Biblijos vartai

Atversta 2KRN34,4-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie perdavė juos darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose, o tie atidavė darbininkams, kurie tvarkė Viešpaties namus – dailidėms ir statybininkams pirkti tašytus akmenis bei medžius sijoms ir perdangoms, nes Judo karaliai buvo apleidę Viešpaties namus. Karalius, išgirdęs įstatymo žodžius, perplėšė savo drabužius ir įsakė Hilkijui, Šafano sūnui Ahikamui, Michėjo sūnui Abdonui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Asajai: „Eikite ir pasiklauskite Viešpatį už mane ir visus likusius Izraelyje bei Jude dėl šitos knygos žodžių; didelė Viešpaties rūstybė bus išlieta ant mūsų, nes mūsų tėvai nesilaikė Viešpaties žodžio ir nevykdė, kas parašyta šitoje knygoje“. Karalius nuėjo į Viešpaties namus, ir visi Judo bei Jeruzalės gyventojai nuo mažiausio iki didžiausio, ir kunigai bei levitai.

2 Krn 34,4 Jie nugriovė aukurus Baalui ir atvaizdus, kurie buvo virš jų, iškirto giraites, drožtus bei lietus atvaizdus sutrupino į gabalus ir dulkes išbarstė ant kapų tų, kurie jiems aukojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,20 Kun 26,30 2 Kar 23,4-6 Iš 23,24 Įst 7,5 Įst 7,25 Įst 9,21 2 Kar 10,26-27 2 Kar 23,11-12 2 Krn 14,5 2 Krn 33,3 2 Krn 34,7 Ps 18,42 Iz 27,9
2 Krn 34,5 Kunigų kaulus jis sudegino ant jų aukurų ir apvalė Judą bei Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,2 Sk 35,33 2 Kar 23,16 2 Kar 23,20 2 Krn 34,7 Jer 3,10 Jer 4,14 Jer 8,1-2 Ez 22,24
2 Krn 34,6 Tą patį jis padarė Manaso, Efraimo ir Simeono miestuose iki Neftalio: En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 13,20-21 2 Kar 23,15-20 2 Krn 30,1 2 Krn 30,10-11 2 Krn 31,1 Pat 25,18 Iz 7,25
2 Krn 34,7 sugriovė visus aukurus, iškirto giraites, drožtus atvaizdus sudaužė į dulkes ir sunaikino visus stabus Izraelyje. Po to jis grįžo į Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 31,1 Įst 9,21 2 Krn 34,1
2 Krn 34,8 Aštuonioliktaisiais savo karaliavimo metais, baigęs valyti kraštą ir namus, jis siuntė Acalijo sūnų Šafaną, miesto valdytoją Maasėją ir metraštininką Joachą, Jehoahazo sūnų, taisyti Viešpaties namų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 8,16 2 Sam 20,24 2 Kar 22,3-20 1 Krn 18,15 2 Krn 18,25 Jer 1,2-3 Jer 21,1 Jer 26,24 Jer 29,3 Jer 29,21 Jer 29,25 Jer 36,10 Jer 39,14 Jer 40,11 Ez 8,11
2 Krn 34,9 Jie, atėję pas vyriausiąjį kunigą Helkiją, atnešė jam Dievo namams paaukotus pinigus, kuriuos levitai, durų sargai, surinko iš Manaso, Efraimo ir viso Izraelio, taip pat iš Judo, Benjamino ir Jeruzalės gyventojų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 30,10 2 Krn 30,18 2 Krn 35,8 2 Kar 22,4-7 2 Kar 23,4 2 Krn 24,11-14 2 Krn 31,1 2 Krn 34,14-15 2 Krn 34,18 2 Krn 34,20 2 Krn 34,22 Fil 4,8 judaskunigaikunigas
2 Krn 34,10 Jie perdavė juos darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose, o tie atidavė darbininkams, kurie tvarkė Viešpaties namus – En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 12,11-12 2 Kar 12,14 2 Kar 22,5-6 Ezr 3,7
2 Krn 34,11 dailidėms ir statybininkams pirkti tašytus akmenis bei medžius sijoms ir perdangoms, nes Judo karaliai buvo apleidę Viešpaties namus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 33,4-7 2 Krn 33,22
2 Krn 34,12 Tie vyrai dirbo ištikimai. Jų prižiūrėtojais buvo levitai iš Merario sūnų Jahatas ir Abdijas, iš kehatų – Zacharija ir Mešulamas. Levitai, kurie grojo muzikos instrumentais, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 12,15 1 Krn 23,5 2 Kar 22,7 1 Krn 6,31-48 1 Krn 15,16-22 1 Krn 16,4-5 1 Krn 16,41 1 Krn 25,1-31 2 Krn 31,12 Neh 7,2 Pat 28,20 1 Kor 4,2 džiugia širdimi
2 Krn 34,13 vadovavo nešikams ir prižiūrėjo visus darbininkus; iš levitų buvo raštininkai, tvarkytojai ir vartų sargai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 4,10 2 Krn 2,18 1 Krn 9,17 1 Krn 15,18 1 Krn 16,38 1 Krn 16,42 1 Krn 23,4-5 1 Krn 26,1-19 1 Krn 26,29-30 2 Krn 2,10 2 Krn 8,10 2 Krn 8,14 2 Krn 19,11 Ezr 7,6-7 Jer 8,8 Mt 26,3
2 Krn 34,14 Jiems išimant Viešpaties namams paaukotus pinigus, kunigas Hilkijas rado Viešpaties įstatymo, duoto per Mozę, knygą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 8,36 Kun 10,11 Kun 26,46 Įst 17,18-19 Įst 31,24-26 Joz 1,8 2 Kar 22,8-20 2 Krn 12,1 2 Krn 31,4 2 Krn 34,9 2 Krn 35,26 Ezr 7,10 Ps 1,2 Iz 5,24 Iz 30,9 Jer 8,8 Lk 2,39 įstatymaiįstatymo knygaši kartateisino
2 Krn 34,15 Hilkijas tarė raštininkui Šafanui: „Radau įstatymo knygą Viešpaties namuose“. Helkijas padavė knygą Šafanui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
2 Krn 34,16 Šafanas, nunešęs knygą pas karalių, pranešė, kad viskas daroma, kas buvo jiems pavesta, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 22,9-10 Jer 36,20-21
2 Krn 34,17 o pinigus, rastus Viešpaties namuose, jie atidavė prižiūrėtojams ir darbininkams. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
2 Krn 34,18 Tada raštininkas Šafanas pranešė karaliui: „Kunigas Hilkijas davė man knygą“. Ir Šafanas skaitė ją karaliui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 17,19 Joz 1,8 Ps 119,46 Ps 119,97-99 Jer 36,20-21
2 Krn 34,19 Karalius, išgirdęs įstatymo žodžius, perplėšė savo drabužius En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 7,6 Įst 28,3-68 2 Kar 19,1 2 Kar 22,11 2 Kar 22,19 Jer 36,22-24 Jl 2,13 Rom 3,20 Rom 7,7-11 Gal 2,19 Gal 3,10-13
2 Krn 34,20 ir įsakė Hilkijui, Šafano sūnui Ahikamui, Michėjo sūnui Abdonui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Asajai: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 22,12 2 Kar 25,22 Jer 26,22 Jer 26,24 Jer 40,6 Jer 40,9 Jer 40,14
2 Krn 34,21 „Eikite ir pasiklauskite Viešpatį už mane ir visus likusius Izraelyje bei Jude dėl šitos knygos žodžių; didelė Viešpaties rūstybė bus išlieta ant mūsų, nes mūsų tėvai nesilaikė Viešpaties žodžio ir nevykdė, kas parašyta šitoje knygoje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,15 Kun 26,14-46 Įst 28,15 Įst 29,18-28 Įst 30,17-19 Įst 31,16-22 Įst 32,15-25 1 Sam 9,9 1 Kar 22,5-7 2 Kar 17,6-7 2 Kar 22,13 2 Krn 28,6 2 Krn 29,8 2 Krn 33,11 Iz 37,2-4 Jer 21,2 Jer 42,2 Ez 14,1-11 Ez 20,1-7 Rom 1,18 Rom 2,8-12 Rom 4,15
2 Krn 34,22 Hilkijas ir tie, kuriems karalius buvo įsakęs, nuėjo pas pranašę Huldą (jos vyras Šalumas, Hasros sūnaus Tikvo sūnus, buvo drabužių sargas), kuri gyveno Jeruzalės antroje dalyje, ir kalbėjo su ja apie tai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,20 Ts 4,4 2 Kar 22,14 Lk 1,41-45 Lk 2,36 Apd 21,9
2 Krn 34,23 Ji atsakė: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Sakykite vyrui, kuris jus atsiuntė pas mane: En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 22,15-20 Jer 21,3-7 Jer 37,7-10
2 Krn 34,24 ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš bausiu šitą vietą ir jos gyventojus visais prakeikimais, kurie surašyti knygoje, kuri buvo perskaityta Judo karaliui; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 36,14-20 Įst 28,15-68 Joz 23,16 2 Kar 21,12 2 Kar 23,26-27 Iz 5,4-6 Jer 6,19 Jer 19,3 Jer 19,15 Jer 35,17 Jer 36,31
2 Krn 34,25 jie paliko mane ir degino smilkalus kitiems dievams, sukeldami mano pyktį savo rankų darbais. Mano rūstybė bus išlieta ant šitos vietos ir neužges’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,20 2 Kar 22,17 2 Kar 24,3-4 2 Krn 12,2 2 Krn 15,2 2 Krn 33,3-9 Iz 2,8-9 Iz 42,25 Jer 4,4 Jer 15,1-4 Rd 2,4 Rd 4,11 Ez 20,48 Nah 1,6 Mk 9,43-48 Apr 14,10-11
2 Krn 34,26 Judo karaliui, kuris jus siuntė pasiklausti Viešpaties, pasakykite: ‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Dėl žodžių, kuriuos tu girdėjai, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 34,21 2 Krn 34,23
2 Krn 34,27 tavo širdis buvo minkšta ir tu nusižeminai prieš Dievą, klausydamasis žodžių prieš šitą vietą ir jos gyventojus. Kadangi nusižeminai prieš mane, perplėšei savo drabužius ir verkei, tai Aš išklausiau tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 32,26 2 Kar 22,18-19 2 Krn 12,7 2 Krn 32,12-13 2 Krn 33,12 2 Krn 33,19 2 Krn 34,19 Ps 10,17 Ps 34,18 Ps 51,17 Iz 57,15 Iz 65,24 Iz 66,2 Jer 36,23-24 Ez 9,4 Ez 36,26 Jok 4,6-10 didžiausias nusižeminimasgirdėjaikuklumas
2 Krn 34,28 Aš paimsiu tave prie tavo tėvų, tu nueisi ramybėje į kapus ir tavo akys nematys visų tų nelaimių, kurias siųsiu šitai vietai ir jos gyventojams’“. Jie visa tai pranešė karaliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 35,24 1 Kar 21,29 2 Kar 20,19 2 Kar 22,20 Ps 37,37 Iz 39,8 Iz 57,1-2 Jer 15,1 Ez 14,14-21
2 Krn 34,29 Karalius sukvietė visus Judo ir Jeruzalės vyresniuosius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 23,1-3 1 Sam 12,23 1 Krn 29,2-9 2 Krn 30,2 Mk 14,8 valdžias
2 Krn 34,30 Karalius nuėjo į Viešpaties namus, ir visi Judo bei Jeruzalės gyventojai nuo mažiausio iki didžiausio, ir kunigai bei levitai. Karalius garsiai skaitė visus žodžius iš sandoros knygos, atrastos Viešpaties namuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,2 Iš 24,7 Įst 1,17 Įst 17,18-20 2 Kar 23,21 2 Krn 6,1-11 2 Krn 15,12-13 2 Krn 17,7-9 2 Krn 18,30 2 Krn 34,15 2 Krn 34,18-19 2 Krn 34,24 Neh 8,1-5 Job 3,19 Mok 1,12 Mok 12,9-10 Jer 31,31-32
2 Krn 34,31 Karalius, stovėdamas savo vietoje, padarė sandorą Viešpaties akivaizdoje: sekti Viešpatį ir laikytis Jo įsakymų, įspėjimų ir nuostatų; visa širdimi ir visa siela vykdyti sandoros žodžius, užrašytus šitoje knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 23,16 2 Krn 29,10 2 Kar 11,14 2 Kar 23,3 2 Krn 6,13 2 Krn 15,12 Iš 24,6-8 Įst 6,5 Įst 29,1 Įst 29,10-15 Joz 24,25 2 Kar 11,4 2 Krn 15,15 2 Krn 30,16 2 Krn 31,21 Neh 9,38 Neh 10,29 Ps 119,106 Ps 119,111-112 Jer 50,5 Ez 46,2 Lk 10,27-29 Heb 8,6-13 valdžias
2 Krn 34,32 Jis įsakė laikytis sandoros visiems gyvenantiems Jeruzalėje ir Benjamine. Jeruzalės gyventojai laikėsi savo tėvų Dievo sandoros. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,19 2 Krn 14,4 2 Krn 29,29 2 Krn 30,12 2 Krn 33,16 Mok 8,2 Jer 3,10
2 Krn 34,33 Jozijas pašalino visus stabus iš visų Izraelio kraštų ir įsakė visiems Izraelyje tarnauti Viešpačiui, jų tėvų Dievui. Kol jis buvo gyvas, jie nepasitraukė nuo Viešpaties. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 34,3-7 Joz 24,31 1 Kar 11,5-7 2 Kar 23,4-20 Jer 3,10 Oz 6,4

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį