Biblijos vartai

Atversta Įst 15,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei kuris tavo brolių, gyvenančių žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duos, suvargtų, neužkietink širdies ir neužgniaužk prieš jį savo rankos, bet atverk jam plačiai savo ranką ir skolink jam, kiek reikia patenkinti jo poreikiui. Tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai Viešpats, tavo Dievas, palaimins tave visuose tavo darbuose ir kur tu bepridėtum savo ranką. Tu ir tavo šeima valgykite juos Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje kiekvienais metais toje vietoje, kurią Viešpats išsirinks.

Įst 15,1 „Kas septintieji metai – atleidimo metai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,10 Iš 23,10-11 Kun 25,2-4 Iš 21,2 Iz 61,1-3 Jer 36,8-18 Lk 4,18-19 atleisitebankrotasišlaisvinimasnebūkite skolingiskolos Raštasuždarbis
Įst 15,2 Tais metais kiekvienas skolintojas tedovanoja skolininkui skolas, ar jis būtų artimas, ar brolis, nes tai Viešpaties atleidimo metai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 5,7-11 Iz 58,3 Am 8,4-6 Mt 6,12 Mt 6,14-15 Mt 18,25-35 Lk 6,34-38 Lk 7,42 Jok 2,13 atleisitenebūkite skolingiskolos Raštas
Įst 15,3 Iš svetimšalio gali reikalauti, bet savo broliui turi dovanoti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 23,20 Iš 22,25 Mt 17,25-26 Jn 8,35 1 Kor 6,6-7 Gal 6,10 bankrotassvetimšaliai
Įst 15,4 Nebent kai nebus tarp jūsų suvargusio žmogaus, nes Viešpats Dievas gausiai palaimins tave žemėje, kurią duoda tau paveldėti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 14,29 Įst 28,1-8 Įst 28,11 Pat 11,24-25 Pat 14,21 Pat 28,27 Iz 58,10-11 investavimanašliupamaitinote vargšąskurdžios aukosvargšai
Įst 15,5 Jei atidžiai klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso, ir vykdysi įsakymus, kuriuos paskelbiau šiandien, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,3-14 Įst 4,9 Įst 11,13-15 Įst 28,1-15 Joz 1,7 Ps 19,11 Iz 1,19-20 Fil 1,27 bankrotas
Įst 15,6 Jis tave laimins, kaip pažadėjo. Tu skolinsi daugeliui tautų, bet nieko neimsi skolon, viešpatausi daugeliui tautų, o tau niekas neviešpataus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,12-13 Įst 28,44 1 Kar 4,21 1 Kar 4,24 Ezr 4,20 Pat 22,7 2 Krn 9,26 Neh 9,27 Ps 37,21 Ps 37,26 Ps 112,5 Lk 6,35 Biblija teigiablogas vergasdomėtis pasauliukiautasMozes palaiminimasnebūkite skolinginelieka skolingasnesikolinsipalaiminti rankapasižadėtipaskolasidabro taisyklėskolaskolingi meilęskolininkaiskolininkas vergasskolintiskolos naštaskolos padengtosskolos piniguskolos Raštastu nesiskolinsiūkvedys
Įst 15,7 Jei kuris tavo brolių, gyvenančių žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duos, suvargtų, neužkietink širdies ir neužgniaužk prieš jį savo rankos, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 15,9 Pat 21,13 Mt 18,30 Jok 2,15-16 1 Jn 3,16-17 ateikite ištroškęnegailestingasnesikolinsišlovės turtųtikėjimo ugdymas
Įst 15,8 bet atverk jam plačiai savo ranką ir skolink jam, kiek reikia patenkinti jo poreikiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 5,42 Lk 6,34 valgisskolinimas
Įst 15,9 Žiūrėk, kad pikta mintis neįeitų į tavo širdį: ‘Nebetoli septintieji, atleidimo metai’, ir neatstumtum beturčio brolio, nenorėdamas jam skolinti, kad jis nesišauktų Viešpaties prieš tave ir tau nebūtų nuodėmės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 24,15 Mt 20,15 Iš 22,23 Job 34,28 Pat 23,6 Pat 28,22 Jok 5,4 Iš 3,7 Įst 15,1 Įst 28,54-56 Ps 9,12 Pat 4,23 Pat 21,13 Pat 24,9 Jer 17,10 Mt 15,19 Mt 25,41-45 Mk 7,21-22 Rom 7,8-9 Jok 4,5 Jok 4,17 Jok 5,9 1 Pt 4,9 1 Jn 3,15-17 atleisiteatlyginimasBeliarasbenamystėinkstaiiš širdiesišlaisvinimasišmintinga širdismokslininkasnetinkamas elgesyspamaitinote vargšąskolos Raštas
Įst 15,10 Tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai Viešpats, tavo Dievas, palaimins tave visuose tavo darbuose ir kur tu bepridėtum savo ranką. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 14,29 Įst 24,19 Pat 22,9 Įst 14,19 Įst 15,4 Ps 41,1-2 Pat 11,24-25 Iz 32,8 Iz 58,10 Mt 25,40 Apd 20,35 Rom 12,8 2 Kor 9,5-11 Fil 4,18-19 1 Tim 6,18-19 Heb 13,16 1 Pt 4,11 ateikite ištroškędalinimas pinigukas atskirsne darbaisnegaunatepalaiminti alkstantysteisingas pasaulis
Įst 15,11 Beturčių visuomet bus krašte, todėl įsakau ištiesti ranką broliui ir beturčiui, kuris gyvena tavo šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 26,11 Mk 14,7 Jn 12,8 Įst 15,8 Pat 22,2 Mt 5,42 Lk 12,33 Apd 2,45 Apd 4,32-35 Apd 11,28-30 2 Kor 8,2-9 1 Jn 3,16-18 ateikite ištroškębroliai manoėjo vandeniuskurdžios aukos
Įst 15,12 Jei tau parsiduos tavo brolis hebrajas, vyras ar moteris, ir ištarnaus tau šešerius metus, septintais metais paleisk jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 34,14 Kun 25,39-41 Iš 21,2-6 Įst 15,1 Jn 8,35-36 pavergtasvergoveverguvergus mušti
Įst 15,13 Suteikęs jam laisvę, neišleisk jo tuščiomis rankomis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,42 Iš 3,21 Kun 25,42-44 Pat 3,27-28 Jer 22,13 Mal 3,5 Kol 4,1 tuščia kalba
Įst 15,14 Aprūpink jį iš bandos, aruodo ir vyno spaustuvo; iš to, kuo Viešpats Dievas tave palaimino, duok jam. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 8,10 Ps 68,10 Pat 10,22 Apd 20,35 1 Kor 16,2
Įst 15,15 Atsimink, kad vergavai Egipto žemėje, o Viešpats Dievas išlaisvino tave. Todėl šiandien tau tai įsakau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 16,12 Iš 20,2 Įst 5,14-15 Iz 51,1 Mt 6,14-15 Mt 18,32-33 Ef 1,7 Ef 2,12 Ef 4,32-2 Tit 2,14 1 Jn 3,16 1 Jn 4,9-11 vergus mušti
Įst 15,16 Bet jei vergas sakytų: ‘Nenoriu išeiti, nes myliu tave bei tavo namus’, nes jam yra gerai pas tave, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,5-6 Ps 40,6 Ps 40,8
Įst 15,17 tada imk ylą ir perverk jo ausį prie namo durų; jis liks tavo vergu visam laikui. Su tarnaite pasielk taip pat. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 25,39-42 1 Sam 1,22 ausįausisdėviDievo gerumasdraudimaigaujosgrobkitekasa duobękeitimasisko ausisnenugalimasnuomininkainuotraukaparodopervėrėskaidruskolingasvienas kūnas
Įst 15,18 Tenebūna tau sunku paleisti jį į laisvę, nes jis buvo vertas dviejų samdinių, tarnaudamas tau šešerius metus; ir Viešpats Dievas laimins visus tavo darbus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 16,14 Iz 21,16 Lk 17,7-8 bankrotasvergovevergus mušti
Įst 15,19 Kiekvieną galvijų ir avių pirmagimį patinėlį pašvęsk Viešpačiui, savo Dievui. Nenaudok galvijų pirmagimių darbui ir nekirpk avių pirmagimių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,2 Iš 13,12 Kun 27,26 Sk 18,15 Sk 18,17 Įst 12,17 Įst 16,14 Iš 34,19 Sk 3,13 Įst 12,5-7 Įst 14,23 Įst 16,11 Rom 8,29 Heb 12,23 bulius
Įst 15,20 Tu ir tavo šeima valgykite juos Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje kiekvienais metais toje vietoje, kurią Viešpats išsirinks. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,5-7 Įst 12,17 Įst 14,23
Įst 15,21 Jei jis turėtų kliaudą, būtų raišas ar aklas, ar turėtų kitokį trūkumą, tokio neaukok Viešpačiui, savo Dievui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 17,1 Kun 22,19-25 Mal 1,7-8 akli aklus
Įst 15,22 Tokius valgyk namuose. Juos gali valgyti švarus ir nešvarus žmogus, kaip valgo stirną ar briedį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,15-16 Įst 12,21-22 elnias
Įst 15,23 Tik nevalgyk jų kraujo, bet jį išliek žemėn kaip vandenį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,16 Kun 7,26 Įst 12,23 1 Sam 14,32 Ez 33,25 kraujaskraujo auka

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį