Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 14,1-52 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 52.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kartą Sauliaus sūnus Jehonatanas kalbėjo jaunuoliui, savo ginklanešiui: „Eikime prie filistinų įgulos, kuri stovi anoje pusėje“. Izraelio vyrai tą dieną buvo pavargę, nes Saulius prisaikdino žmones, sakydamas: „Prakeiktas tebūna tas vyras, kuris valgytų iki vakaro, kol aš atkeršysiu savo priešams“. Saulius tarė: „Tegul Dievas padaro man tai ir dar daugiau, nes tu, Jehonatanai, tikrai mirsi“.

1 Sam 14,1 Kartą Sauliaus sūnus Jehonatanas kalbėjo jaunuoliui, savo ginklanešiui: „Eikime prie filistinų įgulos, kuri stovi anoje pusėje“. Savo tėvui jis nieko nesakė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,27 Ts 14,6 1 Sam 13,2 1 Sam 13,22 1 Sam 14,39-45 1 Sam 18,1-4 1 Sam 25,19 2 Sam 1,4-5 2 Sam 1,25-26 Mch 7,5
1 Sam 14,2 Saulius buvo apsistojęs prie Gibėjos, po granatmedžiu Migrone, ir su juo buvo apie šešis šimtus vyrų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,15-16 Iz 10,28-29 aukso obuolysbalta lelijagirtuoklissauliusvandens lelija
1 Sam 14,3 Achija, sūnus Ikabodo brolio Ahitubo, sūnaus Finehaso, sūnaus Šilojo kunigo Elio, nešiojo efodą. Žmonės nežinojo, kad Jehonatanas išėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 2,28 1 Sam 4,21 1 Sam 22,20 1 Sam 22,9-12 Iš 28,26-32
1 Sam 14,4 Prie tarpeklio, per kurį Jehonatanas turėjo pereiti, kad pasiektų filistinų įgulą, buvo smailios uolos vienoje ir kitoje pusėje. Viena vadinosi Bocecas, o antroji – Senė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,23
1 Sam 14,5 Viena kyšojo šiaurėje, prieš Michmašą, o antroji – pietuose, prieš Gibėją. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 14,6 Jehonatanas tarė jaunuoliui, kuris nešiojo jo ginklus: „Nueikime prie šitų neapipjaustytųjų įgulos. Gal Viešpats mums padės; juk Viešpačiui nesunku išgelbėti per kelis žmones, kaip ir per daugelį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,26 1 Sam 17,36 2 Krn 14,11 Jer 9,26 Zch 4,6 Mt 19,26 Pr 17,7-11 Įst 32,30 Ts 7,4-7 Ts 15,18 2 Sam 1,20 2 Sam 16,12 2 Kar 19,4 Ps 115,1-3 Jer 9,23 Am 5,15 Sof 2,3 Rom 8,31 Ef 2,11-12 Fil 3,3 apipjaustymas
1 Sam 14,7 Jo ginklanešys jam atsakė: „Daryk visa, kas yra tavo širdyje. Eik ten, o aš būsiu su tavimi, kur tu panorėsi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 10,7 2 Sam 7,3 Ps 46,7 Zch 8,23
1 Sam 14,8 Jehonatanas tarė: „Mes, nuėję pas tuos vyrus, jiems pasirodysime. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,9-14
1 Sam 14,9 Jei jie mums sakys: ‘Palaukite, kol mes pas jus ateisime’, tai mes stovėsime savo vietoje ir neisime prie jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,13-14 Ts 6,36-40
1 Sam 14,10 O jei jie sakys: ‘Užlipkite pas mus’, tai mes užlipsime, nes Viešpats bus juos atidavęs į mūsų rankas, ir tai bus mums ženklas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,14 Ts 6,36 Ts 7,11 1 Sam 10,7 Iz 7,11-14
1 Sam 14,11 Ir jie pasirodė filistinų įgulai. Filistinai sakė: „Žiūrėkite, hebrajai išlenda iš plyšių, kuriuose jie buvo pasislėpę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,6 1 Sam 14,22 Ts 6,2
1 Sam 14,12 Filistinų įgulos vyrai šaukė Jehonatanui ir jo ginklanešiui, sakydami: „Užlipkite pas mus, mes jums kai ką parodysime“. Tuomet Jehonatanas tarė savo ginklanešiui: „Lipk paskui mane, nes Viešpats juos atidavė į Izraelio rankas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 17,43-44 2 Sam 5,24 Pr 24,26-27 Pr 24,42 Pr 24,48 Ts 4,14 Ts 7,15 1 Sam 14,10 2 Sam 2,14-17 2 Kar 14,8
1 Sam 14,13 Jehonatanas lipo, kabindamasis rankomis ir kojomis, o jo ginklanešys sekė paskui jį. Filistinai krito prieš Jehonataną, o jo ginklanešys juos pribaigdavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,7-8 Įst 28,7 Įst 32,30 Joz 23,10 Ps 18,29 Rom 8,31 Heb 11,34
1 Sam 14,14 Pirmojo puolimo metu, kurį įvykdė Jehonatanas ir jo ginklanešys, žuvo apie dvidešimt vyrų plote, kurį per pusę dienos galima suarti su pora jaučių. En Lbd McGee mp3 Klausyti svetimas jungas
1 Sam 14,15 Kilo panika stovykloje, laukuose ir tarp visų žmonių. Būriai, naikinę kraštą, taip tirtėjo, kad net žemė ėmė drebėti. Visus apėmė didelė baimė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,17 Pr 35,5 2 Kar 7,6-7 Iš 19,18 Kun 26,36-37 Joz 2,9 Ts 7,21 1 Sam 13,23 2 Sam 5,24 Job 18,11 Ps 14,5 Dan 5,6 Mt 24,6 Mt 27,50-51 žemės drebėjimai
1 Sam 14,16 Benjamino Gibėjos stovykloje Sauliaus sargybiniai pamatė, kad filistinai pakriko ir lakstė į visas puses. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,22 1 Sam 14,20 2 Krn 20,22-25 Ps 58,7 Ps 68,2 Iz 19,2
1 Sam 14,17 Saulius įsakė vyrams: „Suskaičiuokite ir pažiūrėkite, kas išėjęs iš mūsų“. Suskaičiavus pasirodė, kad nėra Jehonatano ir jo ginklanešio. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Sam 14,18 Tada Saulius įsakė Achijai: „Atgabenk Dievo skrynią“. Tuo metu Dievo skrynia buvo pas izraelitus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,21 Ts 20,18 Ts 20,23 Ts 20,27-28 1 Sam 4,3-5 1 Sam 5,2 1 Sam 7,1 1 Sam 30,7-8 2 Sam 11,11 2 Sam 15,24-26
1 Sam 14,19 Kol Saulius kalbėjo su kunigu, triukšmas filistinų stovykloje augo. Tada Saulius tarė kunigui: „Atitrauk savo ranką“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 27,21 Joz 9,14 1 Sam 13,11 1 Sam 14,24 Ps 106,13 Iz 28,16
1 Sam 14,20 Saulius ir visi jo žmonės susirinko ir išėjo į mūšį. Ten buvo labai didelė sumaištis ir filistinai žudė vienas kitą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,22 2 Krn 20,23 1 Sam 14,16 Iz 9,19-21 Iz 19,2
1 Sam 14,21 Hebrajai, kurie anksčiau buvo pas filistinus ir kartu su jais atėjo į stovyklą, prisidėjo prie izraelitų, kurie buvo su Sauliumi ir Jehonatanu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 29,4 Ts 7,23
1 Sam 14,22 Taip pat ir tie izraelitai, kurie buvo pasislėpę Efraimo kalnuose, kai išgirdo, kad filistinai bėga, persekiojo juos kovodami. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,6 1 Sam 31,7
1 Sam 14,23 Taip Viešpats tą dieną išgelbėjo Izraelį. Kova nusitęsė net iki Bet Aveno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,30 1 Sam 13,5 Ts 2,18 2 Kar 14,27 Ps 44,6-8 Oz 1,7
1 Sam 14,24 Izraelio vyrai tą dieną buvo pavargę, nes Saulius prisaikdino žmones, sakydamas: „Prakeiktas tebūna tas vyras, kuris valgytų iki vakaro, kol aš atkeršysiu savo priešams“. Todėl niekas nelietė maisto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,26 Kun 27,29 Sk 21,2 Įst 27,15-26 Joz 6,17-19 Ts 1,28 Ts 5,2 Ts 11,30-31 Ts 21,1-5 1 Sam 14,27-30 Ps 18,47 Pat 11,9 Rom 10,2 1 Kor 16,22 erekcijaneragaus mirties
1 Sam 14,25 Žmonės nuėjo į mišką ir rado medaus ant žemės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,8 Sk 13,27 Įst 9,28 Mt 3,4-5 medumi
1 Sam 14,26 Žmonės, įėję į mišką, matė varvantį medų, tačiau nė vienas neragavo jo, nes bijojo prakeikimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 9,2 pistacija
1 Sam 14,27 Jehonatanas negirdėjo, kaip jo tėvas prisaikdino tautą. Jis lazdos galu pakabino medaus ir pakėlė ranką prie savo burnos. Ir jo akys nušvito. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 30,12 1 Sam 14,29 1 Sam 14,43 Pat 25,26 Aarono lazdamedumipistacija
1 Sam 14,28 Vienas iš žmonių tarė: „Tavo tėvas prisaikdino tautą, sakydamas: ‘Prakeiktas tebūna tas vyras, kuris šiandien valgytų’“. Ir žmonės buvo išsekę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 14,24 1 Sam 14,43
1 Sam 14,29 Jehonatanas atsakė: „Mano tėvas pridarė bėdos žemėje. Žiūrėkite, kaip nušvito mano akys, kai paragavau truputį medaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,18 Joz 7,25 medumineragaus mirtiespistacija
1 Sam 14,30 Jei šiandien žmonės būtų sočiai pavalgę iš priešo grobio, kurį rado, jie būtų išžudę daug daugiau filistinų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 9,18
1 Sam 14,31 Tą dieną jie naikino filistinus nuo Michmašo iki Ajalono, ir žmonės buvo labai išsekę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,12 Joz 19,42
1 Sam 14,32 Jie griebė avis, jaučius ir karves, pjovė ant žemės ir valgė su krauju. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 3,17 1 Sam 15,19 Pr 9,4 Kun 17,10-14 Kun 19,26 Įst 12,16 Įst 12,23-24 Apd 15,20 Kun 7,26-27 Ez 33,25 Apd 15,29
1 Sam 14,33 Sauliui buvo pranešta, kad žmonės nusideda Viešpačiui, valgydami kraują. Jis tarė: „Jūs nusikaltote. Atriskite man didelį akmenį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 7,5 Rom 2,1
1 Sam 14,34 Ir Saulius įsakė: „Atveskite kiekvieną jautį ir avį čia, papjaukite ir valgykite, kad nenusidėtumėte Viešpačiui, valgydami kraują“. Visi žmonės atvesdavo savo jaučius tą vakarą ir ten papjaudavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti sauliaus mirtis
1 Sam 14,35 Saulius pastatė Viešpačiui aukurą; tai buvo pirmas aukuras, kurį jis pastatė Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 7,17 Ts 21,4 1 Sam 7,9 1 Sam 7,12 Oz 8,14 2 Tim 3,5 aukojimas aukurasbažnyčios altoriusDievo aukuras
1 Sam 14,36 Saulius sakė: „Pulkime filistinus naktį, plėškime iki ryto ir nepalikime jų nė vieno gyvo“. Jie atsakė: „Daryk, kaip tau atrodo tinkama“. Tada kunigas tarė: „Artinkimės čia prie Dievo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,21 Joz 10,9-14 Joz 10,19 Joz 11,14 1 Sam 11,11 1 Sam 14,3 1 Sam 14,18-19 Ps 73,28 Iz 48,1-2 Iz 58,2 Jer 6,5 Mal 2,7 Jok 4,8
1 Sam 14,37 Tuomet Saulius klausė Viešpatį: „Ar man pulti filistinus? Ar atiduosi juos į Izraelio rankas?“ Bet Viešpats jam neatsakė tą dieną. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 28,6 Ts 1,1 Ts 20,18 Ts 20,28 1 Sam 10,22 1 Sam 23,4 1 Sam 23,9-12 1 Sam 30,7-8 2 Sam 5,19 2 Sam 5,23 1 Kar 22,5 1 Kar 22,15 Ez 14,3-5 Ez 20,3
1 Sam 14,38 Saulius įsakė: „Susirinkite čia visi vyresnieji ir išaiškinkime, kas šiandien nusikalto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,19-20 Sk 24,17 Joz 7,11 Joz 7,14-26 Ts 20,2 2 Sam 18,3 Ps 47,9 Zch 10,4 Mt 21,42 Ef 2,20
1 Sam 14,39 Prisiekiu, kaip gyvas Viešpats, Izraelio gelbėtojas, nors tai būtų ir mano sūnus Jehonatanas, turės mirti“. Tačiau visi žmonės nieko neatsakė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 14,44 2 Sam 12,5 1 Sam 14,24 1 Sam 19,6 1 Sam 20,31 1 Sam 22,16 1 Sam 28,10 Mok 9,2
1 Sam 14,40 Tada jis tarė visiems izraelitams: „Jūs būkite vienoje pusėje, o aš ir mano sūnus Jehonatanas būsime kitoje pusėje“. Žmonės atsakė Sauliui: „Daryk, kaip tau atrodo tinkama“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 14,7 1 Sam 14,36 2 Sam 15,15
1 Sam 14,41 Tuomet Saulius kreipėsi į Viešpatį: „Izraelio Dieve, duok ženklą“. Jehonatanas ir Saulius buvo apkaltinti, o tauta pripažinta nekalta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,24 Joz 7,16-18 1 Sam 10,20-21 Pat 16,33 Jon 1,7
1 Sam 14,42 Saulius tarė: „Meskite burtą tarp manęs ir mano sūnaus Jehonatano“. Kaltė krito Jehonatanui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Sam 14,43 Saulius klausė Jehonataną: „Pasakyk, ką padarei“. Jehonatanas jam atsakė: „Aš paragavau medaus, pasikabinęs lazdos galu. Ir štai aš turiu mirti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 7,19 1 Sam 14,27 Jon 1,7-10 neragaus mirties
1 Sam 14,44 Saulius tarė: „Tegul Dievas padaro man tai ir dar daugiau, nes tu, Jehonatanai, tikrai mirsi“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rūt 1,17 1 Sam 14,39 1 Sam 25,22 Pr 38,24 2 Sam 3,9 2 Sam 12,5 2 Sam 12,31 2 Sam 19,13 Pat 25,16
1 Sam 14,45 Ir tauta sakė Sauliui: „Argi Jehonatanas, laimėjęs Izraeliui išgelbėjimą, turėtų mirti? Jokiu būdu! Kaip Viešpats gyvas, nė vienas plaukas nenukris nuo jo galvos. Juk šiandien jis veikė kartu su Dievu“. Taip žmonės išgelbėjo Jehonataną iš mirties. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 14,11 1 Kar 1,52 Lk 21,18 Apd 27,34 Mt 10,30 2 Kor 6,1 1 Sam 14,23 1 Sam 19,5 2 Krn 19,11 Neh 9,27 Iz 13,3 Iz 29,20-21 Apd 14,27 Apd 15,12 Apd 21,19 Rom 15,18 1 Kor 3,9 Fil 2,12-13 Apr 17,14 Apr 19,14 kiekvienas plaukasplaukai suskaičiuotiplaukų
1 Sam 14,46 Saulius nebepersekiojo filistinų ir filistinai sugrįžo į savo vietas. En Lbd McGee mp3 Klausyti saulius
1 Sam 14,47 Saulius, įsitvirtinęs karaliumi Izraelyje, kariavo su visais savo priešais: su Moabu, su amonitais, su Edomu, su Cobos karaliais ir su filistinais. Prieš ką jis pasukdavo, ten laimėdavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 10,6 1 Sam 11,1-13 1 Sam 12,2 1 Sam 13,1 1 Sam 14,52 2 Sam 8,3 1 Kar 11,23 2 Kar 14,27 moabas
1 Sam 14,48 Jis surinko kariuomenę ir nugalėjo Amaleką, ir išgelbėjo Izraelį iš rankos tų, kurie jį plėšė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,14 Įst 25,19 1 Sam 15,3-7
1 Sam 14,49 Sauliaus sūnūs buvo Jehonatanas, Išvis ir Malkišūva, o jo dviejų dukterų vardai: vyresniosios – Meraba ir jaunesniosios – Mikalė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 31,2 1 Krn 8,33 2 Sam 6,20-23 1 Krn 9,39 1 Sam 18,7-21 1 Sam 25,44 2 Sam 3,13-16 jesės sūnus
1 Sam 14,50 Sauliaus žmona buvo Ahinoama, Achimaaco duktė. Jo kariuomenės vadas buvo Abneras, Sauliaus dėdės Nero sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,8 1 Sam 17,55 2 Sam 3,27 zerujos
1 Sam 14,51 Sauliaus tėvas buvo Kišas, o Abnero – Neras, Abielio sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 9,1 1 Sam 9,21 sauliaus mirtis
1 Sam 14,52 Per visas Sauliaus dienas vyko smarkus karas su filistinais. Pamatęs tvirtą ir narsų vyrą, Saulius paimdavo jį pas save. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 8,11 1 Sam 8,1 saulius

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį