Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 22,1-53 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 53.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Izraelio karalius kalbėjo savo tarnams: „Ar žinote, kad Ramot Gileadas mums priklauso, o mes delsiame jį atsiimti iš Sirijos karaliaus?“ Ahabas klausė Juozapato: „Ar eisi su manimi kariauti į Ramot Gileadą?“ Juozapatas atsakė Izraelio karaliui: „Kaip tu, taip ir aš, mano tauta – kaip tavoji ir mano žirgai – kaip tavo“. Juozapatas klausė: „Ar čia nėra Viešpaties pranašo, kad jo galėtume pasiklausti?“ Izraelio karalius atsakė Juozapatui: „Yra vienas – Imlos sūnus Michėjas, per kurį būtų galima paklausti Viešpaties, bet aš jo nekenčiu, nes jis niekad nepranašauja apie mane gerai, tik blogai“. Izraelio karalius pasišaukė vieną rūmų valdininką ir įsakė: „Skubiai atvesk Imlos sūnų Michėją!“ Izraelio karalius Ahabas ir Judo karalius Juozapatas sėdėjo savo sostuose apsivilkę karališkais drabužiais aikštėje prie Samarijos vartų, ir visi pranašai pranašavo priešais juos.

1 Kar 22,1 Trejus metus nebuvo karo tarp Sirijos ir Izraelio. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 20,34 gyvasissirai
1 Kar 22,2 Trečiaisiais metais Judo karalius Juozapatas atvyko pas Izraelio karalių. En Lbd  1 Kar 15,24 1 Kar 22,1 1 Kar 22,41 1 Kar 22,44 2 Kar 8,18 2 Krn 18,1-27 Mt 12,40 Mt 16,21 amatasdievo paveikslasnetinkama kalbapagarba tėvams
1 Kar 22,3 Izraelio karalius kalbėjo savo tarnams: „Ar žinote, kad Ramot Gileadas mums priklauso, o mes delsiame jį atsiimti iš Sirijos karaliaus?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,43 Joz 21,38 1 Kar 4,13 Joz 20,8 Ts 16,2 2 Sam 19,10
1 Kar 22,4 Ahabas klausė Juozapato: „Ar eisi su manimi kariauti į Ramot Gileadą?“ Juozapatas atsakė Izraelio karaliui: „Kaip tu, taip ir aš, mano tauta – kaip tavoji ir mano žirgai – kaip tavo“. En Lbd  2 Kar 3,7 2 Krn 18,3 2 Krn 19,2 Ps 139,21-22 Pat 13,20 1 Kor 15,33 2 Kor 6,16-17 Ef 5,11 2 Jn 1,11 Apr 2,26
1 Kar 22,5 Juozapatas sakė Izraelio karaliui: „Pasiklausk, ką Viešpats sako“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 3,11 Sk 27,21 Joz 9,14 Ts 1,1 Ts 20,18 Ts 20,23 Ts 20,29 1 Sam 14,18 1 Sam 23,2 1 Sam 23,4 1 Sam 23,9-12 1 Sam 30,8 2 Kar 1,3 1 Krn 10,13 2 Krn 18,4-5 Pat 3,5-6 Jer 21,2 Jer 42,2-6 Ez 14,3 Ez 20,1-3
1 Kar 22,6 Izraelio karalius sušaukė apie keturis šimtus pranašų ir jų klausė: „Ar man eiti kariauti prieš Ramot Gileadą, ar ne?“ Jie atsakė: „Eik! Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 18,19 1 Kar 22,15 1 Kar 22,22-23 2 Krn 18,14 Jer 5,31 Jer 8,10-11 Jer 14,13-14 Jer 23,14-17 Jer 28,1-9 Ez 13,7-16 Ez 13,22 Mt 7,15 2 Tim 4,3 2 Pt 2,1-3 Apr 19,20
1 Kar 22,7 Juozapatas klausė: „Ar čia nėra Viešpaties pranašo, kad jo galėtume pasiklausti?“ En Lbd  2 Kar 3,11-13 2 Krn 18,6-7 Juozapatassirai
1 Kar 22,8 Izraelio karalius atsakė Juozapatui: „Yra vienas – Imlos sūnus Michėjas, per kurį būtų galima paklausti Viešpaties, bet aš jo nekenčiu, nes jis niekad nepranašauja apie mane gerai, tik blogai“. Juozapatas atsakė: „Nekalbėk taip, karaliau“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 5,10 Pr 37,8 1 Kar 18,4 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 1 Kar 20,35-43 1 Kar 21,20 1 Kar 21,27-29 1 Kar 22,13 1 Kar 22,27 2 Kar 9,22 2 Krn 36,16 Ps 34,21 Pat 5,12-14 Pat 9,8 Pat 15,12 Iz 3,11 Iz 30,10 Iz 49,7 Iz 57,19-21 Jer 18,18 Jer 20,10 Jer 38,4 Jer 43,3-4 Mch 2,7 Mch 2,11 Zch 11,8 Mt 10,22 Jn 3,19-21 Jn 7,7 Jn 15,18-19 Jn 17,14 Gal 4,16 Apr 11,7-10 Jėzaus nekentėJuozapatas
1 Kar 22,9 Izraelio karalius pasišaukė vieną rūmų valdininką ir įsakė: „Skubiai atvesk Imlos sūnų Michėją!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,26-27 2 Kar 9,32 2 Krn 18,8 Iz 39,7 Dan 1,18
1 Kar 22,10 Izraelio karalius Ahabas ir Judo karalius Juozapatas sėdėjo savo sostuose apsivilkę karališkais drabužiais aikštėje prie Samarijos vartų, ir visi pranašai pranašavo priešais juos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 18,29 1 Kar 22,6 1 Kar 22,30 2 Krn 18,9-11 Est 5,1 Est 6,8-9 Jer 27,14-16 Ez 13,1-9 Mt 6,20 Mt 11,8 Apd 12,21 Apd 25,23 už vartų
1 Kar 22,11 Kenaanos sūnus Sedekijas pasidarė geležinius ragus ir sakė: „Taip sako Viešpats: ‘Jais badysi sirus, kol juos pribaigsi’“. En Lbd  Zch 1,18-21 Įst 33,17 Jer 23,17 Jer 23,25 Jer 23,31 Jer 27,2 Jer 28,2-3 Jer 28,10-14 Jer 29,21 Ez 13,6-9 Ez 22,27-28 Mch 3,11 Apd 19,13-16 2 Kor 11,13-15 2 Tim 3,8 geležine lazdaištvirkėlius
1 Kar 22,12 Ir visi pranašai taip pranašavo: „Eik į Ramot Gileadą ir laimėk! Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas“. En Lbd  1 Kar 22,6-15 1 Kar 22,32-36 2 Krn 35,22 triumfas
1 Kar 22,13 Pasiuntinys, nuėjęs pakviesti Michėjo, jam sakė: „Štai pranašų žodžiai vienbalsiai skelbia gerą žinią karaliui. Tebūna ir tavo žodis panašus į jų, kalbėk tai, kas gera“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 10,11 Ps 11,1 Ps 14,1 Ps 50,21 Iz 30,10-11 Oz 7,3 Am 7,13-17 Mch 2,6-7 Mch 2,11 1 Kor 2,14-16
1 Kar 22,14 Michėjas atsakė: „Kaip Viešpats gyvas, ką Viešpats man sakys, tą kalbėsiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 24,13 Sk 22,18 Sk 22,38 1 Kar 18,10 1 Kar 18,15 2 Krn 18,12-13 Jer 23,28 Jer 26,2-3 Jer 42,4 Ez 2,4-8 Ez 3,17-19 Apd 20,26-27 2 Kor 2,17 2 Kor 4,2 Gal 1,10
1 Kar 22,15 Jam atėjus, karalius klausė: „Michėjau, ar mums eiti kariauti prieš Ramot Gileadą?“ Tas jam atsakė: „Eik ir laimėk! Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 10,14 1 Kar 18,27 2 Kar 3,13 2 Krn 18,14 Mok 11,9 Mt 26,45 siraitriumfas
1 Kar 22,16 Karalius jam tarė: „Kiek kartų reikės tave saikdinti, kad man nieko kito nekalbėtum, tik tiesą Viešpaties vardu?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,26 1 Sam 14,24 2 Krn 18,15 Jer 42,3-6 Mt 22,16-17 Mt 26,63 Mk 5,7 Apd 19,13
1 Kar 22,17 Tada Michėjas atsakė: „Mačiau visą Izraelį išsklaidytą kalnuose kaip avis be piemens. O Viešpats tarė: ‘Šitie neturi valdovo, tegul kiekvienas grįžta ramybėje į savo namus’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,17 Mt 9,36 1 Kar 22,34-36 1 Sam 9,9 2 Krn 18,16-17 Jer 1,11-16 Jer 23,1-2 Jer 50,6 Jer 50,17 Ez 1,4 Ez 34,4-6 Zch 10,2 Zch 13,7 Apd 10,11-17 ganytojasIzraelio avisvienas piemuo
1 Kar 22,18 Izraelio karalius sakė Juozapatui: „Ar tau nesakiau, kad jis nepranašauja apie mane gera, tik bloga?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,8 Pat 10,24 Pat 27,22 Pat 29,1 Lk 11,45
1 Kar 22,19 Michėjas tęsė: „Klausyk Viešpaties žodžio. Mačiau Viešpatį, sėdintį savo soste, ir visą dangaus kareiviją, stovinčią Jo dešinėje ir kairėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,6 Job 2,1 Dan 7,9-10 Ps 103,20-21 Iz 6,1-3 Mt 18,10 Heb 1,7 Heb 1,14 Ez 1,26-28 Heb 12,22 2 Krn 18,18-22 Iz 1,10 Iz 28,14 Jer 2,4 Jer 29,20 Jer 42,15 Ez 13,2 Am 7,16 Zch 1,10 Mt 25,31 Apd 7,55-56 Apr 4,2-3 Apr 5,11 Dangiškoji kareivijadovydo globėjasrankų darbus
1 Kar 22,20 Viešpats klausė: ‘Kas įtikins Ahabą, kad jis eitų ir žūtų Ramot Gileade?’ Vieni sakė taip, kiti – kitaip. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 12,16 Jer 4,10 Ez 14,9
1 Kar 22,21 Pagaliau išėjo dvasia ir atsistojusi Viešpaties akivaizdoje tarė: ‘Aš jį įtikinsiu’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,23 Job 1,6-7 Job 2,1
1 Kar 22,22 Viešpats ją klausė: ‘Kaip?’ Ji atsakė: ‘Aš eisiu ir būsiu melo dvasia visų karaliaus Ahabo pranašų lūpose’. Viešpats tarė: ‘Tau pavyks įtikinti. Eik ir daryk tai’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 9,23 Ez 14,9 1 Sam 16,14 1 Sam 18,10 1 Sam 19,9 1 Kar 22,20 Job 1,8-11 Job 2,4-6 Job 12,16 Ps 109,17 Jn 8,44 Apd 5,3-4 2 Tes 2,9-12 1 Tim 4,1 1 Jn 4,6 Apr 12,9-10 Apr 13,14 Apr 16,13-14 Apr 17,17 Apr 20,3 Apr 20,7 Apr 20,10 velnio troškimas
1 Kar 22,23 Taigi Viešpats įdėjo melo dvasią į visų tavo pranašų lūpas, nes Viešpats kalbėjo prieš tave pikta“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 14,9 Iš 4,21 Iš 10,20 Sk 23,19-20 Sk 24,13 Įst 2,30 1 Kar 20,42 1 Kar 21,19 1 Kar 22,8-11 2 Krn 25,16 Iz 3,11 Iz 6,9-10 Iz 44,20 Ez 14,3-5 Mt 13,13-15 Mt 24,24-25 didžiausia ydaDievas negundodievo paveikslasgyventi dvasiaJėzus tėvasmoteris vaikusnetinkama kalbapagarba tėvams
1 Kar 22,24 Tada Keenanos sūnus Sedekijas, priėjęs prie Michėjo, trenkė jam į veidą ir tarė: „Kuriuo keliu Viešpaties Dvasia pasitraukė nuo manęs, kad kalbėtų tau?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apd 23,2 Rd 3,30 Mch 5,1 1 Kar 22,11 2 Krn 18,23-24 Iz 50,5-6 Jer 28,10-11 Jer 29,26-27 Mt 5,39 Mt 26,68 Mt 27,42-43 Mk 14,65 Mk 15,19-20 Jn 15,18 Jn 15,20 arbatinukasskruosto atsukimas
1 Kar 22,25 Michėjas atsakė: „Tu pamatysi tai tą dieną, kai bėgsi slėptis į vidinį kambarį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,30 Sk 31,8 Iz 9,14-16 Jer 23,15 Jer 28,16-17 Jer 29,21-22 Jer 29,32 Am 7,17 2 Pt 2,1 Apr 19,20 pasislėpk kambariuose
1 Kar 22,26 Izraelio karalius įsakė sulaikyti Michėją, nuvesti jį pas miesto valdytoją Amoną ir pas karaliaus sūnų Jehoašą, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 22,27 sakydamas: „Laikykite jį kalėjime ir maitinkite sielvarto duona bei vandeniu, kol ramybėje sugrįšiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 16,10 2 Krn 18,25-27 Įst 16,3 Ps 80,5 Ps 102,9 Ps 127,2 Iz 30,20 Jer 20,2 Jer 29,26 Jer 37,15 Jer 38,6 Rd 3,53-55 Mk 6,17-28 Lk 3,20 Lk 12,45-46 Apd 5,18 Apd 16,23-24 Apd 24,25-27 Apd 26,10 Ef 3,1 1 Tes 5,2-3 Jok 4,13-14 Apr 2,10 belaisviusDievo duonaduonaišlaisvinti belaisviųkalėjimąkalėjimaspadėti nusikaltėliamsramybėje
1 Kar 22,28 Michėjas atsakė: „Jei tu sugrįši ramybėje, tai Viešpats nekalbėjo per mane“. Ir jis sakė: „Klausykite, visi žmonės!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mch 1,2 Sk 16,29 Įst 18,20-22 1 Kar 18,21-24 1 Kar 18,36-37 2 Kar 1,10 2 Kar 1,12 2 Krn 18,27 Iz 44,26 Jer 28,8-9 Am 3,1 Mk 7,14-15 Mk 12,37 Apd 13,10-11
1 Kar 22,29 Izraelio ir Judo karaliai išėjo į Ramot Gileadą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,2-9 2 Krn 18,28
1 Kar 22,30 Izraelio karalius kalbėjo Juozapatui: „Aš persirengsiu ir eisiu į mūšį, o tu apsirenk savo drabužiais“. Izraelio karalius persirengė ir išėjo į mūšį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 35,22 1 Sam 28,8 2 Sam 14,2 1 Kar 14,2 1 Kar 20,38 1 Kar 22,10 2 Krn 18,29 Ps 12,2 Pat 21,30 Jer 23,24
1 Kar 22,31 Sirijos karalius buvo įsakęs savo trisdešimt dviem kovos vežimų viršininkams nepulti nieko, tik Izraelio karalių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 20,24 2 Krn 18,30 Pr 19,11 1 Sam 30,2 1 Kar 20,1 1 Kar 20,16 1 Kar 20,33-42 Jer 16,6
1 Kar 22,32 Kovos vežimų viršininkai, pamatę Juozapatą, palaikė jį Izraelio karaliumi ir puolė. Juozapatas šaukėsi pagalbos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,10 2 Krn 18,31 Ps 50,15 Ps 91,15 Ps 116,1-2 Ps 130,1-4 Pat 13,20 Jon 2,1-2
1 Kar 22,33 Kovos vežimų viršininkai, supratę, kad jis ne Izraelio karalius, liovėsi jį puolę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,31 Ps 76,10 suvokimas
1 Kar 22,34 Vienas vyras netaikydamas įtempė lanką ir iššovė. Strėlė pataikė Izraelio karaliui tarp šarvų. Tada jis tarė savo vežikui: „Išvežk mane iš kovos lauko, nes esu sužeistas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 35,23 1 Sam 17,49 2 Sam 15,11 2 Kar 9,24 2 Krn 18,30 Mch 6,13 Apr 9,9 Naamanas
1 Kar 22,35 Tą dieną mūšis sustiprėjo, karalius stovėjo vežime prieš sirus ir vakare mirė. Kraujas tekėjo iš žaizdos į vežimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,42 1 Kar 22,28
1 Kar 22,36 Saulei leidžiantis, kariuomenei buvo pranešta: „Kiekvienas į savo kraštą ir į savo miestą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 14,12 Ts 7,7-8 Ts 21,24 1 Sam 4,10 2 Sam 19,8 1 Kar 12,16 1 Kar 12,24 1 Kar 22,17 1 Kar 22,31 skelbimas
1 Kar 22,37 Karalius mirė ir buvo parvežtas į Samariją. Ir jie palaidojo karalių Samarijoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Kar 22,38 Jiems plaunant vežimą prie Samarijos tvenkinio, šunys laižė jo kraują, o paleistuvės prausėsi tvenkinyje – viskas įvyko pagal Viešpaties žodį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 21,19 Joz 23,14-15 Iz 44,25-26 Iz 48,3-5 Jer 44,21-23 Zch 1,4-6 Mt 24,35 maudyklė jeruzalėjemeilė santuokašunyszerujos
1 Kar 22,39 Visi kiti Ahabo darbai, dramblio kaulo namai, kuriuos jis pastatė, miestai, kuriuos sutvirtino, yra surašyta Izraelio karalių metraščių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Am 3,15 1 Kar 10,18 1 Kar 10,22 1 Kar 14,19 1 Kar 15,23 1 Kar 15,31 1 Kar 16,5 1 Kar 16,20 1 Kar 16,27 Ps 45,8 Ez 27,6 Ez 27,15 Am 6,4 Abnerishananijaspantera
1 Kar 22,40 Ahabas užmigo prie savo tėvų, o jo vietoje pradėjo karaliauti jo sūnus Ahazijas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 31,16 2 Sam 7,12 1 Kar 2,10 1 Kar 11,21 1 Kar 14,31 1 Kar 22,51 2 Kar 1,2 2 Kar 1,17 2 Krn 20,35
1 Kar 22,41 Asos sūnus Juozapatas pradėjo karaliauti Jude ketvirtaisiais Izraelio karaliaus Ahabo metais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 20,31 1 Kar 22,2 1 Krn 3,10 2 Krn 17,1
1 Kar 22,42 Jis, pradėdamas karaliauti, buvo trisdešimt penkerių metų amžiaus ir karaliavo dvidešimt penkerius metus Jeruzalėje. Jo motina buvo Šilhio duktė Azuba. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,21 1 Kar 15,2 1 Kar 15,10 2 Kar 1,17 2 Kar 8,16
1 Kar 22,43 Jis vaikščiojo savo tėvo Asos keliais ir nenukrypo nuo jų, darydamas tai, kas teisinga Viešpaties akyse. Bet aukojimo aukštumų nepanaikino, žmonės tebeaukojo ir tebesmilkė aukštumose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 15,14 2 Kar 12,3 Iš 32,8 1 Sam 12,20-21 1 Kar 14,23 1 Kar 15,5 1 Kar 15,11 2 Kar 14,3-4 2 Kar 15,3-4 2 Kar 18,22 2 Krn 14,2-5 2 Krn 14,11 2 Krn 15,8 2 Krn 15,17 2 Krn 16,7-12 2 Krn 17,3-6 2 Krn 19,3-4 2 Krn 20,3-30 Ps 40,4 Ps 101,3 Ps 125,5 Pat 4,27 saliamono išmintisšaliamono išmintis
1 Kar 22,44 Juozapatas padarė taiką su Izraelio karaliumi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,2 2 Kar 8,18 2 Krn 19,2 2 Krn 21,6 2 Kor 6,14
1 Kar 22,45 Visi kiti Juozapato darbai, jo galia, kurią jis parodė, jo kovos yra surašyta Judo karalių metraščių knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,41 1 Kar 14,29 2 Krn 20,34
1 Kar 22,46 Jis išnaikino per jo tėvo Asos dienas krašte užsilikusius iškrypėlius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 14,24 1 Kar 15,12 Įst 23,17 Pr 19,5 Jud 1,7 Ts 19,22 Rom 1,26-27 1 Kor 6,9 1 Tim 1,10 aušra išhomoseksualaiitampakraštąmeilė vyruinedorybėsorientacijaprekybininkaipriimta įprostitucijarimtasantykiaisodoma gomorasodomija
1 Kar 22,47 Tuomet Edome nebuvo karaliaus ir jį valdė vietininkas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 8,14 2 Kar 3,9 2 Kar 8,20 Pr 25,23 Pr 27,40 Pr 36,31-43 Ps 108,9-10
1 Kar 22,48 Juozapatas pastatė laivų auksui gabenti iš Ofyro krašto. Bet jie nenuplaukė, nes laivai sudužo Ecion Gebere. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 9,26 1 Kar 10,22 1 Kar 9,28 Sk 33,35-36 2 Krn 9,21 2 Krn 20,21 2 Krn 20,35-37 2 Krn 25,7 Ps 45,9 Ps 48,7 Iz 2,16 Iz 60,9 Jon 1,3 auksasaukso luitasaukso taisykgodumasindijapiratai
1 Kar 22,49 Ahabo sūnus Ahazijas pasiūlė Juozapatui: „Mano tarnai teplaukioja laivuose su tavo tarnais“, bet Juozapatas pasiūlymo nepriėmė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 22,50 Juozapatas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų savo tėvo Dovydo mieste, o jo vietoje pradėjo karaliauti jo sūnus Jehoramas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 21,1 1 Kar 2,10 1 Kar 11,43 1 Kar 14,31 1 Kar 15,24 1 Kar 22,40 2 Kar 8,16-18 2 Krn 21,5-7
1 Kar 22,51 Ahabo sūnus Ahazijas pradėjo karaliauti Izraelyje, Samarijoje, septynioliktais Judo karaliaus Juozapato metais ir karaliavo Izraelyje dvejus metus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 15,25 1 Kar 22,40 2 Kar 1,17 vadai
1 Kar 22,52 Jis darė pikta Viešpaties akyse ir vaikščiojo savo tėvo, motinos ir Nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę, keliais. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 15,26 1 Kar 21,25 1 Kar 12,28-33 1 Kar 14,9-16 1 Kar 15,34 1 Kar 16,30-33 2 Kar 1,2-7 2 Kar 3,3 2 Kar 8,27 2 Kar 9,22 2 Krn 22,3 Mk 6,24 Apr 3,20
1 Kar 22,53 Jis tarnavo Baalui, jį garbino ir sukėlė Viešpaties, Izraelio Dievo, pyktį kaip ir jo tėvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 16,30-32 Ts 2,1-11 1 Kar 16,7 1 Kar 21,29 2 Kar 1,2 2 Kar 3,2 Ps 106,29 Iz 65,3 Ez 8,3 Ez 18,14-18 Baalaskaabala

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį