Biblijos vartai

Atversta Apd 13,1-52 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 52.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Po Įstatymo ir Pranašų skaitymo sinagogos vadovai kreipėsi į juos: „Vyrai broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite!“ Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo: „Izraelio vyrai ir Dievo bijantys žmonės, paklausykite! Sinagogos susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir pamaldžių prozelitų sekė Paulių ir Barnabą, kurie, kalbėdami jiems, įtikinėjo pasilikti Dievo malonėje. Bet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis.

Apd 13,1 Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų: Barnabas, Simeonas, pravarde Juodasis, Liucijus Kirėnietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu, ir Saulius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,22-27 Apd 4,36 Lk 3,1 Rom 12,6-7 1 Kor 12,28-29 Ef 4,11 Mt 14,1-10 Lk 3,19-20 Lk 13,31-32 Lk 23,7-11 Apd 8,1-3 Apd 9,1 Apd 11,19-20 Apd 11,30 Apd 12,25 Apd 13,9 Apd 14,26-27 Apd 15,32 Apd 15,35 Apd 19,6 Apd 21,9 Rom 16,21 1 Kor 9,6 1 Kor 14,24-25 Gal 2,9 Gal 2,13 Fil 4,22 1 Tes 5,20 Agabasbažnyčiabroliui Jėzusbus duotajuoda spalvakas nerenkamokytimokytojaipastoriai mokytojaipikta valiapirmieji žmonėspranašystės dvasiasukilimasšebostamsioji karalienėvyras bažnyčiapasninkasDievo planas
Apd 13,2 Kartą, kai jie tarnavo Viešpačiui ir pasninkavo, Šventoji Dvasia pasakė: „Išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam Aš juos pašaukiau“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 9,15 2 Tim 1,11 Apd 8,29 Apd 14,26 Apd 22,21 Rom 1,1 1 Kor 12,11 Gal 1,15 Sk 8,11-14 Įst 10,8 1 Sam 2,11 1 Krn 16,4 1 Krn 16,37-43 Dan 9,3 Mt 6,16 Mt 9,14-15 Mt 9,38 Lk 2,37 Lk 10,1 Apd 6,4 Apd 10,19 Apd 10,30 Apd 13,3 Apd 16,6-7 Apd 20,28 Rom 10,15 Rom 15,16 1 Kor 7,5 2 Kor 6,5 2 Kor 11,27 Gal 2,8-9 Ef 3,7 Kol 4,17 1 Tim 2,7 2 Tim 2,2 2 Tim 4,5 2 Tim 4,11 Heb 5,4 antroji dienaapsireiškimasdienu pasninkasdvasia raginadvasiniai aidvasios bendravimasDvasios pripildymasišlaisvintojaskepalasmisijašventaviniszodzio svarbumaspasninkas
Apd 13,3 Tuomet jie pasninkavo ir meldėsi, ir, uždėję ant jų rankas, išleido. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 6,6 Apd 14,26 Apd 14,23 Sk 27,23 Apd 8,15-17 Apd 9,17 Apd 13,2 Apd 15,40 Rom 10,15 1 Tim 4,14 1 Tim 5,22 2 Tim 1,6 2 Tim 2,2 3 Jn 1,6 3 Jn 1,8 dienu pasninkasJėzus įsakopasninkaspasninkas maldapirmasis misionieriuspranašpuošimasis
Apd 13,4 Šventosios Dvasios pasiųsti, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,36 Apd 13,2 Apd 11,19 Apd 20,23 Apd 27,4 nepasiduodapilni Dvasios
Apd 13,5 Atvykę į Salaminą, jie pamokslavo Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,14 Apd 9,20 Apd 12,12 Apd 13,46 Apd 14,1 Apd 17,17 Apd 18,4 Apd 19,8 Iš 24,13 1 Kar 19,3 1 Kar 19,21 2 Kar 3,11 Mt 20,26 Apd 12,25 Apd 15,37 Apd 17,1-3 Kol 4,10 2 Tim 4,11 būrimasįtikėjomeįtikėtimorkaus Evangelijanilaspamokslavimasrozinesalemona knygazmogaus protasžmogaus protas
Apd 13,6 Perėję visą salą iki Pafo, jie susitiko vieną magą, netikrą pranašą žydą, vardu Barjėzų, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 7,15 Iš 22,18 Kun 20,6 Įst 13,1-3 Įst 18,10-12 1 Kar 22,22 1 Krn 10,13 Iz 8,19-20 Jer 23,14-15 Ez 13,10-16 Zch 13,3 Mt 16,17 Mt 24,24 Mk 10,46 Jn 21,15-17 Apd 8,9-11 Apd 19,18-19 2 Kor 11,13 2 Tim 3,8 2 Pt 2,1-3 1 Jn 4,1 Apr 19,20 baltazarasmirusiųjų dvasiųnetikras pranasasnetikri pranašaiSimonas pasiūlė
Apd 13,7 kuris buvo su prokonsulu Sergijumi Pauliumi, išmintingu vyru. Šis, pasikvietęs Barnabą ir Saulių, norėjo pasiklausyti Dievo žodžio. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,12 Apd 19,38 Apd 18,12 Apd 13,8 Pat 14,8 Pat 14,15 Pat 14,18 Pat 18,15 Oz 14,9 Apd 17,11-12 1 Tes 5,21
Apd 13,8 Bet Elimas – magas (toks šito žodžio vertimas) – jiems priešinosi, stengdamasis atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,6-7 2 Tim 3,8 Iš 7,11-13 1 Kar 22,24 Jer 28,1 Jer 28,10-11 Jer 29,24-32 Jn 1,41 Apd 6,7 Apd 8,9 Apd 9,36 Apd 13,12 2 Tim 4,14-15 dvasia kalbaišplėsti širdįJėzaus vardasjuditaklaudijusSimonas pasiūlė
Apd 13,9 Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, Šventosios Dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 4,8 Apd 2,4 Mch 3,8 Mk 3,5 Lk 20,17 Apd 4,31 Apd 7,55 Apaštalaiapaštalas Lukasapaštalas TomasDvasios pripildymasmalda Jėzauspauliuspilni Dvasiossaulius paulius
Apd 13,10 ir tarė: „Ak tu, visokių klastų bei piktybių pilnas velnio vaike! Tu, teisumo prieše! Ar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Oz 14,9 Mt 13,38 Jn 8,44 Apd 18,25-26 Pr 3,15 Pr 18,19 2 Krn 17,6 Mok 9,3 Jer 23,36 Mt 3,7 Mt 15,19 Mt 23,13 Mt 23,25-33 Lk 11,39 Lk 11,52 Jn 1,23 Apd 8,20-23 Apd 20,30 2 Kor 11,3 Gal 1,7 2 Pt 2,15 1 Jn 3,8 apie velniakrislas akyjeŠėtono sinagogatiessatiesus keliasvelnias aplinkui
Apd 13,11 Dabar štai tave ištiks Viešpaties ranka: tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės“. Ir tučtuojau užgulė jį migla ir tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 9,3 Ps 32,4 1 Sam 5,11 Job 19,21 Pr 19,11 1 Sam 5,6-7 1 Sam 5,9 2 Kar 6,8 Ps 38,2 Ps 39,10-11 Iz 29,10 Jn 9,39 Apd 9,8-9 Apd 9,17 Rom 11,7-10 Rom 11,25 Heb 10,31 2 Pt 2,17 aklumasDievo stebuklasregėjimas akliesiemsrūkas
Apd 13,12 Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, apstulbintas Viešpaties mokslo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 13,7 Mt 7,28-29 Mt 27,54 Lk 4,22 Lk 7,16 Jn 7,46 Apd 6,10 Apd 13,49 Apd 15,35 Apd 19,7 Apd 28,7 2 Kor 10,4-5 tikėjimo pasireiškimas
Apd 13,13 Išplaukę iš Pafo, Paulius ir jo palydovai atvyko į Pergę, Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,10 Apd 12,12 Apd 13,5-6 Apd 14,24-25 Apd 15,38 Apd 27,5 Apd 27,13 Kol 4,10 2 Tim 4,11 morkaus Evangelijapauliuspirmasis misionieriussalemona knyga
Apd 13,14 O jie, išvykę iš Pergės, atkeliavo į Pisidijos Antiochiją. Sabato dieną nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,13 Apd 13,5 Apd 17,2 Apd 14,19 Apd 18,4 Apd 9,20 Apd 13,42 Apd 13,44 Apd 14,21-24 Apd 19,8 įstatymo knygakefaslaikymasisMozės įstatymasnepagarba tėvamsnuostabi dienasabatassabato Viešpatsseptintoji dienašventa diena
Apd 13,15 Po Įstatymo ir Pranašų skaitymo sinagogos vadovai kreipėsi į juos: „Vyrai broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 15,21 Mk 5,22 Heb 13,22 Lk 4,16-18 Apd 13,27 Lk 16,16 Apd 1,16 Apd 2,4 Apd 2,29 Apd 2,37 Apd 7,2 Apd 15,7 Apd 18,8 Apd 18,17 Apd 20,2 Apd 22,1 Rom 12,8 1 Kor 14,3 hebrajamsnastapaslaugumaspripažinimas
Apd 13,16 Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo: „Izraelio vyrai ir Dievo bijantys žmonės, paklausykite! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 12,17 Apd 10,2 Apd 13,26 Įst 32,46-47 1 Kar 8,40 Ps 49,1-3 Ps 67,7 Ps 78,1-2 Ps 85,9 Ps 135,20 Mch 3,8-9 Mt 11,15 Lk 1,50 Lk 23,40 Apd 2,14 Apd 2,22 Apd 3,12 Apd 10,35 Apd 13,42-43 Apd 13,46 Apd 19,33 Apd 21,40-1 Apd 22,22 Apr 2,7 Apr 2,11 Apr 2,17 Apr 2,29 Dievas pasirūpinsišvarymas
Apd 13,17 Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų tėvus, išaukštino juos, gyvenančius kaip ateivius Egipto šalyje, ir iškelta ranka išvedė juos iš Egipto. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 7,6-8 Ps 105,23-24 Pr 12,1-3 Pr 17,7-8 Iš 1,7-9 Iš 6,1-14 Iš 13,14 Iš 13,16 Iš 15,1-21 Iš 18,11 Įst 4,20 Įst 4,34 Įst 4,37 Įst 7,19 Įst 9,5 Įst 10,22 Įst 14,2 1 Sam 4,8 Neh 9,7-12 Ps 77,13-20 Ps 78,12-13 Ps 78,42-53 Ps 105,6-12 Ps 105,26-39 Ps 105,42-43 Ps 106,7-11 Ps 114,1-8 Ps 135,4 Ps 135,8-10 Ps 136,10-15 Iz 41,8-9 Iz 44,1 Iz 63,9-14 Jer 32,20-21 Jer 33,24-26 Am 2,10 Mch 6,4 Mch 7,15-16 Apd 7,2-53 1 Pt 2,9
Apd 13,18 Apie keturiasdešimt metų Jis pakentė jų elgesį dykumoje, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 7,36 Įst 9,7 Įst 9,21-24 Iš 16,2 Iš 16,35 Sk 14,22 Sk 14,33-34 Įst 1,31 Neh 9,16-21 Ps 78,17-42 Ps 95,8-11 Ps 106,13-29 Ez 20,10-17 Am 5,25-26 Apd 7,39-43 1 Kor 10,1-10 Heb 3,7-10 Heb 3,16-19
Apd 13,19 paskui, išnaikinęs septynias tautas Kanaane, išdalino jiems anų žemę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 78,55 Įst 7,1 Joz 14,1 Apd 7,45 Joz 19,51 Pr 12,5 Pr 17,8 Sk 26,53-56 Joz 18,10 Joz 23,4 Joz 24,11 Neh 9,24 Ps 135,11
Apd 13,20 Po to per keturis šimtus penkiasdešimt metų davė teisėjus iki pranašo Samuelio. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ts 2,16 1 Sam 3,20 Ts 3,10 Rūt 1,1 1 Sam 12,11 2 Sam 7,11 2 Kar 23,22 1 Krn 17,6 Apd 3,24 IzraelisViešpaties akivaizda
Apd 13,21 Tuo laiku jie ėmė prašyti karaliaus, ir Dievas jiems davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą, keturiasdešimčiai metų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 10,1 1 Sam 8,5-2 1 Sam 10,21-26 1 Sam 11,15 1 Sam 12,12-19 1 Sam 15,1 sauliaus mirtisseptynias kartas
Apd 13,22 Pašalinęs jį, Jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį liudydamas pasakė: ‘Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 16,1 1 Sam 15,23 1 Sam 15,26 1 Sam 16,13 1 Sam 15,28 Apd 7,46 2 Sam 2,4 1 Sam 12,25 1 Sam 13,13-14 1 Sam 15,11 1 Sam 28,16 1 Sam 31,6 2 Sam 5,3-5 2 Sam 7,8 2 Sam 7,15 1 Kar 15,3 1 Kar 15,5 1 Krn 10,13 1 Krn 28,4-5 Ps 2,6 Ps 78,70-72 Ps 89,19-37 Jer 33,21 Jer 33,26 Ez 34,23 Ez 37,24-25 Oz 3,5 Oz 13,10-11 Apd 15,8 Heb 11,4-5 atlygis dangųjekalteskaralius dovydaslaiko dovanamirtis mylimunieko gerošimteriopaižvejas
Apd 13,23 Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas iškėlė Izraeliui Gelbėtoją Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 1,1 Ps 132,11 Apd 13,32 2 Sam 7,12 Ps 89,35-37 Iz 7,13 Iz 11,1 Iz 11,10 Iz 43,11 Iz 45,21 Jer 23,5-6 Jer 33,15-17 Am 9,11 Zch 9,9 Mt 1,21 Mt 21,9 Mt 22,42 Lk 1,31-33 Lk 1,69 Lk 2,10-11 Jn 4,42 Jn 7,42 Apd 2,30 Apd 2,32-36 Apd 3,26 Apd 4,12 Apd 5,30-31 Rom 1,3 Rom 11,26 Tit 1,4 Tit 2,10-14 Tit 3,3-6 2 Pt 1,1 2 Pt 1,11 2 Pt 2,20 2 Pt 3,2 2 Pt 3,18 1 Jn 4,14 Jud 1,25 Apr 22,16 pasaulio gelbėtojasvyro sėkla
Apd 13,24 Prieš Jam ateinant, Jonas skelbė atgailos krikštą visai Izraelio tautai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,22 Mt 3,1-11 Mk 1,2-8 Lk 1,76 Lk 3,2-20 Jn 1,6-8 Jn 1,15-18 Jn 3,25-36 Jn 5,33-36 Apd 10,37 Apd 19,3-4 atgailaišorėskrikštassakramentaivaiko krikštas
Apd 13,25 Baigdamas gyvenimo kelią, Jonas pasakė: ‘Kuo jūs mane laikote? Aš nesu Jis. Bet štai po manęs ateina Tas, kuriam aš nevertas atrišti kojų apavo’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 3,11 Mk 1,7 Apd 20,24 Mk 6,16-28 Lk 3,15-16 Jn 1,20-23 Jn 1,26-27 Jn 1,29 Jn 1,34 Jn 1,36 Jn 3,27-29 Jn 4,34 Jn 7,18 Jn 19,28-30 Apd 13,36 Apd 19,4 2 Kor 4,5 2 Tim 4,7 Apr 11,7 neskaičiuojanusiskustisausas medisslauga
Apd 13,26 Vyrai broliai, Abraomo giminės sūnūs ir čia esantys Dievo bijantys žmonės! Tai jums atsiųstas šis išgelbėjimo žodis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 4,12 Apd 13,46 Apd 28,28 Ef 1,13 2 Krn 20,7 Ps 105,6 Ps 147,19-20 Iz 41,8 Iz 46,13 Iz 48,1 Iz 51,1-2 Mt 3,9 Mt 10,6 Lk 1,69 Lk 1,77 Lk 24,47 Apd 3,26 Apd 5,20 Apd 10,35 Apd 13,15-17 Apd 13,43 Apd 16,17 Rom 1,16 2 Kor 5,19-21 Kol 1,5 bijokite DievoDievas pasirūpinsDievo bijokite
Apd 13,27 Nes Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jo ir pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną sabatą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 3,17 Lk 24,20 Apd 15,21 2 Kor 3,14 Pr 50,20 Mt 22,29 Mt 26,54-56 Lk 22,34 Lk 24,24-27 Lk 24,44-45 Jn 8,28 Jn 15,21 Jn 16,3 Jn 19,28-30 Jn 19,36-37 Apd 13,14-15 Apd 26,22-23 Apd 28,23 Rom 11,8-10 Rom 11,25 1 Kor 2,8 2 Kor 4,4 1 Tim 1,13 aklumaspranašystėsabataspersekiojimas
Apd 13,28 Nors nerado Jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad Jis būtų nužudytas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,22-25 Mt 27,19 Mk 15,13-15 Lk 23,4-5 Lk 23,14-16 Lk 23,21-25 Jn 18,38 Jn 19,4 Jn 19,12-16 Apd 3,13-14 poncijaus pilotas
Apd 13,29 Išpildę visa, kas buvo apie Jį parašyta, nuėmė Jį nuo medžio ir paguldė į kapą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,53 Mt 27,57-60 Mk 15,45-46 Lk 24,44 Jn 19,28 Jn 19,30 Jn 19,36-42 Apd 5,30 Lk 18,31-33 Apd 2,23 Apd 4,28 Apd 13,27 1 Kor 15,4 amžinas įstatymasDievas išklausėDievo medisnors figmedisžalias medis
Apd 13,30 Bet Dievas Jį prikėlė iš numirusių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,24 Mt 28,6 Jn 2,19 Jn 10,17 Apd 2,32 Apd 3,13 Apd 3,15 Apd 3,26 Apd 4,10 Apd 5,30-31 Apd 10,40 Apd 17,31 Heb 13,20
Apd 13,31 Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo su Juo atėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Jie yra Jo liudytojai žmonėms. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,48 Apd 1,3 Mt 28,16 Apd 1,8 Apd 1,11 Mk 16,12-14 Lk 24,36-42 Jn 15,27 Jn 20,19-29 Jn 21,1-14 Apd 1,22 Apd 2,32 Apd 3,15 Apd 5,32 Apd 10,39 Apd 10,41 1 Kor 15,5-7 Heb 2,3-4 apaštalas Lukasapaštalas Tomaskepalas
Apd 13,32 Ir mes jums skelbiame Gerąją naujieną: tėvams duotąjį pažadą En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 26,6 Rom 4,13 Pr 3,15 Pr 12,3 Pr 22,18 Pr 26,4 Pr 49,10 Įst 18,15 Iz 7,14 Iz 9,6-7 Iz 11,1 Iz 40,9 Iz 41,27 Iz 52,7 Iz 61,1 Jer 23,5 Ez 34,23 Dan 9,24-26 Mch 5,2 Ag 2,7 Zch 6,12 Zch 9,9 Zch 13,1 Zch 13,7 Mal 3,1 Mal 4,2 Lk 1,19 Lk 1,54-55 Lk 1,68-73 Lk 2,10 Apd 3,19 Apd 5,42 Apd 13,38 Rom 9,4 Rom 10,15 Gal 3,16-18 kunigų santuokanauja žemė
Apd 13,33 Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip ir parašyta antroje psalmėje: ‘Tu esi mano Sūnus, šiandien Aš pagimdžiau Tave!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 2,7 Heb 5,5 Heb 1,5-6 Dievas tobulasmelstis vienatvėjeNojaus sūnaipranašystėsmurtavimas
Apd 13,34 O kad Jį prikėlė iš numirusių ir kad Jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: ‘Aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovydui’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 55,3 Rom 6,9 2 Sam 7,14-16 2 Sam 23,5 Ps 89,2-4 Ps 89,19-37 Jer 33,15-17 Jer 33,26 Ez 34,23-24 Ez 37,24-25 Oz 3,5 Am 9,11 Zch 12,8 Apd 13,37 pranašystėprisikėlimaspuvimassalemona knygašebos
Apd 13,35 Todėl ir kitoje vietoje sakoma: ‘Tu neleisi savo Šventajam matyti supuvimo’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 16,10 Ps 49,9 Ps 89,48 Lk 2,26 Jn 3,36 Jn 8,51 Apd 2,27-31 Apd 13,36-37 Heb 11,5 pranašystėpuvimas
Apd 13,36 Juk Dovydas, patarnavęs savajai kartai pagal Dievo valią, užmigo, buvo palaidotas prie savo tėvų ir supuvo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 2,10 Apd 2,29 Apd 13,22 2 Sam 7,12 Pr 3,19 1 Krn 11,2 1 Krn 13,2-4 1 Krn 15,12-16 1 Krn 15,25-29 1 Krn 17,11 1 Krn 18,14 1 Krn 22,1-19 2 Krn 9,31 2 Krn 12,16 2 Krn 21,1 2 Krn 26,23 Job 17,14 Job 19,26-27 Job 21,26 Ps 49,9 Ps 49,14 Ps 78,71-72 Jn 11,39 Apd 7,60 Apd 20,27 1 Kor 15,6 1 Kor 15,18 1 Kor 15,42-44 1 Kor 15,53-54 1 Tes 4,13 antra kartaDievo tikslasdvyniaiįvykiuimirusiųjų prisikėlimaspasiuntinyspaskutinioji kartaprisikėlęspuvimassaugautikslastikslas gyvenimeužmiegaužmigoužmigusi siela
Apd 13,37 O Tas, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,30 Apd 2,24
Apd 13,38 Taigi tebūnie jums žinoma, vyrai broliai, kad per Jį jums skelbiamas nuodėmių atleidimas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,47 Apd 2,38 Apd 5,31 1 Jn 2,12 Ps 32,1 Ps 130,4 Ps 130,7 Jer 31,34 Ez 36,32 Dan 3,18 Dan 9,24 Mch 7,18-20 Zch 13,1 Jn 1,29 Apd 2,14 Apd 4,10 Apd 10,43 Apd 28,28 2 Kor 5,18-21 Ef 1,7 Ef 4,32 Kol 1,14 Heb 8,6 Heb 8,12-13 Heb 9,9-14 Heb 9,22 Heb 10,4-18 1 Jn 2,1-2 atleista žmonaatleistiatleisti nuodėmesbūtų atleistadarbas nuodėmėdekalogasDievo atleidimasdovanotaDvasios vaisiaikefaskeičia žmogųnėra atleidimonevertasnuklydonuodėmės atleistosnuodėmių atleidimasnusidėjoslėptissunki nuodemessutvarkyssvetimavoteisiamasvidinė kova
Apd 13,39 Ir kiekvienas, kuris tiki, išteisinamas Juo nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės Įstatymas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 8,3 Gal 2,16 Rom 10,4 Heb 7,19 Job 9,20 Job 25,4 Ps 143,2 Iz 53,11 Jer 31,32 Hab 2,4 Lk 10,25 Lk 10,28 Lk 18,14 Jn 1,17 Jn 5,24 Apd 10,43 Rom 3,19 Rom 3,24-30 Rom 4,5-8 Rom 4,15 Rom 4,24 Rom 5,1 Rom 5,9 Rom 5,20 Rom 7,9-11 Rom 8,1 Rom 8,30-34 Rom 9,31 Rom 10,10 1 Kor 6,11 Gal 2,19 Gal 3,8 Gal 3,10-12 Gal 3,21-25 Gal 5,3 Fil 3,6-9 Heb 9,9-10 Heb 10,4 Heb 10,11 atleisti nuodėmesbūk stiprusdarbaiDievo įstatymaidžiaugsmas įstatymueunuchasgalvos skausmasgirtisįstatymaiįstatymasiš įstatymoišteisinimasketvirta dienalaikymasislaiptailaisvėMozėMozės įstatymasmūsų teisumasnesirūpinimasnetikėkitenevertasnuodėmės darbainuodėmės įstatymaspiktžolestylivartus
Apd 13,40 Tad saugokitės, kad jums nepritaptų, kas pasakyta Pranašuose: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Hab 1,5 Mal 3,2 Mal 4,1 Iz 29,14 Mt 3,9-12 Heb 2,3 Heb 3,12 Heb 12,25 pranašystė
Apd 13,41 ‘Žiūrėkite, niekintojai, stebėkitės ir pranykite! Nes Aš darau darbą jūsų dienomis, darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums pasakos’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Hab 1,5 Pat 1,24-32 Pat 5,12 Iz 5,24 Iz 28,14-22 Iz 65,15 Dan 9,26-27 Mt 8,10-11 Mt 21,41-44 Mt 22,7-10 Mt 23,34-38 Lk 16,14 Lk 19,42-44 Lk 21,20-26 Lk 23,35 Apd 3,23 Apd 6,14 Apd 13,47 Apd 22,21 Rom 11,7-14 Ef 3,3-8 Kol 1,26-27 1 Tes 2,16 Heb 10,28-30 1 Pt 4,17 ateistaiblondinegarbėtroškakeliavimaspasisaipyspavydžiaisniegenastiprus vyrasstogai
Apd 13,42 Žydams išeinant iš sinagogos, pagonys prašė, kad ir kitą sabatą būtų kalbama apie tuos dalykus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 3,6 Mt 11,21 Mt 19,30 Apd 10,33 Apd 13,14 Apd 28,28 antra dienasabatassabato Viešpatssausas medisseptintoji dienašią dienąšventa diena
Apd 13,43 Sinagogos susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir pamaldžių prozelitų sekė Paulių ir Barnabą, kurie, kalbėdami jiems, įtikinėjo pasilikti Dievo malonėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 11,23 Apd 6,5 Apd 14,22 Mt 23,15 Jn 8,31-32 Jn 15,5-10 Apd 2,10 Apd 13,50 Apd 14,3 Apd 16,14 Apd 17,4 Apd 17,17 Apd 17,34 Apd 19,8-9 Apd 28,23 Rom 3,24 Rom 5,2 Rom 5,21 Rom 11,6 2 Kor 5,11 2 Kor 6,1 Gal 5,1 Gal 5,4 Ef 2,8 Fil 3,16 Fil 4,1 Kol 1,23 Kol 1,28 1 Tes 3,3-5 Tit 2,11 Heb 6,11-12 Heb 12,15 Heb 13,9 1 Pt 5,12 2 Pt 3,14 2 Pt 3,17-18 1 Jn 2,28 2 Jn 1,9 Dievo malonėnauja malonėnedidelis tikėjimassprendimai
Apd 13,44 Kitą sabatą beveik visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 49,10 Ps 110,3 Iz 11,10 Iz 60,8 kefasnepagarba tėvamssabatasseptintoji dienašventa diena
Apd 13,45 Išvydusius tokias minias žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti tam, ką kalbėjo Paulius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,6 Jud 1,10 Apd 5,17 Apd 19,9 1 Tes 2,16 1 Pt 4,4 Pr 37,11 Sk 11,29 Mok 4,4 Iz 26,11 Mt 23,13 Mt 27,18 Lk 15,25-30 Apd 6,9-10 Apd 17,5 Rom 1,29 1 Kor 3,3 Gal 5,21 Jok 3,14-16 Jok 4,5 niekšybėpavydas sveikata
Apd 13,46 Bet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Bet kadangi jūs Jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai štai mes kreipiamės į pagonis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 3,26 Apd 28,28 Apd 26,20 Mt 21,43 Apd 13,26 Apd 22,21 Iš 32,9-10 Įst 32,21 Pat 28,1 Iz 49,5-8 Iz 55,5 Mt 10,6 Mt 10,13-15 Mt 22,6-10 Lk 14,16-24 Lk 24,47 Jn 1,11 Jn 4,22 Apd 4,13 Apd 4,29-31 Apd 7,51 Apd 13,5 Apd 13,14 Apd 18,5-6 Rom 1,16 Rom 2,10 Rom 9,4-5 Rom 10,19-21 Rom 11,11-13 Ef 6,19-20 Fil 1,14 Heb 11,34 amžinoji tiesaAvinėlio puotąIzraelio avisperlai kiaulėspoetaišventas Raštasvalkata
Apd 13,47 Nes taip mums liepė Viešpats: ‘Paskyriau Tave, kad būtum šviesa pagonims, kad būtumei išgelbėjimu iki pat žemės pakraščių’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 49,6 Iz 42,6 Lk 2,32 Iz 45,22 Apd 1,8 Ps 22,27-29 Ps 67,2-7 Ps 72,7-8 Ps 96,1-2 Ps 98,2-3 Ps 117,1-2 Iz 2,1-3 Iz 24,13-16 Iz 42,1 Iz 42,9-12 Iz 52,10 Iz 59,19-20 Iz 60,3 Jer 16,19 Oz 1,10 Am 9,12 Mch 4,2-3 Mch 5,7 Sof 3,9-10 Zch 2,11 Zch 8,20-23 Mal 1,11 Mt 28,19 Mk 16,15 Lk 24,47 Apd 9,15 Apd 15,14-16 Apd 22,21 Apd 26,17-18 Apd 26,23 Dievo šviesadurysEvangelijos šviesaisganymas klausytojamsisgelbes Jeruzaleišliesiumisijamisija miestasmisionieriusNojaus išgelbėjimasnuo stogųpirmasis misionieriuspranašystėskelbiama naujienašviesšviesašviesa gyvybėhttptautos isigelbejimotautos išgelbėjimastautų balsaitavo šviesauzduotis moters
Apd 13,48 Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Viešpaties žodį; ir įtikėjo visi skirtieji amžinajam gyvenimui. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 8,29-30 2 Tes 2,13-14 Ps 138,2 Mt 28,16 Lk 2,10-11 Lk 7,8 Jn 10,16 Jn 10,26-27 Jn 11,52 Apd 2,41 Apd 2,47 Apd 8,8 Apd 13,42 Apd 15,2 Apd 15,31 Apd 20,13 Apd 22,10 Apd 28,23 Rom 11,7 Rom 13,1 Rom 15,9-12 1 Kor 16,15 Ef 1,4 Ef 1,19 Ef 2,5-10 2 Tes 3,1 atsinaujintibe viltiesgerasis piemuoisgelbejimasišrinktiejiJėzus įsakokeičia širdįlaimingas kurisprarasti Dievapredestinacijarinkis manesaugauskelbimas Evangelijos
Apd 13,49 Ir Viešpaties žodis pasklido po visą kraštą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 6,7 Apd 9,42 Apd 12,24 Apd 19,10 Apd 19,26 Fil 1,13-14
Apd 13,50 Bet žydai, sukurstę pamaldžias bei gerbiamas moteris ir įtakingus miesto piliečius, sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 14,2 Apd 14,19 Apd 13,43 Apd 13,45 Apd 17,13 Apd 21,27 2 Tim 3,11 1 Kar 21,25 Iz 66,5 Am 7,12 Mt 10,23 Mk 5,17 Apd 2,5 Apd 6,12 Apd 8,1 Apd 16,37-39 Rom 10,2 1 Kor 1,26-29 1 Tes 2,15-16 Jok 2,5-6 artimųjų netektispersekiojimas
Apd 13,51 O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,14 Apd 18,6 Mk 6,11 Lk 9,5 Apd 14,1 Apd 14,19 Apd 14,21 Apd 16,2 2 Tim 3,11 iš dulkiųkojaskojosniekšybė
Apd 13,52 Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,4 Mt 5,12 1 Tes 1,6 Lk 6,22-23 Jn 16,22-23 Apd 2,46 Apd 4,31 Apd 5,41 Rom 5,3 Rom 14,17 Rom 15,13 2 Kor 8,2 Gal 5,22 Ef 5,18-20 Jok 1,2 1 Pt 1,6-8 1 Pt 4,13 amžinas džiaugsmasdalijimosi džiaugsmasdėl džiaugsmoDieviDieviškas standartasDvasios dziaugsmasDvasios pripildymasdžiaugsmasdžiaugsmas Viešpatyjedžiaugsmo aliejusdžiaugsmo Evangelijaignoravimaspilni Dvasiospripildytas džiaugsmosu džiaugsmu

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį