Biblijos vartai

Atversta 2 Kar 5,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Dievo vyras Eliziejus, išgirdęs, kad Izraelio karalius perplėšė savo drabužius, siuntė pas karalių, sakydamas: „Kodėl perplėšei savo drabužius? Jam paėjus nuo jo gerą kelio galą, Dievo vyro Eliziejaus tarnas Gehazis pagalvojo: „Mano viešpats pasigailėjo siro Naamano ir nepriėmė iš jo to, ką jis atnešė. Naamanas, pamatęs atbėgantį vyrą jam iš paskos, nušoko nuo vežimo ir klausė: „Ar viskas gerai?“ Tas atsakė: „Viskas gerai!

2 Kar 5,1 Sirijos karaliaus kariuomenės vadas Naamanas buvo didis žmogus pas savo valdovą ir gerbiamas, nes Viešpats per jį suteikė išlaisvinimą Sirijai. Jis buvo narsus karys, tačiau sirgo raupsais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Lk 4,27 Sk 12,10-12 Iš 11,3 Kun 13,2-3 Kun 13,44-46 Įst 2,37 2 Sam 3,29 2 Kar 4,8 2 Kar 5,27 2 Kar 7,3 2 Krn 26,19-23 Est 9,4 Est 10,3 Pat 21,31 Iz 10,5-6 Jer 27,5-6 Rom 15,18 2 Kor 12,7 Jn 19,11 Naamanasnadabasnepagydomaspergalėraupsai
2 Kar 5,2 Sirai, kartą išėję būriais, parsivedė iš Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę; ji tarnavo Naamano žmonai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 6,23 2 Kar 13,20 Ts 9,34 1 Sam 13,17-18 Ps 123,2 Naamanas
2 Kar 5,3 Kartą ji tarė savo šeimininkei: „Jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydytų jį nuo raupsų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,29 2 Kar 5,8 Mt 8,2-3 Mt 11,5 Lk 17,12-14 Apd 26,29 1 Kor 4,8 meilužėNaamanasraupsai
2 Kar 5,4 Atėjęs pas savo valdovą, Naamanas pasakė, ką mergaitė iš Izraelio kalbėjo jo žmonai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 7,9-11 Mk 5,19 Mk 16,9-10 Jn 1,42-46 Jn 4,28-29 1 Kor 1,26-27
2 Kar 5,5 Sirijos karalius jam tarė: „Gerai, eik! O aš pasiųsiu Izraelio karaliui laišką“. Jis pasiėmė dešimtį talentų sidabro, šešis tūkstančius šekelių aukso, dešimt išeiginių drabužių ir išėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 14,12 2 Kar 8,8-9 Pr 11,3 Pr 11,7 Pr 45,22 Sk 22,7 Sk 22,17-18 Sk 24,11-13 1 Sam 9,7-8 1 Kar 13,7 1 Kar 22,3 2 Kar 4,42 2 Kar 5,22-23 Mok 2,1 Iz 5,5 Apd 8,18-20 Jok 4,13 Jok 5,1-3 raupsaizaidimai
2 Kar 5,6 Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, kuriame buvo parašyta: „Kartu su šituo laišku siunčiu pas tave savo tarną Naamaną, kad jį pagydytum nuo raupsų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Naamanasraupsai
2 Kar 5,7 Izraelio karalius, perskaitęs laišką, perplėšė savo drabužius ir tarė: „Argi aš Dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankose? Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau vyrą nuo raupsų! Pagalvokite ir matykite, kaip jis ieško priekabių prie manęs“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 2,6 Pr 30,2 1 Kar 20,7 Įst 32,39 Lk 11,54 Sk 14,6 Įst 32,29 2 Kar 11,14 2 Kar 18,37-1 Jer 36,24 Dan 2,11 Oz 6,1 Mt 26,65 Apd 14,14 Naamanasraupsai
2 Kar 5,8 Dievo vyras Eliziejus, išgirdęs, kad Izraelio karalius perplėšė savo drabužius, siuntė pas karalių, sakydamas: „Kodėl perplėšei savo drabužius? Tegul jis ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje yra pranašas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 11,8 2 Sam 3,31 1 Kar 17,24 1 Kar 18,36-37 2 Kar 1,6 2 Kar 5,3 2 Kar 5,7 2 Kar 5,15 Ez 2,5 Oz 12,13 Rom 11,13 mušti būgnumušti būgnusNaamanasraupsai
2 Kar 5,9 Naamanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 3,12 2 Kar 6,32 Iz 60,14 Apd 16,29-30 Apd 16,37-39 karo vežimai
2 Kar 5,10 Eliziejus siuntė pas Naamaną savo tarną, sakydamas: „Eik ir apsiplauk septynis kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 9,7 Kun 14,7 Iš 4,6-7 Kun 14,16 Kun 14,51 Kun 16,14 Kun 16,19 Sk 19,4 Sk 19,19 Joz 6,4 Joz 6,13-16 2 Kar 2,21 2 Kar 3,16 2 Kar 4,41 2 Kar 5,14 Mt 15,23-26 1 Kor 6,11 JordanasNaamanasnuplautioazešvarus
2 Kar 5,11 Naamanas supyko ir nuėjo, sakydamas: „Aš galvojau, kad jis išeis, atsistos, šauksis Viešpaties, savo Dievo, vardo, uždės ranką ant raupsuotų vietų ir taip pagydys nuo raupsų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 1,32 Pat 3,7 Pat 13,10 Iz 55,8-9 Mt 8,8 Mt 15,27 Mt 19,22 Lk 14,11 Jn 4,48 Jn 6,66-69 Jn 13,20 1 Kor 1,21-25 1 Kor 2,14-16 1 Kor 3,18-20 Heb 12,25 Naamanasraupsuotasisšauksispuikybė
2 Kar 5,12 Argi Damasko upių Abanos ir Parparo vanduo ne geresnis už visus Izraelio vandenis? Argi negalėčiau juose apsiplauti ir tapti švarus?“ Jis apsigręžė ir nuėjo labai supykęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 3,15-17 2 Kar 2,8 2 Kar 2,14 2 Kar 5,17 Pat 14,17 Pat 19,11 Ez 47,1-8 Zch 13,1 Zch 14,8 Mk 1,9 Damasko upėnuplautipyktis
2 Kar 5,13 Bet jo tarnai priartėję jam kalbėjo: „Jei pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs? Tuo labiau, kai jis sakė: ‘Apsiplauk ir būsi švarus’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 6,21 2 Kar 2,12 2 Kar 13,14 Pr 41,43 1 Sam 25,14-17 1 Kar 20,23 1 Kar 20,31 2 Kar 5,3 2 Kar 5,10 2 Kar 8,9 Job 32,8-9 Ps 51,2 Ps 51,7 Iz 1,16 Jer 38,7-10 Mal 1,6 Mt 23,9 Jn 13,8 Apd 22,16 1 Kor 1,21 1 Kor 1,27 1 Kor 4,15 Ef 5,26-27 Tit 3,5 Heb 10,22 1 Pt 3,21 Apr 7,14 Naamanas
2 Kar 5,14 Jis nuėjo prie Jordano ir pasinėrė jame septynis kartus, kaip Dievo vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko, ir jis tapo švarus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 33,25 Lk 4,27 2 Kar 5,10 Lk 5,13 2 Krn 20,20 Job 31,13 Pat 9,9 Pat 25,11-12 Ez 47,1-9 Zch 13,1 Zch 14,8 Jn 2,5 Tit 2,14 Heb 11,7-8 atgaivaJordanasNaamanasraupsaivandens indas
2 Kar 5,15 Jis ir visi jo palydovai sugrįžo pas Dievo vyrą. Atsistojęs prieš pranašą, jis tarė: „Dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra Dievo, tik Izraelyje. Prašau, priimk dovaną iš savo tarno“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 25,27 Dan 2,47 Pr 33,11 1 Sam 17,46-47 2 Kar 5,8 Dan 3,29 Dan 6,26-27 Joz 2,9-11 Joz 9,9 Joz 9,24 1 Kar 18,36 Iz 43,10-11 Iz 44,6 Iz 44,8 Iz 45,6 Jer 10,10-11 Jer 16,19-21 Dan 4,34 Lk 17,15-18 Rom 10,10 2 Kor 9,5 Naamanasvienas Dievas
2 Kar 5,16 Eliziejus atsakė: „Kaip gyvas Viešpats, kuriam aš tarnauju, nieko neimsiu“. Nors Naamanas jį įkalbinėjo paimti, tačiau jis atsisakė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 3,14 2 Kar 5,20 2 Kar 5,26 Pr 14,22-23 1 Kar 17,1 Dan 5,17 1 Kar 13,8 1 Kar 18,15 Mt 10,8 Apd 8,18-20 Apd 20,33-35 1 Kor 6,12 1 Kor 10,32-33 2 Kor 11,9-10 2 Kor 12,14 Naamanas
2 Kar 5,17 Tuomet Naamanas prašė: „Jeigu ne, tai, prašau, duok savo tarnui tiek žemės, kiek gali panešti pora mulų, nes tavo tarnas daugiau nebeaukos deginamųjų ir kitų aukų jokiam dievui, tik Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,24 2 Kar 5,12 Apd 26,18 Rom 14,1 1 Tes 1,9 1 Pt 4,3 Naamanasžemės ribos
2 Kar 5,18 Tik norėčiau, kad Viešpats man atleistų nusikaltimą, kai aš vesiu savo valdovą į Rimono namus pagarbinti ir kartu su juo nusilenksiu Rimonui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 7,2 2 Kar 7,17 Iš 20,5 1 Kar 19,18 2 Kar 17,35 2 Krn 30,18-19 Jer 50,20 Dievų DievasgrobkiteNaamanassušaltivikingai
2 Kar 5,19 Eliziejus jam tarė: „Eik ramybėje“. Jam paėjus nuo jo gerą kelio galą, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 1,17 Iš 4,18 Mk 5,34 Pr 35,16 1 Sam 25,35 Mt 9,16-17 Lk 7,50 Lk 8,48 Jn 16,12 1 Kor 3,2 Heb 5,13-14 grobkitesušaltivikingai
2 Kar 5,20 Dievo vyro Eliziejaus tarnas Gehazis pagalvojo: „Mano viešpats pasigailėjo siro Naamano ir nepriėmė iš jo to, ką jis atnešė. Kaip gyvas Viešpats, aš bėgsiu paskui jį ir paimsiu iš jo ką nors“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,7 2 Kar 4,12 2 Kar 4,31 2 Kar 4,36 2 Kar 6,31 Iš 20,17 1 Sam 14,39 Ps 10,3 Pat 26,16 Jer 22,17 Hab 2,9 Mt 10,4 Lk 12,15 Lk 16,8 Jn 6,70 Jn 12,5-6 Jn 13,2 Apd 5,2 Apd 8,18-19 1 Tim 6,9-11 2 Tim 4,10 Tit 1,7 1 Pt 5,2 2 Pt 2,14-15 Naamanas
2 Kar 5,21 Gehazis nusivijo Naamaną. Naamanas, pamatęs atbėgantį vyrą jam iš paskos, nušoko nuo vežimo ir klausė: „Ar viskas gerai?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 4,26 2 Kar 9,17-22 Lk 7,6-7 Apd 8,31 Apd 10,25-26
2 Kar 5,22 Tas atsakė: „Viskas gerai! Mano viešpats pasiuntė mane, sakydamas: ‘Ką tik atėjo du pranašų sūnūs iš Efraimo kalnų. Prašau, duok jiems talentą sidabro ir du išeiginius drabužius’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 5,5 Iš 38,24-28 Joz 24,33 1 Kar 13,18 1 Kar 20,35 1 Kar 20,39 2 Kar 2,3 Iz 59,3 Jer 9,3 Jer 9,5 Jn 8,44 Apd 5,3-4 2 Kor 12,16-18 Apr 21,8
2 Kar 5,23 Naamanas atsakė: „Paimk du talentus“. Jis įkalbinėjo, įrišo du talentus sidabro į du maišus, taip pat du išeiginius drabužius ir padavė dviem tarnams, kurie nunešė pirma jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,7 2 Kar 2,17 2 Kar 5,16 2 Kar 6,3 2 Kar 12,10 Iz 30,6 Lk 11,54 Naamanas
2 Kar 5,24 Atėjęs prie kalvos, Gehazis paėmė iš jų maišus ir padėjo juos savo namuose. Po to jis paleido vyrus, ir jie grįžo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,1 Joz 7,11-12 Joz 7,21 1 Kar 21,16 Iz 29,15 Hab 2,6 Zch 5,3-4
2 Kar 5,25 Gehazis atėjo pas Eliziejų, kuris paklausė: „Iš kur ateini, Gehazi?“ Tas atsakė: „Tavo tarnas niekur nebuvo išėjęs“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 5,22 Pr 3,8-9 Pr 4,9 Pr 16,8 2 Kar 20,14 Pat 30,20 Ez 33,31 Mt 26,15-16 Mt 26,21 Jn 13,2 Jn 13,26-30 Apd 5,3-4
2 Kar 5,26 Bet jis jam atsakė: „Argi mano širdis nebuvo su tavimi, kai vyras iššoko iš vežimo tavęs pasitikti? Ar dabar metas paimti pinigus ir drabužius, alyvų sodus ir vynuogynus, avis ir galvijus, tarnus ir tarnaites? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 5,16 Pr 14,23 2 Kar 6,12 Ps 63,11 Pat 12,19 Pat 12,22 Mok 3,1-8 Mt 10,8 Apd 5,9 Apd 20,33 Apd 20,35 1 Kor 5,3 1 Kor 9,11-12 2 Kor 11,8-12 Kol 2,5 2 Tes 3,8-9 eliziejus
2 Kar 5,27 Todėl ir Naamano raupsai prilips tau ir tavo palikuonims per amžius“. Jis išėjo nuo jo raupsuotas kaip sniegas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,6 Sk 12,10 2 Kar 15,5 Joz 7,25 1 Sam 2,30-36 2 Sam 3,29 2 Kar 5,1 Iz 59,2-3 Oz 10,13 Mal 2,3-4 Mal 2,8-9 Mt 27,3-5 Apd 5,5 Apd 5,10 Apd 8,20 1 Tim 6,10 2 Pt 2,3 balta spalvaeliziejusjehuskaip sniegąkeiksmaikeiksmažodžiailigasNaamanasnemandagumasnepagydomasnodasnugludinapersekiotiplikasprakeikimaiprakeikimasprakeikimo vaikairaupsairaupsuotasissniegas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį