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.

Mato 5,9