Biblijos vartai

Atversta Apr 16,1-21 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ir išgirdau iš šventyklos galingą balsą, sakantį septyniems angelams: „Eikite ir išpilkite septynis Dievo rūstybės dubenis žemėn!“ Ir nuėjo pirmasis, ir išliejo savo dubenį žemėn. Jie to verti!“ Aš dar išgirdau kitą, nuo aukuro sakant: „Taip, visagali Viešpatie Dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi!“ Ketvirtasis angelas išpylė savo dubenį saulėn, ir jai buvo duota svilinti žmones ugnimi. Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą, ir nuskambėjo iš šventyklos, nuo sosto, galingas balsas: „Įvyko!“ Ir radosi žaibai, griaustiniai, garsai, ir kilo didžiulis žemės drebėjimas, kokio nebuvo, kiek žmogus gyvena žemėje, – toks smarkus, toks baisus žemės drebėjimas!

Apr 16,1 Ir išgirdau iš šventyklos galingą balsą, sakantį septyniems angelams: „Eikite ir išpilkite septynis Dievo rūstybės dubenis žemėn!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 15,1 Apr 16,2-12 Apr 16,17 1 Sam 15,3 1 Sam 15,18 Ps 79,6 Jer 10,25 Ez 9,5-8 Ez 10,2 Sof 3,8 Mt 13,41-42 Apr 14,9-11 Apr 14,15 Apr 14,18 Apr 15,5-8 angelai trimitaibaimė meilėdievo naikintojaskaitrakarštaslizdaimaldaujuseptynios dvasiosseptintas trimitasskaicius vienuolikasužeistatraukinysvėtravyras zmonavyras žmonažemės drebėjimasžvėries ženklasapreiškimaspažinimas
Apr 16,2 Ir nuėjo pirmasis, ir išliejo savo dubenį žemėn. Ir apniko piktos ir skaudžios votys žmones, turinčius žvėries ženklą ir garbinančius jo atvaizdą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 8,7 Iš 9,8-11 Įst 7,15 Įst 28,27 1 Sam 5,6 1 Sam 5,9 2 Krn 21,15 2 Krn 21,18 Job 2,7-8 Ps 78,26 Iz 1,5-6 Iz 3,17 Iz 3,24 Lk 16,20-22 Apd 12,23 Apr 13,15-18 Apr 14,16 Apr 16,11 apokalipsės raiteliaiDamaskasgyvūnaiįsišaknijanakties regejimenepaaiškinamasramybės Dievasraudonas žvėrisseptyni trimitaiseptintas trimitasskaudinimasskorpionassusirgusi širdisšeolisšeši šimtaivizijosžandąžvėries ženklas
Apr 16,3 Antrasis angelas išpylė savo dubenį jūron; ji tapo lyg numirėlio kraujas, ir visi gyviai jūroje išgaišo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,17-21 Apr 8,8-9 Apr 11,6 Pr 7,22 Ps 78,44 Ps 105,29 Ez 16,38 Apr 10,2 Apr 13,1 antras trimitasapokalipsės raiteliaigyvenimo esmėmatymasmirusiųjų dvasiosnemirtinga sielasena sielaseptyni trimitaisiela kančiasiela nemirtingasielomis žmogussielos Dieviškumassuskambejo trimitastikras vyrasvandens indasvizijos
Apr 16,4 Trečiasis angelas išliejo savo dubenį į upes ir vandens šaltinius, ir jie pavirto krauju. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,17-20 Iš 8,5 Iz 50,2 Ez 35,8 Oz 13,15 Apr 8,10-11 Apr 14,7 Apr 16,5 aplinkaį vandenįiki kraujošaltinisvandens indasžodis vanduo
Apr 16,5 Ir išgirdau vandenų angelą sakant: „Teisus Tu, o Viešpatie, kuris esi ir kuris buvai, šventas, kad taip teisi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 1,4 Apr 11,17 Apr 1,8 Apr 4,8 Apr 15,3-4 Pr 18,25 Ps 129,4 Ps 145,17 Rd 1,18 Dan 9,14 Jn 17,25 Rom 2,5 Rom 3,5 2 Tes 1,5-6 Apr 16,4 Apr 16,7 Apr 19,2 vandens indas
Apr 16,6 Nes jie praliejo šventųjų ir pranašų kraują, todėl duodi jiems gerti kraują. Taip! Jie to verti!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 49,26 Apr 18,24 Apr 11,18 Apr 13,15 Įst 32,42-43 2 Kar 24,4 Iz 51,22-23 Jer 2,30 Jer 26,11 Jer 26,16 Rd 4,13 Mt 7,2 Mt 21,35-41 Mt 23,30-37 Lk 11,49-50 Lk 12,48 Heb 10,29 Apr 6,10-11 Apr 13,10 Apr 17,6-7 Apr 18,20 Apr 19,2 ąsotiskraujasmano kraujasnakties regejimevainikavimasvampyraižiogas
Apr 16,7 Aš dar išgirdau kitą, nuo aukuro sakant: „Taip, visagali Viešpatie Dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 6,9 Apr 19,2 Apr 14,18 Iz 6,6 Ez 10,2 Ez 10,7 Apr 8,3-5 Apr 13,10 Apr 14,10 Apr 15,3-4 altoriusaukurasbažnyčios altoriusDievas jėgaDievo aukurasšešios kalvos
Apr 16,8 Ketvirtasis angelas išpylė savo dubenį saulėn, ir jai buvo duota svilinti žmones ugnimi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 14,18 Apr 6,12 Apr 8,12 Iz 24,23 Jon 4,8 Mt 13,6 Lk 21,25 Apd 2,20 Apr 7,16 Apr 9,2 Apr 9,17-18 faustasgileadaskruvinapakelkite galvasrūstusšykštuolisžvaigždės kris
Apr 16,9 Žmones degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitoms negandoms. Ir jie neatgailavo, kad atiduotų Jam šlovę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 2,21 Apr 11,13 Apr 16,21 Dan 5,22-23 Joz 7,19 2 Kar 6,33 2 Krn 28,22 Iz 1,5 Iz 8,21 Jer 5,3 Jer 6,29-30 Jer 13,6 Ez 24,13 Am 4,6-12 Lk 13,3 Lk 13,5 2 Kor 12,21 Apr 9,20 Apr 14,7 Apr 16,10-11 apsivalymas vandeniuastronomijabadautikaitramirties raiteliaipraeitis nuodėmėrūstusseptynių kalvų
Apr 16,10 Penktasis angelas išpylė savo dubenį ant žvėries sosto, ir jo karalystė paskendo tamsoje, o žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 9,2 Iš 10,21-23 Ps 78,49 Iz 8,21-22 Mt 8,12 Mt 13,42 Mt 13,50 Mt 22,13 Mt 24,51 Lk 13,28 1 Pt 2,17 Apr 11,2 Apr 11,8 Apr 11,10 Apr 13,2-4 Apr 17,9 Apr 17,17 Apr 18,2 Apr 18,11-19 Apr 18,21 Apr 18,23 apokalipsės raiteliaigileadasjausti skausmąliūtas drakonasskelbimas Evangelijosšykštuolistamsatamsoje tautatamsos kunigaikštistamsos vaikai
Apr 16,11 Jie piktžodžiavo dangaus Dievui dėl savo skausmų ir vočių, bet neatgailavo dėl savo darbų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 16,9 Apr 16,2 Apr 16,21 Apr 2,21 Apr 11,13 2 Krn 36,23 Ezr 1,2 Ezr 5,11-12 Ezr 6,10 Ezr 7,12 Ezr 7,21 Ezr 7,23 Neh 1,4 Neh 2,4 Ps 136,26 Dan 2,18-19 Dan 2,44 Jon 1,9 2 Tim 3,13 apsivalymas vandeniupraeitis nuodėmėšventvagystė
Apr 16,12 Šeštasis angelas išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę, ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš rytų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 9,14 Iz 11,15 Iz 41,25 Iz 44,27 Jer 51,36 Iz 8,7 Iz 41,2-3 Iz 42,15 Iz 46,11 Jer 50,38-40 Ez 38,1-23 Dan 11,43-45 Apr 7,2 Apr 11,14 Apr 17,15 apokalipsės raiteliaiArmagedonasatsiskyrėBabilono vaikaidarys stebuklusdidžioji BabelėišdžiuvoJehovosJėzus Izraelyjekinijakojakovotilizdaimetraščiųneramumaipakojispalaidojopaskutinis trimitasRusijasvečiaišeštojitrimitaizili
Apr 16,13 Tada pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš netikrojo pranašo burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tartum varles. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 19,20 Apr 20,10 Iš 8,2-7 Ps 105,30 2 Tes 2,9-11 1 Tim 4,1-3 2 Tim 3,1-6 2 Pt 2,1-3 1 Jn 4,1-3 Apr 12,3-4 Apr 12,9-13 Apr 13,1-7 Apr 13,11-18 Apr 16,14 Apr 18,2 Ps 78,45 apie demonusdemonai paklūstaseptintas trimitastopazasugnies liežuviaiugninis
Apr 16,14 O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus; jos išeina pas žemės ir viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Tim 4,1 Apr 17,14 Apr 12,9 Apr 20,8 1 Kar 22,19-23 Apr 3,10 Apr 16,16 Įst 13,1-2 1 Kar 22,6 1 Kar 22,10-11 2 Krn 18,18-22 Iz 34,1-8 Iz 63,1-6 Ez 14,9 Ez 38,8-12 Jl 3,11-14 Mt 24,24 Mk 13,22 Lk 2,1 Jn 8,44 Apd 13,8-10 Rom 1,8 2 Kor 11,13-15 2 Tes 2,9 Jok 3,15 1 Jn 5,19 Apr 6,17 Apr 13,3 Apr 13,13-14 Apr 16,7 Apr 19,19-20 apie demonusdarymas gerademonai paklūstadvasinė plotmėintrigosjėzus apkaltintasklaidžiojimaskošmaraskunigaikštystėslizdaipjautuvasseptynios dvasiosseptintas trimitassmuikasstiklastuščia filosofijavakarasvieną kartąžavesysdidysis kunigaikštis
Apr 16,15 „Štai Aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi ir saugo savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir jie nematytų jo gėdos!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 3,18 Mt 24,42-43 Iš 32,25 Iz 47,3 Ez 16,37 Oz 2,3 Hab 2,15 Mt 25,13 Mt 26,41 Mk 13,33-37 Mk 14,38 Lk 12,37-43 Lk 21,36 Apd 20,31 2 Kor 5,3 1 Tes 5,2-3 1 Tes 5,6 1 Pt 4,7 2 Pt 3,10 Apr 3,3-4 antrasis atėjimasbudrumasbūkite budrūseikšgedaispildo pazadajėzis išvykokristaus sugrįžimasmano valandanelauktainuogapalaimintas ateinantisparuošia maistapastatyk sargustuščia filosofijaviespats ateis
Apr 16,16 Ir jis subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ts 5,19 Zch 12,11 Apr 9,11 2 Kar 23,29-30 Ts 4,7 Jl 3,9-14 Zch 14,2-3 Jn 5,2 Jn 19,13 Jn 19,17 Apd 26,14 Apr 17,14 Apr 19,17-21 ArmagedonasDamaskasDievo zenklaigretaintrigosjėzus apkaltintasjoeliskalvakampaskošmaraskovotineramumainusiminimaspjautuvaspranašavimasseptintas trimitasuostasvadasvakarasvaliavarzykitesvieną kartąžmogaus
Apr 16,17 Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą, ir nuskambėjo iš šventyklos, nuo sosto, galingas balsas: „Įvyko!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ef 2,2 Apr 21,6 Dan 12,7-13 Jn 19,30 Ef 6,12 Apr 10,6-7 Apr 11,15 Apr 11,19 Apr 14,15 Apr 14,17 Apr 15,5-6 Apr 16,1 Apr 20,1-3 dziaugiteskumščiuodamas orąskaicius vienuolika
Apr 16,18 Ir radosi žaibai, griaustiniai, garsai, ir kilo didžiulis žemės drebėjimas, kokio nebuvo, kiek žmogus gyvena žemėje, – toks smarkus, toks baisus žemės drebėjimas! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 12,1 Apr 4,5 Apr 6,12 Apr 8,5 Apr 11,13 Apr 11,19 Mt 24,21 Babilonasgamtos nelaimesžemės drebėjimaitsunamis
Apr 16,19 Didysis miestas suskilo į tris dalis, ir tautų miestai sugriuvo. Ir Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 18,5 Apr 17,18 Apr 18,10 Apr 18,21 Iz 49,26 Iz 51,17-23 Jer 25,15-16 Jer 25,26 Dan 4,30 Apr 11,8 Apr 14,8-10 Apr 17,5 Apr 18,2 Apr 18,16-19 atlwidimasaukso taurėBabelės miestasBabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaididžioji BabelėDievo rūstybėKanojemergelėnakties regejimepaliekant izraelįpaslaptisSodomašventoji rūstybėvyno gėrimas
Apr 16,20 Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 6,14 Apr 20,11 Iz 2,14-17 Jer 4,23-25 kalnaikalnus nuverstižemės drebėjimai
Apr 16,21 Ledo gabalai, talento svorio, krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 11,19 Apr 16,9 Apr 16,11 Joz 10,11 Apr 8,7 Iš 9,23-26 Iz 8,21 Iz 30,30 Ez 13,11 Ez 13,13 Ez 38,21-22 atviras DangusDievas palaikogamtos nelaimesgeležine lazdakaitrakiparisasklastingaorusputpelėrataiskruostąspindesysšventvagystėvanduo atspindiviena tauta

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį