Biblijos vartai

Atversta Apd 12,1-25 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 25.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Angelas tęsė: „Užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane!“ Petras išėjo ir sekė paskui jį, nesuvokdamas, kad angelo veiksmai tikri, nes jis tarėsi matąs regėjimą. Petras atsipeikėjęs tarė: „Dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir nuo viso to, ko tikėjosi žydų minia“. Pažinusi Petro balsą, ji iš džiaugsmo pamiršo atidaryti vartus, bet nubėgo vidun ir pranešė, jog Petras stovįs už vartų.

Apd 12,1 Tuo metu karalius Erodas pakėlė ranką prieš kai kuriuos bažnyčios žmones. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,17-18 Mt 24,9 Lk 22,53 Jn 15,20 Jn 16,2 Apd 4,30 Apd 9,31 klaudijusšventas vanduo
Apd 12,2 Jis nukirsdino kalaviju Jokūbą, Jono brolį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 20,23 Heb 11,37 1 Kar 19,1 1 Kar 19,10 Jer 26,23 Mt 4,21-22 Mk 10,35 Mk 10,38 Jokūbo laiškaskalavijopraryti kardąvynuogyno darbininkai
Apd 12,3 Pamatęs, kad tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo Neraugintos duonos dienos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,15 Apd 24,27 Apd 25,9 Iš 12,14-20 Iš 13,3-7 Kun 23,6-14 Ps 76,10 Mt 26,17 Jn 12,43 Jn 19,11 Jn 21,18 Apd 2,14 Apd 4,13 Apd 20,6 1 Kor 5,7-8 Gal 1,10 1 Tes 2,4 neraugintos duonospaschos
Apd 12,4 Suėmęs jį, įmesdino į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po keturis kareivius, o po Paschos ketino išvesti jį prieš minią. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 21,12 Est 3,6-7 Est 3,13 Pat 19,21 Pat 27,1 Rd 3,37 Mt 24,9 Mt 26,5 Mt 27,64-66 Lk 22,33 Jn 13,36-38 Jn 19,23 Jn 21,18 Apd 4,3 Apd 4,28 Apd 5,18 Apd 8,3 Apd 16,23-24 antra dienaapgavikaibus pareikalautabus sugriautaDievas išklausėdrasi moterisGibeonasgrandinesieškok manęsiliuminataikėdėketuriasdešimt dienųlaikymasismargučiainelaiminganugalėtipalyginimaipatarėjaspykčiaipuošimasisskundasšauksis manęsšauktišventa diena
Apd 12,5 Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime. O bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 1,11 Iz 62,6-7 Mt 18,19 Lk 18,1 Apd 12,12 1 Kor 12,26 Ef 6,18-20 1 Tes 5,17 Heb 13,3 Jok 5,16 bažnyčiabažnyčios nariaibelaisviusbendruomenėsDievo baznyciaDievo bažnyčiadvasiniai ginklaiišlaisvinti belaisviųkalėjimąkalėjimaskaršta maldakūno bažnyčioskur melstismaldamaldos prašymaimelskis sionemelstis vienatvėjemirties dvasiapadėti nusikaltėliamsstipri maldašv Petrasšventųjų garbinimasužtarimasvienybe maldojeViešpaties akivaizda
Apd 12,6 Paskutinę naktį prieš Erodui išvedant Petrą, tas, supančiotas dviem grandinėmis, miegojo tarp dviejų kareivių. Prie durų kalėjimą saugojo sargybiniai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 21,33 Pr 22,14 Įst 32,26 1 Sam 23,26-27 Ps 3,5-6 Ps 4,8 Iz 26,3-4 Jer 40,4 Mt 28,4 Apd 5,23 Apd 28,20 Ef 6,20 Fil 4,6-7 2 Tim 1,16 Heb 13,6 angelai sargaibelaisviuskalėjimasmiegas
Apd 12,7 Ir štai ten atsirado Viešpaties angelas, ir kamerą nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė: „Kelkis greičiau!“ Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,26 Apd 5,19 1 Kar 19,7 Pr 19,15-16 2 Sam 22,29 1 Kar 19,5 Ps 34,7 Ps 37,32-33 Ps 105,18-20 Ps 107,14 Ps 116,16 Ps 142,6-7 Ps 146,7 Iz 37,30 Iz 60,1 Ez 43,2 Dan 3,24-25 Dan 6,22 Mch 7,9 Hab 3,4 Hab 3,11 Lk 2,9 Lk 24,4 Apd 2,24 Apd 9,3 Apd 10,30 Apd 12,6 Apd 12,23 Apd 27,23-24 Ef 5,14 Heb 1,14 Apr 18,1 belaisviusmirties angelasšviečiateisingumo Dievaszmogaus vidusžmogaus vidus
Apd 12,8 Angelas kalbėjo toliau: „Susijuosk ir apsiauk sandalus!“ Jis taip ir padarė. Angelas tęsė: „Užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Apd 12,9 Petras išėjo ir sekė paskui jį, nesuvokdamas, kad angelo veiksmai tikri, nes jis tarėsi matąs regėjimą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 126,1 Pr 6,22 Pr 45,26 Jn 2,5 Apd 9,10 Apd 10,3 Apd 10,17 Apd 11,5 Apd 26,19 2 Kor 12,1-3 Heb 11,8
Apd 12,10 Praėję pro pirmą ir antrą sargybą, jie prisiartino prie geležinių vartų į miestą, kurie savaime atsidarė. Išėję pro juos, jie leidosi tolyn viena gatve. Staiga šalia ėjęs angelas nuo jo pasitraukė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,19 Apd 16,26 Pr 40,3 Pr 42,17 Sk 15,34 Iz 21,8 Iz 45,1-2 Jn 20,19 Jn 20,26 Apd 12,4 Apr 3,7 belaisviusrojaus vartai
Apd 12,11 Petras atsipeikėjęs tarė: „Dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir nuo viso to, ko tikėjosi žydų minia“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Dan 3,28 Dan 6,22 Lk 15,17 Ps 34,7 Ps 33,18 2 Pt 2,9 Pr 15,13 Pr 18,13 Pr 26,9 2 Sam 22,1 2 Krn 16,9 Job 5,19 Job 31,31 Ps 34,22 Ps 41,2 Ps 97,10 Ps 109,31 Dan 3,25 Apd 5,19 Apd 12,7 Apd 23,12-30 Apd 24,27 Apd 25,3-5 Apd 25,9 2 Kor 1,8-10 Heb 1,14 abejonėsbelaisvius
Apd 12,12 Tai supratęs, jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kuriuose daug susirinkusiųjų meldėsi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,5 Apd 12,25 Kol 4,10 Flm 1,24 Apd 13,5 Apd 13,13 2 Tim 4,11 Iz 65,24 Mt 18,19-20 1 Pt 5,13 1 Jn 5,14-15 Apd 4,23 Apd 15,37-39 Apd 16,40 ArielisDievu susirinkimelukoMarijaMarijos maldosmelstis vienatvėjemorkaus Evangelijasalemona knygastipri maldasusirinkimas
Apd 12,13 Petrui beldžiantis į vartų duris, tarnaitė, vardu Rodė, atėjo paklausti, kas ten. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 13,25 Jn 18,16-17 Apd 12,16
Apd 12,14 Pažinusi Petro balsą, ji iš džiaugsmo pamiršo atidaryti vartus, bet nubėgo vidun ir pranešė, jog Petras stovįs už vartų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,41 Mt 28,8
Apd 12,15 Jie jai sakė: „Tu pakvaišai!“ Bet ji tvirtino savo. Tada jie tarė: „Tai jo angelas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 18,10 Pr 48,16 Job 9,16 Mk 16,11 Mk 16,14 Lk 24,11 Lk 24,37-38 Apd 26,24 angelai sargaiangelai trimitaiangelas sargasbelaisviusbeprotybėDangiškoji kareivijaDievo globaprieziursglobėjasJėzaus globėjasMarija angelasšventasis globėjas
Apd 12,16 Tuo tarpu Petras toliau beldė. Atidarę jie pamatė Petrą ir nustėro. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Apd 12,17 Ranka davęs ženklą laikytis tyliai, jis jiems papasakojo, kaip Viešpats išvedė jį iš kalėjimo. Jis dar pridūrė: „Praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams“. Ir išėjęs jis nuėjo į kitą vietą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,16 Apd 15,13 Apd 19,33 Apd 21,40 Apd 21,18 Gal 1,19 Gal 2,9 Gal 2,12 1 Kor 15,7 Ps 66,16 Ps 102,20-21 Ps 107,21-22 Ps 116,14-15 Ps 146,7 Mt 10,23 Lk 1,22 Jn 7,1 Jn 8,59 Jn 10,40 Jn 11,54 Jn 13,24 Apd 16,40 Jok 1,1 belaisviusJėzaus seserysJokūbo laiškaspasiuntinybėseserys
Apd 12,18 Išaušus dienai tarp kareivių kilo nemenkas sąmyšis dėl to, kas galėję nutikti Petrui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,22-25 Apd 16,27 Apd 19,23 Dievo matymasDievo suteiktapiktas vyrasstatyti
Apd 12,19 Erodas, paieškojęs jo ir neradęs, ištardė sargybinius ir įsakė nubausti juos mirtimi. Po to iš Judėjos nuvyko į Cezarėją ir ten pasiliko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,27 1 Sam 23,14 1 Kar 20,43 Est 6,12 Ps 37,32-33 Jer 36,26 Dan 2,11-13 Mt 2,13 Mt 2,16 Mt 28,11-15 Jn 12,10-11 Apd 8,40 Apd 12,4 Apd 12,6 Apd 21,8 Apd 25,13 Apd 27,42 belaisvius
Apd 12,20 Erodas nirto ant Tyro ir Sidono gyventojų. Bet jie susitarę atvyko pas jį ir, palenkę savo pusėn karaliaus rūmininką Blastą, prašė taikos, nes jų kraštas maitinosi iš karaliaus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 27,17 Ezr 3,7 Pr 10,15 Pr 10,19 Joz 19,29 1 Kar 5,9-11 2 Krn 2,10 2 Krn 2,15 Pat 17,14 Pat 20,18 Pat 25,8 Mok 10,4 Iz 23,1-4 Iz 27,4-5 Oz 2,8-9 Am 4,6-9 Ag 1,8-11 Ag 2,16-17 Mt 11,21-22 Lk 14,31-32 Lk 16,8 Galilėjos ežerasgeležine lazdapaDangių sparnuočiai
Apd 12,21 Nustatytą dieną Erodas, apsivilkęs karališkais drabužiais, atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti aprangaIevos drabužiaimoters rūbai
Apd 12,22 Liaudis ėmė šaukti: „Tai dievo, ne žmogaus balsas!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 12,2 Dan 6,7 Apd 14,10-13 Jud 1,16 Apr 13,4 ateities numatymas
Apd 12,23 Ir beregint jį ištiko Viešpaties angelas, kad neatidavė Dievui garbės. Ir jis mirė, kirminų suėstas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,38 2 Sam 24,16-17 Ps 115,1 Iš 9,17 Iš 10,3 Iš 12,12 Iš 12,23 Iš 12,29 2 Kar 19,35 1 Krn 21,14-18 2 Krn 21,18-19 2 Krn 32,21 Job 7,5 Job 19,26 Iz 14,11 Iz 37,23 Iz 51,8 Iz 66,24 Ez 28,2 Ez 28,9 Dan 4,30-37 Dan 5,18-24 Mk 9,43-48 Lk 12,47-48 Apd 10,25-26 Apd 14,14-15 2 Tes 2,4 amatasangelaiEgipto ligosgailėjimasisJėzaus bausmekirmėlėsnepagydomasrafaeliosiuntė ligasšeimininko
Apd 12,24 O Viešpaties žodis augo ir plito. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,7 Apd 19,20 Pat 28,28 Iz 41,10-13 Iz 54,14-17 Iz 55,10 Dan 2,24 Dan 2,44 Mt 16,18 Apd 5,39 Apd 11,21 Kol 1,6 2 Tes 3,1 augimas dvasioježodžio galia
Apd 12,25 Barnabas ir Saulius, atlikę savo uždavinį ir paėmę su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,12 Apd 4,36 Apd 11,29-30 Apd 13,1-52 Apd 15,37 1 Pt 5,13 morkaus Evangelijasalemona knyga

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį