Biblijos vartai

Atversta APD13,40-70 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 13.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Sinagogos susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir pamaldžių prozelitų sekė Paulių ir Barnabą, kurie, kalbėdami jiems, įtikinėjo pasilikti Dievo malonėje. Bet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Bet žydai, sukurstę pamaldžias bei gerbiamas moteris ir įtakingus miesto piliečius, sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių.

Apd 13,40 Tad saugokitės, kad jums nepritaptų, kas pasakyta Pranašuose: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Hab 1,5 Mal 3,2 Mal 4,1 Iz 29,14 Mt 3,9-12 Heb 2,3 Heb 3,12 Heb 12,25 pranašystė
Apd 13,41 ‘Žiūrėkite, niekintojai, stebėkitės ir pranykite! Nes Aš darau darbą jūsų dienomis, darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums pasakos’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Hab 1,5 Pat 1,24-32 Pat 5,12 Iz 5,24 Iz 28,14-22 Iz 65,15 Dan 9,26-27 Mt 8,10-11 Mt 21,41-44 Mt 22,7-10 Mt 23,34-38 Lk 16,14 Lk 19,42-44 Lk 21,20-26 Lk 23,35 Apd 3,23 Apd 6,14 Apd 13,47 Apd 22,21 Rom 11,7-14 Ef 3,3-8 Kol 1,26-27 1 Tes 2,16 Heb 10,28-30 1 Pt 4,17 ateistaiblondinegarbėtroškakeliavimaspavydžiaisniegenastiprus vyrasstogai
Apd 13,42 Žydams išeinant iš sinagogos, pagonys prašė, kad ir kitą sabatą būtų kalbama apie tuos dalykus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 3,6 Mt 11,21 Mt 19,30 Apd 10,33 Apd 13,14 Apd 28,28 antra dienasabatassabato Viešpatsseptintoji dienašventa diena
Apd 13,43 Sinagogos susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir pamaldžių prozelitų sekė Paulių ir Barnabą, kurie, kalbėdami jiems, įtikinėjo pasilikti Dievo malonėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,23 Apd 6,5 Apd 14,22 Mt 23,15 Jn 8,31-32 Jn 15,5-10 Apd 2,10 Apd 13,50 Apd 14,3 Apd 16,14 Apd 17,4 Apd 17,17 Apd 17,34 Apd 19,8-9 Apd 28,23 Rom 3,24 Rom 5,2 Rom 5,21 Rom 11,6 2 Kor 5,11 2 Kor 6,1 Gal 5,1 Gal 5,4 Ef 2,8 Fil 3,16 Fil 4,1 Kol 1,23 Kol 1,28 1 Tes 3,3-5 Tit 2,11 Heb 6,11-12 Heb 12,15 Heb 13,9 1 Pt 5,12 2 Pt 3,14 2 Pt 3,17-18 1 Jn 2,28 2 Jn 1,9 Dievo malonėnedidelis tikėjimassprendimai
Apd 13,44 Kitą sabatą beveik visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 49,10 Ps 110,3 Iz 11,10 Iz 60,8 nepagarba tėvamssabatasseptintoji dienašventa diena
Apd 13,45 Išvydusius tokias minias žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti tam, ką kalbėjo Paulius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,6 Jud 1,10 Apd 5,17 Apd 19,9 1 Tes 2,16 1 Pt 4,4 Pr 37,11 Sk 11,29 Mok 4,4 Iz 26,11 Mt 23,13 Mt 27,18 Lk 15,25-30 Apd 6,9-10 Apd 17,5 Rom 1,29 1 Kor 3,3 Gal 5,21 Jok 3,14-16 Jok 4,5 niekšybėpavydaspavydas sveikata
Apd 13,46 Bet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Bet kadangi jūs Jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai štai mes kreipiamės į pagonis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 3,26 Apd 28,28 Apd 26,20 Mt 21,43 Apd 13,26 Apd 22,21 Iš 32,9-10 Įst 32,21 Pat 28,1 Iz 49,5-8 Iz 55,5 Mt 10,6 Mt 10,13-15 Mt 22,6-10 Lk 14,16-24 Lk 24,47 Jn 1,11 Jn 4,22 Apd 4,13 Apd 4,29-31 Apd 7,51 Apd 13,5 Apd 13,14 Apd 18,5-6 Rom 1,16 Rom 2,10 Rom 9,4-5 Rom 10,19-21 Rom 11,11-13 Ef 6,19-20 Fil 1,14 Heb 11,34 amžinoji tiesaavinėlio puotąizraelio avisperlai kiaulėspoetaišventas Raštastiesa gyvenimasvalkata
Apd 13,47 Nes taip mums liepė Viešpats: ‘Paskyriau Tave, kad būtum šviesa pagonims, kad būtumei išgelbėjimu iki pat žemės pakraščių’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 49,6 Iz 42,6 Lk 2,32 Iz 45,22 Apd 1,8 Ps 22,27-29 Ps 67,2-7 Ps 72,7-8 Ps 96,1-2 Ps 98,2-3 Ps 117,1-2 Iz 2,1-3 Iz 24,13-16 Iz 42,1 Iz 42,9-12 Iz 52,10 Iz 59,19-20 Iz 60,3 Jer 16,19 Oz 1,10 Am 9,12 Mch 4,2-3 Mch 5,7 Sof 3,9-10 Zch 2,11 Zch 8,20-23 Mal 1,11 Mt 28,19 Mk 16,15 Lk 24,47 Apd 9,15 Apd 15,14-16 Apd 22,21 Apd 26,17-18 Apd 26,23 Dievo šviesadurysmisijamisionieriusNojaus išgelbėjimaspirmasis misionieriuspranašystėskelbiama naujienašviesšviesatautos išgelbėjimastautų balsaitavo šviesauzduotis moters
Apd 13,48 Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Viešpaties žodį; ir įtikėjo visi skirtieji amžinajam gyvenimui. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 8,29-30 2 Tes 2,13-14 Ps 138,2 Mt 28,16 Lk 2,10-11 Lk 7,8 Jn 10,16 Jn 10,26-27 Jn 11,52 Apd 2,41 Apd 2,47 Apd 8,8 Apd 13,42 Apd 15,2 Apd 15,31 Apd 20,13 Apd 22,10 Apd 28,23 Rom 11,7 Rom 13,1 Rom 15,9-12 1 Kor 16,15 Ef 1,4 Ef 1,19 Ef 2,5-10 2 Tes 3,1 dievo pazinimasDievo planasdžiaugsmingą davėjągerasis piemuoisgelbejimasišbandymaiišgydytiišrinktojika darytikarališka kunigijalaimingas kurislaisva valialemtislydytojo ugnismarasnuklydonulemtapamilo pasaulįpasirinkimassaugauskelbimas Evangelijosšventoji vakarienėtikėjimo dovanatikėjimo pasireiškimasvalkatažmogaus valia
Apd 13,49 Ir Viešpaties žodis pasklido po visą kraštą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 6,7 Apd 9,42 Apd 12,24 Apd 19,10 Apd 19,26 Fil 1,13-14
Apd 13,50 Bet žydai, sukurstę pamaldžias bei gerbiamas moteris ir įtakingus miesto piliečius, sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 14,2 Apd 14,19 Apd 13,43 Apd 13,45 Apd 17,13 Apd 21,27 2 Tim 3,11 1 Kar 21,25 Iz 66,5 Am 7,12 Mt 10,23 Mk 5,17 Apd 2,5 Apd 6,12 Apd 8,1 Apd 16,37-39 Rom 10,2 1 Kor 1,26-29 1 Tes 2,15-16 Jok 2,5-6 artimųjų netektispersekiojimas
Apd 13,51 O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,14 Apd 18,6 Mk 6,11 Lk 9,5 Apd 14,1 Apd 14,19 Apd 14,21 Apd 16,2 2 Tim 3,11 iš dulkiųkojaskojosniekšybė
Apd 13,52 Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,4 Mt 5,12 1 Tes 1,6 Lk 6,22-23 Jn 16,22-23 Apd 2,46 Apd 4,31 Apd 5,41 Rom 5,3 Rom 14,17 Rom 15,13 2 Kor 8,2 Gal 5,22 Ef 5,18-20 Jok 1,2 1 Pt 1,6-8 1 Pt 4,13 amžinas džiaugsmasdalijimosi džiaugsmasDieviDieviškas standartasDvasios pripildymasdžiaugsmasdžiaugsmas Viešpatyjedžiaugsmo aliejusdžiaugsmo Evangelijaignoravimaspilni Dvasiospripildytas džiaugsmo

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį