Biblijos vartai

Atversta 2 Kor 3,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ne todėl, kad būtume patys tinkami ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti Naujosios Sandoros tarnais – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę. Jeigu mirties tarnavimas, išraižytas raidėmis akmenyse, buvo toks šlovingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo veido šlovės, kuri buvo praeinanti, tai kiek šlovingesnis bus Dvasios tarnavimas? Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia.

2 Kor 3,1 Ar pradėsime iš naujo jums prisistatinėti? Gal mums reikia, kaip kai kuriems, palydimųjų laiškų jums ir iš jūsų? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,27 2 Kor 5,12 2 Kor 12,11 1 Kor 16,3 2 Kor 10,12 1 Kor 3,10 1 Kor 4,15 1 Kor 10,33 2 Kor 2,17 2 Kor 10,8 2 Kor 12,19 Dvasios įstatymaspasitikėjimas Dievu
2 Kor 3,2 Jūs esate mūsų laiškas, įrašytas mūsų širdyse, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 1,8 1 Kor 3,10 1 Kor 9,1-2 2 Kor 7,3 2 Kor 11,11 2 Kor 12,15 Fil 1,7 1 Tes 1,8 liudijimasšvara
2 Kor 3,3 Jūs pasirodote esą Kristaus laiškas, mūsų tarnavimu parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo Dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jer 31,33 Iš 24,12 Ez 11,19 Pat 3,3 Mt 16,16 Heb 8,10 Iš 31,18 1 Tes 1,9 Iš 34,1 Joz 3,10 1 Sam 17,26 Ps 40,8 Ps 42,2 Ps 84,2 Pat 7,3 Jer 10,10 Jer 17,1 Ez 36,25-27 Dan 6,26 1 Kor 8,5-10 2 Kor 6,16 Heb 9,14 Heb 10,16 Apr 2,1 Apr 2,8 Apr 2,12 Apr 2,18 Apr 3,1 Apr 3,7 Apr 3,14 Apr 3,22 būk greitasDvasios įstatymaskristaus teisumasMozės įstatymasnauja sandoranauja širdisnaujoji sandoranusisukopasiaukojimas drauguiprofesijasenoji sandorasielos nepriežiūrašventa dvasia
2 Kor 3,4 Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime per Kristų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ef 3,12 Iš 18,19 2 Kor 2,14 Fil 1,6 1 Tes 1,8 Jėzaus savigarbasukūrė Dangų
2 Kor 3,5 Ne todėl, kad būtume patys tinkami ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,10 Iš 4,10-16 Jer 1,6-10 Mt 10,19-20 Lk 21,15 Lk 24,49 Jn 15,5 1 Kor 3,6 1 Kor 3,10 2 Kor 2,16 2 Kor 4,7 2 Kor 12,9 Fil 2,13 Fil 4,13 Jok 1,17 bėgau bėgimasdziaukiteskuklumaslenktynesMozė įstatymainieko vertaspalaiminimuspasitikejimapriimti savetapatybė kristujevertas
2 Kor 3,6 kuris padarė mus tinkamus būti Naujosios Sandoros tarnais – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 22,20 Jn 6,63 Jer 31,31 Rom 7,6 Rom 8,2 1 Kor 3,5 1 Kor 11,25 2 Kor 3,14 Ef 3,7 Įst 27,26 Mt 13,52 Mt 26,28 Mk 14,24 Jn 5,21 Rom 1,5 Rom 2,27-29 Rom 3,20 Rom 4,15 Rom 4,17 Rom 7,9-11 1 Kor 3,10 1 Kor 12,28 1 Kor 15,45 2 Kor 3,7 2 Kor 3,9 2 Kor 5,18-20 Gal 3,10-12 Gal 3,21 Ef 2,1 Ef 2,5 Ef 4,11-12 Kol 1,25-29 1 Tim 1,11-12 1 Tim 4,6 2 Tim 1,11 Heb 7,22 Heb 8,6-10 Heb 9,15-20 Heb 12,24 Heb 13,20 1 Pt 3,18 1 Jn 1,1 jezaus kraujaskrikščionių vienybėšventoji dvasiaDvasios įstatymas
2 Kor 3,7 Jeigu mirties tarnavimas, išraižytas raidėmis akmenyse, buvo toks šlovingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo veido šlovės, kuri buvo praeinanti, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 24,12 Iš 31,18 2 Kor 3,3 Pr 3,21 Iš 32,15-16 Iš 32,19 Iš 34,1 Iš 34,28-35 Įst 4,8 Įst 4,13 Įst 5,22 Įst 9,9-11 Įst 9,15 Įst 10,1-4 Neh 9,13 Ps 19,7-8 Ps 119,97 Ps 119,127-128 Ps 119,174 Lk 9,29-31 Apd 6,15 Rom 4,15 Rom 7,10 Rom 7,12-14 Rom 7,22 Rom 10,4 1 Kor 13,10 2 Kor 3,6 2 Kor 3,9-11 2 Kor 3,13-14 Heb 9,4 įstatymo knygaMozė įstatymairankos paspaudimassenoji sandorašlovėtyli meilevynuogyno darbininkaiįstatymai
2 Kor 3,8 tai kiek šlovingesnis bus Dvasios tarnavimas? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,2 Iz 44,3 Iz 59,21 Jl 2,28-29 Jn 1,17 Jn 7,39 Apd 2,17-18 Apd 2,32-33 Rom 8,9-16 1 Kor 3,16 1 Kor 12,4-11 2 Kor 3,6 2 Kor 3,17 2 Kor 11,4 Gal 3,2-5 Gal 3,14 Gal 5,5 Gal 5,22-23 Ef 2,18 2 Tes 2,13 1 Pt 1,2 Jud 1,19-20
2 Kor 3,9 Jeigu pasmerkimo tarnavimas šlovingas, tai daug daugiau šlovingesnis teisumo tarnavimas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 12,18-21 Rom 3,21-22 Iš 19,12-19 Iš 20,18-19 Iz 46,13 Jer 23,6 Rom 1,17-18 Rom 4,11 Rom 5,15-21 Rom 8,3-4 Rom 10,3-10 1 Kor 1,30 1 Kor 15,41 2 Kor 3,6-7 2 Kor 3,10-11 2 Kor 5,21 Gal 3,10 Gal 5,4-5 Fil 3,9 Heb 3,5-6 2 Pt 1,1 kristaus teisumas
2 Kor 3,10 Tai, kas buvo šlovinga, visai nešlovinga, lyginant su visa pranokstančia šlove. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 25,5 Iz 24,23 Ag 2,3 Ag 2,7-9 Apd 26,13 Fil 3,7-8 2 Pt 1,17 Apr 21,23-24 Apr 22,5 padangtės statyba
2 Kor 3,11 Jeigu praeinantis dalykas buvo šlovingas, tai kur kas šlovingesnis pasiliekantis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 5,20-21 2 Kor 3,6-7 2 Kor 4,1 Heb 7,21-25 Heb 8,13 Heb 12,25-29 nuslėpta nuodėmėpadangtės statyba
2 Kor 3,12 Taigi, turėdami tokią viltį, mes kalbame labai tiesiai ir drąsiai, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 7,4 Apd 4,13 1 Tes 2,2 Jn 10,24 Jn 16,25 Jn 16,29 Apd 4,29-31 Apd 9,27 Apd 9,29 Apd 14,3 1 Kor 14,19 2 Kor 4,2-3 2 Kor 4,13 2 Kor 10,1 Ef 6,19-20 Fil 1,20 Kol 4,4 1 Tim 3,13 aš viliuosibe viltiesdrąsiilgesyskeliautimeilė viltispamokslavimasprisikėlimo viltisskaistina saveturėk viltįuolumasviltiesviltisviltis mirusiemsentuziazmas
2 Kor 3,13 ne kaip Mozė, kuris ant veido užsileisdavo gaubtuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų to, kas praeina. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 34,33-35 2 Kor 3,7 Rom 10,4 Gal 3,23-24 Ef 2,14-15 Kol 2,17 Heb 10,1-9 gaubtasmozės žmonapasikeiskitešlovėtyli meiležmogaus garbė
2 Kor 3,14 Bet jų protai buvo apakinti. Iki šios dienos tas pats gaubtuvas lieka nenuimtas skaitant Senąjį Testamentą, nes jis nuimamas Kristuje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,15 Rom 11,25 Ps 69,23 Iz 6,10 Iz 25,7 Iz 26,10-12 Iz 42,18-20 Iz 44,18 Iz 56,10 Iz 59,10 Jer 5,21 Ez 12,2 Mt 6,23 Mt 13,11 Mt 13,13-15 Mt 16,17 Lk 18,31-34 Lk 24,25-27 Lk 24,44-46 Jn 8,12 Jn 9,39-41 Jn 12,40 Jn 12,46 Apd 16,14 Apd 26,18 Apd 28,26-27 Rom 11,7-10 2 Kor 3,6 2 Kor 4,3-4 2 Kor 4,6 Ef 1,17-20 abejingumasaklumasblogas žmogusdualizmasfleitagaubtaskerėtojaskrokodilasnuslėpta nuodėmėpadangtės statybapilietissenoji sandoraširdies kietumas
2 Kor 3,15 Net iki šios dienos, kai skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia jų širdį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,27-29 aklumasgaubtastvarkinga
2 Kor 3,16 Bet kai žmogus atsigręžia į Viešpatį, gaubtuvas nuimamas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,34 Iz 25,7 Rom 11,23 Įst 4,30 Įst 30,10 Iz 29,18 Iz 54,13 Jer 31,34 Rd 3,40 Oz 3,4-5 Jn 6,45-46 Rom 11,25-27 akli aklusgaubtasIzraelisnuslėpta nuodėmėregėjimas akliesiems
2 Kor 3,17 Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia, ten laisvė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,32 Gal 4,6 Iz 61,1-2 Ps 51,12 Jn 6,63 Rom 8,2 Rom 8,15-16 1 Kor 15,45 2 Kor 3,6 Gal 5,1 Gal 5,13 2 Tim 1,7 atsiųsiu guodėjądievas dvasiadonaldasdvasia raginadvasines aukasdvasiniai aidvasios indasdvasios ramybekalėjimąkarti šaknislaisvaslaisve rinktisliepsnojančios dvasiospatriotiškumassukūrė dangųsūnaus dvasiašventoji dvasiaviešpats
2 Kor 3,18 Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,29 1 Kor 13,12 2 Kor 4,4 2 Kor 4,6 Jn 1,14 1 Kor 15,49 1 Tim 1,11 Jn 17,24 Rom 8,7 Rom 12,2 2 Kor 5,17 Jok 1,23 Jn 12,41 Rom 8,4 Rom 13,14 Ef 4,22-24 Tit 3,5 2 Pt 1,5-9 Gal 6,15 Kol 3,10 atnaujintas protasatvaizdąaugimas dvasiojeauksblogasis tarnedegančios dvasiosdievo atpirkimasduonos trupiniaidvasines aukasesame dvasiojegaubtasgeidžia dvasiajazminasjėzus apsireikškarti šaknisklastinga širdiskristus jumyseliepsnojančios dvasiosmeilė vargšasneveltuinusiminimaspasikliautisinajaus kalnasšventoji dvasiaveržtiszvaigzdežmonių šviesa

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį