Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 1,1-53 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 53.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei iš tikrųjų tai padaryta mano valdovo karaliaus paliepimu, tai kodėl nepranešei savo tarnui, kas sėdės tavo soste po tavęs?“ Karalius Dovydas tarė: „Pašaukite Batšebą!“ Jai įėjus ir atsistojus prieš karalių, jis tarė: „Kaip gyvas Viešpats, kuris išvadavo mane iš visokių bėdų, tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs, kaip tau prisiekiau Viešpačiu, Izraelio Dievu. Tada Batšeba nusilenkė veidu iki žemės, išreiškė karaliui pagarbą ir tarė: „Tegyvuoja mano valdovas karalius Dovydas per amžius!“ Karalius Dovydas sakė: „Pašaukite kunigą Cadoką, pranašą Nataną ir Jehojados sūnų Benają!“ Jiems atėjus, karalius sakė: „Imkite savo valdovo tarnus, užsodinkite mano sūnų Saliamoną ant mano mulo ir palydėkite jį į Gihoną. Kaip Viešpats buvo su mano valdovu karaliumi, taip jis tebūna su Saliamonu ir tepadaro jo sostą didingesnį už mano valdovo karaliaus Dovydo sostą!“ Kunigas Cadokas, pranašas Natanas, Jehojados sūnus Benajas, keretai ir peletai nuėję užsodino Saliamoną ant karaliaus Dovydo mulo ir nulydėjo jį į Gihoną.

1 Kar 1,1 Karalius Dovydas paseno ir sulaukė daug metų. Gerai apklotas, jis nebesušildavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,11 Pr 24,1 Joz 23,1-2 2 Sam 5,4 1 Krn 23,1 1 Krn 29,27-28 Ps 90,10 Lk 1,7 alebastriniskaraliaiseervadaizerujosAchabasmeilė santuokapranašas
1 Kar 1,2 Jo tarnai jam tarė: „Leisk mums, mūsų valdove karaliau, paieškoti jaunos mergaitės, kuri tau patarnautų, tave slaugytų, su tavimi miegotų ir tave sušildytų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 16,5 Įst 10,8 Įst 13,6 1 Sam 16,21-22 2 Sam 12,3 2 Krn 29,11 Mok 4,11 Mch 7,5 brangintiikveptasšmeižtai
1 Kar 1,3 Jie ieškojo gražios mergaitės visame Izraelio krašte; suradę šunemietę Abišagą, atvedė ją pas karalių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 19,18 1 Sam 28,4 1 Kar 2,17-25 2 Kar 4,8 2 Kar 4,25 Est 2,2 Est 2,4 gazeleJeruzales dukraJeruzalės dukros
1 Kar 1,4 Mergaitė buvo labai graži; ji patarnavo karaliui ir slaugė jį, bet karalius jos nepažino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 1,25 branginti
1 Kar 1,5 Hagitos sūnus Adonijas didžiavosi, sakydamas: „Aš būsiu karalius“. Jis įsigijo vežimų bei žirgų ir penkiasdešimt vyrų, kurie bėgtų pirma jo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,4 2 Sam 15,1 Iš 9,17 Įst 17,15-16 Ts 9,2 1 Kar 1,11 1 Kar 2,24 1 Krn 3,2 1 Krn 22,5-11 1 Krn 28,5 1 Krn 29,1 Pat 16,18 Pat 18,12 Iz 2,7 Lk 14,11 Lk 18,14 ambicijospasisakytisvečiuose
1 Kar 1,6 Tėvas nieko jam nedraudė ir neperspėjo taip nedaryti. Be to, jis buvo labai gražus ir gimęs po Abšalomo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,3-4 1 Krn 3,2 1 Sam 3,13 1 Sam 9,2 1 Sam 10,23 2 Sam 14,25 Pat 22,15 Pat 23,13-14 Pat 29,15 Heb 12,5-6 garbinimo malda
1 Kar 1,7 Cerujos sūnus Joabas ir kunigas Abjataras sekė Adoniją ir jam padėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 20,25 1 Kar 2,22 1 Sam 22,20-23 2 Sam 8,16 2 Sam 15,12 2 Sam 15,24-29 2 Sam 15,35 2 Sam 20,23 1 Kar 2,26-35 1 Krn 11,6 Ps 2,2
1 Kar 1,8 Bet kunigas Cadokas ir Jehojados sūnus Benajas, pranašas Natanas, Šimis, Rėjas ir Dovydo karžygiai nepalaikė Adonijo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 4,18 2 Sam 20,25 2 Sam 23,8-39 2 Sam 7,2-4 2 Sam 8,17-18 2 Sam 12,1-15 1 Kar 2,35 1 Krn 11,10-47 1 Krn 27,5-6 Ez 44,15 Zch 12,13
1 Kar 1,9 Kartą Adonijas aukojo avis, jaučius ir nupenėtus galvijus prie Cokeleto akmens, šalia En Rogelio versmės. Ta proga jis pasikvietė visus savo brolius, karaliaus sūnus, ir visus Judo vyrus, kurie tarnavo karaliui, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 17,17 Joz 15,7 2 Sam 13,23-27 2 Sam 15,11-12 Pat 15,8 akmenimisakmenissvečiuose
1 Kar 1,10 bet pranašo Natano, Benajo, karžygių ir savo brolio Saliamono jis nepakvietė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 12,24 2 Sam 12,1-15 1 Kar 1,8 1 Kar 1,19
1 Kar 1,11 Natanas kalbėjo Saliamono motinai Batšebai: „Ar girdėjai, kad, mūsų valdovui Dovydui nežinant, Hagitos sūnus Adonijas tapo karaliumi? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 3,4 2 Sam 7,12-17 2 Sam 12,24-25 1 Krn 22,9-10 1 Krn 28,4-5 1 Krn 29,1
1 Kar 1,12 Aš noriu tau patarti, kaip išgelbėti save ir savo sūnaus Saliamono gyvybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,17 Ts 9,5 1 Kar 1,21 2 Kar 11,1 2 Krn 21,4 2 Krn 22,10 Pat 11,14 Pat 15,22 Pat 20,18 Pat 27,9 Jer 38,15 Mt 21,38 Apd 27,31
1 Kar 1,13 Nuėjusi pas karalių Dovydą, paklausk jį: ‘Ar mano valdovas karalius neprisiekė man, savo tarnaitei, kad mano sūnus Saliamonas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? Kodėl Adonijas dabar tapo karaliumi?’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,30 1 Kar 1,17 Įst 17,18 1 Kar 1,11 1 Kar 1,24 1 Kar 1,35 1 Kar 1,48 1 Kar 2,12 1 Krn 22,6-13 1 Krn 29,23 Ps 132,11-12 Iz 9,7 Jer 33,21 Lk 1,32-33
1 Kar 1,14 Tau tebekalbant su karaliumi, aš ateisiu ir patvirtinsiu tavo žodžius“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,17-27 2 Kor 13,1
1 Kar 1,15 Batšeba atėjo į karaliaus kambarį. Karalius buvo labai pasenęs, ir šunemietė Abišaga patarnavo jam. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,1 gazeleJeruzales dukraJeruzalės dukrosKristaus kelionėpriežastis pasekmėskurdžios aukosžūklė
1 Kar 1,16 Batšeba nusilenkė ir išreiškė pagarbą karaliui. Karalius klausė: „Ko nori?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 20,41 1 Sam 24,8 1 Sam 25,23 1 Kar 1,23 1 Kar 2,20 Est 7,2 Mt 20,21 Mt 20,32
1 Kar 1,17 Ji jam atsakė: „Mano valdove, tu prisiekei Viešpačiu, savo Dievu, savo tarnaitei, sakydamas: ‘Tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs ir jis sėdės mano soste’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,13 1 Kar 1,30 Pr 18,12 1 Pt 3,6
1 Kar 1,18 O dabar Adonijas, mano valdovui karaliui nežinant, tapo karaliumi! En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,24 2 Sam 15,10 1 Kar 1,5 1 Kar 1,11 1 Kar 1,27 Apd 3,17
1 Kar 1,19 Jis aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pasikvietė karaliaus sūnus, kunigą Abjatarą ir kariuomenės vadą Joabą, bet tavo tarno Saliamono nepakvietė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,7-10 1 Kar 1,25
1 Kar 1,20 Dabar, mano valdove karaliau, viso Izraelio akys yra nukreiptos į tave, ką tu paskirsi į savo sostą po savęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 23,2 1 Krn 22,8-10 1 Krn 28,5-6 1 Krn 28,10 1 Krn 29,1 2 Krn 20,12 Ps 25,15 Ps 123,2 Zch 3,9
1 Kar 1,21 Kitaip, mano valdovui karaliui atsigulus prie savo tėvų, aš ir mano sūnus Saliamonas būsime laikomi nusikaltėliais“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,16 1 Kar 2,10 Pr 15,15 2 Sam 7,12 1 Kar 2,15 1 Kar 2,22-24
1 Kar 1,22 Dar jai tebekalbant su karaliumi, atėjo pranašas Natanas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,15 Job 1,16-18 Dan 9,20
1 Kar 1,23 Buvo pranešta karaliui: „Atėjo pranašas Natanas“. Atėjęs jis nusilenkė prieš karalių veidu iki žemės En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,16 Rom 13,7 1 Pt 2,17
1 Kar 1,24 ir tarė: „Mano valdove karaliau, ar tu sakei, kad Adonijas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,5 1 Kar 1,13-14 1 Kar 1,17-18
1 Kar 1,25 Jis šiandien aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pakvietė visus karaliaus sūnus, kariuomenės vadus ir kunigą Abjatarą į vaišes. Jie valgo, geria ir šaukia: ‘Tegyvuoja karalius Adonijas!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,24 1 Kar 1,9 1 Kar 1,19 1 Sam 11,14-15 2 Sam 16,16 1 Kar 1,34 2 Kar 11,12 1 Krn 29,13 1 Krn 29,21 2 Krn 23,11 Mt 21,9 Mk 11,9-10 Lk 19,38
1 Kar 1,26 Bet manęs, tavo tarno, kunigo Cadoko, Jehojados sūnaus Benajo ir tavo sūnaus Saliamono jis nepakvietė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,8 1 Kar 1,10 2 Sam 7,2 2 Sam 7,12-17 2 Sam 12,25 1 Kar 1,19
1 Kar 1,27 Jei iš tikrųjų tai padaryta mano valdovo karaliaus paliepimu, tai kodėl nepranešei savo tarnui, kas sėdės tavo soste po tavęs?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,24 2 Kar 4,27 Jn 15,15
1 Kar 1,28 Karalius Dovydas tarė: „Pašaukite Batšebą!“ Jai įėjus ir atsistojus prieš karalių, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Kar 1,29 jis tarė: „Kaip gyvas Viešpats, kuris išvadavo mane iš visokių bėdų, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 4,9 Pr 48,16 Ts 8,19 1 Sam 14,39 1 Sam 14,45 1 Sam 19,6 1 Sam 20,21 2 Sam 12,5 1 Kar 2,24 1 Kar 17,1 1 Kar 18,10 2 Kar 4,30 2 Kar 5,16 2 Kar 5,20 Ps 34,19-22 Ps 72,14 Ps 136,24 Ps 138,7 atpirkimas
1 Kar 1,30 tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs, kaip tau prisiekiau Viešpačiu, Izraelio Dievu. Jis sėdės soste vietoje manęs, ir tai aš padarysiu šiandien“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,13 1 Kar 1,17
1 Kar 1,31 Tada Batšeba nusilenkė veidu iki žemės, išreiškė karaliui pagarbą ir tarė: „Tegyvuoja mano valdovas karalius Dovydas per amžius!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,4 Dan 3,9 Neh 2,3 Dan 5,10 Dan 6,6 Dan 6,21 2 Sam 9,6 1 Kar 1,25 Est 3,2 Mt 21,37 Ef 5,33 Heb 12,9 statybos
1 Kar 1,32 Karalius Dovydas sakė: „Pašaukite kunigą Cadoką, pranašą Nataną ir Jehojados sūnų Benają!“ Jiems atėjus, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,8 1 Kar 1,26 1 Kar 1,38
1 Kar 1,33 karalius sakė: „Imkite savo valdovo tarnus, užsodinkite mano sūnų Saliamoną ant mano mulo ir palydėkite jį į Gihoną. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 32,30 1 Kar 1,38 2 Krn 33,14 Pr 41,43 Kun 19,19 2 Sam 20,6-7 1 Kar 1,5 1 Kar 1,44-45 Est 6,6-11
1 Kar 1,34 Kunigas Cadokas ir pranašas Natanas ten jį tepatepa Izraelio karaliumi. Po to trimituokite ir šaukite: ‘Tegyvuoja karalius Saliamonas!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,1 2 Sam 15,10 1 Kar 1,25 2 Sam 5,3 1 Kar 19,16 2 Kar 9,3 2 Kar 9,13 2 Kar 11,12 1 Sam 16,3 2 Kar 11,14 2 Kar 9,6 2 Krn 23,11 Ps 45,7 Ps 89,20 Ps 89,36 Ps 98,5-7 Iz 45,1 Apd 10,38 2 Kor 1,21-22 1 Sam 16,12-13 2 Sam 2,4 pirmas trimitassuskambejo trimitasšofaras
1 Kar 1,35 Jūs lydėkite jį, kad jis ateitų ir atsisėstų mano soste. Jis karaliaus mano vietoje, aš jį paskyriau Izraelio ir Judo valdovu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,13 1 Kar 1,17 1 Kar 2,12 1 Kar 2,15 1 Krn 23,1 1 Krn 28,4-5 Ps 2,6 Ps 72,1-2
1 Kar 1,36 Tuomet Jehojados sūnus Benajas tarė karaliui: „Amen! Taip sako Viešpats, mano valdovo karaliaus Dievas! En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 27,15-26 1 Sam 25,29 1 Krn 17,27 Ps 18,2 Ps 63,1 Ps 72,19 Ps 89,20 Ps 89,26 Jer 11,5 Jer 28,6 Mt 6,13 Mt 28,20 1 Kor 14,16
1 Kar 1,37 Kaip Viešpats buvo su mano valdovu karaliumi, taip jis tebūna su Saliamonu ir tepadaro jo sostą didingesnį už mano valdovo karaliaus Dovydo sostą!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 20,13 1 Kar 1,47 Joz 1,5 Joz 1,17 Iš 3,12 2 Sam 24,3 1 Kar 3,7-9 2 Kar 2,9 1 Krn 28,20 2 Krn 1,1 Ps 46,7 Ps 46,11 Ps 72,8 Ps 72,17-19 Ps 89,27 Iz 8,10 Dan 7,14 Mt 1,23 Rom 8,31
1 Kar 1,38 Kunigas Cadokas, pranašas Natanas, Jehojados sūnus Benajas, keretai ir peletai nuėję užsodino Saliamoną ant karaliaus Dovydo mulo ir nulydėjo jį į Gihoną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 8,18 1 Kar 1,8 1 Sam 30,14 2 Sam 15,18 2 Sam 20,20-23 1 Kar 1,26 1 Kar 1,33 1 Krn 18,17 Sof 2,5 mulas
1 Kar 1,39 Ten kunigas Cadokas ėmė ragą su aliejumi iš Dievo palapinės ir patepė Saliamoną. Po to jie trimitavo ir visi žmonės šaukė: „Tegyvuoja karalius Saliamonas!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 89,20 1 Sam 10,24 1 Kar 1,34 1 Krn 29,22 Iš 30,23-33 1 Sam 16,13 1 Kar 1,25 2 Kar 11,12 2 Krn 23,11 2 Krn 23,13 aliejusapie aliejųatlikodovydas pasielgėDvasios aliejusDvasios patepimasdžiaugsmo aliejusinstrumentaikas jisligonių patepimasmetas išsigelbėtimiros aliejmuzikanužengėpasilikopatepimo aliejuspirmas trimitassuskambejo trimitasšofarasšventa dovanateismo valandavienas ragas
1 Kar 1,40 Visi žmonės ėjo paskui jį pūsdami vamzdžius ir labai džiaugdamiesi, net žemė drebėjo nuo jų triukšmo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 11,15 2 Kar 11,14 2 Kar 11,20 1 Krn 12,38-40 Ps 97,1 Dan 3,5 Zch 9,9 Lk 19,37 Apr 11,15-18 muzikaskambantis cimbolai
1 Kar 1,41 Adonijas ir jo svečiai, baigdami valgyti, išgirdo tą triukšmą. Joabas, išgirdęs trimito garsą, paklausė: „Kodėl toks triukšmas mieste?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,17 Job 15,21-22 Job 20,5 Ps 73,18-20 Pat 14,13 Mok 7,4-6 Mt 21,9-11 Mt 21,15 Mt 24,38-39 Lk 17,26-29 Apd 21,31
1 Kar 1,42 Jam kalbant, atėjo kunigo Abjataro sūnus Jehonatanas. Adonijas tarė: „Užeik! Tu esi ištikimas vyras ir atnešei gerą žinią“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 15,36 2 Sam 17,17 2 Sam 18,27 2 Sam 15,27 1 Kar 22,18 2 Kar 9,22 Iz 57,21 1 Tes 5,2-3
1 Kar 1,43 Jehonatanas atsakė Adonijui: „Mūsų karalius Dovydas paskyrė karaliumi Saliamoną. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 1,44 Karalius pasiuntė kunigą Cadoką, pranašą Nataną, Jehojados sūnų Benają, keretus ir peletus ir jie užsodino Saliamoną ant karaliaus mulo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 1,45 Kunigas Cadokas bei pranašas Natanas patepė jį karaliumi Gihone. Iš ten jie ėjo džiaugdamiesi ir šūkaudami, net visas miestas drebėjo. Tą triukšmą jūs ir girdėjote. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 1,40 1 Sam 4,5 1 Sam 28,14 1 Kar 14,6 Ezr 3,13 Dan 5,26-28
1 Kar 1,46 Saliamonas jau sėdi karaliaus soste. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 29,23 1 Kar 1,13 Ps 132,11 Ag 2,22
1 Kar 1,47 Be to, karaliaus tarnai atėjo pasveikinti mūsų karalių Dovydą, sakydami: ‘Tepadaro tavo Dievas Saliamono vardą garsesnį už tavo vardą ir jo sostą didingesnį už tavo sostą!’ Karalius nusilenkė lovoje En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 47,31 1 Kar 1,37 Iš 12,32 2 Sam 8,10 2 Sam 21,3 Ezr 6,10 Ps 20,1-4 Lk 19,38 Heb 11,21
1 Kar 1,48 ir kalbėjo: ‘Palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, kuris dar mano akims matant pasodino jį į mano sostą!’“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 3,6 Ps 132,11-12 Pr 14,20 2 Sam 7,12 2 Sam 24,3 1 Krn 17,11-14 1 Krn 17,17 1 Krn 29,10 1 Krn 29,20 Neh 9,5 Ps 34,1 Ps 41,13 Ps 72,17-19 Ps 103,1-2 Ps 128,5-6 Ps 145,2 Pat 17,6 Dan 4,34 Lk 1,46-47 Lk 1,68-69 Ef 1,3 1 Pt 1,3 saliamono išmintissūnusšaliamono išmintis
1 Kar 1,49 Tuomet visi Adonijo svečiai išsigandę išėjo kiekvienas savo keliu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 28,1 Iz 21,4-5 Dan 5,4-6
1 Kar 1,50 Adonijas taip išsigando Saliamono, kad nuėjo ir nusitvėrė už aukuro ragų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,28 Iš 21,14 Iš 27,2 Iš 38,2 Ps 118,27 aradasištvirkėlius
1 Kar 1,51 Saliamonui buvo pranešta: „Adonijas bijo karaliaus Saliamono. Jis nusitvėrė už aukuro ragų ir sako: ‘Teprisiekia man karalius Saliamonas, kad nenužudys savo tarno’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Kar 1,52 Saliamonas atsakė: „Jei jis bus ištikimas, tai nė vienas jo plaukas nenukris žemėn, bet jei nusikals – mirs!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 14,45 2 Sam 14,11 Apd 27,34 1 Kar 2,21-25 Job 15,22 Pat 13,6 Pat 21,12 Mt 10,30 Lk 21,18 darbininkas vertasplaukai suskaičiuotivertas
1 Kar 1,53 Karalius Saliamonas liepė atvesti Adoniją nuo aukuro pas jį. Kai Adonijas įėjo ir nusilenkė prieš karalių Saliamoną, karalius tarė: „Eik namo!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 1,2 2 Sam 14,24 2 Sam 14,28 1 Kar 1,16 1 Kar 1,31 1 Kar 2,36 Pat 24,21 bažnyčios altorius

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį