Biblijos vartai

Atversta 1 Sam 2,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 36.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Elkana grįžo į Ramą, į savo namus, o berniukas Samuelis tarnavo Viešpačiui, prižiūrimas kunigo Elio. Dievo žmogus atėjo pas Elį ir jam tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Aš apsireiškiau tavo tėvams, kai jie buvo Egipte ir tarnavo faraonui. Kodėl labiau už mane gerbi savo sūnus, kurie tunka mano tautos Izraelio geriausiomis aukų dalimis?’ Todėl Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Tikrai buvau pažadėjęs, kad tavo tėvo ir tavo namai per amžius bus mano akivaizdoje, bet dabar sakau, kad taip nebus.

1 Sam 2,1 Ona meldėsi: „Mano širdis džiaugiasi Viešpatyje ir mano ragas išaukštintas Jame. Aš plačiai atveriu savo burną prieš savo priešus, nes džiaugiuosi Tavo išgelbėjimu. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 9,14 Ps 13,5 Ps 89,17 Ps 92,10 Ps 20,5 Ps 35,9 Iz 12,2-3 Ps 89,24 Iš 15,1 Iš 15,21 Ts 5,1-2 1 Sam 2,1-10 Neh 11,17 Ps 18,2 Ps 51,15 Ps 71,8 Ps 75,10 Ps 112,8-9 Ps 118,14 Hab 3,1 Hab 3,18 Lk 1,46-56 Lk 1,69 Rom 5,11 Fil 3,3 Fil 4,4 Fil 4,6 1 Pt 1,8 Apr 18,20 dalijimosi džiaugsmasdrąsidžiaugsmas darbasdžiaukitės išgelbėjimudžiūgaukitemoteriaimoterysvienas ragasmeilė santuoka
1 Sam 2,2 Niekas nėra toks šventas, kaip Viešpats! Šalia Tavęs nėra kito ir nėra kitos uolos, kaip mūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,11 2 Sam 22,32 Ps 86,8 Įst 32,30-31 Ps 89,6 Ps 89,8 Kun 19,2 Įst 3,24 Įst 4,35 Įst 32,4 Įst 32,20 Įst 32,39 Ps 18,2 Ps 71,3 Ps 71,19 Ps 73,25 Ps 99,5 Ps 99,9 Ps 111,9 Iz 6,3 Iz 40,18 Iz 43,10-11 Iz 44,6 Iz 44,8 Iz 57,15 Jer 10,6 Rom 4,8 Rom 15,4 1 Pt 1,16 akmenys sauksbūkite šventidėkingasdėkotiDievasDievas sventasDievas šventasDievo kūriniaigalingasisgarbintikryžiaus garbinimaslenktyniaukime šventumupamataspigus garbinimasšlovinimasšlovinkšventumasuola
1 Sam 2,3 Nekalbėkite taip išdidžiai ir įžūliai. Viešpats yra Dievas, kuris žino viską, ir Jis pasveria visus darbus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 8,39 Pat 8,13 1 Sam 16,7 Job 31,6 Ps 44,21 Ps 94,4 Ps 94,7-10 Ps 147,5 Pat 16,2 Pat 24,12 Iz 26,7 Iz 37,23 Jer 17,10 Dan 4,30-31 Dan 4,37 Dan 5,27 Mal 3,13 Heb 4,12 Jud 1,15-16 Apr 2,23 arogancijaDievas visagalisezraišdidus žmogusmaži dalykainebijokpasaulio suvokimaspuikybė
1 Sam 2,4 Galingųjų lankas sulaužomas, o tie, kurie klumpa, apjuosiami jėga. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 37,15 Ps 46,9 Ps 76,3 Heb 11,34 Ps 37,17 Iz 10,4 Jer 37,10 2 Kor 4,9-10 2 Kor 12,9 Ef 6,14 Fil 4,13 atgaiva kaulamsišgytistiprybė
1 Sam 2,5 Sotieji parsisamdė už maistą, o alkanieji nurimo. Nevaisingoji pagimdė septynetą, o turinčioji daug vaikų nusilpo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 113,9 Jer 15,9 Iz 54,1 1 Sam 1,6 1 Sam 1,20 Ps 34,10 Lk 1,53 Lk 16,25 Gal 4,27 nevaisinga
1 Sam 2,6 Viešpats numarina ir atgaivina, nuveda į mirusiųjų buveinę ir vėl išlaisvina. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 32,39 2 Kar 5,7 Iz 26,19 Apr 1,18 1 Sam 20,3 Job 5,18 Ps 68,20 Ps 116,3 Oz 6,1-2 Jon 2,2-6 Mt 12,40 Jn 5,25-29 Jn 11,25 2 Kor 1,9-10 apie gyvenimąsatgaivinimasatstumtasisdorumąduobėgamtos nelaimesgriautihadasmirusieji prisikelspasaulio sunaikinimassurišti
1 Sam 2,7 Viešpats padaro beturtį ir turtingą. Jis pažemina ir išaukština. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Job 5,11 Ps 75,7 Įst 8,17-18 Job 1,21 Jok 4,10 Ps 102,10 Iz 2,12 Jok 1,9-10 aukojimas pinigųbūti turtingbūti turtingudomėtis pasauliumeilė pinigamsmeilė turtasnamiškiaisnesikolinsinuolankuspasaulio sunaikinimaspažabota energijapinigų meilėsugedusio prototurtingas Dievasturtuolisturtusvargšaivargšas aš
1 Sam 2,8 Jis pakelia iš dulkių vargdienį, iš sąšlavų duobės iškelia vargšą; juos pasodina greta kunigaikščių ir leidžia paveldėti jiems šlovės sostą. Viešpačiui priklauso žemės pamatai, ant jų Jis pastatė pasaulį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 113,7-8 Job 38,4-6 Ps 104,5 2 Sam 7,8 Job 42,10-12 Ps 24,2 Ps 102,25 Dan 2,48 Dan 4,17 Jok 2,5 Pr 41,14 Pr 41,40 1 Sam 15,17 Job 2,8 Job 36,6-7 Mok 4,14 Dan 6,3 Lk 1,51-52 Heb 1,3 Apr 1,6 Apr 3,21 Apr 5,10 Apr 22,5 benamystėnosisvargšaižemės centras
1 Sam 2,9 Savo šventųjų kojas Jis palaikys, o nedorėliai nutils tamsoje. Nė vienas nelaimės savo jėga. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 33,16-17 Ps 91,11-12 Ps 121,3 Mt 8,12 1 Pt 1,5 Įst 33,3 1 Sam 17,49-50 Ps 37,23-24 Ps 37,28 Ps 94,18 Job 5,16 Job 5,24 Ps 97,10 Ps 121,5 Ps 121,8 Pat 2,8 Pat 3,26 Pat 16,9 Mok 5,17 Mok 9,11 Jer 8,14 Jer 9,23 Sof 1,15 Zch 4,6 Mt 22,12-13 Rom 3,19 2 Pt 2,17 Jud 1,1 Jud 1,3 Jud 1,13 apsauga namamsapstybėsatgaiva kaulamsdieną naktįišgelbėjimaskeršydamaskojaskojoskuriu tamsąkurti gerinedorumo bendrininkasnutildoskolininkasstiprybėšventųjųtamsatyla
1 Sam 2,10 Viešpats sudaužys į gabalus savo priešus. Jis sugriaudės prieš juos iš dangaus. Viešpats teis žemės kraštus. Jis duos jėgų savo karaliui ir išaukštins pateptojo ragą“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 2,9 Ps 89,24 Ps 96,13 1 Sam 7,10 Ps 21,1 Ps 98,9 Iš 15,6 Ps 2,2 Ps 2,6 Ps 18,13-14 Ps 45,7 Mt 25,31-32 Mt 28,18 Ts 5,31 1 Sam 12,3 1 Sam 12,13 1 Sam 12,18 1 Sam 15,28 1 Sam 16,1 2 Sam 7,8 2 Sam 7,13 2 Sam 22,14 Job 40,9 Ps 20,6 Ps 21,7-9 Ps 28,8 Ps 50,1-6 Ps 68,1-2 Ps 89,17 Ps 92,9-10 Ps 148,14 Mok 11,9 Mok 12,14 Iz 32,1 Iz 45,24 Mt 25,34 Lk 1,69 Lk 19,27 Jn 5,21-22 Apd 4,27 Apd 10,38 Rom 14,10-12 2 Kor 5,10 Apr 20,11-15 Dievo suverenumasgriaustiniskampaineteisus vadovaipatepimo aliejusplokščia žemėsmūgiuodamasvienas ragasžemės galas
1 Sam 2,11 Elkana grįžo į Ramą, į savo namus, o berniukas Samuelis tarnavo Viešpačiui, prižiūrimas kunigo Elio. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 2,18 1 Sam 3,1 1 Sam 1,28 1 Sam 1,19 1 Sam 3,15 elispažadėtoji žemė
1 Sam 2,12 Elio sūnūs buvo Belialo vaikai ir nepažino Viešpaties. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jer 2,8 Ts 2,10 Rom 1,21 Rom 1,28-30 2 Kor 6,15 Įst 13,13 Ts 19,22 1 Sam 3,7 1 Sam 10,27 1 Sam 25,17 1 Kar 21,10 1 Kar 21,13 Jer 9,6 Jer 22,16 Oz 4,6-9 Mal 2,1-9 Jn 8,55 Jn 16,3 Jn 17,3 atnašosBeliaraselisišteisinti nedorėlįsperma
1 Sam 2,13 Kam nors aukojant auką, kai mėsa tebevirdavo, ateidavo kunigo tarnas, laikydamas rankoje trišakę, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 7,29-34
1 Sam 2,14 ir smeigdavo ją į katilą, puodą ar keptuvę. Visa, ką ištraukdavo šake, pasiimdavo Elio sūnūs. Taip jie darė visiems izraelitams, aukojantiems Šilojuje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 29,27-28 Kun 7,34 1 Sam 2,29 Iz 56,11 Mal 1,10 2 Pt 2,13-15
1 Sam 2,15 Prieš sudeginant taukus, atėjęs kunigo tarnas sakydavo aukotojui: „Duok mėsos kunigui iškepti; jis nenori virtos, bet žalios“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 3,16 Kun 3,3-5 Rom 16,18 Fil 3,19 Jud 1,12
1 Sam 2,16 Jei aukotojas sakydavo: „Pirmiausia tegul sudegina taukus, paskui tegul ima, kiek nori“. Tarnas atsakydavo: „Duok dabar. Jei neduosi, atimsiu“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 3,16 Kun 7,23-25 Ts 18,25 Neh 5,15 Mch 2,1-2 Mch 3,5 1 Pt 5,2-3
1 Sam 2,17 Elio sūnų nuodėmė buvo labai didelė Viešpaties akyse, nes žmonės ėmė bjaurėtis aukomis Viešpačiui. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 6,11 Pr 10,9 Pr 13,13 2 Kar 21,6 Ps 51,4 Iz 3,8 Mal 2,7-9 Mal 2,13 Mt 18,7
1 Sam 2,18 Samuelis tarnavo Viešpačiui, apsirengęs lininį efodą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 3,1 1 Sam 2,11 Iš 28,4 2 Sam 6,14 1 Sam 22,18 Kun 8,7 1 Sam 2,28 1 Krn 15,27 dovydas šokomėlynas siūlas
1 Sam 2,19 Jo motina jam pasiūdavo drabužį ir kasmet atnešdavo ateidama su savo vyru aukoti kasmetinės aukos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 1,3 1 Sam 1,21 Iš 23,14 Mozės mama
1 Sam 2,20 Elis laimindavo Elkaną ir jo žmoną: „Viešpats teduoda tau dar vaikų su šita moterimi už tą, kurį ji paaukojo Viešpačiui“. Po to jie grįždavo į namus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 1,27-28 Pr 14,19 Pr 27,27-29 Sk 6,23-27 Rūt 2,12 Rūt 4,11 1 Sam 1,11 Lk 2,34 elis
1 Sam 2,21 Viešpats aplankė Oną, ir ji pagimdė dar tris sūnus ir dvi dukteris. Berniukas Samuelis augo Viešpaties akivaizdoje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 21,1 Ts 13,24 1 Sam 2,26 1 Sam 3,19 Lk 2,40 Lk 1,80 1 Sam 1,19-20 Lk 1,68 Lk 2,52 nėštumasnevaisingumaspastojimas
1 Sam 2,22 Elis labai paseno. Jis girdėjo, ką jo sūnūs darė Izraeliui, kaip jie suguldavo su moterimis, kurios susirinkdavo prie Susitikimo palapinės. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 38,8 1 Sam 2,13-17 1 Sam 8,1 Jer 7,9-10 Ez 22,26 Oz 4,9-11 elisjehuspadangtės statyba
1 Sam 2,23 Tėvas klausė: „Kodėl taip darote? Aš girdžiu apie jūsų piktus darbus iš žmonių. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 1,6 Iz 3,9 Jer 3,3 Jer 8,12 Apd 9,4 Apd 14,15 Fil 3,19
1 Sam 2,24 Negerus dalykus aš girdžiu apie jus, mano sūnūs. Jūs vedate Viešpaties tautą į nusikaltimą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,21 1 Sam 2,17 1 Sam 2,22 1 Kar 13,18-21 1 Kar 15,30 2 Kar 10,31 Mal 2,8 Mt 18,7 Apd 6,3 2 Kor 6,8 1 Tim 3,7 2 Pt 2,18 3 Jn 1,12 Apr 2,20 elis
1 Sam 2,25 Jei žmogus nusikalsta žmogui, jį teis teisėjas, bet jei žmogus nusideda Viešpačiui, kas jį užtars?“ Jie neklausė savo tėvo, todėl Viešpats nusprendė juos nužudyti. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 11,20 Sk 15,30 1 Sam 3,14 Heb 10,26 Įst 1,17 Įst 2,30 Įst 17,8-12 Įst 25,1-3 2 Krn 25,16 Ps 51,4 Ps 51,16 Pat 15,10 Jn 12,39-40 1 Tim 2,5 Heb 7,25 akacija mediselis
1 Sam 2,26 Berniukas Samuelis augo, ir jam palankiai buvo nusiteikę ir Viešpats, ir žmonės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 2,52 1 Sam 2,21 Pat 3,3 Lk 1,80 Lk 2,40 Apd 2,47 Rom 14,18 augimasauksfinansine sekmepaleistuvystei išvengtipirmesnisvaikų auginimas
1 Sam 2,27 Dievo žmogus atėjo pas Elį ir jam tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Aš apsireiškiau tavo tėvams, kai jie buvo Egipte ir tarnavo faraonui. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,27 1 Kar 13,1 Iš 4,14-16 Įst 33,1 Ts 13,6 Iš 12,1 Iš 12,43 Ts 6,8 1 Sam 9,4 1 Tim 6,11 2 Pt 1,21 elis
1 Sam 2,28 Aš tavo tėvą išsirinkau kunigu iš visų Izraelio giminių, kad jis aukotų ant mano aukuro, smilkytų smilkalus ir nešiotų efodą mano akivaizdoje. Aš paskyriau kunigams izraelitų deginamųjų aukų dalį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 28,1 Kun 8,7-8 Iš 28,4 Kun 2,3 Kun 2,10 Kun 6,16 Kun 7,7-8 Kun 7,34-35 Kun 10,14-15 Sk 5,9-10 Sk 18,19 Iš 28,6-30 Iš 29,4-37 Iš 39,1-7 Kun 7,32 Sk 16,5 Sk 17,5-8 Sk 18,1-8 Įst 18,1-8 2 Sam 12,7 agresijaDievo valgiskupinas Dvasios
1 Sam 2,29 Kodėl jūs mindžiojate kojomis aukas ir dovanas, kurias įsakiau man aukoti? Kodėl labiau už mane gerbi savo sūnus, kurie tunka mano tautos Izraelio geriausiomis aukų dalimis?’ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 10,37 1 Sam 2,13-17 Įst 12,5-6 Įst 32,15 Kun 19,15 Įst 33,9 Joz 18,1 Iz 56,11-12 Ez 13,19 Ez 34,2 Oz 4,8 Mch 3,5 Mal 1,12-13 Mt 22,16 Lk 14,26 Rom 16,18 2 Kor 5,16 Jok 3,17
1 Sam 2,30 Todėl Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Tikrai buvau pažadėjęs, kad tavo tėvo ir tavo namai per amžius bus mano akivaizdoje, bet dabar sakau, kad taip nebus. Aš pagerbsiu tuos, kurie mane gerbia, o kurie mane niekina, bus paniekinti. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,9 Ps 50,23 Jer 18,9-10 Jn 12,26 Pat 3,9-10 Iz 29,13 Sk 11,20 Sk 25,11-13 Sk 35,34 Ts 9,10 2 Sam 12,9-10 2 Krn 15,2 Ps 18,20 Dan 4,34 Mal 1,6 Mal 2,8-9 Jn 5,23 Jn 5,44 Jn 8,49 Jn 13,31-32 Jn 17,4-5 1 Kor 4,5 1 Pt 1,7 Iš 28,43 Ps 91,14 Dievo garbėiDievo sumanymaigarbės troškimasgarbingi indaigerbimasgerbk tėtįJėzaus garbėpagarbapagarba gyvybei
1 Sam 2,31 Ateina diena, kada tavo ir tavo namų ramstį sunaikinsiu; nė vienas nesulauks senatvės. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 22,17-20 1 Sam 4,2 1 Sam 4,11-20 1 Sam 14,3 1 Kar 2,26-27 1 Kar 2,35 Job 22,9 Ps 37,17 Ez 30,21-24 Ez 44,10 elis
1 Sam 2,32 Tu matysi priešą mano namuose, nepaisant to, kad Dievas daro gera Izraeliui; tavo namuose niekas nesulauks senatvės per amžius. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Zch 8,4 1 Sam 4,11 Ps 78,59-64 1 Sam 4,4 1 Sam 4,22 1 Kar 2,26-27
1 Sam 2,33 Aš nesunaikinsiu ir nepašalinsiu nuo savo aukuro visų tavųjų, bet tavo akys aptems ir siela krimsis; ir visi tavo palikuonys mirs savo gražiausiame amžiuje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 22,21-23 1 Kar 1,7 1 Kar 1,19 1 Kar 2,26-27 Mt 2,16-18 gėlės
1 Sam 2,34 Tai bus ženklas tau, kai abu tavo sūnūs Hofnis ir Finehasas mirs tą pačią dieną. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 4,11 1 Kar 13,3 1 Sam 4,17 1 Sam 3,12 1 Kar 14,12 iškalbaMozės brolis
1 Sam 2,35 Aš pakelsiu sau ištikimą kunigą, kuris darys tai, kas yra mano širdyje ir mano mintyse. Aš jam pastatysiu tvirtus namus, ir jis vaikščios prieš mano pateptąjį per amžius. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 7,11 2 Sam 7,27 1 Kar 11,38 1 Sam 25,28 1 Kar 2,35 1 Krn 29,22 Ps 18,50 Iš 1,21 Sk 25,13 1 Sam 12,3 1 Sam 16,13 1 Kar 1,8 1 Kar 1,45 1 Krn 6,8-15 Neh 12,10-11 Ps 2,2 Ez 34,23 Ez 44,15-16 Heb 2,17 Heb 7,26-28 iš širdiesišmintinga širdismokslininkasnetinkamas elgesys
1 Sam 2,36 Tada išlikę tavo šeimos nariai atėję parpuls prieš jį už sidabrinį pinigėlį ar duonos kąsnį ir prašys, kad paskirtų juos kunigais ir jie galėtų užsidirbti pavalgyti’“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 2,27 1 Sam 2,29-30 Ez 44,10-12 Mal 1,13 Dievo duonaduonaduonoslaužė duonąramybėježodis duona

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį