Biblijos vartai

Atversta 2KOR12,6-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 16.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas. Iš tiesų jūsų akyse pasitvirtino apaštalo ženklai: visokeriopa kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. Mat bijau, kad atvykęs nerasčiau jūsų tokių, kokių nenoriu, ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite; kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeižtų, apkalbų, pasididžiavimo, netvarkos, kad, kai vėl atvyksiu, Dievas nepažemintų manęs prieš jus ir man netektų liūdėti dėl daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar neatgailavo dėl padarytų netyrumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų.

2 Kor 12,6 Jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau tiesą. Bet susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kor 11,16 Job 24,25 Rom 9,1 1 Kor 3,5 1 Kor 3,9-10 2 Kor 1,18 2 Kor 5,13 2 Kor 10,8-10 2 Kor 11,31 2 Kor 12,7 2 Kor 12,11 krikščionio kentėjimaistiprybė silpnume
2 Kor 12,7 Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir aš neišpuikčiau. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,55 2 Krn 26,16 Ez 28,24 1 Kor 5,5 Ts 2,3 2 Krn 32,25-26 Job 2,7 Dan 5,20 Lk 13,16 Pr 32,25 Pr 32,31 Įst 8,14 Įst 17,20 2 Krn 32,31 Mt 26,67 1 Kor 4,11 2 Kor 10,5 2 Kor 11,20 Gal 4,13 1 Tim 3,6 atsiskyrėdieglysgyvenimo likimasmeilės kančiaplanuota nuodėmėraiteliaišėtono sinagogatapo regimatikras draugastyro karaliuipaguoda
2 Kor 12,8 Dėl to tris kartus meldžiau Viešpatį, kad tai nuo manęs atitrauktų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 3,23-27 1 Sam 15,11 2 Sam 12,16-18 Ps 77,2-11 Mt 20,21-22 Mt 26,39-44 Heb 5,7 dieglysgarbinimo maldagydyti ligoniuspalyginti savepergyventistiprybė silpnumešventųjų maldostarp erškėčiųtris kartus
2 Kor 12,9 Bet Viešpats man pasakė: „Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume“. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kor 12,10 Fil 4,13 1 Kor 10,13 2 Kor 12,5 Ef 3,16 Įst 33,25-27 Iz 40,29-31 Iz 43,2 Iš 4,10-15 Joz 1,9 2 Kar 2,15 Ps 8,2 Iz 4,5-6 Iz 11,2 Iz 35,3-4 Iz 41,13-16 Jer 1,6-9 Dan 10,16-19 Sof 3,17 Mt 5,11-12 Mt 10,19-20 Mt 28,18 Mt 28,20 Lk 21,15 1 Kor 2,5 1 Kor 15,10 2 Kor 3,5-6 2 Kor 11,30 2 Kor 12,15 Kol 1,11 Kol 1,28-29 1 Tim 1,14 Heb 4,16 Heb 11,34 1 Pt 4,13-14 Iš 3,11-12 atiduoti laikądaug bėdųdievo įniršiogyvename tikėjimukarti šaknislaiškas korintiečiamsneabgautunegandnueispadrasinimas ligojeper dažnaipilnas jėgųprašau paguodossaugauskaudinastiprus tikėjimassveika sielašoutikėjimo sunkumaiugdo stipryęžmonės ypatingiDvasinė kova
2 Kor 12,10 Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rom 5,3 2 Kor 13,4 2 Kor 6,4 Lk 6,22 2 Kor 12,9 Fil 2,17-18 Jok 1,2 Jn 15,21 Apd 5,41 Rom 8,35-39 1 Kor 4,10 2 Kor 1,4 2 Kor 4,5 2 Kor 4,8-11 2 Kor 4,17 2 Kor 5,15 2 Kor 7,4 2 Kor 10,18 2 Kor 11,23-30 2 Kor 13,9 Ef 6,10 Fil 1,29 Kol 1,24 2 Tes 1,4 1 Pt 1,6-7 1 Pt 4,13-14 Apr 2,3 dieglysdvasios kančiameilės kančiapilnas jėgųugdo stipryęuolus
2 Kor 12,11 Jūsų verčiamas, tapau kvailiu besigirdamas. Iš tikro tai jūs turėtumėte mane girti, nes aš ne prastesnis už pačius didžiausius apaštalus, nors esu niekas. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 11,5 2 Kor 11,1 Lk 17,10 1 Kor 3,4-7 1 Kor 3,22 1 Kor 15,8-10 2 Kor 1,6 2 Kor 11,16-17 2 Kor 12,6 2 Kor 12,12 Gal 2,6-14 Ef 3,8 atgailos ašaroselezeraspalyginti savepopiežiusšv Petrasšv. juozapas
2 Kor 12,12 Iš tiesų jūsų akyse pasitvirtino apaštalo ženklai: visokeriopa kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,48 Rom 15,18-19 1 Kor 1,5-7 1 Kor 9,1-2 1 Kor 14,18 2 Kor 4,2 2 Kor 6,4-10 2 Kor 11,4 2 Kor 11,6 apaštalaidievas gydytojadorybė darbasišėjimųjėzaus apreiškimaskalbėjimas kalbomisnugalėtipatepimqspaulius stebuklaistebuklussubrendimasžvejas
2 Kor 12,13 Tad ko jums trūksta palyginti su kitomis bažnyčiomis? Vien to, kad nebuvau jums našta. Atleiskite man šitą nusikaltimą! En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,12 2 Kor 12,14 1 Kor 9,6 1 Kor 9,15-18 2 Kor 11,7-9 palyginti save
2 Kor 12,14 Esu pasiruošęs trečią kartą atvykti pas jus, tačiau neapsunkinsiu jūsų. Ieškau ne to, kas jūsų, bet jūsų pačių. Juk ne vaikai privalo krauti turtą tėvams, bet tėvai vaikams. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pat 19,14 1 Kor 4,14-15 1 Kor 10,33 2 Kor 1,15 Pr 24,35-36 Pr 31,14-15 Pat 11,30 Pat 13,22 Ez 34,2 Apd 20,33 1 Kor 4,19 1 Kor 10,24 1 Kor 11,34 1 Kor 16,5 2 Kor 13,1-2 Fil 4,1 Fil 4,17 1 Tes 2,5-6 1 Tes 2,8 1 Tes 2,11 1 Tes 2,19-20 1 Pt 5,2-4 grozisiš tolimoters auklėjimastevaitėvai vaikaitėvų gyvenimastėvų pareigatėvų tėvaiuolumasvaikai tėvaivaiko veidas
2 Kor 12,15 Todėl mielai išleisiu tai, kas mano, ir dar save pridėsiu jūsų sielų labui; nors, kuo daugiau jus myliu, tuo mažiau esu mylimas. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Fil 2,17 1 Tes 2,8 2 Kor 1,6 Kol 1,24 2 Tim 2,10 2 Sam 13,39 2 Sam 17,1-4 2 Sam 18,33 Jn 10,10-11 1 Kor 4,8-18 2 Kor 1,14 2 Kor 2,3 2 Kor 6,12-13 2 Kor 7,3 2 Kor 12,9 2 Kor 12,14 Gal 4,10 Heb 13,17 agapės meileaukotislevitaimeilė tarnautipalyginti savestiprybė silpnume
2 Kor 12,16 Tebūnie ir taip, – sakysite, – aš jūsų neapsunkinau, bet, būdamas gudrus, klasta jus pagavau. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 1,12 2 Kor 4,2 2 Kor 7,2 2 Kor 10,2-3 2 Kor 11,9-10 2 Kor 12,13 1 Tes 2,3 1 Tes 2,5 1 Pt 2,3 palyginti savesarkazmas
2 Kor 12,17 Bet ar kaip nors išnaudojau jus per kurį savo pasiuntinį? En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 5,16 2 Kar 5,20-27 1 Kor 4,17 1 Kor 16,10 2 Kor 9,5 2 Kor 12,18 tituolumas
2 Kor 12,18 Paprašiau Titą keliauti ir pasiunčiau su juo vieną brolį. Ar Titas jus išnaudojo? Ar mes veikėme ne ta pačia dvasia? Ar nevaikščiojome tomis pačiomis pėdomis? En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kor 8,6 Rom 4,12 Sk 16,15 1 Sam 12,3-4 Neh 5,14 Apd 20,33-35 2 Kor 2,12-13 2 Kor 7,2 2 Kor 7,6 2 Kor 8,16-23 Fil 2,19-22 1 Pt 2,21 tit
2 Kor 12,19 Vėl jūs manote, kad prieš jus teisinamės. Mes kalbame prieš Dievą Kristuje: viską darome, mylimieji, jūsų ugdymui. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rom 9,1 2 Kor 10,8 1 Kor 14,26 Rom 12,19 1 Kor 9,12-23 1 Kor 10,14 1 Kor 10,33 2 Kor 3,1 2 Kor 5,12-13 2 Kor 7,1 2 Kor 11,10 2 Kor 11,31 2 Kor 12,15 2 Kor 13,10 Fil 4,1 apologetaspamokymas
2 Kor 12,20 Mat bijau, kad atvykęs nerasčiau jūsų tokių, kokių nenoriu, ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite; kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeižtų, apkalbų, pasididžiavimo, netvarkos, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Rom 1,29 1 Kor 1,11 1 Pt 2,1 Ps 41,7 Pat 16,28 1 Kor 3,3-4 1 Kor 4,6-8 1 Kor 4,18-21 1 Kor 5,3-5 1 Kor 6,7-8 1 Kor 11,16-19 1 Kor 14,33 1 Kor 14,36-37 2 Kor 1,23-4 2 Kor 10,2 2 Kor 10,6 2 Kor 10,8-9 2 Kor 12,21 2 Kor 13,2 2 Kor 13,9-10 Gal 5,15 Gal 5,19-21 Gal 5,26 Ef 4,31-32 Jok 3,14-16 Jok 4,1-5 2 Pt 2,18 Jud 1,16 ambicijosapkalbasapkalbosarogancijaatgalauiiteišdidus žmogusišliesiuišvengti problemųkantriailiezuvavimasmaištininkaspalyginti savepapiktinimopavydaspyktisraštosumaištiessviesa palyginimaišviesa palyginimaitingėjimastingintuščiažodžiavimastvarkaužmušė brolį
2 Kor 12,21 kad, kai vėl atvyksiu, Dievas nepažemintų manęs prieš jus ir man netektų liūdėti dėl daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar neatgailavo dėl padarytų netyrumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 13,2 1 Kor 5,1 Gal 5,19 Kol 3,5 Iš 32,31 Įst 9,15 Įst 9,25 1 Sam 15,35 Ezr 9,3 Ezr 10,1 Ps 119,136 Jer 9,1 Jer 13,17 Lk 9,41-42 Rom 9,2 Rom 13,13 1 Kor 5,9-11 1 Kor 6,9-11 1 Kor 6,15-18 2 Kor 2,1-11 2 Kor 7,9-11 2 Kor 8,24 2 Kor 9,3-4 2 Kor 10,6 2 Kor 12,7 Ef 5,5-6 Fil 3,18-19 1 Tes 4,3-7 Heb 13,4 1 Pt 4,2-3 2 Pt 2,10-14 2 Pt 2,18 Jud 1,7 Jud 1,23 Apr 21,8 Apr 22,15 Apr 22,20 absčiaiantrasbloga dvasiaelgetauti nepadorugyvenimas nesusituokusgyvenimo malonumaiindulgencijaištvirkimąkas švarukūno darbaimoteris vaikusnei svetimautojainugludinsnusidėjępaleistuvystėpalyginti savepašventinimaspriešremiussekseksasskatinasusilaikymastrokštivienas žodis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį