Biblijos vartai

Atversta APD18,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą, vardu Akvilą, su žmona Priscile, neseniai atsikėlusius iš Italijos. Galionui būnant Achajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismo vietą ir pareiškė: „Šitas įtikinėja žmones garbinti Dievą Įstatymui priešingu būdu“. Pauliui rengiantis prabilti, Galionas tarė žydams: „Jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, tuomet, žydų vyrai, būtų dėl ko jus išklausyti.

Apd 18,1 Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,1 1 Kor 1,2 2 Kor 1,1 2 Kor 1,23 2 Tim 4,20 Apd 17,15 Apd 17,32-33 laiškas korintiečiams
Apd 18,2 Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą, vardu Akvilą, su žmona Priscile, neseniai atsikėlusius iš Italijos. Mat Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. Jis nuėjo pas juos En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 16,19 2 Tim 4,19 Apd 11,28 Apd 18,26 Apd 2,9 Apd 18,18 Rom 16,3-4 1 Pt 1,1 AbnerisakvilasalfaApaštalasArielisbendradarbisciesoriuidagonofeniksasgimtojihananijasišsiskyrimasįtikintikalvis aleksandraskankinyskaralių karaliusklaudijusmarųmoteris bažnyčiojepanteraPetro laiskasporasalasalomėjasamarietesotumas
Apd 18,3 ir, kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir dirbo. Jie vertėsi palapinių audimu. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 4,12 1 Tes 2,9 Apd 20,34-35 1 Kor 9,6-12 2 Kor 11,7 2 Kor 11,9 2 Kor 12,13 2 Tes 3,8-9 darbo dienosmenaspalapinių šventestatymaistipriejižmogaus vertė
Apd 18,4 Kiekvieną sabatą Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas žydus ir graikus. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 17,17 Pr 9,27 2 Krn 32,11 Lk 4,16 Lk 16,31 Apd 13,14-1 Apd 17,1-3 Apd 17,11 Apd 18,13 Apd 19,8 Apd 19,26 Apd 26,28 Apd 28,23 2 Kor 5,11 atsisveikinimasdievai žmonesistatymas šabojezabelenepagarba tėvamsniekšybėsabatassabato dienasabato karaliussabato Viešpatssabatos šventėseptinta dienaseptintoji dienasinagogos vyresniojošabo dienašabo metaišventa dienaViešpaties dienažmogaus trūkumai
Apd 18,5 Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotiejui, Paulius atsidėjo vien Žodžio tarnystei ir liudijo žydams, kad Jėzus yra Kristus. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 17,3 Apd 18,28 Jer 6,11 Jer 20,9 Apd 20,21 2 Kor 5,14 Job 32,18-20 Ez 3,14 Apd 2,36 Apd 9,22 Apd 17,14-16 Fil 1,23 Dan 9,25-26 Mch 3,8 Lk 12,50 Jn 1,41 Jn 3,28 Jn 10,24 Jn 15,27 Apd 4,20 Apd 10,42 Apd 15,22 Apd 16,1 Apd 16,9 1 Tes 3,2 1 Pt 5,12 išpažinėjaiišpažintisniekšybėsiela myli
Apd 18,6 Bet jiems prieštaraujant ir piktžodžiaujant, jis nusipurtė drabužius ir tarė: „Jūsų kraujas tekrinta ant jūsų pačių galvų! Aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 1,16 Ez 18,13 Ez 33,4 Neh 5,13 Apd 13,51 Ez 3,18-19 Kun 20,9 Kun 20,11-12 Ez 33,8-9 Mt 8,11 Mt 10,14 Mt 21,43 Mt 22,10 Mt 27,25 Lk 9,5 Lk 10,10-11 Lk 22,65 Apd 13,45-47 Apd 19,9-10 Apd 20,26-27 Apd 26,11 Apd 26,20 Apd 28,28 Rom 3,29 Rom 9,25-26 Rom 9,30-33 Rom 10,12-13 Rom 11,11-15 1 Tes 2,14-16 1 Tim 5,22 2 Tim 2,25 Jok 2,6-7 1 Pt 4,4 1 Pt 4,14 Izraelio avisniekšybėsargas
Apd 18,7 Ir, pasitraukęs iš ten, persikėlė į vieno dievobaimingo vyro, vardu Ticijaus Justo, namus, buvusius šalia sinagogos. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,14 Kol 4,11 Apd 10,2 Apd 10,22 Apd 13,42 Apd 17,4 apeigosgyventojaikornelijuslavonaisusirenka
Apd 18,8 Sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namiškiais įtikėjo Viešpatį. Ir daugelis korintiečių klausydamiesi įtikėjo ir buvo pakrikštyti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 8,12 Apd 11,14 Pr 17,27 Pr 18,19 Joz 24,15 Mt 28,19 Mk 5,22 Mk 5,35 Mk 16,15-16 Apd 2,37-41 Apd 8,35-38 Apd 10,2 Apd 13,15 Apd 16,14-15 Apd 16,34 Apd 18,17 Rom 10,14-17 1 Kor 1,13-17 jezabelekrikštas vandeniukrikštaskrikštas vaikaižlugtiliudytojas
Apd 18,9 Naktį Viešpats regėjime prabilo Pauliui: „Nebijok! Kalbėk ir netylėk! En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 23,11 2 Kor 12,1-3 Iz 58,1 Jer 1,17 Ez 2,6-8 Ez 3,9-11 Jon 3,2 Mch 3,8 Apd 16,9 Apd 22,18 Apd 27,23-25 Ef 6,19-20 1 Tes 2,2 bijojauiki šiolmatymasnakties regėjimasne regėjimunebijosiuniekšybėpasisakytiregėjimas akliesiemssapnaisvajonestylivizijos
Apd 18,10 Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių – manieji“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 28,20 Lk 21,18 Jn 10,16 Iš 4,12 Joz 1,5 Joz 1,9 Ts 2,18 Iz 8,10 Iz 41,10 Iz 43,2 Iz 54,17 Jer 1,18-19 Jer 15,20-21 Mt 1,23 Mt 10,30 Jn 11,52 Apd 15,14 Apd 15,18 Rom 8,31 Rom 10,20-21 1 Kor 6,9-11 2 Kor 12,9 2 Tim 4,17 2 Tim 4,22 keršydamasmatymasnakties regėjimasne regėjimuviena dienavizijos
Apd 18,11 Ir jis ten pasiliko metus ir šešis mėnesius, mokydamas juos Dievo žodžio. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 14,3 Apd 19,10 Apd 20,31 Evangelijos mokymaslaiškas korintiečiamsmokyti kitusseptinta dienaseptintoji diena
Apd 18,12 Galionui būnant Achajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismo vietą En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,7 Apd 18,27 Mt 27,19 Apd 13,50 Rom 15,26 1 Kor 16,15 2 Kor 1,1 2 Kor 9,2 2 Kor 11,10 Jn 19,13 Apd 13,12 Apd 14,2 Apd 14,19 Apd 17,5 Apd 17,13 Apd 18,16-17 Apd 21,27-36 Apd 25,10 Rom 16,5 1 Tes 1,7-8 Jok 2,6 feniksaskorinkretanatanaelissalasalomėjasaulius paulius
Apd 18,13 ir pareiškė: „Šitas įtikinėja žmones garbinti Dievą Įstatymui priešingu būdu“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,13 Apd 18,4 Apd 18,15 Apd 21,28 Apd 24,5-6 Apd 25,8 erezijaniekšybė
Apd 18,14 Pauliui rengiantis prabilti, Galionas tarė žydams: „Jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, tuomet, žydų vyrai, būtų dėl ko jus išklausyti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 9,19 Lk 21,12-15 Apd 13,18 Apd 21,39-2 Apd 23,27-29 Apd 25,11 Apd 25,18-20 Apd 25,26 Apd 26,1-2 Rom 13,3 2 Kor 11,1 2 Kor 11,4 Heb 5,2 1 Pt 3,14-15 niekšybė
Apd 18,15 Bet kai kyla ginčas apie mokymą, vardus bei jūsų Įstatymą, spręskite patys; tokių dalykų teisėjas būti nenoriu“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 23,29 Apd 25,19 Apd 25,11 1 Tim 6,4 Mt 27,4 Mt 27,24 Jn 18,31 Apd 24,6-8 Apd 26,3 1 Tim 1,4 2 Tim 2,23 Tit 3,9
Apd 18,16 Ir pavarė juos nuo teismo krasės. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 76,10 Rom 13,3-4 Apr 12,16
Apd 18,17 Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnįjį Sosteną ir sumušė jį prie teismo krasės. Galionas į tai nekreipė dėmesio. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kor 1,1 Am 6,6 Apd 17,32 1 Kor 1,23 feniksasnatanaelisniekšybėsalasalomėja
Apd 18,18 Paulius, išbuvęs Korinte dar netrumpą laiką, atsisveikino su broliais ir kartu su Priscile bei Akvilu išplaukė į Siriją. Kenchrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 6,18 Apd 21,24 Rom 16,1 Sk 6,2 Apd 18,2 Sk 6,5-9 Apd 15,23 Apd 15,41 Apd 18,26 Apd 21,3 1 Kor 9,20 Gal 1,21 akvilasašaros plaukaibendradarbisdengti plaukkalvis aleksandraskotrynamoteris bažnyčiojemoterys valdysmoters galvanazyrainazirasniekšybėplaukaiplaukai suskaičiuotiplaukųplikassalasalomėjasamarieteSirijaskustiuždengta atidengtazili plaukai
Apd 18,19 Atvykęs į Efezą, jis paliko juos, o pats nuėjęs į sinagogą, ėmė kalbėtis su žydais. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,4 Apd 18,24 Apd 19,1 Apd 20,16 1 Kor 16,8 Ef 1,1 1 Tim 1,3 2 Tim 1,18 Apd 19,17 Apd 19,26 1 Kor 15,32 2 Tim 4,12 Apr 1,11 Apr 2,1 Apd 17,2-3 Apd 18,21 niekšybė
Apd 18,20 Jie prašė jį pasilikti ilgesnį laiką, bet jis nesutiko En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,37-38 Apd 20,16 Apd 21,13-14 1 Kor 16,12
Apd 18,21 ir atsisveikindamas tarė: „Aš būtinai turiu praleisti ateinančią šventę Jeruzalėje. Jei Dievas panorės, vėl atvyksiu pas jus“. Ir iškeliavo iš Efezo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Kor 4,19 Jok 4,15 Rom 1,10 Rom 15,32 Heb 6,3 Apd 20,16 Įst 16,1 Mt 26,39 Lk 9,61 Apd 15,29 Apd 19,21 Apd 21,14 1 Kor 16,7 2 Kor 13,11 Fil 2,19-24 1 Pt 3,17 Dievo įstatymaisabatos šventėšabo dienatrimitai
Apd 18,22 Atplaukęs į Cezarėją, jis patraukė aukštyn, pasveikino bažnyčią ir išvyko į Antiochiją. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 8,40 Apd 10,1 Apd 10,24 Apd 11,11 Apd 11,19-27 Apd 13,1 Apd 14,26 Apd 15,4 Apd 15,23 Apd 15,30 Apd 15,35 Apd 18,21-22 Apd 21,17-19 Apd 23,23 Apd 25,1 Apd 25,9 niekšybė
Apd 18,23 Pabuvęs ten kiek laiko, vėl leidosi į kelionę ir ėjo per Galatijos kraštą bei Frygiją, stiprindamas visus mokinius. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,6 Apd 14,22 Apd 15,32 Apd 15,41 Įst 3,28 Ezr 1,6 Iz 35,3-4 Dan 11,1 Lk 22,32 Lk 22,43 Apd 16,40 1 Kor 16,1 Gal 1,2 Gal 4,14 1 Tes 3,2 1 Tes 4,18 1 Tes 5,14 Heb 12,12-13 vyras santuokoje
Apd 18,24 Vienas žydas, vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, iškalbingas ir puikiai išmanantis Raštus vyras, atvyko į Efezą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,12 1 Kor 4,6 1 Kor 16,12 Tit 3,13 1 Kor 3,5-6 Ezr 7,6 Apd 6,9 Iš 4,10 Ezr 7,12 Iz 3,3 Mt 13,52 Lk 24,19 Apd 7,22 Apd 18,28-1 Apd 27,6 1 Kor 2,1-2 2 Kor 10,10 Kol 3,16 ApolasBaltramiejusDievas tyliDieviDieviškas standartasJono krikštaskornelijusnadabasnatanaelisnesuprantu Biblijosnesuprantu Evangelijosprotingumassumanumasteisybes ieskojimas
Apd 18,25 Jis buvo pamokytas Viešpaties kelio ir, degdamas dvasia, kalbėjo ir uoliai mokė apie Viešpatį, nors tepažinojo Jono krikštą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,3 Rom 12,11 Pr 18,19 Ts 2,22 1 Sam 12,23 Ps 25,8-9 Ps 119,1 Iz 40,3 Jer 6,16 Oz 14,9 Mt 3,1-17 Mk 1,3 Mk 12,14 Lk 3,1-38 Lk 7,29 Jn 1,19-36 Apd 9,2 Apd 13,10 Apd 16,17 Apd 19,9 Apd 19,23 Kol 1,28-29 2 Tim 2,4 Jok 5,16 darbštumaskrikštaskrikštynosnastaper krikštąpirmas krikštassakramentaisiela myliteisumasvaiko krikštas
Apd 18,26 Jis ėmė drąsiai skelbti sinagogoje. Išgirdę jį, Priscilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniau išaiškino jam Dievo kelią. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pat 1,5 Pat 9,9 Pat 22,17-18 Pat 25,12 Iz 58,1 Mt 18,3-4 Mk 10,15 Lk 19,26 Lk 24,27 Jn 7,17 Apd 8,31 Apd 14,3 Apd 18,2-3 Apd 18,25 Apd 28,23 1 Kor 3,18 1 Kor 8,2 1 Kor 12,21 Ef 6,19-20 Heb 6,1 2 Pt 3,18 gerų moterųkaano moterismoteris valdžioje
Apd 18,27 Kai jis panoro vykti į Achają, broliai parašė mokiniams, ragindami jį priimti. Nuvykęs tenai, jis buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiesiems. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,18 1 Kor 3,6 Jn 1,12-13 Apd 9,27 Apd 18,12 Apd 19,1 Rom 1,5 Rom 16,1-2 1 Kor 3,10-14 1 Kor 15,10 1 Kor 16,3 2 Kor 1,24 2 Kor 3,1-2 Ef 2,8-10 Fil 1,25 Fil 1,29 Kol 2,12 Kol 4,10 2 Tes 2,13-14 Tit 3,4-6 Jok 1,16-18 1 Pt 1,2-3 3 Jn 1,8-10 tikėjimo dovana
Apd 18,28 Mat jis viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus, iš Raštų įrodydamas Jėzų esant Kristų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,5 Apd 9,22 Lk 24,27 Lk 24,44 Jn 5,39 Apd 17,3 Apd 18,25 Apd 26,22-23 1 Kor 15,3-4 Heb 7,1-10 Dvasios patepimasgalvojimaskefasmąstymasnesuprantu Biblijosnesveikasnetyrojinuosavas teistumaspatepti durisvėjų

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį