Biblijos vartai

Atversta Apd 22,1-30 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą, man sakantį: ‘Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?’ Aš paklausiau: ‘Kas Tu esi, Viešpatie?’ Jis man atsakė: ‘Aš esu Jėzus iš Nazareto, kurį tu persekioji’. Kai jau buvo pririštas diržais, Paulius kreipėsi į šalia stovintį šimtininką: „Ar jums leista plakti Romos pilietį, ir dar nenuteistą?“ Tai išgirdęs, šimtininkas priėjo prie tribūno ir pasakė: „Žiūrėk, ką darai! Tribūnas atėjęs paklausė: „Pasakyk man, ar tu Romos pilietis?“ Paulius atsakė: „Taip“.

Apd 22,1 „Vyrai broliai ir tėvai! Paklausykite, ką dabar pasakysiu sau apginti“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 7,2 Lk 12,11 Lk 21,14 Apd 13,26 Apd 19,33 Apd 23,1 Apd 23,6 Apd 24,10 Apd 25,8 Apd 25,16 Apd 26,1-2 Apd 26,24 Apd 28,17 Rom 2,15 1 Kor 9,3 2 Kor 7,11 2 Kor 12,19 Fil 1,7 Fil 1,17 2 Tim 4,16 1 Pt 3,15 evangelijos beprotybėkeičia žmogųtikėjimo liudijimas
Apd 22,2 Išgirdę jį kreipiantis į juos hebrajiškai, jie dar labiau nurimo. O jis kalbėjo toliau: En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 21,40 Kristus pakeliapiligrimaityla
Apd 22,3 „Aš esu žydas, gimęs Tarse, Kilikijoje, bet išauklėtas šitame mieste, prie Gamalielio kojų, tobulai išmokytas pagal mūsų protėvių Įstatymą, ir buvau ypatingai uolus dėl Dievo, kaip ir jūs visi šiandien. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,11 Apd 5,34 Apd 21,20 Apd 21,39 Apd 26,5 Lk 10,39 Fil 3,5-6 Įst 33,3 2 Kar 4,38 Apd 6,9 Apd 23,6 Rom 11,1 2 Kor 11,22 2 Sam 21,2 Lk 2,46 Lk 8,35 Apd 9,30 Apd 11,25 Apd 15,23 Apd 15,41 Apd 23,34 Rom 10,2-3 Gal 1,14 Gal 1,21 Gal 4,17-18 elnėgamalielisissilavinimasišsilavinimasjėzaus mokyklakojaskojosmarasmokymosi technologijosneignoruokitePauliaus atsivertimaspauliųpauliusugdymasugdymuiuolumasuolus
Apd 22,4 Todėl iki mirties persekiojau šį Kelią, pančiodamas ir mesdamas į kalėjimą vyrus ir moteris. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 22,19-20 Apd 26,9-11 Apd 7,58 Apd 8,1-4 Apd 9,1-2 Apd 9,13-14 Apd 9,21 Apd 16,17 Apd 18,26 Apd 19,9 Apd 19,23 Apd 24,14 1 Kor 15,9 Fil 3,6 1 Tim 1,13-15 dvasiniu tevuPauliaus atsivertimaspauliųpaulius
Apd 22,5 Tai gali paliudyti ir vyriausiasis kunigas, ir visa vyresniųjų taryba. Iš jų buvau gavęs laiškus broliams ir keliavau į Damaską, kad tenykščius surištus atgabenčiau į Jeruzalę nubausti. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lk 22,66 Apd 9,1-2 Apd 5,21 Apd 4,5 Apd 9,14 Apd 13,26 Apd 22,1 Apd 26,10 Apd 26,12 Apd 28,21 Rom 9,3-4 1 Tim 4,14 dievokunigaskunigaskunigas tarnaspadėti nusikaltėliams
Apd 22,6 Man keliaujant ir artinantis prie Damasko, apie vidurdienį staiga mane apšvietė ryški šviesa iš dangaus. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 14,15 Pr 15,2 2 Sam 8,6 Iz 24,23 Mt 17,2 Apd 9,3-8 Apd 26,12-18 Apr 1,16 Damaskoprikėlimasprisikėlimo
Apd 22,7 Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą, man sakantį: ‘Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?’ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 3,9 Pr 16,8 Pr 22,1 Pr 22,11 Iš 3,4 1 Sam 3,10 Iz 43,22-26 Jer 2,5 Jer 2,9 Mt 25,45 Mt 27,23 1 Tim 1,13 artimųjų netektisJėzaus stebuklaineįmanoma
Apd 22,8 Aš paklausiau: ‘Kas Tu esi, Viešpatie?’ Jis man atsakė: ‘Aš esu Jėzus iš Nazareto, kurį tu persekioji’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 16,7-8 1 Sam 8,7 Zch 2,8 Mt 2,23 Mt 10,40-42 Mt 25,40 Mt 25,45 Apd 3,6 Apd 4,10 Apd 6,14 Apd 26,9 Apd 26,14-15 1 Kor 12,12 1 Kor 12,26-27 iniciatyvanatanaelis
Apd 22,9 Buvusieji su manimi matė šviesą ir išsigando, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,7 Dan 10,7 Jn 12,29-30 Apd 26,13 jordano upėkepurėninevėprisiminimassimeonassuterštisvaigalai
Apd 22,10 Aš dar paklausiau: ‘Ką man daryti, Viešpatie?’ O Viešpats man tarė: ‘Kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,30 Ps 25,8-9 Ps 143,8-10 Apd 2,37 Apd 9,6 Apd 10,33 Apd 22,12-16 Apd 26,16-18 evengelizacijainiciatyvanatanaelisskarelėsuterštišakelėviščiukuszerubabelis
Apd 22,11 Kadangi tos šviesos šlovės apakintas nieko nebemačiau, palydovų už rankos vedamas pasiekiau Damaską. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 42,16 Apd 9,8-9 Apd 13,11 Damaskas
Apd 22,12 Toksai Ananijas, Įstatymo požiūriu dievotas vyras, apie kurį gerai liudijo visi aplinkiniai žydai, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 10,22 Apd 6,3 Lk 2,25 Apd 8,2 Apd 9,10-18 Apd 17,4 2 Kor 6,8 1 Tim 3,7 Heb 11,2 3 Jn 1,12 apeigos
Apd 22,13 atėjęs stojo prieš mane ir tarė: ‘Broli Sauliau, praregėk!’ Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 9,17-18 Flm 1,16
Apd 22,14 O jis kalbėjo: ‘Mūsų protėvių Dievas išsirinko tave, kad pažintum Jo valią, išvystum Teisųjį ir išgirstum balsą iš Jo lūpų, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 26,16 1 Kor 9,1 1 Kor 15,8 Apd 7,52 Apd 9,15 Apd 9,17 Apd 3,13-14 Apd 22,18 Gal 1,12 Iš 3,13-16 Iš 15,2 2 Kar 21,22 1 Krn 12,17 1 Krn 29,18 2 Krn 28,25 2 Krn 30,19 Ezr 7,27 Jer 1,5 Dan 2,23 Jn 15,16 Apd 5,30 Apd 13,17 Apd 24,14 Rom 1,1 1 Kor 11,23 1 Kor 15,3 2 Kor 5,21 Gal 1,15 2 Tim 1,1 Tit 1,1 1 Pt 2,22 1 Jn 2,1 atsiversgirdejimas dievolemtismūsų troškimaipakartotinopredestinacijasuklaidintivarguoliai
Apd 22,15 nes tu būsi Jo liudytojas visiems žmonėms, skelbdamas, ką girdėjai ir regėjai. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 23,11 Apd 4,20 Lk 24,47-48 Jn 15,27 Apd 1,8 Apd 1,22 Apd 10,39-41 Apd 22,14 Apd 26,16-18 Apd 26,20 Apd 27,24 liudytojasvyskupas
Apd 22,16 Tad ko lauki? Kelkis, pasikrikštyk ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Viešpaties vardo!’ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 2,38 Heb 10,22 1 Kor 6,11 Apd 2,21 Apd 9,14 Rom 6,3-4 1 Kor 12,13 Gal 3,27 Tit 3,5 1 Pt 3,21 Ps 119,60 Jer 8,14 Apd 9,18 Rom 10,12-14 1 Kor 1,2 biblija svarbichoraskrikštas vandeniukrikštaskrikštas vaikaineramupagarbussugrūdusi širdiesšauksisšou
Apd 22,17 Vėliau, sugrįžęs į Jeruzalę ir melsdamasis šventykloje, patyriau Dvasios pagavą En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kor 12,1-4 Apd 9,26-28 Apd 10,9-10 Apd 26,20 Gal 1,18 Apr 1,10 atnaujinkite protą
Apd 22,18 ir išvydau Jėzų. Jis pasakė: ‘Skubiai pasitrauk iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavo liudijimo apie mane’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 3,6-7 Mt 10,14 Mt 10,23 Lk 21,21 Apd 3,19 Apd 9,29
Apd 22,19 Aš atsiliepiau: ‘Viešpatie, juk jie žino, kad Tavo tikinčiuosius iš visų sinagogų mesdavau į kalėjimą ir plakdavau. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 10,17 Apd 22,4 Apd 8,3 Apd 9,1 Apd 26,9-12 iniciatyvajezabeleKristus pakelianatanaelissinagogos vyresniojo
Apd 22,20 O kai buvo pralietas tavo liudytojo Stepono kraujas, aš ten stovėjau pritardamas jo nužudymui ir saugodamas žudikų drabužius’. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 7,58 Apd 8,1 Rom 1,32 Apr 2,13 Lk 11,48 Apd 26,10 Apr 17,6 helenistaipauliųpaulius
Apd 22,21 Bet Jis tarė man: ‘Eik, nes Aš siųsiu tave toli, pas pagonis’“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 9,15 Apd 13,2 Apd 13,46-47 Apd 18,6 Apd 26,17-18 Rom 1,5 Rom 11,13 Rom 15,16 Rom 16,26 Gal 1,15-16 Gal 2,7-8 Ef 3,6-8 1 Tim 2,7 2 Tim 1,11 pražūčiai
Apd 22,22 Jie klausėsi jo iki šitų žodžių, o čia ėmė garsiai šaukti: „Nušluoti nuo žemės jį! Tokiam nevalia gyventi!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 25,24 Apd 21,36 Lk 23,18 Jn 19,15 Apd 7,54-57
Apd 22,23 Jie klykė, mosavo drabužiais ir svaidė į orą smėlį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 16,13 Mok 10,3 Apd 7,53 Apd 7,58 Apd 26,11 kumščiuodamas orą
Apd 22,24 Tribūnas įsakė nuvesti Paulių į kareivines ir liepė tardyti plakant, kad išsiaiškintų, kodėl žmonės prieš jį taip rėkė. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 21,34 Apd 23,10 Jn 19,1 Apd 16,22-23 Apd 16,37 Apd 21,31-32 Apd 22,25-29 Apd 23,27 Heb 11,35 antroji rykštė
Apd 22,25 Kai jau buvo pririštas diržais, Paulius kreipėsi į šalia stovintį šimtininką: „Ar jums leista plakti Romos pilietį, ir dar nenuteistą?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,37 Mt 8,8 Mt 27,54 Apd 10,1 Apd 22,27-28 Apd 23,17 Apd 25,16 Apd 27,1 Apd 27,3 Apd 27,43 antroji rykštė
Apd 22,26 Tai išgirdęs, šimtininkas priėjo prie tribūno ir pasakė: „Žiūrėk, ką darai! Tas žmogus yra Romos pilietis“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 22,29 Apd 23,27
Apd 22,27 Tribūnas atėjęs paklausė: „Pasakyk man, ar tu Romos pilietis?“ Paulius atsakė: „Taip“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 
Apd 22,28 Tribūnas tarė: „Aš šitą pilietybę įsigijau už didelius pinigus“. Paulius atsiliepė: „O aš turiu ją nuo gimimo“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti pilietybė
Apd 22,29 Bematant pasitraukė nuo jo tie, kurie turėjo jį tardyti. Tribūnas išsigando, sužinojęs, kad Paulius yra Romos pilietis, ir kad jį surišo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Apd 16,38-39 Apd 21,33 Apd 22,24-26 Heb 11,35 bausmėkaltė
Apd 22,30 Rytojaus dieną, norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo jis žydų kaltinamas, tribūnas išlaisvino jį iš grandinių, liepė sušaukti aukštuosius kunigus bei visą sinedrioną ir, atvedęs Paulių, pastatė jų akivaizdoje. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 23,28 Apd 21,33 Mt 5,22 Mt 10,17 Mt 27,2 Apd 5,21 Apd 21,11 Apd 22,5 Apd 23,15 Apd 26,29 dievokunigaskunigaskunigas tarnas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį