Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 13,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dievo vyras atsakė karaliui: „Jei man duotum pusę savo namų, aš neičiau su tavimi, nevalgyčiau duonos ir negerčiau vandens šitoje vietoje, nes Viešpats man taip įsakė: ‘Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti keliu, kuriuo atėjai’“. Ir jis šaukė Dievo vyrui, kuris buvo atėjęs iš Judo: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi neklausei Viešpaties ir nesilaikei įsakymo, kurį tau davė Viešpats, tavo Dievas, bet sugrįžai ir valgei duonos bei gėrei vandens vietoje, apie kurią Jis tau kalbėjo, kad nevalia joje nei duonos valgyti, nei vandens gerti, tavo lavonas nebus palaidotas tavo tėvų kape’“. Tai išgirdęs, pranašas, kuris jį buvo sugrąžinęs iš kelio, tarė: „Tai Dievo vyras, kuris buvo nepaklusnus Viešpaties žodžiui; todėl Viešpats jį atidavė liūtui, kuris jį sudraskė ir nužudė, kaip Viešpats buvo jam kalbėjęs“.

1 Kar 13,1 Viešpaties siųstas Dievo vyras atėjo iš Judo į Betelį, kai Jeroboamas stovėjo prie aukuro, norėdamas smilkyti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 23,17 1 Kar 12,22 1 Kar 12,32-33 1 Tes 4,15 Sk 16,40 1 Kar 13,5 1 Kar 13,9 1 Kar 13,26 1 Kar 13,32 1 Kar 20,35 2 Krn 9,29 2 Krn 26,18 Jer 11,12 Jer 25,3 Jer 32,29 Mal 1,11 Apr 8,3
1 Kar 13,2 Jis šaukė prieš aukurą Viešpaties žodžius, sakydamas: „Aukure, aukure! Taip sako Viešpats: ‘Dovydo namams užgims sūnus, vardu Jozijas; jis aukos ant tavęs aukštumų kunigus, kurie čia smilko, ir žmonių kaulus sudegins ant tavęs’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,1 1 Kar 13,32 2 Kar 22,1-2 2 Kar 23,15-18 2 Krn 34,1 2 Krn 34,4-7 Iz 1,2 Iz 42,9 Iz 44,26-28 Iz 46,10 Iz 48,5-7 Iz 58,1 Jer 22,29 Ez 36,1 Ez 36,4 Ez 38,4 Lk 19,40 aukanegyvas maistas
1 Kar 13,3 Ir jis davė ženklą tą dieną, sakydamas: „Jūs matysite ženklą, kad Viešpats tikrai taip kalbėjo. Štai aukuras sugrius ir pelenai išbyrės“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,22 Iš 4,3-5 Ts 6,17 Jn 2,18 Iš 4,8-9 Iš 7,10 Įst 13,1-3 1 Sam 2,34 2 Kar 20,8 Iz 7,11-14 Iz 38,6-8 Iz 38,22 Jer 44,29 Mt 12,38-40 pelenai
1 Kar 13,4 Karalius Jeroboamas, išgirdęs Dievo vyro žodžius, kuriuos jis kalbėjo prieš aukurą Betelyje, ištiesė savo ranką ir liepė suimti jį. Jo ranka, kurią jis buvo ištiesęs, padžiūvo ir jis nebegalėjo jos prie savęs pritraukti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,11 2 Kar 6,18-20 2 Krn 16,10 2 Krn 18,25-27 2 Krn 25,15-16 Ps 105,15 Jer 20,2-6 Jer 26,8-11 Jer 26,20-23 Jer 38,4-6 Am 7,10-17 Mt 25,40 Mt 26,57 Mk 14,44-46 Lk 3,19-20 Lk 6,10 Jn 13,20 Jn 18,6 Apd 6,12-14 Apd 9,4-5 Apd 13,8-11 Apr 11,5
1 Kar 13,5 Aukuras sugriuvo ir pelenai išbyrėjo pagal ženklą, kurį Dievo vyras buvo paskelbęs nuo Viešpaties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 9,18-25 Sk 16,23-35 Įst 18,22 1 Kar 13,3 1 Kar 22,28 1 Kar 22,35 Jer 28,16-17 Mk 16,20 Apd 5,1-10
1 Kar 13,6 Tada karalius tarė Dievo vyrui: „Maldauk Viešpatį, savo Dievą, kad mano ranka būtų atstatyta“. Dievo vyras meldėsi, ir karaliaus ranka buvo atstatyta ir pasidarė, kokia buvo anksčiau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,8 Iš 9,28 Iš 10,17 Apd 8,24 Lk 6,27-28 Iš 8,28 Sk 21,7 Iš 8,12-13 Iš 12,32 Sk 12,13 1 Sam 12,19 1 Sam 12,23 Jer 37,3 Jer 42,2-4 Mt 5,44 Lk 23,34 Apd 7,60 Rom 12,14 Rom 12,21 Jok 5,16-18 Apr 3,9 Dievo veidasišgytiprikelkužtarimas
1 Kar 13,7 Karalius sakė Dievo vyrui: „Eime pas mane į namus pasistiprinti, ir aš tau atsilyginsiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 5,15 1 Sam 9,7-8 Pr 18,5 Ts 13,15 Ts 19,21 Jer 40,5 Mal 1,10 Apd 8,18-20 1 Pt 5,2
1 Kar 13,8 Dievo vyras atsakė karaliui: „Jei man duotum pusę savo namų, aš neičiau su tavimi, nevalgyčiau duonos ir negerčiau vandens šitoje vietoje, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,18 Sk 24,13 Iš 5,3 Iš 5,6 Iš 7,2 1 Kar 13,16-17 2 Kar 5,16 2 Kar 5,26-27 Mk 6,11 Mk 6,23 2 Kor 11,9-10
1 Kar 13,9 nes Viešpats man taip įsakė: ‘Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti keliu, kuriuo atėjai’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,26 Įst 13,13-18 1 Sam 15,22 1 Kar 13,1 1 Kar 13,21-22 Job 23,12 Ps 141,4 Jn 13,17 Jn 15,9-10 Jn 15,14 Rom 16,17 1 Kor 5,11 Ef 5,11 2 Jn 1,10-11 Apr 18,4
1 Kar 13,10 Taip jis nuėjo kitu keliu ir negrįžo tuo, kuriuo atėjo į Betelį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,11 Betelyje gyveno senas pranašas. Jo sūnūs parėję pasakojo jam viską, ką Dievo vyras buvo padaręs tą dieną Betelyje ir ką jis kalbėjo karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,18 Sk 23,4-5 Sk 24,2 1 Sam 10,11 1 Kar 13,20-21 1 Kar 13,25 Ez 13,2 Ez 13,16 Mt 7,22 1 Tim 3,5 2 Pt 2,16
1 Kar 13,12 Tada tėvas klausė: „Kuriuo keliu jis nuėjo?“ Sūnūs parodė kelią, kuriuo nuėjo Dievo vyras. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,13 Tėvas liepė pabalnoti asilą. Jie pabalnojo asilą, ir jis užsėdęs En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,21 Ts 5,10 Ts 10,4 2 Sam 19,26 1 Kar 13,27
1 Kar 13,14 nujojo paskui Dievo vyrą. Radęs jį sėdintį po ąžuolu, klausė: „Ar tu esi Dievo vyras, atėjęs iš Judo?“ Jis atsakė: „Taip, aš“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 19,4 Jn 4,6 Jn 4,34 1 Kor 4,11-12 2 Kor 11,27 Fil 4,12-13 šmeižtai
1 Kar 13,15 Tuomet jis sakė: „Eime pas mane į namus ir užvalgyk duonos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,16 Jis atsakė: „Negaliu grįžti su tavimi, nei valgyti duonos, nei gerti vandens su tavimi šioje vietoje, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,8-9 Pr 3,1-3 Sk 22,13 Sk 22,19 Mt 4,10 Mt 16,23
1 Kar 13,17 nes man Viešpaties pasakyta: ‘Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti tuo keliu, kuriuo atėjai’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,35 1 Tes 4,15 1 Kar 13,1
1 Kar 13,18 Jis sakė jam: „Aš irgi esu pranašas kaip ir tu; angelas kalbėjo man Viešpaties žodžius, sakydamas: ‘Parsivesk jį į savo namus, kad jis galėtų valgyti ir gerti’“. Bet jis jam melavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 7,15 1 Jn 4,1 Pr 3,4-5 Sk 22,35 Ts 6,11-12 Ts 13,3 Iz 9,15 Jer 5,12 Jer 5,31 Jer 23,14 Jer 23,17 Jer 23,32 Jer 28,15-16 Ez 13,9-10 Ez 13,22 Mt 24,24 Rom 16,18 2 Kor 11,3 2 Kor 11,13-15 2 Pt 2,1 Apr 19,20 apgaulė
1 Kar 13,19 Jie sugrįžo, valgė duonos ir gėrė vandens jo namuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 3,6 Įst 13,1 Įst 13,3 Įst 13,5 Įst 18,20 1 Kar 13,9 Apd 4,19 2 Pt 2,18-19
1 Kar 13,20 Jiems tebesėdint prie stalo, Viešpaties žodis atėjo pranašui, kuris buvo jį parsivedęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,5 Sk 23,16 Sk 24,4 Sk 24,16-24 Mt 7,22 Jn 11,51 1 Kor 13,2
1 Kar 13,21 Ir jis šaukė Dievo vyrui, kuris buvo atėjęs iš Judo: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi neklausei Viešpaties ir nesilaikei įsakymo, kurį tau davė Viešpats, tavo Dievas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 3,7 Kun 10,3 Sk 20,12 Sk 20,24 1 Sam 4,18 1 Sam 13,13-14 1 Sam 15,19 1 Sam 15,22-24 2 Sam 6,7 2 Sam 12,9-11 2 Sam 24,13 1 Kar 13,17 Est 6,13 Jer 2,19 Gal 1,8-9 Apr 3,19
1 Kar 13,22 bet sugrįžai ir valgei duonos bei gėrei vandens vietoje, apie kurią Jis tau kalbėjo, kad nevalia joje nei duonos valgyti, nei vandens gerti, tavo lavonas nebus palaidotas tavo tėvų kape’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,30 1 Kar 14,13 2 Krn 21,19-20 Iz 14,18-20 Jer 22,18-19 kūno deginimasvadai
1 Kar 13,23 Kai tas pavalgė ir atsigėrė, jis pabalnojo asilą pranašui, kurį buvo parsivedęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,24 Jam keliaujant, jį sutiko liūtas ir nužudė. Jo lavonas gulėjo ant kelio, o asilas stovėjo šalia jo; taip pat ir liūtas stovėjo šalia lavono. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,36 2 Kar 2,24 Pat 22,13 Pat 26,13 Am 5,19 1 Kor 11,31-32 1 Pt 4,17-18 Judo liūtasliūtai
1 Kar 13,25 Žmonės praeidami ant kelio matė gulintį lavoną ir liūtą, stovintį šalia lavono. Atėję į miestą, kuriame gyveno senasis pranašas, pasakojo, ką buvo matę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,11 liūtai
1 Kar 13,26 Tai išgirdęs, pranašas, kuris jį buvo sugrąžinęs iš kelio, tarė: „Tai Dievo vyras, kuris buvo nepaklusnus Viešpaties žodžiui; todėl Viešpats jį atidavė liūtui, kuris jį sudraskė ir nužudė, kaip Viešpats buvo jam kalbėjęs“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,3 2 Sam 12,10 2 Sam 12,14 Ps 119,120 Pat 11,31 Ez 9,6 1 Kor 11,30 Heb 12,28-29 1 Pt 4,17 liūtai
1 Kar 13,27 Savo sūnums jis tarė: „Pabalnokite man asilą“. Ir jie pabalnojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,28 Nuvykęs jis rado lavoną, gulintį ant kelio, ir asilą su liūtu, stovinčius šalia lavono. Liūtas nelietė nei lavono, nei asilo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,2 Kun 10,5 1 Kar 17,4 1 Kar 17,6 Job 38,11 Ps 148,7-8 Jer 5,22-23 Dan 3,22 Dan 3,27-28 Dan 6,22-24 Apd 16,26 Heb 11,33-34 liūtai
1 Kar 13,29 Pranašas pakėlė Dievo vyro lavoną, uždėjo jį ant asilo ir pargabeno atgal į miestą, kad apraudotų jį ir palaidotų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,30 Jis paguldė lavoną į savo paties kapą ir raudojo: „Ak, mano broli!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 22,18 1 Kar 14,13 Apd 8,2 broliustikėjimo broliai
1 Kar 13,31 Jį palaidojęs, jis tarė savo sūnums: „Kai numirsiu, palaidokite mane kape, kuriame palaidotas Dievo vyras; šalia jo kaulų padėkite mano kaulus, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,17-18 Sk 23,10 Ps 26,9 Mok 8,10 Lk 16,22-23
1 Kar 13,32 nes žodis, kurį jis, Viešpačiui įsakius, šaukė prieš aukurą Betelyje ir prieš visas Samarijos miestų aukštumas, tikrai išsipildys“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,2 1 Kar 16,24 Kun 26,30 1 Kar 12,31 2 Kar 23,16-19 1 Kar 12,29 2 Krn 25,13 Ezr 4,10 Jn 4,4-5
1 Kar 13,33 Po viso to Jeroboamas neatsisakė savo pikto kelio, bet toliau skyrė kunigus aukštumoms iš prasčiausių žmonių. Kas norėdavo, tą jis įšventindavo aukštumų kunigu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 11,15 2 Krn 13,9 Iš 28,41 Sk 1,51 Sk 3,10 Sk 17,5 Sk 17,12-13 Ts 17,12 1 Kar 12,31-33 Ps 78,34 Jer 18,4 Am 6,11 2 Tim 3,13 deportacija
1 Kar 13,34 Tai buvo Jeroboamo namų nuodėmė, ir jie buvo sunaikinti bei pašalinti nuo žemės paviršiaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,30 1 Kar 14,10 1 Kar 15,29-30 2 Kar 17,21 1 Kar 12,26 2 Kar 10,31 Pat 13,6

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį