Biblijos vartai

Atversta 2KOR12,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų, – ar kūne, ar be kūno – nežinau, Dievas žino, – buvo paimtas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus, – ar kūne, ar be kūno – nežinau, Dievas žino, – buvo paimtas į rojų ir girdėjo neišreiškiamus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Tebūnie ir taip, – sakysite, – aš jūsų neapsunkinau, bet, būdamas gudrus, klasta jus pagavau.

2 Kor 12,1 Jei reikia girtis (nors iš to jokios naudos), eisiu prie Viešpaties regėjimų ir apreiškimų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Gal 1,12 Gal 2,2 2 Kor 12,7 Sk 12,6 Ez 1,1-28 Ez 11,24 Dan 10,5-10 Jl 2,28-29 Jn 16,7 Jn 18,14 Apd 9,10-17 Apd 18,9 Apd 22,17-21 Apd 23,11 Apd 26,13-19 1 Kor 6,12 1 Kor 10,23 2 Kor 8,10 2 Kor 11,16-30 2 Kor 12,11 Ef 3,3 1 Jn 5,20 kaip melstisstiprybė silpnumevaikai tėvai
2 Kor 12,2 Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų, – ar kūne, ar be kūno – nežinau, Dievas žino, – buvo paimtas iki trečiojo dangaus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 11,11 Apd 22,17 1 Tes 4,17 Apr 12,5 Rom 16,7 2 Kor 5,17 Pr 1,14-20 1 Kar 8,27 1 Kar 18,12 2 Kar 2,16 Ps 148,4 Iz 45,24-25 Iz 57,15 Ez 8,1-3 Ez 11,24 Lk 24,51 Jn 6,56 Jn 15,4-6 Jn 17,21-23 Apd 8,39-40 Apd 14,6 Rom 8,1 1 Kor 1,30 2 Kor 5,6-8 2 Kor 5,21 2 Kor 12,3-5 2 Kor 13,5 Gal 1,22 Gal 5,6 Ef 4,10 Fil 1,22-23 Heb 9,24 Apr 1,10 Apr 4,2 atviras DangusBaalas dvasiabaimė meilėboksasbūk tylaDangaus karalieneDangusdžiaugsmo rojusgelbstigyvenimo knygojeišgydė neregįišorinisJėzus išsigelbėjimaskristaus pagautaspakopapalyginti saverojaus sodasrojusstiprybė silpnumetėvynę dangųjetylatrecias Dangustrečiojo Dangausturtas Danguje
2 Kor 12,3 Ir žinau, kad šitas žmogus, – ar kūne, ar be kūno – nežinau, Dievas žino, – En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Dievo patirtisedeno sodaikūnas dvasia
2 Kor 12,4 buvo paimtas į rojų ir girdėjo neišreiškiamus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,43 Apr 2,7 Ez 31,9 atsiskyrėbaimė meilėDangaus slėpinysDangusDievo rojusgyvenimas Dangujeklaidinimaskristaus pagautasmandagumasneapsakomas džiaugsmaspirmagimisrojaus sodasrojussielos inkarasskaudinastiprybė silpnumesveika dvasiatėvynę dangųjetrečiojo Dangausužmigusi sielažeidžia
2 Kor 12,5 Tokiu pasigirsiu, o ne savimi, nebent savo negaliomis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 2,3 2 Kor 11,30 2 Kor 12,9-10 Dievo stiprybėsilpnumaisstiprybė silpnume
2 Kor 12,6 Jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau tiesą. Bet susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 11,16 Job 24,25 Rom 9,1 1 Kor 3,5 1 Kor 3,9-10 2 Kor 1,18 2 Kor 5,13 2 Kor 10,8-10 2 Kor 11,31 2 Kor 12,7 2 Kor 12,11 krikščionio kentėjimaistiprybė silpnume
2 Kor 12,7 Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir aš neišpuikčiau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,55 2 Krn 26,16 Ez 28,24 1 Kor 5,5 Ts 2,3 2 Krn 32,25-26 Job 2,7 Dan 5,20 Lk 13,16 Pr 32,25 Pr 32,31 Įst 8,14 Įst 17,20 2 Krn 32,31 Mt 26,67 1 Kor 4,11 2 Kor 10,5 2 Kor 11,20 Gal 4,13 1 Tim 3,6 angelai trimitaiatsiskyrėbrangenybėdieglysDievas kentėjogyvenimas kančiajo kėslaikančia marijosligosmeilės kančiapasaulio dvasiaraiteliairaudosielos skausmasstiprybė silpnumešaukimasis dievoŠėtono sinagogatikėjimo saikątyro karaliuivelnio galybėžarijas liežuvispaguoda
2 Kor 12,8 Dėl to tris kartus meldžiau Viešpatį, kad tai nuo manęs atitrauktų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 3,23-27 1 Sam 15,11 2 Sam 12,16-18 Ps 77,2-11 Mt 20,21-22 Mt 26,39-44 Heb 5,7 dieglysgarbinimo maldagydyti ligoniuspalyginti savepergyventistiprybė silpnumešventųjų maldostarp erškėčiųtris kartus
2 Kor 12,9 Bet Viešpats man pasakė: „Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume“. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 12,10 Fil 4,13 1 Kor 10,13 2 Kor 12,5 Ef 3,16 Įst 33,25-27 Iz 40,29-31 Iz 43,2 Iš 4,10-15 Joz 1,9 2 Kar 2,15 Ps 8,2 Iz 4,5-6 Iz 11,2 Iz 35,3-4 Iz 41,13-16 Jer 1,6-9 Dan 10,16-19 Sof 3,17 Mt 5,11-12 Mt 10,19-20 Mt 28,18 Mt 28,20 Lk 21,15 1 Kor 2,5 1 Kor 15,10 2 Kor 3,5-6 2 Kor 11,30 2 Kor 12,15 Kol 1,11 Kol 1,28-29 1 Tim 1,14 Heb 4,16 Heb 11,34 1 Pt 4,13-14 Iš 3,11-12 agresyvusangelas sargasatstumimasesamegalijotasišgytiišsirinkau izraelįjėzaus galybekiti tikėjimaikraujopludziuluosysnekenčiantys dievonuovargispaikospasaulio vaikaipasitikėjimas meilėpsichinesrūpesčiaisilpnumustiprussuvokimastavetavo tikėjimastiesioginisvargaivertasvisuose reikaluoseDvasinė kova
2 Kor 12,10 Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 5,3 2 Kor 13,4 2 Kor 6,4 Lk 6,22 2 Kor 12,9 Fil 2,17-18 Jok 1,2 Jn 15,21 Apd 5,41 Rom 8,35-39 1 Kor 4,10 2 Kor 1,4 2 Kor 4,5 2 Kor 4,8-11 2 Kor 4,17 2 Kor 5,15 2 Kor 7,4 2 Kor 10,18 2 Kor 11,23-30 2 Kor 13,9 Ef 6,10 Fil 1,29 Kol 1,24 2 Tes 1,4 1 Pt 1,6-7 1 Pt 4,13-14 Apr 2,3 pesimizmas
2 Kor 12,11 Jūsų verčiamas, tapau kvailiu besigirdamas. Iš tikro tai jūs turėtumėte mane girti, nes aš ne prastesnis už pačius didžiausius apaštalus, nors esu niekas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 11,5 2 Kor 11,1 Lk 17,10 1 Kor 3,4-7 1 Kor 3,22 1 Kor 15,8-10 2 Kor 1,6 2 Kor 11,16-17 2 Kor 12,6 2 Kor 12,12 Gal 2,6-14 Ef 3,8 atgailos ašaroselezeraspalyginti savepopiežiusšv Petrasšv. juozapas
2 Kor 12,12 Iš tiesų jūsų akyse pasitvirtino apaštalo ženklai: visokeriopa kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,48 Rom 15,18-19 1 Kor 1,5-7 1 Kor 9,1-2 1 Kor 14,18 2 Kor 4,2 2 Kor 6,4-10 2 Kor 11,4 2 Kor 11,6 aklojo pagydymasapaštalą paskyrėapdovanojimo vainikasdarys stebuklusdorybėdvasios dovanoskantrybėnugaros skausmairamentaišv. juozapas
2 Kor 12,13 Tad ko jums trūksta palyginti su kitomis bažnyčiomis? Vien to, kad nebuvau jums našta. Atleiskite man šitą nusikaltimą! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,12 2 Kor 12,14 1 Kor 9,6 1 Kor 9,15-18 2 Kor 11,7-9 palyginti save
2 Kor 12,14 Esu pasiruošęs trečią kartą atvykti pas jus, tačiau neapsunkinsiu jūsų. Ieškau ne to, kas jūsų, bet jūsų pačių. Juk ne vaikai privalo krauti turtą tėvams, bet tėvai vaikams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 19,14 1 Kor 4,14-15 1 Kor 10,33 2 Kor 1,15 Pr 24,35-36 Pr 31,14-15 Pat 11,30 Pat 13,22 Ez 34,2 Apd 20,33 1 Kor 4,19 1 Kor 10,24 1 Kor 11,34 1 Kor 16,5 2 Kor 13,1-2 Fil 4,1 Fil 4,17 1 Tes 2,5-6 1 Tes 2,8 1 Tes 2,11 1 Tes 2,19-20 1 Pt 5,2-4 grozistevaitėvai vaikaitėvų gyvenimastėvų pareigatėvų tėvaiuolumasvaikai tėvaivaiko veidas
2 Kor 12,15 Todėl mielai išleisiu tai, kas mano, ir dar save pridėsiu jūsų sielų labui; nors, kuo daugiau jus myliu, tuo mažiau esu mylimas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Fil 2,17 1 Tes 2,8 2 Kor 1,6 Kol 1,24 2 Tim 2,10 2 Sam 13,39 2 Sam 17,1-4 2 Sam 18,33 Jn 10,10-11 1 Kor 4,8-18 2 Kor 1,14 2 Kor 2,3 2 Kor 6,12-13 2 Kor 7,3 2 Kor 12,9 2 Kor 12,14 Gal 4,10 Heb 13,17 aukotislevitaimeilė tarnautipalyginti savestiprybė silpnume
2 Kor 12,16 Tebūnie ir taip, – sakysite, – aš jūsų neapsunkinau, bet, būdamas gudrus, klasta jus pagavau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 1,12 2 Kor 4,2 2 Kor 7,2 2 Kor 10,2-3 2 Kor 11,9-10 2 Kor 12,13 1 Tes 2,3 1 Tes 2,5 1 Pt 2,3 palyginti save
2 Kor 12,17 Bet ar kaip nors išnaudojau jus per kurį savo pasiuntinį? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 5,16 2 Kar 5,20-27 1 Kor 4,17 1 Kor 16,10 2 Kor 9,5 2 Kor 12,18 tituolumas
2 Kor 12,18 Paprašiau Titą keliauti ir pasiunčiau su juo vieną brolį. Ar Titas jus išnaudojo? Ar mes veikėme ne ta pačia dvasia? Ar nevaikščiojome tomis pačiomis pėdomis? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kor 8,6 Rom 4,12 Sk 16,15 1 Sam 12,3-4 Neh 5,14 Apd 20,33-35 2 Kor 2,12-13 2 Kor 7,2 2 Kor 7,6 2 Kor 8,16-23 Fil 2,19-22 1 Pt 2,21 tit
2 Kor 12,19 Vėl jūs manote, kad prieš jus teisinamės. Mes kalbame prieš Dievą Kristuje: viską darome, mylimieji, jūsų ugdymui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 9,1 2 Kor 10,8 1 Kor 14,26 Rom 12,19 1 Kor 9,12-23 1 Kor 10,14 1 Kor 10,33 2 Kor 3,1 2 Kor 5,12-13 2 Kor 7,1 2 Kor 11,10 2 Kor 11,31 2 Kor 12,15 2 Kor 13,10 Fil 4,1 apologetaspamokymas
2 Kor 12,20 Mat bijau, kad atvykęs nerasčiau jūsų tokių, kokių nenoriu, ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite; kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeižtų, apkalbų, pasididžiavimo, netvarkos, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 1,29 1 Kor 1,11 1 Pt 2,1 Ps 41,7 Pat 16,28 1 Kor 3,3-4 1 Kor 4,6-8 1 Kor 4,18-21 1 Kor 5,3-5 1 Kor 6,7-8 1 Kor 11,16-19 1 Kor 14,33 1 Kor 14,36-37 2 Kor 1,23-4 2 Kor 10,2 2 Kor 10,6 2 Kor 10,8-9 2 Kor 12,21 2 Kor 13,2 2 Kor 13,9-10 Gal 5,15 Gal 5,19-21 Gal 5,26 Ef 4,31-32 Jok 3,14-16 Jok 4,1-5 2 Pt 2,18 Jud 1,16 ambicijosapkalbasapkalbosarogancijaišdidus žmogusišliesiukantriailiezuvavimasmaištininkaspalyginti savepapiktinimopavydaspyktisraštosumaištiessviesa palyginimaišviesa palyginimaitingėjimastuščiažodžiavimastvarkaužmušė brolį
2 Kor 12,21 kad, kai vėl atvyksiu, Dievas nepažemintų manęs prieš jus ir man netektų liūdėti dėl daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar neatgailavo dėl padarytų netyrumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 13,2 1 Kor 5,1 Gal 5,19 Kol 3,5 Iš 32,31 Įst 9,15 Įst 9,25 1 Sam 15,35 Ezr 9,3 Ezr 10,1 Ps 119,136 Jer 9,1 Jer 13,17 Lk 9,41-42 Rom 9,2 Rom 13,13 1 Kor 5,9-11 1 Kor 6,9-11 1 Kor 6,15-18 2 Kor 2,1-11 2 Kor 7,9-11 2 Kor 8,24 2 Kor 9,3-4 2 Kor 10,6 2 Kor 12,7 Ef 5,5-6 Fil 3,18-19 1 Tes 4,3-7 Heb 13,4 1 Pt 4,2-3 2 Pt 2,10-14 2 Pt 2,18 Jud 1,7 Jud 1,23 Apr 21,8 Apr 22,15 Apr 22,20 kas švarukūno darbainei svetimautojaipaleistuvystėsusilaikymastrokšti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį