Biblijos vartai

Atversta 1KAR13,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis atsakė: „Negaliu grįžti su tavimi, nei valgyti duonos, nei gerti vandens su tavimi šioje vietoje, nes man Viešpaties pasakyta: ‘Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti tuo keliu, kuriuo atėjai’“. Ir jis šaukė Dievo vyrui, kuris buvo atėjęs iš Judo: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi neklausei Viešpaties ir nesilaikei įsakymo, kurį tau davė Viešpats, tavo Dievas, bet sugrįžai ir valgei duonos bei gėrei vandens vietoje, apie kurią Jis tau kalbėjo, kad nevalia joje nei duonos valgyti, nei vandens gerti, tavo lavonas nebus palaidotas tavo tėvų kape’“. Jo lavonas gulėjo ant kelio, o asilas stovėjo šalia jo; taip pat ir liūtas stovėjo šalia lavono.

1 Kar 13,9 nes Viešpats man taip įsakė: ‘Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti keliu, kuriuo atėjai’“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 16,26 Įst 13,13-18 1 Sam 15,22 1 Kar 13,1 1 Kar 13,21-22 Job 23,12 Ps 141,4 Jn 13,17 Jn 15,9-10 Jn 15,14 Rom 16,17 1 Kor 5,11 Ef 5,11 2 Jn 1,10-11 Apr 18,4
1 Kar 13,10 Taip jis nuėjo kitu keliu ir negrįžo tuo, kuriuo atėjo į Betelį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,11 Betelyje gyveno senas pranašas. Jo sūnūs parėję pasakojo jam viską, ką Dievo vyras buvo padaręs tą dieną Betelyje ir ką jis kalbėjo karaliui. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,18 Sk 23,4-5 Sk 24,2 1 Sam 10,11 1 Kar 13,20-21 1 Kar 13,25 Ez 13,2 Ez 13,16 Mt 7,22 1 Tim 3,5 2 Pt 2,16
1 Kar 13,12 Tada tėvas klausė: „Kuriuo keliu jis nuėjo?“ Sūnūs parodė kelią, kuriuo nuėjo Dievo vyras. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,13 Tėvas liepė pabalnoti asilą. Jie pabalnojo asilą, ir jis užsėdęs En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 22,21 Ts 5,10 Ts 10,4 2 Sam 19,26 1 Kar 13,27
1 Kar 13,14 nujojo paskui Dievo vyrą. Radęs jį sėdintį po ąžuolu, klausė: „Ar tu esi Dievo vyras, atėjęs iš Judo?“ Jis atsakė: „Taip, aš“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 19,4 Jn 4,6 Jn 4,34 1 Kor 4,11-12 2 Kor 11,27 Fil 4,12-13 gilėšmeižtai
1 Kar 13,15 Tuomet jis sakė: „Eime pas mane į namus ir užvalgyk duonos“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,16 Jis atsakė: „Negaliu grįžti su tavimi, nei valgyti duonos, nei gerti vandens su tavimi šioje vietoje, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,8-9 Pr 3,1-3 Sk 22,13 Sk 22,19 Mt 4,10 Mt 16,23
1 Kar 13,17 nes man Viešpaties pasakyta: ‘Tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti tuo keliu, kuriuo atėjai’“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,35 1 Tes 4,15 1 Kar 13,1
1 Kar 13,18 Jis sakė jam: „Aš irgi esu pranašas kaip ir tu; angelas kalbėjo man Viešpaties žodžius, sakydamas: ‘Parsivesk jį į savo namus, kad jis galėtų valgyti ir gerti’“. Bet jis jam melavo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 7,15 1 Jn 4,1 Pr 3,4-5 Sk 22,35 Ts 6,11-12 Ts 13,3 Iz 9,15 Jer 5,12 Jer 5,31 Jer 23,14 Jer 23,17 Jer 23,32 Jer 28,15-16 Ez 13,9-10 Ez 13,22 Mt 24,24 Rom 16,18 2 Kor 11,3 2 Kor 11,13-15 2 Pt 2,1 Apr 19,20 apgaulėdu pranašaivilkų
1 Kar 13,19 Jie sugrįžo, valgė duonos ir gėrė vandens jo namuose. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 3,6 Įst 13,1 Įst 13,3 Įst 13,5 Įst 18,20 1 Kar 13,9 Apd 4,19 2 Pt 2,18-19
1 Kar 13,20 Jiems tebesėdint prie stalo, Viešpaties žodis atėjo pranašui, kuris buvo jį parsivedęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 23,5 Sk 23,16 Sk 24,4 Sk 24,16-24 Mt 7,22 Jn 11,51 1 Kor 13,2
1 Kar 13,21 Ir jis šaukė Dievo vyrui, kuris buvo atėjęs iš Judo: „Taip sako Viešpats: ‘Kadangi neklausei Viešpaties ir nesilaikei įsakymo, kurį tau davė Viešpats, tavo Dievas, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 3,7 Kun 10,3 Sk 20,12 Sk 20,24 1 Sam 4,18 1 Sam 13,13-14 1 Sam 15,19 1 Sam 15,22-24 2 Sam 6,7 2 Sam 12,9-11 2 Sam 24,13 1 Kar 13,17 Est 6,13 Jer 2,19 Gal 1,8-9 Apr 3,19
1 Kar 13,22 bet sugrįžai ir valgei duonos bei gėrei vandens vietoje, apie kurią Jis tau kalbėjo, kad nevalia joje nei duonos valgyti, nei vandens gerti, tavo lavonas nebus palaidotas tavo tėvų kape’“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,30 1 Kar 14,13 2 Krn 21,19-20 Iz 14,18-20 Jer 22,18-19 kūno deginimasskliautaivadai
1 Kar 13,23 Kai tas pavalgė ir atsigėrė, jis pabalnojo asilą pranašui, kurį buvo parsivedęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,24 Jam keliaujant, jį sutiko liūtas ir nužudė. Jo lavonas gulėjo ant kelio, o asilas stovėjo šalia jo; taip pat ir liūtas stovėjo šalia lavono. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,36 2 Kar 2,24 Pat 22,13 Pat 26,13 Am 5,19 1 Kor 11,31-32 1 Pt 4,17-18 jojadosJudo liūtasliūtaitobulėjimo keliai
1 Kar 13,25 Žmonės praeidami ant kelio matė gulintį lavoną ir liūtą, stovintį šalia lavono. Atėję į miestą, kuriame gyveno senasis pranašas, pasakojo, ką buvo matę. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,11 jojadosliūtai
1 Kar 13,26 Tai išgirdęs, pranašas, kuris jį buvo sugrąžinęs iš kelio, tarė: „Tai Dievo vyras, kuris buvo nepaklusnus Viešpaties žodžiui; todėl Viešpats jį atidavė liūtui, kuris jį sudraskė ir nužudė, kaip Viešpats buvo jam kalbėjęs“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 10,3 2 Sam 12,10 2 Sam 12,14 Ps 119,120 Pat 11,31 Ez 9,6 1 Kor 11,30 Heb 12,28-29 1 Pt 4,17 jojadosliūtai
1 Kar 13,27 Savo sūnums jis tarė: „Pabalnokite man asilą“. Ir jie pabalnojo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,28 Nuvykęs jis rado lavoną, gulintį ant kelio, ir asilą su liūtu, stovinčius šalia lavono. Liūtas nelietė nei lavono, nei asilo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 10,2 Kun 10,5 1 Kar 17,4 1 Kar 17,6 Job 38,11 Ps 148,7-8 Jer 5,22-23 Dan 3,22 Dan 3,27-28 Dan 6,22-24 Apd 16,26 Heb 11,33-34 jojadosliūtai
1 Kar 13,29 Pranašas pakėlė Dievo vyro lavoną, uždėjo jį ant asilo ir pargabeno atgal į miestą, kad apraudotų jį ir palaidotų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 13,30 Jis paguldė lavoną į savo paties kapą ir raudojo: „Ak, mano broli!“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 22,18 1 Kar 14,13 Apd 8,2 broliustikėjimo broliai
1 Kar 13,31 Jį palaidojęs, jis tarė savo sūnums: „Kai numirsiu, palaidokite mane kape, kuriame palaidotas Dievo vyras; šalia jo kaulų padėkite mano kaulus, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,17-18 Sk 23,10 Ps 26,9 Mok 8,10 Lk 16,22-23
1 Kar 13,32 nes žodis, kurį jis, Viešpačiui įsakius, šaukė prieš aukurą Betelyje ir prieš visas Samarijos miestų aukštumas, tikrai išsipildys“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,2 1 Kar 16,24 Kun 26,30 1 Kar 12,31 2 Kar 23,16-19 1 Kar 12,29 2 Krn 25,13 Ezr 4,10 Jn 4,4-5
1 Kar 13,33 Po viso to Jeroboamas neatsisakė savo pikto kelio, bet toliau skyrė kunigus aukštumoms iš prasčiausių žmonių. Kas norėdavo, tą jis įšventindavo aukštumų kunigu. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 11,15 2 Krn 13,9 Iš 28,41 Sk 1,51 Sk 3,10 Sk 17,5 Sk 17,12-13 Ts 17,12 1 Kar 12,31-33 Ps 78,34 Jer 18,4 Am 6,11 2 Tim 3,13 deportacijaišdavikai
1 Kar 13,34 Tai buvo Jeroboamo namų nuodėmė, ir jie buvo sunaikinti bei pašalinti nuo žemės paviršiaus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,30 1 Kar 14,10 1 Kar 15,29-30 2 Kar 17,21 1 Kar 12,26 2 Kar 10,31 Pat 13,6

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį