Biblijos vartai

Atversta APD11,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė ginčytis su juo, sakydami: „Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgei!“ Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti: „Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir Dvasios pagavoje mačiau regėjimą. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems Viešpatį Jėzų Kristų, tai kas gi aš toks, kad galėčiau trukdyti Dievui?!“ Tai išgirdę, jie nusiramino ir šlovino Dievą, sakydami: „Vadinasi, Dievas ir pagonims suteikė atgailą, kad jie gyventų“. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis, ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją.

Apd 11,1 Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, išgirdo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 49,10 Ps 22,27 Ps 96,1-10 Iz 11,10 Iz 32,15 Iz 35,1-2 Iz 42,1 Iz 42,6 Iz 49,6 Iz 52,10 Iz 60,3 Iz 62,2 Jer 16,19 Oz 2,23 Am 9,11-12 Mch 5,7 Sof 2,11 Sof 3,9 Zch 2,11 Zch 8,20-23 Mal 1,11 Mt 8,11 Mk 16,5 Lk 2,32 Apd 8,14-15 Apd 10,34-38 Apd 14,27 Apd 15,3 Rom 15,7-12 Gal 1,17-22 gyvas žodisgyventi kilniaipagonystaip neDvasios vedamiišgirstiTiesos Dvasia
Apd 11,2 Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė ginčytis su juo, sakydami: En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 10,45 Apd 10,9 Apd 15,1 Apd 15,5 Apd 21,20-23 Gal 2,12-14 apipjaustymas
Apd 11,3 „Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgei!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 10,28 Lk 15,2 Gal 2,12 Apd 10,23 Apd 10,48 1 Kor 5,11 2 Jn 1,10
Apd 11,4 Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti: En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,3 Joz 22,21-31 Pat 15,1 Apd 14,27
Apd 11,5 „Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir Dvasios pagavoje mačiau regėjimą. Kažkoks indas, tarsi didžiulė marška, už keturių kampų leidžiama iš dangaus, nusileido prie manęs. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 10,9-32 Jer 1,11-14 Ez 2,9 Am 7,4-7 Am 8,2 Apd 9,10 Apd 11,5-14 Apd 22,17 2 Kor 12,1-3 atnaujinkite protągarbingi indaiketuri kampainakties regėjimas
Apd 11,6 Atidžiai įsižiūrėjęs, pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės paukščių. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 4,20 Apd 3,4
Apd 11,7 Ir išgirdau balsą, kuris man sakė: ‘Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk!’ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
Apd 11,8 Aš atsakiau: ‘Jokiu būdu, Viešpatie! Dar niekada suteptas ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Rom 14,14 Kun 10,10 Kun 11,47 Ezr 9,11-12 Oz 9,3 Mk 7,2 1 Kor 7,14 nuovoka
Apd 11,9 Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą: ‘Ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu!’ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 15,9 Heb 9,13-14 Apd 10,15 Apd 10,28 Apd 10,34-35 1 Tim 4,5 be rūpesčiųvegetaras
Apd 11,10 Taip atsitiko tris kartus, ir vėl viskas pakilo į dangų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 24,10 Jn 13,38 Jn 21,17 2 Kor 12,8 nekenčiantys Dievo
Apd 11,11 Ir štai prie namų, kuriuose aš buvau, tuojau atėjo trys vyrai. Jie buvo siųsti pas mane iš Cezarėjos. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 4,14 Iš 4,27 Apd 9,10-12 Apd 10,17-18
Apd 11,12 Dvasia man pasakė nė kiek nedvejojant keliauti su jais. Su manimi ėjo ir šitie šeši broliai, ir mes kartu atvykome į vieno vyro namus. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 8,29 Apd 10,23 Apd 10,45 Apd 15,9 Mt 1,20 Jn 16,13 Apd 10,19-20 Apd 13,2 Apd 13,4 Apd 15,7 Apd 16,6-7 Rom 3,22 2 Tes 2,2 Apr 22,17 praradimai
Apd 11,13 Jis mums papasakojo savo namuose regėjęs stovintį angelą, kuris jam liepė: ‘Nusiųsk į Jopę žmones ir pasikviesk Simoną, vadinamą Petru. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 9,43 Apd 10,3-6 Apd 10,22 Apd 10,30-32 Apd 12,11 Heb 1,14 Dievui patinkaSimonas magas
Apd 11,14 Jis pasakys tau žodžius, kuriais išsigelbėsi tu ir visi tavo namai’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 16,15 Apd 10,22 Jn 4,53 Apd 16,31-34 Pr 17,7 Pr 18,19 Ps 19,7-11 Ps 103,17 Ps 112,2 Ps 115,13-14 Pat 20,7 Iz 61,8-9 Jer 32,39 Mk 16,16 Lk 19,10 Jn 6,63 Jn 6,68 Jn 12,50 Jn 20,31 Apd 2,39 Apd 10,2 Apd 10,6 Apd 10,32-33 Apd 10,43 Apd 18,8 Rom 1,16-17 Rom 10,9-10 1 Kor 1,16 1 Jn 5,9-13 be tikėjimodariusdidysis įsakymasDievas saugokornelijuskrikštas kūdikiskrikštaskrikštas vaikaiKristaus Evangelijameldžiamėsnesantuokinis aktasnevertaspaguodimaspasiryžimaipašventintiskelbimas Evangelijostaip netautos išgelbėjimasViešpaties akivaizda
Apd 11,15 Kai pradėjau kalbėti, Šventoji Dvasia nužengė ant jų, kaip ir pradžioje ant mūsų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 2,2-12 Apd 4,31 Apd 10,34-46 Apd 19,6 degtiDvasinė pilnatvėdvasios išliejimasDvasios krikštasjėzus dvasiaJono krikštaskalbėjimaskalbėjimas kalbomiskalbėti kalbomiskalbu dovanakapaskrikštasnuplovimaspirmas krikštaspriimti Kristųstebuklusugnies liežuviai
Apd 11,16 Tada prisiminiau Viešpaties žodžius: ‘Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,5 Mk 1,8 Pat 1,23 Mt 3,11 Lk 3,16 Jn 14,26 Apd 19,2-4 Iz 44,3-5 Ez 36,25 Jl 2,28 Jl 3,18 Lk 24,8 Jn 1,26 Jn 1,33 Jn 16,4 Apd 20,35 1 Kor 12,13 2 Pt 3,1 Tit 3,5-6 atgailos sakramentasDvasios krikštasDvasios pripildymasispildymaskrikštaskrikštas vandeniukrikšto vanduoper krikštąpilni Dvasiossakramentaivandens krikštas
Apd 11,17 Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems Viešpatį Jėzų Kristų, tai kas gi aš toks, kad galėčiau trukdyti Dievui?!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 10,47 Job 9,12-14 Job 33,13 Job 40,2 Job 40,8-9 Dan 4,35 Mt 20,14-15 Apd 5,39 Apd 10,45 Apd 11,15 Apd 15,8-9 Rom 9,15-16 Rom 9,20-26 Rom 11,34-36
Apd 11,18 Tai išgirdę, jie nusiramino ir šlovino Dievą, sakydami: „Vadinasi, Dievas ir pagonims suteikė atgailą, kad jie gyventų“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Rom 10,12-13 2 Kor 7,10 Apd 5,31 Apd 20,21 Apd 21,20 Kun 10,19-20 Joz 22,30 Iz 60,21 Iz 61,3 Jer 31,18-20 Ez 36,26 Zch 12,10 Apd 3,19 Apd 3,26 Apd 11,1 Apd 13,47-48 Apd 14,27 Apd 15,3 Apd 22,21-22 Apd 26,17-20 Rom 3,29-30 Rom 9,30 Rom 15,9-16 2 Kor 3,18 Gal 1,24 Gal 3,26-27 Ef 2,11-18 Ef 3,5-8 2 Tim 2,25-26 Jok 1,16-17 atgailaatgaila krikstasatgailaukbe rūpesčiųDievo dukraeunuchasgeros mintysisgelbejimasistvirkavimaikrikštas kūdikispagonyspersigalvotipolinkissamoningumasSimonas magasšvarus maistasuoliaivertybės sveikata
Apd 11,19 Išblaškytieji persekiojimo, kuris buvo kilęs dėl Stepono, nukeliavo į Finikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie pamokslavo žodį vien tik žydams. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,36 Apd 15,3 Apd 15,22 Apd 15,35 Apd 21,2 Mt 10,6 Jn 7,35 Apd 3,26 Apd 8,1-4 Apd 11,26-27 Apd 13,1 Apd 13,4 Apd 13,46 Apd 15,39 Apd 18,22 Apd 21,16 Gal 2,11 artimųjų netektishelenistaiišvarytimato EvangelijapersekiojimaipersekiojimasSirija
Apd 11,20 Kai kurie iš jų, būtent kipriečiai ir kirėniečiai, atvykę į Antiochiją, kreipėsi ir į graikus, skelbdami Viešpatį Jėzų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 27,32 Apd 13,1 Apd 2,10 Apd 6,9 Jn 7,35 Apd 4,36 Apd 5,42-1 Apd 8,5 Apd 8,35 Apd 9,20 Apd 9,29 Apd 17,18 1 Kor 1,23-24 1 Kor 2,2 Ef 3,8 helenistai
Apd 11,21 Viešpaties ranka buvo su jais: didelis žmonių skaičius įtikėjo ir atsivertė į Viešpatį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,66 Apd 2,47 Apd 9,35 2 Krn 30,12 Ezr 7,9 Ezr 8,18 Neh 2,8 Neh 2,18 Iz 53,1 Iz 59,1 Apd 4,4 Apd 5,14 Apd 6,7 Apd 11,24 Apd 15,19 Apd 26,18-20 1 Kor 3,6-7 1 Tes 1,5 1 Tes 1,9-10 atgailaatgailaukdvi rankosJėzaus rankoskrikšto atsivertimaskūno rankanegera rankapalaiminti rankarankarankasžmonių rankomis
Apd 11,22 Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis, ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 4,36-37 Apd 8,14 Apd 9,27 Apd 11,1 Apd 13,1-3 Apd 15,2 Apd 15,22 Apd 15,35-39 1 Tes 3,6 iniciatyva
Apd 11,23 Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir visus ragino ryžtinga širdimi pasilikti su Viešpačiu. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,43 Apd 14,22 Apd 14,26 Apd 20,24 Kol 1,6 2 Tim 3,10 Įst 10,20 Įst 30,20 Joz 22,5 Joz 23,8 Ps 17,3 Pat 23,15 Pat 23,28 Dan 1,8 Mt 16,24 Mk 2,5 Jn 8,31-32 Jn 15,4 Apd 15,40 Apd 20,32 1 Kor 15,58 2 Kor 1,17 1 Tes 1,3-4 1 Tes 3,2-5 2 Tim 1,4-5 Heb 10,19-26 Heb 10,32-39 2 Pt 1,4-9 2 Pt 3,17-18 1 Jn 2,28 3 Jn 1,4 Barabasbarnabądžiaugsmingą davėjągiesmeslaimingas kurisnastapripildytas džiaugsmosprendimaiViešpaties malonė
Apd 11,24 Mat jis buvo geras vyras, pilnas Šventosios Dvasios ir tikėjimo. Ir Viešpačiui prisidėjo didelis būrys. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 5,14 Apd 11,21 Apd 6,5 2 Sam 18,27 Ps 37,23 Ps 112,5 Pat 12,2 Pat 13,22 Pat 14,14 Mt 12,35 Mt 19,17 Lk 23,50 Jn 7,12 Apd 6,3 Apd 6,8 Apd 9,31 Apd 24,16 Rom 5,7 Rom 15,15 Dvasios pripildymasispildymaspilni Dvasiospripildytas džiaugsmotobuli namai
Apd 11,25 Tada Barnabas nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,11 Apd 9,30 Apd 9,27 Apd 21,39 pauliųpaulius
Apd 11,26 ir, radęs jį, atsivedė į Antiochiją. Jiedu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir mokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 26,28 1 Pt 4,16 Iz 65,15 Mt 28,19 Apd 6,5 Apd 11,20 Apd 11,22 Apd 11,27 Apd 13,1-2 Apd 14,23 Apd 14,27 1 Kor 4,17 1 Kor 11,18 1 Kor 12,12 1 Kor 14,23 Ef 3,15 1 Pt 4,14 1 Jn 2,27 Apr 3,18 būk greitasinstrumentaijazminasprisiminimassimonošventųjų garbinimastikek kristumitobulėjimo keliaiuolus
Apd 11,27 Tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,1 1 Kor 12,28 Apd 2,17 Apd 15,32 Ef 4,11 Mt 23,34 Apd 21,4 Apd 21,9 1 Kor 14,32 du pranašaigerbtitvirtovė
Apd 11,28 Vienas iš jų, vardu Agabas, Dvasios įkvėptas, išpranašavo didelį badą, kuris ištiksiąs visą pasaulį. Ir badas atėjo, Klaudijui valdant. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 21,10 Apd 18,2 Pr 41,30-31 Pr 41,38 1 Kar 17,1-16 2 Kar 8,1-2 Mt 24,14 Lk 2,1 Lk 3,1 Agabasbadas Egiptasciesoriuifeniksasišsiskyrimasjulijuskankinysklaudijusmarųmelagingi liudijimaipakeitimaspanterasalomėjasimeonasvisas pasaulis
Apd 11,29 Tada mokiniai, kiekvienas pagal savo išteklius, nusprendė nusiųsti paramą Jeruzalės broliams. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ezr 2,69 Neh 5,8 Mok 11,1-2 Lk 12,29-33 Apd 2,44-45 Apd 4,34 Apd 11,1 Apd 11,26 Rom 15,25-27 1 Kor 13,5 1 Kor 16,1-2 2 Kor 8,2-4 2 Kor 8,12-14 2 Kor 9,1-2 Gal 2,10 Heb 13,5-6 1 Pt 4,9-11 apsisprendimasdešimtasis pamokslasduotigebėjimas tikėtipalankumasseseryssugebėjimotalentastechnologijosvyresniejivyresniuosius
Apd 11,30 Jie taip ir padarė, per Barnabą bei Saulių nusiųsdami tai vyresniesiems. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 12,25 Apd 14,23 Apd 15,4 Apd 15,6 Apd 16,4 Apd 20,17 1 Tim 5,17 Tit 1,5 Jok 5,14 1 Pt 5,1 Apd 15,2 Apd 15,23 Apd 21,18 1 Kor 16,3-4 2 Kor 8,17-21 1 Tim 5,19 2 Jn 1,1-15 bažnyčios galvabendruomenėdiakonaipasiuntinybėpaukstispauliųpauliustitvyresniejivyresniuosiusvyskupai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį