Biblijos vartai

Atversta 1KOR16,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: O dėl brolio Apolo, tai aš didžiai troškau, kad jis su broliais keliautų pas jus, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Prašau jūsų, broliai (jūs pažįstate Stepono namus: jie yra Achajos pirmatikiai ir atsidavę tarnauti šventiesiems), kad jūs taip pat paklustumėt tokiems žmonėms ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba. Jei kas nemyli Viešpaties Jėzaus Kristaus, tebūna prakeiktas!

1 Kor 16,1 Su rinkliava šventiesiems darykite taip, kaip nurodžiau Galatijos bažnyčioms. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 24,17 Rom 12,13 Rom 15,25-26 2 Kor 8,1-9 2 Kor 9,12-15 Gal 2,10 1 Jn 3,17 Flm 1,5 Flm 1,7 Heb 6,10 Apd 11,30 Apd 16,6 Gal 1,2 Apd 9,13 Apd 9,41 Apd 11,28 Apd 18,23 Abraomo vaikaiatgaivaatsivertibažnyčios įsakymaiDievo šlovinimasduonos laužymaskuno šventyklaneapipjaustimassenas įstatymasskelbimas Evangelijosšventųjų susirinkimovisuotinė bažnyčiapasilikite manyje
1 Kor 16,2 Pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų teatideda pagal tai, kiek turi, kad rinkliavos neprasidėtų man atvykus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 20,7 Apr 1,10 Įst 15,11-14 2 Krn 31,10 Mal 3,9-10 Mk 12,41-44 Lk 24,1 2 Kor 8,1-3 2 Kor 9,3-5 Ag 2,16-19 Lk 16,10 Jn 20,19 Pr 26,12 Pr 30,27 Pr 30,30 Pr 32,10 Pr 33,11 Įst 8,18 Mk 14,8 Jn 20,26 2 Kor 8,11-15 davė blogų
1 Kor 16,3 Atvykęs pasiųsiu į Jeruzalę žmones, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su palydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovaną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,1-6 1 Kor 4,19-21 1 Kor 11,34 2 Kor 8,4 2 Kor 8,6 2 Kor 8,18-24
1 Kor 16,4 Jei pasirodytų tinkama ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 15,25 2 Kor 8,4 2 Kor 8,19 tris dienas
1 Kor 16,5 Atvyksiu pas jus, perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją eisiu, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,21 1 Kor 4,19 Apd 20,1-3 2 Kor 1,15-17
1 Kor 16,6 o pas jus, galimas daiktas, pabūsiu arba ir peržiemosiu, kad jūs mane palydėtumėte, kai vyksiu toliau. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,3 Rom 15,24 Apd 17,15 Apd 20,38 Apd 21,5 Apd 27,12 Apd 28,11 1 Kor 16,11 2 Kor 1,16 Tit 3,12 3 Jn 1,6-7
1 Kor 16,7 Nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis. Tikiuosi, jei Viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,21 1 Kor 4,19 Jok 4,15 Pat 19,21 Jer 10,23 Rom 1,10 2 Kor 1,15
1 Kor 16,8 Bet Efeze išbūsiu iki Sekminių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,1 Iš 23,16 Kun 23,15-21 Apd 18,19 1 Kor 15,32 letas pyktisekminės
1 Kor 16,9 Mat man yra atvertos plačios durys našiam darbui, ir priešininkų daug. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 14,27 2 Kor 2,12 Fil 3,18 Kol 4,3 Apd 19,8-10 1 Kor 15,32 2 Kor 1,8-10 Apr 3,7-8 duryssenovinės durysstiprus žmogustikejimo namiskiamsuždaro durisvartai
1 Kor 16,10 Ir jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jus be baimės, nes jis dirba Viešpaties darbą kaip ir aš. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,58 1 Kor 4,17 Rom 16,21 1 Tes 3,2 Apd 16,1 Apd 19,22 1 Kor 16,11 2 Kor 1,1 2 Kor 6,1 Fil 2,19-22 1 Tes 4,12
1 Kor 16,11 Taigi tegul niekas jo neniekina. Išlydėkite jį su ramybe, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,33 1 Tim 4,12 1 Kor 16,6 Tit 2,15 Lk 10,16 1 Kor 16,10 1 Tes 4,8 3 Jn 1,6
1 Kor 16,12 O dėl brolio Apolo, tai aš didžiai troškau, kad jis su broliais keliautų pas jus, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Bet atvyks, radęs tinkamą laiką. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,12 1 Kor 3,5 Mok 3,1 Mk 6,21 Apd 18,24-1 Apd 24,25 1 Kor 3,22 Tit 3,4 galimybesvyresniuosius
1 Kor 16,13 Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprūs! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 5,1 1 Sam 4,9 Ef 6,10 Fil 1,27 1 Tes 3,8 2 Tes 2,15 Joz 1,6-7 2 Sam 10,12 Fil 4,1 Joz 1,9 Mt 25,13 Mk 13,33-37 1 Kar 2,2 1 Pt 5,8 Joz 1,18 1 Krn 19,13 1 Krn 28,10 Ps 27,14 Iz 35,4 Dan 10,19 Dan 11,32 Ag 2,4 Zch 8,9 Zch 8,13 Mt 24,42-44 Mt 26,41 Mk 14,37-38 Lk 12,35-40 Lk 21,36 1 Kor 9,25-27 1 Kor 14,20 1 Kor 15,1-2 1 Kor 15,58 2 Kor 1,24 2 Kor 12,9-10 Ef 3,16 Ef 6,13-18 Fil 4,13 Kol 1,11-12 Kol 1,23 Kol 4,2 Kol 4,12 1 Tes 5,6 1 Tim 6,12 2 Tim 2,1 2 Tim 2,3-5 2 Tim 4,5 2 Tim 4,7 Heb 11,32-34 1 Pt 4,7 Apr 3,2-3 Apr 16,15 drąsa kalbėtikategoriškas žmogusnardasnebijosnevektinuolatos budėkiteparuošia maistapasaulio suvokimasromumasstiprinkitestiprinti širdįtikėjimo liudijimai
1 Kor 16,14 Viską, ką darote, darykite su meile. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,34-35 Jn 15,17 Rom 13,8-10 Rom 14,15 1 Kor 8,1 1 Kor 12,31-1 Gal 5,13-14 Gal 5,22 Ef 4,1-3 Fil 2,1-3 1 Tes 3,6 1 Tes 3,12 1 Tes 4,9-10 2 Tes 1,3 1 Tim 1,5 Heb 13,4 1 Pt 4,8 2 Pt 1,7 1 Jn 4,7-8 garsiai skelbkitegyventi dabartyjejezaus prisiminimasjudas makabiejuskaralius darijusmeilėmeile saunardasnetiesioginė meilėžala sau
1 Kor 16,15 Prašau jūsų, broliai (jūs pažįstate Stepono namus: jie yra Achajos pirmatikiai ir atsidavę tarnauti šventiesiems), En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,5 1 Kor 1,16 Rom 12,13 Rom 15,25 Rom 16,2 2 Kor 8,4 2 Kor 9,1 1 Pt 4,10 Apd 9,36-41 Apd 18,12 Rom 15,31 1 Kor 16,17 2 Kor 9,12-15 1 Tim 5,10 Flm 1,7 Heb 6,10 Apr 14,4 atlboksasbranginkneapipjaustimaspirmieji vaisiai
1 Kor 16,16 kad jūs taip pat paklustumėt tokiems žmonėms ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 13,17 1 Tes 5,12 1 Krn 12,18 Rom 16,3 Rom 16,6 Rom 16,9 Rom 16,12 1 Kor 3,9 1 Kor 12,28 Ef 5,21 Fil 4,3 1 Tes 1,3 1 Tes 2,9 1 Tim 5,17 Heb 6,10 1 Pt 5,5 3 Jn 1,8 Apr 2,3 aukščiausiasis
1 Kor 16,17 Aš džiaugiuosi Stepono, Fortunato ir Achaiko apsilankymu. Jie man atstojo jus, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 11,9 Fil 2,30 Flm 1,13 nusiminimas
1 Kor 16,18 atgaivino mano ir jūsų dvasią. Todėl pripažinkite tokius žmones! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 7,13 1 Tes 5,12 Rom 15,32 Flm 1,7 Pat 25,13 Pat 25,25 2 Kor 7,6-7 Fil 2,28-29 Kol 4,8 1 Tes 3,6-7 Flm 1,20 Heb 13,7 3 Jn 1,4 3 Jn 1,11-12 boksaskavapripažinimas
1 Kor 16,19 Jus sveikina Azijos bažnyčios. Karštai sveikina Viešpatyje Akvilas ir Priscilė kartu su bažnyčia, kuri jų namuose. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,2 Apd 18,18 Apd 18,26 Apd 19,10 Rom 16,3-5 Rom 16,15 Kol 4,15 2 Tim 4,19 Flm 1,2 1 Pt 1,1 Apr 1,11 bažnyčiakalvis aleksandrasmoteris bažnyčiojemoterys valdysniekšybėpetro laiskassamarietesocialinė nelygybėsveikinimasistobuli namaivisuotinė bažnyčia
1 Kor 16,20 Jus sveikina visi broliai. Pasveikinkite vienas kitą šventu pabučiavimu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,16 Rom 16,21 Rom 16,23 2 Kor 13,12-13 Fil 4,22 1 Tes 5,26 Flm 1,23-24 Heb 13,24 1 Pt 5,14 apsunkinimaisveikinimasistaikos pabučiavimu
1 Kor 16,21 Sveikinu jus savo, Pauliaus, ranka. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 6,11 Kol 4,18 2 Tes 3,17 Rom 16,22 Flm 1,19 petro laiskassveikinimas
1 Kor 16,22 Jei kas nemyli Viešpaties Jėzaus Kristaus, tebūna prakeiktas! Mūsų Viešpatie, ateik! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 9,3 Jn 14,21 Ef 6,24 Apr 22,20 Gg 1,3-4 Gg 1,7 Gg 3,1-3 Gg 5,16 Iz 5,1 Mt 10,37 Mt 25,40-41 Mt 25,45-46 Jn 8,42 Jn 14,15 Jn 14,23 Jn 15,24 Jn 16,14 Jn 21,15-17 Apd 23,14 1 Kor 12,3 2 Kor 5,14-15 2 Kor 8,8-9 Gal 1,8-9 Gal 5,6 2 Tes 1,8-9 Heb 6,10 1 Pt 1,8 1 Pt 2,7 1 Jn 4,19 1 Jn 5,1 Jud 1,14-15 blogas žmogusboksasDangaus karalystefleitaJėzus KristusKristaus meilėkrokodilasletargijanupirktaspalaiminta viltis
1 Kor 16,23 Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,20 Rom 16,23 Viešpaties malonė
1 Kor 16,24 Mano meilė jums visiems Kristuje Jėzuje. Amen. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 6,13 Mt 28,20 1 Kor 4,14-15 1 Kor 14,16 1 Kor 16,14 2 Kor 11,11 2 Kor 12,15 Fil 1,8 Apr 3,19

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį