Biblijos vartai

Atversta 2 Kor 6,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Bet visame kame pasirodome Dievo tarnai: su didele kantrybe, skausmuose, sunkumuose, suspaudimuose, plakimuose, įkalinimuose, sąmyšiuose, darbuose, budėjimuose, pasninkuose; tyrumu, pažinimu, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmainiška meile, tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir kairės; gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, nepažįstamais ir gerai žinomais, laikomi mirštančiais – bet štai mes gyvi; esame baudžiami, bet nenužudomi, mus liūdina, bet mes visada džiaugiamės, esame skurdžiai, bet daugelį praturtiname, neturime nieko – ir valdome viską. Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs: „Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų; būsiu jų Dievas, ir jie bus manoji tauta“. Todėl: „Išeikite iš jų ir atsiskirkite, – sako Viešpats, – ir nelieskite to, kas netyra, ir Aš jus priimsiu ir būsiu jums Tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys, – sako visagalis Viešpats“.

2 Kor 6,1 Būdami Jo bendradarbiai, jūsų taip pat prašome, kad nepriimtumėte Dievo malonės veltui! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 3,9 Heb 12,15 Jer 8,8 Mt 23,37 Apd 14,3 Rom 12,1 2 Kor 5,18-20 2 Kor 8,1-2 2 Kor 10,1 Gal 2,21 Gal 3,4 Gal 4,11-12 Tit 2,11 Heb 12,25 1 Pt 4,10 Dievo malonėmalonė jėzuspartnerystė
2 Kor 6,2 Nes Jis sako: „Aš išklausiau tave priimtinu metu ir išgelbėjimo dieną Aš padėjau tau“. Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 49,8 Lk 4,19 Heb 3,13 Iz 61,2 Ez 16,8 Lk 19,42-44 Heb 3,7 Heb 4,7 apgaulinga filosofijaapie laikądievo išgelbėjimasdievo laikasdievo tobulumasgavėniaisgelbejimasišgelbėjimo dievasklausykkristaus teisumaslaikas mirtimeilė bendrystėjemetuneįmanomanešti kryžiųprekybininkairaugėssenas drabužisstaigi mirtissunkus kryžiusužslėptasvelnio melą
2 Kor 6,3 Mes niekuo neduodame akstino pasipiktinti, kad mūsų tarnavimas nebūtų peiktinas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,12 Rom 14,13 Mt 17,27 Mt 18,6 1 Kor 8,9-13 1 Kor 9,22 1 Kor 10,23-24 1 Kor 10,32-33 2 Kor 1,12 2 Kor 8,20 apkaltinimasatsiskyrimasblaivusblaivus gyvenimasįstatymų laikymasisiššūkiaiižeidimaspapiktinimasparalyžiusreputacijasmegenysšeštojitautinis savitumas
2 Kor 6,4 Bet visame kame pasirodome Dievo tarnai: su didele kantrybe, skausmuose, sunkumuose, suspaudimuose, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 3,5 2 Kor 3,6 2 Kor 4,8 2 Kor 12,10 2 Kor 12,12 Iz 61,6 Jl 1,9 Jl 2,17 Lk 21,19 Apd 2,22 Apd 9,16 Apd 20,23-24 Apd 20,34 Rom 5,3-4 Rom 5,8 Rom 8,35-36 Rom 14,18 Rom 16,10 1 Kor 4,1 1 Kor 4,11-12 1 Kor 9,11 2 Kor 2,17 2 Kor 4,2 2 Kor 4,17 2 Kor 7,11 2 Kor 11,9 2 Kor 11,23 2 Kor 11,27 Fil 4,11-12 Kol 1,11 Kol 1,24 1 Tes 2,3-11 1 Tes 3,2-3 1 Tes 3,7 1 Tes 5,14 1 Tim 2,15 1 Tim 4,6 1 Tim 6,11 2 Tim 1,8 2 Tim 2,24 2 Tim 3,10-12 2 Tim 4,5 Heb 12,1 Jok 5,7-10 Apr 1,9 Apr 3,10 Dievas tavyjeduosilga kantrybeką padarysitekiekvienaslaukasmateinebijokite svajotipasakyk jamper dažnaisimonosustingtisustojimastavo tėvastyli meileužrištiViešpatspasninkas
2 Kor 6,5 plakimuose, įkalinimuose, sąmyšiuose, darbuose, budėjimuose, pasninkuose; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 11,23-25 Apd 17,5 Apd 19,23-34 2 Kor 11,27 Įst 25,3 1 Kar 22,27 2 Krn 16,10 Iz 53,5 Jer 33,1 Jer 37,15-16 Jer 38,6 Ez 3,17 Mt 9,15 Mt 14,3 Mt 14,10 Mk 13,34-37 Apd 5,18 Apd 12,4-5 Apd 13,3 Apd 14,19 Apd 14,23 Apd 16,23-24 Apd 18,12-17 Apd 20,31 Apd 21,27-35 Apd 22,23-24 Apd 23,10 Apd 23,35 Apd 24,27 Apd 26,10 Apd 26,29 Apd 28,16-17 Apd 28,30 1 Kor 4,11 1 Kor 7,5 1 Kor 15,10 2 Kor 1,8-10 Ef 3,1 Fil 1,13 1 Tes 2,9 1 Tim 4,10 2 Tim 1,8 2 Tim 2,9 2 Tim 4,5 Heb 11,36 Heb 13,17 Heb 13,23 Apr 2,10 belaisviuskalėjimaspadėti nusikaltėliams
2 Kor 6,6 tyrumu, pažinimu, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmainiška meile, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 12,9 2 Kor 11,6 Rom 15,19 1 Kor 2,4 1 Tes 2,10 Ts 16,15 Ez 33,31 1 Kor 2,1-2 1 Kor 2,16 1 Kor 13,4 2 Kor 2,4 2 Kor 3,3 2 Kor 4,6 2 Kor 7,2 2 Kor 11,4 2 Kor 11,11 2 Kor 12,15 Gal 3,2 Gal 3,5 Gal 5,22 Ef 3,4 Ef 4,2 Ef 4,32 Kol 1,9-11 Kol 1,27 Kol 2,3 Kol 3,12 1 Tes 1,5-6 1 Tim 4,12 1 Tim 5,2 2 Tim 3,10 2 Tim 4,2 Tit 2,7 1 Pt 1,12 1 Pt 1,22 1 Jn 3,18 apdcitrinmedisgeranoriškumasmalonusnastasantuokos tyrumastyrumasvaisius
2 Kor 6,7 tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir kairės; En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 4,2 Ef 1,13 Ef 6,11-20 Kol 1,5 Ps 119,43 Pat 3,16 Iz 11,5 Iz 59,17 Mk 16,20 Apd 11,21 Rom 13,12-13 1 Kor 1,24 1 Kor 2,4-5 2 Kor 1,18-20 2 Kor 7,14 2 Kor 10,4-5 2 Kor 13,4 Ef 1,19-20 Ef 3,20 Ef 4,21 1 Tes 5,8 2 Tim 2,15 2 Tim 4,7 Heb 2,4 Jok 1,18 Iš 14,22 dangausDievo galybeDievo ginklaidvasiniai šarvaiginklaigyvatesjėzaus galybekairėkaraikūniškas mąstymaslieknaspragaro liepsnosvelniaižmogaus galia
2 Kor 6,8 gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,63 Rom 3,8 Mt 5,11-12 Mt 10,25 Mt 22,16 Mk 12,14 Jn 7,12 Jn 7,17-18 Apd 4,21 Apd 5,13 Apd 5,40-41 Apd 6,3 Apd 10,22 Apd 14,11-20 Apd 16,20-22 Apd 16,39 Apd 22,12 Apd 24,5 Apd 28,4-10 Apd 28,22 1 Kor 4,10-13 1 Tim 3,7 1 Tim 4,10 Heb 13,13 1 Pt 4,14 3 Jn 1,12 Apr 3,9 neklusnusveržtis
2 Kor 6,9 nepažįstamais ir gerai žinomais, laikomi mirštančiais – bet štai mes gyvi; esame baudžiami, bet nenužudomi, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 8,36 1 Kor 4,9 2 Kor 4,10-11 2 Kor 1,8-10 2 Kor 11,6 Ps 118,17-18 Apd 17,18 Apd 19,26 Apd 21,37-38 Apd 25,14-15 Apd 25,19 Apd 25,26 Rom 15,19 1 Kor 11,32 1 Kor 15,31 2 Kor 4,2 2 Kor 5,11 Gal 1,22-24 nežinomi
2 Kor 6,10 mus liūdina, bet mes visada džiaugiamės, esame skurdžiai, bet daugelį praturtiname, neturime nieko – ir valdome viską. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 16,22 2 Kor 8,9 Fil 4,4 Ps 84,11 Pat 16,16 Mt 5,4 Mt 5,12 Mt 6,19-20 Lk 6,21 Lk 16,11-12 Apd 3,6 Apd 5,41 Apd 16,25 Rom 5,2-3 Rom 8,32 Rom 9,2 Rom 11,12 Rom 12,15 Rom 15,13 1 Kor 1,5 1 Kor 3,21-23 2 Kor 2,4 2 Kor 4,7 2 Kor 4,15 2 Kor 7,3-10 Ef 3,8 Ef 3,16 Fil 2,17 Kol 1,24 Kol 3,16 1 Tes 1,6 1 Tes 3,7-10 1 Tes 5,16 1 Tim 4,8 1 Tim 6,18 Heb 10,34 Jok 1,2-4 Jok 2,5 1 Pt 1,6-8 1 Pt 4,13 Apr 2,9 Apr 21,7 amžinas džiaugsmasatgailos ašarosdėl džiaugsmodžiaugsmasdžiaugsmas Viešpatyjedžiaugsmingadžiaugsmo aliejusdžiaugsmo evangelijadžiaugsmo rojusdžiūgaukiteklastinga širdislaimingas kurisneapsakomas džiaugsmassu džiaugsmu
2 Kor 6,11 O korintiečiai! Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, mūsų širdis plačiai atverta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 119,32 2 Kor 12,15 1 Sam 2,1 Job 32,20 Job 33,2-3 Ps 51,15 Hab 2,5 2 Kor 2,4 2 Kor 7,3-4 Gal 3,1 Ef 6,8 Fil 1,8 Fil 4,15 Apr 22,12 akies vyzdįakies vyzdysišplėsti širdįtaiki širdis
2 Kor 6,12 Ne mumyse jums ankšta; ankšta jūsų pačių širdyse. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 36,16 Pat 4,12 Mok 6,9 Mch 2,7 2 Kor 7,2 Fil 1,8 1 Jn 3,17
2 Kor 6,13 Tad atsimokėkite tuo pačiu, – kalbu kaip vaikams, – ir taip pat atsiverkite. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 13,14-19 Ps 81,10 Mt 9,28-29 Mt 17,19-20 Mk 6,4-6 Mk 11,24 1 Kor 4,14-15 Gal 4,12 Gal 4,19 1 Tes 2,11 Heb 12,5-6 Jok 1,6-7 1 Jn 2,1 1 Jn 2,12-14 1 Jn 3,7 1 Jn 3,18 1 Jn 5,14-15 3 Jn 1,4
2 Kor 6,14 Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kas gi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo? Ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,33 Ps 139,21-22 Ef 5,6-14 Įst 7,2-3 Įst 22,9-11 1 Kar 18,21 Jn 15,18-19 1 Kor 5,9 1 Kor 7,39 1 Kor 10,21 Jok 4,4 1 Pt 2,9-10 1 Pt 4,2-4 Kun 19,19 1 Sam 5,2-3 2 Krn 19,2 Ezr 9,1-2 Ezr 9,11-12 Ezr 10,19 Neh 13,1-3 Neh 13,23-26 Ps 16,3 Ps 26,4-5 Ps 26,9-10 Ps 44,20-21 Ps 101,3-5 Ps 106,35 Ps 119,63 Pat 8,18-19 Pat 22,24 Pat 29,27 Mal 2,11 Mal 2,15 Jn 7,7 Apd 4,23 Rom 13,12-14 Ef 4,17-20 Fil 2,15 1 Tes 5,4-8 1 Jn 1,5-7 1 Jn 3,12-14 Iš 34,16 cimbolaidievo klausytidvasines akysgausiaijaunas kūnaskas atskirskolkrislaliktimylimas vyrasmokestismūsų nuodėmiųnedorumo bendrininkaspalaikykitepalaima moteriaipalaukpartnerystėpašventintiprigimtinės teisėsrupintissąmoningos nuodėmėssukrėtimaisvetimas jungastikinčiųjųtos dienosšventumasKristus
2 Kor 6,15 Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru? Arba kokia dalis tikinčio su netikinčiu? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 5,2-4 1 Kar 18,21 Ezr 4,3 Mk 16,16 Apd 5,14 Apd 8,20 1 Kor 10,20-21 1 Tim 5,8 1 Jn 5,11-13
2 Kor 6,16 Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs: „Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų; būsiu jų Dievas, ir jie bus manoji tauta“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,12 Iš 29,45 Jer 31,33 Apr 21,3 Jer 32,38 Ez 11,20 Ez 37,26-27 1 Kor 3,16-17 1 Kor 6,19 Pr 17,7-8 Iš 20,3 Iš 23,13 Iš 34,14 Įst 4,23-24 Įst 5,7 Įst 6,14-15 Joz 24,14-24 1 Sam 7,3-4 1 Kar 18,21 2 Kar 17,33-34 2 Kar 21,4-5 2 Kar 23,5-7 2 Krn 33,4-5 Ps 90,1 Jer 24,7 Ez 36,25 Ez 36,28 Ez 43,7 Ez 43,9 Oz 2,23 Oz 14,8 Sof 1,5 Zch 2,10-11 Zch 8,8 Zch 13,9 Mt 6,24 Jn 6,56 Rom 8,9 Rom 8,11 Rom 9,26 Ef 2,20 Ef 3,17 2 Tim 1,14 Heb 3,6 Heb 8,10 1 Pt 2,5 1 Jn 4,12 1 Jn 4,15 1 Jn 5,20-21 Apr 2,1 Apr 21,7 atgimęsbus sugriautanauja dienanešioja stabuspripažintisvetimas jungas
2 Kor 6,17 Todėl: „Išeikite iš jų ir atsiskirkite, – sako Viešpats, – ir nelieskite to, kas netyra, ir Aš jus priimsiu En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 52,11 Apr 18,4 2 Kor 7,1 Sk 16,21 Sk 16,26 Sk 16,45 Ezr 6,21 Ezr 10,11 Ps 1,1-3 Pat 9,6 Jer 51,6 Jn 6,37-38 Apd 2,40 Rom 15,7 ateikatlikodievo dukradraugas pasauliuidvasios indasdvasių atskyrimaselgetauti nepadoruganyklaglobotigražus kūnashansasiš pasaulioiškeltos rankoskas švarukiškiskūno rankameilė priešuimirties dvasiamušti būgnunešvari kalbaneteiskitenetikintis vyraspasišventimasragautirokenrolasšaiposišvarus maistasšventėtamsoje tautavyno gėrimas
2 Kor 6,18 ir būsiu jums Tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys, – sako visagalis Viešpats“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 43,6 Jer 31,9 Apr 21,7 Pr 17,1 Pr 48,3 2 Sam 7,14 Ps 22,30 Jer 3,19 Jer 31,1 Oz 1,9-10 Jn 1,12 Rom 8,14-17 Rom 8,29 Gal 3,26 Gal 4,5-7 Ef 1,5 1 Jn 3,1-2 Apr 1,8 Apr 21,22 anūkaiDievo vaikaiDievo vaikasdievui tėvuidukterysgyvasis Dievaskohatolinkejimaimoteriaimoterysneregimapriimti Jėzųsukūrėsukurtassužadėtinė bažnyčiašeimašeima meileŠėtono garbintojaitėtistėvystėtevo valiatobulumas tėvasvelnio rankosvisuotinė bažnyčiažlugti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį