Biblijos vartai

Atversta Apd 7,1-60 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 60.



iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Bet Dievas buvo su juo, išgelbėjo Juozapą iš visų jo vargų ir suteikė jam malonės bei išminties Egipto karaliaus – faraono akivaizdoje. Kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, jam pasigirdo Viešpaties balsas: ‘Aš esu tavo tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas’. Mūsų tėvai su Jozue pasiėmė ją ir atsigabeno į žemes pagonių, kuriuos Dievas išvijo nuo mūsų tėvų akių.

Apd 7,1 Vyriausiasis kunigas paklausė: „Ar tikrai taip yra?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,61-62 Mk 14,58-60 Jn 18,19-21 Jn 18,33-35 Apd 6,13-14
Apd 7,2 O Steponas prabilo: „Vyrai broliai ir tėvai, paklausykite! Šlovės Dievas apsireiškė mūsų tėvui Abraomui Mesopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Charaną, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 11,31 Ps 29,3 Apd 22,1 Pr 15,7 Neh 9,7 Jn 1,14 Heb 1,3 Pr 12,1 Pr 12,5 Pr 29,4 Joz 24,2 Ps 24,7 Ps 24,10 Iz 6,3 Iz 51,2 Mt 6,13 Lk 2,14 Jn 12,41 Apd 23,7 1 Kor 2,8 2 Kor 4,4-6 Tit 2,13 Apr 4,11 Apr 5,12-13 Abraomas lotasAbraomo pažadasapgailėtinasDievo šlovėhelenistaiKristus pakeliaprisiminimasrytivaikų abraomas
Apd 7,3 ir pasakė jam: ‘Išeik iš savo krašto, nuo savo giminių, ir keliauk į šalį, kurią tau parodysiu’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,1 Pr 13,14-17 Pr 15,7 Joz 24,3 Neh 9,8 Mt 10,37 Lk 14,33 2 Kor 6,17 Heb 11,8 Abraomas lotasvaikų abraomas
Apd 7,4 Tada jis paliko chaldėjų kraštą ir apsigyveno Charane. Iš ten, jo tėvui mirus, Dievas atvedė jį į šitą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,4-5 Pr 11,31-32 Iz 41,2 Iz 41,9 AbraomasAbraomas lotasganyklosišsiskyrimasįtikintikankinysmarųteisinovaikų abraomas
Apd 7,5 Bet čia jam nedavė paveldėti nė pėdos žemės, tik pažadėjo ją atiduoti jo ir jo palikuonių nuosavybėn, nors jis dar buvo bevaikis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 12,7 Pr 17,8 Pr 13,15 Pr 15,18 Pr 26,3 Pr 15,2-5 Pr 16,2 Pr 17,16-19 Pr 23,4 Pr 28,13-15 Iš 6,7-8 Įst 2,5 Įst 6,10-11 Įst 9,5 Įst 10,11 Įst 11,9 Įst 34,4 Neh 9,8 Ps 105,8-12 Heb 11,9-10 Heb 11,13-16 Abraomo palaiminimasAbraomo pažadasAchazasJėzaus seseryspaveldasseptynias kartasveržimasis
Apd 7,6 Dievas pasakė, kad jo palikuonys gyvens kaip ateiviai svetimoje žemėje ir keturis šimtus metų bus pavergti ir skriaudžiami. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 15,13 Pr 15,16 Iš 12,40-41 Gal 3,17 Izraeliskretasvetimautoja
Apd 7,7 ‘Tačiau, – tarė Dievas, – Aš nuteisiu tautą, kuriai jie vergaus; tada jie išeis ir tarnaus man šitoje vietoje’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 3,12 Pr 15,14-16 Iš 7,1-14 Neh 9,9-11 Ps 74,12-14 Ps 78,43-51 Ps 105,27-36 Ps 135,8-9 Ps 136,10-15 Iz 51,9-10 Izraelis
Apd 7,8 Ir tuomet Jis davė jam apipjaustymo sandorą. Tada Abraomui gimė Izaokas, kurį jis apipjaustė aštuntąją dieną. Izaokui gimė Jokūbas, o Jokūbui gimė dvylika patriarchų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 17,9-14 Pr 35,23-26 Pr 35,16 Apd 2,29 Pr 21,1-4 Pr 25,21-26 Pr 29,31-24 Pr 35,18 Iš 1,1-4 1 Krn 1,34 1 Krn 2,1-2 Mt 1,2 Jn 7,22 Rom 4,10 Rom 9,9-13 Gal 3,15 Gal 3,17 Heb 7,4 apipjaustymasIzaokas JokūbasJokūbonauja sandoranaujoji sandorasandorasandoros ženklas
Apd 7,9 Šie patriarchai iš pavydo pardavė Juozapą į Egiptą. Bet Dievas buvo su juo, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 39,2 Pr 45,4 Ps 105,17 Pr 37,4-11 Pr 37,18-29 Pr 39,5 Pr 39,21-23 Pr 49,23-24 Pr 50,15-20 Iz 41,10 Iz 43,2 Mt 27,18 Dievas pavydushelenistaijokūbo namaiJuozapaspavydaspavydas sveikatapavydas šeimapavydusustingtitara
Apd 7,10 išgelbėjo Juozapą iš visų jo vargų ir suteikė jam malonės bei išminties Egipto karaliaus – faraono akivaizdoje. Tas jį paskyrė Egipto ir visų savo namų valdytoju. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 42,6 Pr 41,12-46 Pr 44,18 Pr 45,8-9 Pr 48,16 Ps 22,24 Ps 34,17-19 Ps 37,40 Ps 40,1-3 Ps 105,19-22 Pat 2,6 Pat 3,4 Pat 16,7 2 Tim 4,18 Jok 5,11 Apr 7,14 išmintis gyvenimotarnai
Apd 7,11 Tuomet visą Egipto žemę ir Kanaaną ištiko badas bei didis vargas, ir mūsų tėvai negalėjo rasti sau maisto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 105,16 Pr 41,54-57 Pr 42,5 Pr 43,1 Pr 45,5-6 Pr 45,11 Pr 47,13-15 badas EgiptasEgiptas
Apd 7,12 Išgirdęs, kad Egipte yra javų, Jokūbas išsiuntė ten mūsų tėvus pirmą kartą, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 42,1-24 Pr 43,2
Apd 7,13 o antrą kartą Juozapas leidosi savo brolių atpažįstamas, ir faraonas sužinojo apie Juozapo giminę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 45,1-18 Pr 46,31-10 manipuluavimas
Apd 7,14 Tada Juozapas pasiuntė pakviesti savo tėvo Jokūbo ir visų giminaičių – septyniasdešimt penkių sielų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 10,22 Pr 46,26-27 Iš 1,5 Pr 45,9-11 Pr 46,12 1 Krn 2,5-6 Ps 105,23 akacija medisbūk tylaišsiskyrimasIzaokas JokūbasJokūboJudo bučinyskankinyskūniškas mąstymasmarųneramumaininevėsalomėjastatybos
Apd 7,15 Šitaip Jokūbas iškeliavo į Egiptą. Ten mirė jis ir mūsų tėvai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 49,33 Iš 1,6 Pr 46,3-7 Sk 20,15 Įst 10,22 Įst 26,5 Joz 24,4 Heb 11,21-22 Izaokas JokūbasJokūbo Dievas
Apd 7,16 Juos pargabeno į Sichemą ir palaidojo kape, kurį Abraomas už pinigus buvo nupirkęs iš sichemiečio Emoro sūnų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Joz 24,32 Pr 23,16 Iš 13,19 Pr 33,9-20 Pr 34,2-31 Pr 35,19 Pr 49,29-32 Pr 50,13 ganyklosįžeistasJuozapasklajokliaikretalaidojimaslenochas nojusMozės kūnonesutaikomaspalaidotisalomėja
Apd 7,17 Artėjant metui pažado, dėl kurio Dievas buvo prisiekęs Abraomui, tauta išaugo ir išsiplėtė Egipte, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 7,6 Apd 13,17 Pr 15,13-16 Iš 1,7-12 Iš 1,20 Ps 105,24-25 2 Pt 3,8-9 Izraelis
Apd 7,18 kol pakilo kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 1,8 Izraelis
Apd 7,19 Jis klastingai elgėsi su mūsų gimine, versdamas mūsų tėvus išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 1,9-22 Ps 105,25 Ps 83,4-5 Ps 129,1-3 Apr 12,4-5 derliusgyvybingumashelenistaimozės mamapasalpapastojopriimta įsaugoti gyvybęsavęs atsižadejimastvirtaivaikų abraomaszmogaus sunusžmonos vyras
Apd 7,20 Tuo metu gimė Mozė, kuris buvo mielas Dievui. Tris mėnesius jis buvo maitinamas savo tėvo namuose, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 11,23 Iš 2,2-10 1 Sam 16,12 Egiptas MozėMozėmozė palapinesMozės mamaMozės žmona
Apd 7,21 o kai buvo išmestas, jį pasiėmė faraono duktė ir augino kaip savo pačios sūnų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 2,2-10 Įst 32,26 Heb 11,24 nepriemimasnetikrupriimti Jėzų
Apd 7,22 Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,11 Dan 1,4 Lk 24,19 1 Kar 4,29-30 2 Krn 9,22 Dan 1,17-20 apgamaiaprūpinimasEgiptasEgiptas MozėEgipto žemėsfaraonasissilavinimasišsilavinimasmėlyno paukščiomeribamokymosi technologijosMozėMozė dykumojeMozė įstatymaiMozės mamamozės mirtisMozes palaiminimasMozės žmonanervaisienasienosšakalasugdymasugdymui
Apd 7,23 Kai jam sukako keturiasdešimt metų, jo širdyje kilo troškimas aplankyti savo brolius, Izraelio vaikus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 2,11-12 Heb 11,24-26 Iš 4,18 Iš 35,21 Iš 35,29 1 Krn 29,17-19 2 Krn 30,12 Ezr 1,1 Ezr 1,5 Ezr 7,27 Pat 21,1 Apd 15,36 2 Kor 8,16 Fil 2,12-13 Jok 1,17 Apr 17,17 Jėzaus broliaiJuozapas MarijaMozė dykumoje
Apd 7,24 Pamatęs vieną iš jų skriaudžiamą, stojo ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 18,10-11 Jn 18,25-27 Apd 7,28
Apd 7,25 Mozė tikėjosi, kad jo broliai suprasią, jog Dievas jo ranka suteiks jiems išgelbėjimą, bet jie šito nesuprato. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 14,45 1 Sam 19,5 2 Kar 5,1 Ps 106,7 Mk 9,32 Lk 9,45 Lk 18,34 Apd 14,27 Apd 15,4 Apd 15,7 Apd 21,19 Rom 15,18 1 Kor 3,9 1 Kor 15,10 2 Kor 6,1 Kol 1,29
Apd 7,26 Kitą dieną jis priėjo prie besimušančių tautiečių ir mėgino juos sutaikinti, sakydamas: ‘Vyrai, jūs esate broliai! Kodėl skriaudžiate vienas kitą?’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 13,8 Pr 45,24 Iš 2,13-15 Ps 133,1 Pat 18,19 Jn 15,17-18 1 Kor 6,6-8 Fil 2,1 Fil 2,3 1 Jn 3,11-15 Jėzaus broliaiJuozapas Marijapalaiminti taikdafiai
Apd 7,27 Bet tasai, kuris skriaudė artimą, atstūmė jį, sakydamas: ‘Kas tave paskyrė mūsų valdovu ir teisėju? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 7,35 Lk 12,14 Pr 19,19 1 Sam 25,14-15 Pat 9,7-8 Mt 21,23 Jn 18,36-37 Jn 19,12-15 Apd 3,13-15 Apd 4,7 Apd 4,11-12 Apd 5,33 Apd 7,39 Apd 7,54 helenistai
Apd 7,28 Gal nori ir mane nužudyti, kaip vakar nužudei egiptietį?’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Apd 7,29 Tai išgirdęs, Mozė pabėgo ir buvo ateivis Madiano krašte, kur jam gimė du sūnūs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 2,14-22 Iš 4,19-20 Iš 18,2-4 erodasregimatraukinysveikimas
Apd 7,30 Po keturiasdešimties metų Sinajaus kalno dykumoje jam pasirodė angelas degančio erškėčių krūmo liepsnose. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 7,35 Iš 3,1-2 Iz 63,9 Pr 16,7-13 Pr 22,15-18 Pr 32,24-30 Pr 48,15-16 Iš 3,6 Iš 7,7 Iš 19,1-2 Įst 4,20 Įst 33,16 1 Kar 19,8 Ps 66,12 Iz 43,2 Dan 3,27 Oz 12,3-5 Mal 3,1 Mk 12,26 Lk 20,37 Apd 7,17 Apd 7,32 Gal 4,25 Jėzus užtarėjasMozė dykumojeMozės kūnomozės sunusSinajaus kalnas
Apd 7,31 Tai pamatęs, Mozė labai nusistebėjo reginiu. Kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, jam pasigirdo Viešpaties balsas: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 3,3-4
Apd 7,32 ‘Aš esu tavo tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas’. Tada Mozė ėmė drebėti ir nebedrįso toliau žiūrėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,6 Mt 22,32 Pr 28,13-17 Pr 50,24 Iš 3,15 Iš 4,5 Iš 33,20 1 Kar 19,13 Job 4,14 Job 37,1-2 Job 42,5-6 Ps 89,7 Iz 6,1-5 Dan 10,7-8 Mt 17,6 Lk 5,8 Apd 3,13 Apd 9,4-6 Heb 11,16 Apr 1,17
Apd 7,33 O Viešpats jam tarė: ‘Nusiauk apavą nuo kojų, nes ta vieta, kur tu stovi, yra šventa žemė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 3,5 Joz 5,15 Mok 5,1 2 Pt 1,18
Apd 7,34 Aš regėte regėjau savo tautos priespaudą Egipte, išgirdau jos dejones ir nužengiau jos išvaduoti. Tad ateik čia, Aš pasiųsiu tave į Egiptą’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 3,7-10 Pr 11,5 Pr 11,7 Pr 18,21 Iš 2,23-25 Iš 3,14 Iš 4,31 Iš 6,5-6 Sk 11,17 Ts 2,18 Ts 10,15-16 Neh 9,9 Ps 105,26 Ps 106,44 Ps 144,5 Iz 63,8-9 Iz 64,1 Oz 12,13 Mch 6,4 Jn 3,13 Jn 6,38 stebėkitešventųjų maldos
Apd 7,35 Tą Mozę, kurio jie atsižadėjo, sakydami: ‘Kas tave paskyrė valdovu ir teisėju?’, Dievas pasiuntė kaip vadovą ir gelbėtoją ranka angelo, kuris pasirodė jam erškėčių krūme. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,19 Sk 20,16 Iš 14,24 Iš 23,20-23 Iš 32,34 Iš 33,2 Iš 33,12-15 1 Sam 8,7-8 1 Sam 10,27 1 Sam 12,8 Neh 9,10-14 Ps 75,7 Ps 77,20 Ps 113,7-8 Ps 118,22-23 Iz 63,9 Iz 63,11-12 Lk 19,14 Jn 18,40 Jn 19,15 Apd 2,36 Apd 3,22 Apd 5,31 Apd 7,9-15 Apd 7,27-28 Apd 7,30 Apd 7,51 Kol 1,15 Heb 2,2 Apr 15,3 Jėzus užtarėjas
Apd 7,36 Jis išvedė juos, darydamas stebuklus ir ženklus Egipto žemėje, prie Raudonosios jūros ir per keturiasdešimt metų dykumoje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,41 Iš 14,21 Iš 33,1 Iš 7,1-14 Iš 14,27-29 Iš 16,35 Ps 105,27-36 Iš 15,23-25 Iš 16,1-17 Iš 19,1-20 Sk 9,15-23 Sk 11,1-35 Sk 14,1-45 Sk 16,1-17 Sk 20,1-21 Įst 2,25-37 Įst 4,33-37 Įst 6,21-22 Įst 8,4 Neh 9,10 Neh 9,12-15 Neh 9,18-22 Ps 78,12-33 Ps 78,42-51 Ps 95,10 Ps 105,39-45 Ps 106,8-11 Ps 106,17-18 Ps 135,8-12 Ps 136,9-21 Apd 7,42 Apd 13,18 Heb 8,9 joks marasmeriba
Apd 7,37 Tai šis Mozė pasakė Izraelio vaikams: ‘Dievas pažadins jums iš jūsų brolių Pranašą, panašiai kaip mane’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 18,15-19 2 Krn 28,22 Dan 6,13 Mt 17,3-5 Mk 9,7 Lk 9,30-31 Lk 9,35 Jn 8,46-47 Jn 18,37 Apd 3,22-23 Apd 7,38 du pranašaiMozėMozė įstatymaiMozės žmonapranašas Jonaspranašavoprieštaravo mozei
Apd 7,38 Tai jis susirinkimo dieną dykumoje tarpininkavo tarp angelo, kalbėjusio jam Sinajaus kalne, ir mūsų tėvų. Ten jis gavo mums skirtuosius gyvenimo žodžius. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 3,2 Apd 7,53 Heb 5,12 1 Pt 4,11 Įst 32,46-47 Įst 33,4 Iz 63,9 Jn 1,17 Iš 19,3-17 Iš 20,19-20 Iš 21,1-11 Sk 16,3-35 Sk 16,41-42 Įst 5,27-31 Įst 6,1-3 Įst 30,19-20 Neh 9,13-14 Ps 78,5-9 Jn 6,63 Apd 7,30 Apd 7,35 Rom 9,4 Rom 10,6-10 Gal 3,19 Heb 2,2 Heb 4,12 atjautabroliai Kristujedievo angelusdraugiškumasdviašmenis kalavijasisgelbes Jeruzaleįstatymaikalbėk viešpatiekardaskojakvėptiMozėmozė palapinesMozės mamaMozės žmonaraumenysSinajaus kalnasteisinoterminasvaržytis
Apd 7,39 Jam mūsų tėvai nenorėjo paklusti, atstūmė jį ir savo širdis nukreipė į Egiptą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Sk 14,3-4 Iš 16,3 Sk 11,5 Iš 14,11-12 Iš 17,3 Sk 21,5 Ts 11,2 1 Kar 2,27 Neh 9,16-17 Ps 106,16 Ps 106,32-33 Ez 20,6-14 Apd 7,27 Apd 7,51-52 helenistaiMozė įstatymai
Apd 7,40 Jie tarė Aaronui: ‘Padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tam Mozei, kuris išvedė mus iš Egipto žemės’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,1 Iš 32,23
Apd 7,41 Taip anomis dienomis jie pasidirbo veršį, atnašavo stabui auką ir džiaugėsi savo rankų darbu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,2-8 Iš 32,17-20 Įst 9,12-18 Neh 9,18 Ps 106,19-21 Iz 2,8-9 Iz 44,9-20 Oz 9,1 Oz 9,10 Hab 2,18-20 Apr 9,20 aukso veršis
Apd 7,42 Tada Dievas nusigręžė nuo jų ir paliko juos garbinti dangaus kariauną, kaip parašyta pranašų knygoje: ‘Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte aukų bei atnašų, keturiasdešimt metų būdami dykumoje? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 19,13 Ez 20,39 Įst 4,19 Joz 24,20 2 Kar 17,16 2 Kar 21,3 Iz 63,10 Am 5,25-26 Įst 17,3 Job 31,26-28 Ps 81,11-12 Ps 95,10 Iz 43,23 Iz 66,4 Ez 8,16 Ez 14,7-10 Ez 20,25 Oz 4,17 Apd 7,36 Rom 1,24-28 2 Tes 2,10-12 Heb 3,9 Heb 3,15-17 apie stabusastrologaiastrologasastrologijaBaalas dvasiaDangiškoji kareivijaDievo šlovinimaskaralių karaliuslavonailiuteronaimirusiųjų deginimasnusisukopasitartistabų garbinimasstogaižvaigždynai
Apd 7,43 Jūs pasiėmėte Molocho palapinę ir dievo Refano žvaigždę – stabus, kuriuos pasidirbote garbinti. Todėl ištremsiu jus anapus Babilono’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,4-5 Kun 18,21 Kun 20,2-5 Įst 4,16-18 Įst 5,8-9 2 Kar 17,6 2 Kar 17,16-18 2 Kar 18,11 2 Kar 21,6 Am 5,26-27 aušros žvaigždėdvylika žvaigždžiųsuterštivaikų aukojimasžvaigždėsžvaigždės Biblijažvaigždynai
Apd 7,44 Mūsų tėvai dykumoje turėjo Liudijimo palapinę, kaip įsakė Tas, kuris kalbėjo Mozei, kad padarytų ją pagal regėtą jos vaizdą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 25,40 Iš 38,21 Iš 25,8-9 Iš 26,30 Sk 1,50-53 Sk 9,15 Sk 10,11 Sk 17,7-8 Sk 18,2 Joz 18,1 1 Krn 28,11 1 Krn 28,19 2 Krn 24,6 Heb 8,2 Heb 8,5 padangtės statybapalapinepalapinių švente
Apd 7,45 Mūsų tėvai su Jozue pasiėmė ją ir atsigabeno į žemes pagonių, kuriuos Dievas išvijo nuo mūsų tėvų akių. Taip pasiliko iki Dovydo dienų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 44,2 Joz 18,1 Apd 13,19 Įst 32,49 Joz 3,6-7 Joz 3,11-17 Joz 23,9 Joz 24,18 Ts 18,31 1 Sam 4,4 2 Sam 6,1-23 1 Kar 8,4 1 Krn 15,1-17 1 Krn 16,39 1 Krn 21,29 Neh 9,24 Ps 78,55 Heb 4,8 auskarasjozuė
Apd 7,46 Šis susilaukė Dievo akyse malonės ir meldė, kad rastų buveinę Jokūbo Dievui. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 132,1-5 Apd 13,22 1 Sam 16,1 2 Sam 7,1-5 2 Sam 7,8-16 2 Sam 7,18-19 1 Krn 17,1-4 1 Sam 15,28 1 Sam 16,11-13 2 Sam 6,21 1 Kar 8,17-19 1 Krn 22,7-8 1 Krn 28,2-5 1 Krn 29,2-3 Ps 78,68-72 Ps 89,19-37 Ps 132,11 palik Dievui
Apd 7,47 Ir Saliamonas pastatė Jam namus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,20 2 Sam 7,13 1 Kar 6,37-38 1 Kar 5,1-2 1 Kar 7,13-51 1 Krn 17,1 2 Krn 2,1-4 2 Krn 3,1 Zch 6,12-13
Apd 7,48 Bet Aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip sako ir pranašas: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,27 Įst 32,8 2 Krn 2,5-6 2 Krn 6,18 Ps 7,17 Ps 46,4 Ps 91,1 Ps 91,9 Ps 92,8 Iz 66,1-2 Dan 4,17 Dan 4,24-25 Dan 4,34 Oz 7,16 Apd 17,24-25 apie DievąDangaus tarybaDievas sventasDievas šventasDievo pazinimasDievo pažinimasgyvasis Dievasištirpusikaip matainežiūrėkitepaėmėpaskutinis Adomasroboamasteisėjas akistobuli namaivartusvisagalis Dievasziono vartaižaibasžmogaus rankomisbažnyčia
Apd 7,49 ‘Dangus – mano sostas, o žemė – pakojis po mano kojomis. Kokius gi namus man statysite? – klausia Viešpats, – ar kokia mano poilsio vieta? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 11,4 Mt 5,34-35 Jer 23,24 1 Kar 22,19 Iz 66,1 Jer 7,4-11 Mal 1,11 Mt 23,22 Mt 24,2 Jn 4,21 Apr 3,21 Dangusturtas Danguje
Apd 7,50 Argi ne mano ranka visa tai padarė?’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 20,11 Ps 33,6-9 Ps 50,9-12 Ps 146,5-6 Iz 40,28 Iz 44,24 Iz 45,7-8 Iz 45,12 Iz 66,2 Jer 10,11 Jer 32,17 Apd 14,15
Apd 7,51 Jūs, kietasprandžiai, neapipjaustytomis širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų tėvai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,41 Įst 10,16 Iš 32,9 Iš 33,5 Iš 33,3 Iz 63,10 Jer 4,4 Jer 6,10 Įst 31,27 Neh 9,30 Ps 78,8 Ez 44,7 Ez 44,9 Apd 6,10 Apd 7,9 Apd 7,27 Apd 7,39 Rom 2,25 Rom 2,28-29 Ef 4,30 Fil 3,3 Iš 34,9 Įst 9,6 Įst 9,13 Įst 30,6 2 Krn 30,8 Neh 9,16 Ps 75,5 Iz 48,4 Jer 9,25-26 Jer 17,23 Ez 2,4 Zch 7,11-12 Mt 23,31-33 Apd 7,35 Kol 2,11 ausisdievo dovanosdievo svarstyklesdvasia mokoenergijagyventi dvasiakas nerenkanegaunatenenugalimaspaliepimaipiktžodžiavimo dvasiaproto dvasiojesustingtisventa dvasiašventa dvasiaviešpaties malonė
Apd 7,52 Kurio iš pranašų nepersekiojo jūsų tėvai? Jie užmušė iš anksto skelbusius Teisiojo atėjimą. Jo išdavėjais ir žudikais dabar esate jūs. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 5,12 1 Kar 19,10 2 Krn 36,16 1 Tes 2,15 1 Sam 8,7-8 Jer 2,30 Apd 22,14 1 Jn 2,1 1 Kar 19,14 2 Krn 24,19-22 Neh 9,26 Jer 20,2 Jer 26,15 Jer 26,23 Zch 9,9 Mt 21,35-41 Mt 23,31-37 Lk 11,47-51 Lk 13,33-34 Apd 2,23 Apd 3,14-15 Apd 3,18 Apd 3,24 Apd 4,10 Apd 5,28-30 1 Pt 1,11 Apr 3,7 Apr 19,10 palaimintas ateinantispersekiojimaipersekiojimas
Apd 7,53 Jūs, kurie gavote Įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Gal 3,19 Heb 2,2 Įst 33,2 Jn 7,19 Apd 7,38 Iš 19,1-20 Ps 68,17 Ez 20,18-21 Rom 2,23-25 Gal 6,13 angelaidievo angelusholokaustasįstatymaiįstatymasįstatymo darbaiiš įstatymomirties angelasMoze tarpininkasnuodėmės įstatymaspasimestipranašairafaelioteisino
Apd 7,54 Tie žodžiai jiems draskė širdį, ir jie griežė ant jo dantimis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,33 Job 16,9 Ps 35,16 Ps 112,10 Rd 2,16 Mt 8,12 Mt 13,42 Mt 13,50 Mt 22,13 Mt 24,51 Mt 25,30 Lk 13,28 Apd 22,22-23 dantysdantųpsichikaužmėtyti akmenimis
Apd 7,55 O Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mch 3,8 Mk 16,19 Jn 12,41 Apd 2,4 Apd 6,5 Ps 109,31-1 Iz 6,1-3 Ez 1,26-28 Ez 10,4 Ez 10,18 Ez 11,23 Jn 14,3 Apd 1,10-11 Apd 4,8 Apd 6,3 Apd 6,8 Apd 6,10 Apd 13,9-10 2 Kor 4,6 2 Kor 12,2-4 Heb 1,3 Heb 8,1 2 Pt 1,17 Apr 4,1-3 Apr 21,11 atidaro langąblogio keliasDievas karaliusDievo dvasiaDievo patirtisdu pranašaiDvasios pripildymasdvelkiahelenistaiispildymasjų šventovesmatymasnakties regėjimasneskubėtipilni Dvasiospripildytas džiaugsmoprisiminimasregejimo žemėrytisuterštiteismo valandaviskas imanomavizijos
Apd 7,56 Jis tarė: „Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 3,16 Ez 1,1 Dan 7,13-14 Mt 8,20 Mt 16,27-28 Mt 25,31 Mt 26,64-65 Mk 1,10 Lk 3,21 Jn 1,51 Jn 5,22-27 Apd 10,11 Apd 10,16 Apr 4,1 Apr 11,19 Apr 19,11 DieviDieviškas standartasdu pranašaihelenistainakties regėjimasneskubėtipasiaukojimas drauguipranašairaštaivizijos
Apd 7,57 Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 58,4 Pat 21,13 Zch 7,11 Apd 7,54 Apd 21,27-31 Apd 23,27 helenistaiko ausis
Apd 7,58 išsitempė už miesto ir užmėtė akmenimis. Liudytojai padėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Sauliaus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 22,20 Lk 4,29 Apd 8,1 Įst 17,7 Apd 6,13 Kun 24,14-16 Sk 15,35 Įst 13,9-10 1 Kar 21,13 Apd 22,4 Jn 10,23-26 Apd 6,11 Apd 9,1-19 Heb 13,12-13 geras apaštalashelenistaipaliudyti darbaisPauliaus atsivertimaspauliųpauliusužmėtyti akmenimis
Apd 7,59 Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: „Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 31,5 Lk 23,46 Apd 9,14 Apd 9,21 Apd 22,16 Rom 10,12-14 1 Kor 1,2 Jl 2,32 Apd 2,21 amžinieji namaibalandisbangosdievas šaliadievas vienasdvilypumasgarsiaigerbk tėvąhelenistaijoksmano mylimasismylimas sūnusmirę dvasiojemirusio sielasielomis žmogussielos dieviškumasžmogaus dvasiažmogaus vidusvidinė kova
Apd 7,60 Pagaliau suklupęs jis galingu balsu sušuko: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ Ir, tai ištaręs, užmigo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 5,44 Lk 22,41 Apd 9,40 Lk 23,34 Apd 13,36 Apd 20,36 Apd 21,5 1 Kor 15,6 1 Kor 15,18 1 Kor 15,20 1 Tes 4,13-14 Ezr 9,5 Dan 6,10 Mt 27,52 Lk 6,28 Rom 12,14-21 1 Kor 11,30 1 Kor 15,51 1 Tes 5,10

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqus



iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį