Biblijos vartai

Atversta 2 Kor 10,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Nes „jo laiškai, – sako, – yra svarūs ir stiprūs, bet kūno išvaizda menka ir iškalba prasta“. Mes nepersistengiame, – tarytum nebūtume pasiekę jūsų, – nes Kristaus Evangelija pasiekėme ir jus. Nesigiriame be saiko svetimo darbo vaisiais, bet turime viltį, jūsų tikėjimui augant, su jumis peraugti ligšiolines ribas, kad galėtume skelbti Evangeliją už jūsų ribų ir nesigirti kito atliktu darbu svetimoje srityje.

2 Kor 10,1 Aš pats, Paulius, jus maldauju Kristaus romumu ir švelnumu – aš, kuris „akyse su jumis esu toks nusižeminęs, o už akių toks drąsus“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 11,29 2 Kor 10,10 Rom 12,1 Gal 5,2 Zch 9,9 1 Kor 2,3 Ps 45,4 Iz 42,3-4 Mt 12,19-20 Mt 21,5 Apd 8,32 Rom 10,20 Rom 15,15 1 Kor 4,10 1 Kor 16,21-22 2 Kor 3,12 2 Kor 5,20 2 Kor 6,1 2 Kor 7,4 2 Kor 10,2 2 Kor 10,7 2 Kor 11,21 2 Kor 11,30 2 Kor 12,5 2 Kor 12,7-9 2 Kor 13,2-4 Gal 4,13 Ef 4,1 2 Tes 3,17 Flm 1,9 1 Pt 2,11 1 Pt 2,22-23 Apr 1,9 apsunkinimaiDievas švelnusgyvenimkaltės pripažinimaskuklumaskūno mirtisromumu
2 Kor 10,2 Aš jus maldauju, kad atvykęs neturėčiau pasirodyti smarkuoliu, pasiryžusiu griežtai sudrausti kai kuriuos, manančius, jog mes elgėmės pagal kūną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 13,2 2 Kor 13,10 Rom 8,1 Rom 8,5 1 Kor 4,18-21 2 Kor 11,9-13 2 Kor 12,13-20 Gal 5,16-25 Ef 2,2-3 nastasaliamon
2 Kor 10,3 Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,13 2 Kor 10,4 Gal 2,20 1 Tim 1,18 2 Tim 2,3-4 2 Tim 4,7 Heb 12,1 1 Pt 4,1-2 dvasinis karasfizinis smurtaskaraipasaulis knygųraiteliaisugriauti tvirtovestriumfasdaiktaiDievo pažinimas
2 Kor 10,4 Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 1,10 2 Kor 6,7 1 Kor 2,5 2 Kor 13,3-4 1 Tes 5,8 1 Tim 1,18 Joz 6,20 Ts 7,13-23 Ts 15,14-16 1 Sam 17,45-50 Ps 110,2 Iz 30,25 Iz 41,14-16 Zch 4,6-7 Apd 7,22 Rom 6,13 Rom 13,12 1 Kor 1,18-24 1 Kor 9,7 2 Kor 3,5 2 Kor 4,7 2 Kor 13,10 Ef 6,13-18 2 Tim 2,3 Heb 11,30 Heb 11,32-33 dievo ginklaidvasines aukasdžiaukitės viešpatyjeerelio sparnginklaihigieniskumasįveiksjau karaliaujatkaraskovotikryžius kvailybėmes kovojamenukaltas ginklaspergalėreligijos dvasiasielinisvažiuotivelnio garbinimasveržimasisvyriškumasvidinė kova
2 Kor 10,5 Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 2,11-12 Iz 55,7 Jer 4,14 Mt 15,19 Rom 1,21 Rom 7,23 Job 42,6 Ps 10,4 1 Kor 1,19 2 Kor 9,13 Heb 4,12 1 Pt 1,14-15 Pr 8,21 Iš 5,2 Iš 9,16-17 Įst 15,9 2 Kar 19,22 2 Kar 19,28 Job 40,11-12 Ps 18,27 Ps 18,44 Ps 110,2-3 Ps 139,2 Pat 15,26 Pat 24,9 Iz 2,17 Iz 59,7 Iz 60,14 Ez 17,24 Dan 4,37 Dan 5,23-30 Mt 11,29-30 Lk 1,51 Apd 4,25-26 Apd 9,4-6 Rom 1,5 Rom 16,26 1 Kor 1,27-29 1 Kor 3,19 Fil 3,4-9 2 Tes 2,4 2 Tes 2,8 Heb 5,9 1 Pt 1,2 1 Pt 1,22 dauginti maistąerekcijagalvos dengimasmaterialus turtasnegatyvios mintyspavadinsi jįproto galiatuscia filosofija
2 Kor 10,6 esame pasiruošę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 2,9 2 Kor 7,15 Sk 16,26-30 Apd 5,3-11 Apd 13,10-11 1 Kor 5,3-5 2 Kor 13,2 2 Kor 13,10 1 Tim 1,20 3 Jn 1,10 1 Kor 4,21 Dievo priešasJėzus tiesakalėjimąkalėjimasmirties bausmėpolitikateisingas teismasteisingumastuneliu
2 Kor 10,7 Negi viską vertinate pagal išorę? Jei kas pasitiki, kad yra Kristaus, tegul pamąsto dar kartą: kaip jis Kristaus, taip ir mes. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 5,12 Jn 7,24 1 Kor 14,37 2 Kor 11,23 1 Kor 3,23 1 Kor 9,1 1 Kor 1,12 1 Jn 4,6 1 Sam 16,7 Mt 23,5 Lk 16,15 Rom 2,28-29 1 Kor 15,23 2 Kor 10,1 2 Kor 11,4 2 Kor 11,18 2 Kor 12,11 2 Kor 13,3 Gal 1,11-13 Gal 2,5-9 Gal 3,29 Jėzaus išvaizda
2 Kor 10,8 O jei panorėčiau daugiau pasigirti ta valdžia, kurią Viešpats mums suteikė jūsų ugdymui, o ne griovimui, tai nebūtų man gėdos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 13,10 2 Kor 1,24 2 Kor 7,14 2 Kor 12,6 2 Kor 13,2-3 2 Kor 13,8 Gal 1,1 2 Tim 1,12 pamokymasstiprybė silpnume
2 Kor 10,9 Beje, nenorėčiau pasirodyti bauginąs jus laiškais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 4,5 1 Kor 4,19-21 2 Kor 10,10 paranojažmogaus prigimtis
2 Kor 10,10 Nes „jo laiškai, – sako, – yra svarūs ir stiprūs, bet kūno išvaizda menka ir iškalba prasta“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kor 1,17 2 Kor 11,6 Gal 4,13-14 Iš 4,10 Jer 1,6 1 Kor 1,21 1 Kor 2,1-4 2 Kor 10,1 2 Kor 12,5-9 kritika
2 Kor 10,11 Kas taip mano, teįsidėmi, jog kokie esame iš tolo laiško žodžiais, tokie būsime ir vietoje darbais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 4,19-20 2 Kor 12,20 2 Kor 13,2-3 2 Kor 13,10
2 Kor 10,12 Mes nedrįstame savęs išskirti ar lyginti su kai kuriais žmonėmis, kurie patys save giria. Juk jie, matuodami save pagal save pačius ir lygindami save su savimi, elgiasi neprotingai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 3,1 Pat 26,12 Pat 27,2 Job 12,2 Pat 25,27 Lk 18,11 Rom 15,18 2 Kor 5,12 2 Kor 10,18 draugasišdidumaskonkurencijamoralėnesaugumasnuslėpta nuodėmėpalyginimaspalyginti savepripažinimaspuikybėsviesa palyginimaišviesa palyginimai
2 Kor 10,13 Mes nesigiriame be saiko, o tik iki tų ribų, kurias mums Dievas užbrėžė ir kurios siekia net ligi jūsų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 15,20 Ps 19,4 Pat 25,14 Iz 28,17 Mt 25,15 Rom 10,18 Rom 12,3 Rom 12,6 1 Kor 12,11 2 Kor 10,14-15 Ef 4,7 1 Pt 4,10 stiprybė silpnume
2 Kor 10,14 Mes nepersistengiame, – tarytum nebūtume pasiekę jūsų, – nes Kristaus Evangelija pasiekėme ir jus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 4,15 Mk 1,1 Apd 20,24 Rom 1,16 Rom 2,16 Rom 15,18-19 Rom 16,25 1 Kor 2,10 1 Kor 3,5-6 1 Kor 3,10 1 Kor 9,1-2 2 Kor 2,12 2 Kor 3,1-3 2 Kor 4,4 Gal 1,6-8 Kol 1,5 1 Tim 1,11 Jėzaus savigarba
2 Kor 10,15 Nesigiriame be saiko svetimo darbo vaisiais, bet turime viltį, jūsų tikėjimui augant, su jumis peraugti ligšiolines ribas, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 15,20 2 Kor 10,13 2 Tes 1,3 Apd 5,13 skaistina savetikėjimo darbastikėjimo saiką
2 Kor 10,16 kad galėtume skelbti Evangeliją už jūsų ribų ir nesigirti kito atliktu darbu svetimoje srityje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 15,24-28 Apd 19,21
2 Kor 10,17 „Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,31 Jer 9,23-24 Ps 106,5 Iz 41,16 Iz 45,25 Iz 65,16 Jer 4,2 Rom 5,11 1 Kor 1,29 Gal 6,13-14 Fil 3,3 Jok 1,9-10 Ps 105,3 cimbolaiišdidus žmogus
2 Kor 10,18 Ne tas pagirtinas, kuris pats save giria, bet tas, kurį Viešpats pagiria. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 2,29 1 Kor 4,5 2 Kor 10,12 Pat 21,2 Pat 27,2 Mt 25,20-23 Lk 16,15 Lk 18,10-14 Jn 5,42-44 Jn 12,43 Apd 2,22 Rom 14,18 Rom 16,10 1 Kor 11,19 2 Kor 3,1 2 Kor 5,12 2 Kor 6,4 2 Kor 13,7 2 Tim 2,15 1 Pt 1,7 cimbolaiišdidumasjausmaispavydžiaipuikybėriešutasžmogaus išmintis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį