Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 19,1-21 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

1 Karalių knyga

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jam apsinakvojus vienoje oloje, Viešpats jam tarė: „Ką čia veiki, Elijau?“ Jis atsakė: „Aš buvau labai uolus dėl Viešpaties, kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė Tavo sandorą, išgriovė Tavo aukurus ir išžudė Tavo pranašus. Pasigirdo balsas: „Ką čia veiki, Elijau?“ Jis atsakė: „Aš buvau labai uolus dėl Viešpaties, kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė Tavo sandorą, išgriovė Tavo aukurus ir išžudė Tavo pranašus. Viešpats jam tarė: „Grįžk savo keliu per dykumą į Damaską ir nuvykęs ten patepk Hazaelį Sirijos karaliumi, Nimšio sūnų Jehuvą – Izraelio karaliumi ir Šafato sūnų Eliziejų iš Abel Meholos patepk pranašu savo vieton.

1 Kar 19,1 Ahabas papasakojo Jezabelei visa, ką padarė Elijas ir kaip jis išžudė visus Baalo pranašus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 18,40 1 Kar 16,31 1 Kar 21,5-7 1 Kar 21,25 Elijas meldėsiheberasJėzabelekaitrapraryti kardątamsus miškasvyras zmonavyras žmonaElijasauksaspalieka
1 Kar 19,2 Jezabelė siuntė pasiuntinį pas Eliją, sakydama: „Tegul dievai man padaro tai ir dar daugiau, jei rytoj apie šitą laiką aš nepadarysiu tau taip, kaip tu padarei Baalo pranašams“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Rūt 1,17 1 Kar 20,10 2 Kar 6,31 Iš 10,28 Iš 15,9 1 Kar 2,28 2 Kar 19,10-12 2 Kar 19,22 2 Kar 19,27-28 Pat 27,1 Dan 3,15 Apd 12,4-6 Jok 4,13-14 Jėzabelepersekiojimasrytoj
1 Kar 19,3 Tai pamatęs, jis pakilo ir išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Atėjęs į Judo Beer Šebą ir palikęs ten savo tarną, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 21,31 Pr 12,12-13 Iš 2,15 1 Sam 27,1 1 Kar 4,25 Iz 51,12-13 Am 7,12-13 Mt 26,56 Mt 26,70-74 2 Kor 12,7 nužudyti kūnąpaguoda
1 Kar 19,4 pats ėjo į dykumą visą dieną. Atėjęs jis atsisėdo po vienu kadagiu ir meldė sau mirties: „Viešpatie, gana, pasiimk mano gyvenimą, aš nesu geresnis už savo tėvus“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,15 Jon 4,8 Jon 4,3 1 Kar 19,3 Jer 20,14-18 Pr 21,15-16 1 Kar 13,14 2 Kar 2,11 Job 3,20-22 Am 6,2 Nah 3,8 Mt 6,26 Jn 4,6 Rom 3,9 Fil 1,21-24 alyvų sodasauksinis medisdienųeglėgeros mintysJėzus mediskadagysKristaus kelionėkrūmaimirtamirtųnelaimingas žmogusnusižudytisavižudybbėsavižudybėsiela nemirtingasudžiūvęs medistuopaužmigo
1 Kar 19,5 Jis atsigulė ir užmigo po kadagiu. Angelas palietė jį ir tarė: „Kelkis ir valgyk“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,11-15 Ps 34,7 Ps 34,10 Dan 8,19 Dan 9,21 Dan 10,9-10 Apd 12,7 Heb 1,14 Heb 13,5 angelų galiaauksinis medisbaltas medisDievo mediseglėišminties medismedismedžiaimedžio motyvasmiegaspazinimo medisramiai mieguregimasupuves medisšviesos angeluužmiega
1 Kar 19,6 Elijas pažiūrėjo ir pamatė galvūgalyje paplotį ir indą su vandeniu. Pavalgęs ir atsigėręs jis vėl atsigulė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 4,11 1 Kar 17,6 1 Kar 17,9-15 Ps 37,3 Iz 33,16 Mt 6,32 Mk 8,2-3 Jn 21,5 Jn 21,9 Dangaus duonaDievo duonaduonaduonoslaužė duonąžodis duona
1 Kar 19,7 Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir, jį palietęs, tarė: „Kelkis ir valgyk, nes tavęs laukia ilgas kelias“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 33,25 Ps 103,13-14
1 Kar 19,8 Pavalgęs ir pasistiprinęs tuo maistu, jis ėjo keturiasdešimt parų iki Dievo kalno Horebo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,28 Iš 3,1 Iš 24,18 Įst 9,18 Mt 4,2 Mk 1,13 Lk 4,2 Iš 19,18 Įst 9,9-11 Dan 1,15 Mal 4,4-5 2 Kor 12,9 Baalas dvasiadienu pasninkasdvasinis maistasdvasinis rūpestisElijaselohimaskalnu pavadinimaiketuriasdešimt dienųklaidžiojo dykumojenetektisnusileidopasninkaspasninkas Danieliauspasninkas maldapasninkuoseperėjus dykumąpuošimasissielos maistasSinajaus kalnasskysčiaityrus
1 Kar 19,9 Jam apsinakvojus vienoje oloje, Viešpats jam tarė: „Ką čia veiki, Elijau?“ En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,21-22 1 Kar 19,13 Pr 3,9 Pr 16,8 Jer 2,18 Jer 9,2 Jon 1,3-4 Heb 11,38 geros mintysnelaimingas žmoguspalikti EgiptaElijas
1 Kar 19,10 Jis atsakė: „Aš buvau labai uolus dėl Viešpaties, kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė Tavo sandorą, išgriovė Tavo aukurus ir išžudė Tavo pranašus. Aš vienas likau, ir jie ieško mano gyvybės“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,4 1 Kar 18,22 Sk 25,13 Iš 20,5 Iš 34,14 Sk 25,11 1 Kar 18,30 1 Kar 18,10 1 Kar 18,17 1 Kar 18,20 1 Kar 19,2 1 Kar 19,14 1 Kar 20,13 1 Kar 20,22 1 Kar 20,35 1 Kar 20,41-42 1 Kar 22,8 Ps 69,9 Ps 119,139 Jer 2,30 Oz 5,11 Mch 6,16 Mch 7,2 Jn 2,17 Rom 11,2-4 Baalas dvasiaDievas pavydusElijaselohimaspakelkite žvilgsniuspavydas Dievuipažabota energija
1 Kar 19,11 Viešpats tarė: „Išeik ir atsistok ant kalno prieš Viešpatį“. Viešpats praėjo, ir didelė bei smarki audra, ardanti kalnus ir trupinanti uolas, buvo priešais Viešpatį. Bet audroje nebuvo Viešpaties. Po audros drebėjo žemė, bet Viešpaties nebuvo žemės drebėjime. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 24,12 Ez 1,4 Ez 37,7 Iš 19,20 Iš 24,18 Iš 34,2 Iš 19,16 Iš 20,18 Iš 33,21-23 Iš 34,6 1 Sam 14,15 Job 38,1 Ps 50,3 Ps 68,8 Iz 30,30 Nah 1,3 Nah 1,5-6 Hab 3,3-5 Zch 4,6 Zch 14,5 Mt 17,1-3 Mt 24,7 Mt 27,51-54 Mt 28,2 Heb 12,18-21 Heb 12,26 2 Pt 1,17-18 Apr 11,19 Apr 16,18 Apr 20,11 kalnastitnagasžemės drebėjimai
1 Kar 19,12 Žemės drebėjimui praėjus, pakilo liepsnos, bet ir liepsnose Viešpaties nebuvo. Tada pasigirdo tylus ramus balsas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 4,16 Zch 4,6 Pr 15,17 Iš 3,2 Iš 34,6 Įst 4,11-12 Įst 4,33 1 Kar 18,38 2 Kar 1,10 2 Kar 2,11 Job 33,7 Apd 2,2 Apd 2,36-37 Heb 12,29 Jokūbas Izraelisnužudyti kūnąpalaiminimai Izraeliuitylatylus balsasvidinis balsasvyskupas tebųna
1 Kar 19,13 Elijas, jį išgirdęs, apsigaubė veidą apsiaustu ir išėjęs atsistojo olos angoje. Pasigirdo balsas: „Ką čia veiki, Elijau?“ En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 19,9 Pr 16,8 Iš 3,5-6 Iš 33,23 1 Kar 18,42 Iz 6,2 Iz 6,5 Jn 21,15-17 abejojimas
1 Kar 19,14 Jis atsakė: „Aš buvau labai uolus dėl Viešpaties, kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė Tavo sandorą, išgriovė Tavo aukurus ir išžudė Tavo pranašus. Aš vienas likau, ir jie ieško mano gyvybės“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 29,25 Įst 31,20 1 Kar 19,9-10 Ps 78,37 Iz 1,4 Iz 62,1 Iz 62,6-7 Jer 22,9 Dan 11,30 Oz 6,7 Heb 8,9 Dievas pavydusElijaselohimaspakelkite žvilgsniuspavydas Dievuivyro svetimavimas
1 Kar 19,15 Viešpats jam tarė: „Grįžk savo keliu per dykumą į Damaską ir nuvykęs ten patepk Hazaelį Sirijos karaliumi, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 8,7-15 Pr 14,15 2 Kar 8,28 2 Kar 9,14 Iz 45,1 Jer 1,10 Jer 27,2-22 Am 1,4 Apd 9,2-3 avelėsdagonoDamaskohananijaspanteraSirijavynmedžio
1 Kar 19,16 Nimšio sūnų Jehuvą – Izraelio karaliumi ir Šafato sūnų Eliziejų iš Abel Meholos patepk pranašu savo vieton. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 19,19-21 2 Kar 2,9 2 Kar 2,15 Ts 7,22 1 Kar 4,12 2 Kar 9,1-14 Lk 4,27 alyvmedžio šakelėsalyvų sodasbaltumasDievo patepimasDvasios aliejusDvasios patepimasElijaseliziejusgyvenimas Dangujekaledosligoniå³ patepimasligonių patepimasmiros aliejpatepimo aliejuspatepimqspatepti durispatepumas
1 Kar 19,17 Kas paspruks nuo Hazaelio kardo, tą nužudys Jehuvas, o kas paspruks nuo Jehuvo kardo, tą nužudys Eliziejus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 8,12 2 Kar 13,3 2 Kar 13,22 2 Kar 10,32 Oz 6,5 2 Kar 2,23-24 2 Kar 9,14-25 Iz 11,4 Iz 24,17-18 Jer 1,10 Am 2,14 Am 5,19 Apr 19,21
1 Kar 19,18 Tačiau Aš pasilikau Izraelyje septynis tūkstančius, kurie nesulenkė kelių prieš Baalą ir nebučiavo jo“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Oz 13,2 Iš 20,5 Job 31,27 Ps 2,12 Iz 1,9 Iz 10,20-22 Iz 49,23 Rom 11,4-5 Rom 14,10-12 Fil 2,10 BaalasBaalas dvasiaElijas mokinysgeros mintyshelovinasnelaimingas žmogusnužudyti kūną
1 Kar 19,19 Elijas, išėjęs iš ten, surado Šafato sūnų Eliziejų ariantį lauką. Dvylika jungų jaučių ėjo pirma jo, jis pats arė su dvyliktuoju. Elijas, praeidamas pro jį, užmetė ant jo savo apsiaustą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 2,8 1 Sam 28,14 2 Kar 2,13-14 Iš 3,1 Ts 6,11 1 Kar 19,13 Ps 78,70-72 Am 7,14 Zch 13,5 Mt 4,18-19 Elijaseliziejusraudona karvesvetimas jungas
1 Kar 19,20 Tas, palikęs jaučius ir bėgdamas paskui Eliją, tarė: „Leisk man pabučiuoti savo tėvą ir motiną, tuomet aš seksiu tave“. Elijas jam atsakė: „Eik ir sugrįžk, nes ką aš tau padariau?“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 8,21-22 Lk 9,61-62 Apd 20,37 Mt 4,20 Mt 4,22 Mt 9,9 Mt 19,27 mamamotinasena motinatmoteris
1 Kar 19,21 Jis sugrįžo, papjovė jungo jaučius ir, išviręs juos ant pakinktų medžių, mėsą išdalino žmonėms, ir jie valgė. Po to jis sekė Eliją ir jam tarnavo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Sam 24,22 Iš 24,13 Sk 27,18-20 1 Kar 18,43 2 Kar 2,3 2 Kar 3,11 Lk 5,28-29 Apd 13,5 2 Tim 4,11 Flm 1,13 svetimas jungas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook
iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį