Biblijos vartai

Atversta Dan 3,1-30 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kai tuos vyrus atvedė pas karalių, Nebukadnecaras klausė: „Ar tai tiesa, Šadrachai, Mešachai ir Abed Negai, kad mano dievams netarnaujate ir pastatydintos auksinės statulos nepagarbinote? Kadangi karaliaus griežtu įsakymu krosnis buvo nepaprastai pakūrenta, vyrus, kurie įmetė Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą, užmušė ugnies liepsna, o Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas įkrito surišti į liepsnas. Jiems ugnis nekenkia, o ketvirtasis atrodo kaip Dievo sūnus!“ Nebukadnecaras, priėjęs prie degančios krosnies angos, tarė: „Šadrachai, Mešachai ir Abed Negai, aukščiausiojo Dievo tarnai, išeikite!“ Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas išėjo iš krosnies.

Dan 3,1 Karalius Nebukadnecaras padirbdino auksinę statulą šešiasdešimties uolekčių aukščio ir šešių uolekčių pločio ir ją pastatydino Dūros lygumoje, Babilono krašte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 46,6 Jer 16,20 Dan 2,48 Dan 3,30 Hab 2,19 1 Kar 12,28 Oz 8,4 Iš 20,23 Iš 32,2-4 Iš 32,31 Įst 7,25 Ts 8,26-27 2 Kar 19,17-18 Est 1,1 Ps 115,4-8 Ps 135,15 Iz 2,20 Iz 30,22 Iz 40,19-31 Jer 10,9 Dan 2,31-32 Dan 5,23 Apd 17,29 Apd 19,26 Apr 9,20 BabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaiDanieliaus knygadidžioji Babelėjulijusšeši šimtai
Dan 3,2 Po to karalius Nebukadnecaras sukvietė kunigaikščius, valdovus, valdytojus, patarėjus, iždininkus, teisėjus, pareigūnus ir visus sričių valdininkus į statulos pašventinimo iškilmes. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,27 Iš 32,4-6 Sk 25,2 Ts 16,23 1 Kar 12,32 Pat 29,12 Dan 6,1-4 Dan 6,6-7 Apr 17,2 aukštakrosnėnusileido
Dan 3,3 Kunigaikščiai, valdovai, valdytojai, patarėjai, iždininkai, teisėjai, pareigūnai ir visi sričių valdininkai susirinko į statulos, kurią karalius Nebukadnecaras buvo pastatydinęs, pašventinimo iškilmes. Jie sustojo ties statula, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 82,1-8 Apd 19,34-35 Rom 1,21-28 Rom 3,11 1 Kor 1,24-26 Apr 13,13-16 Apr 17,13 Apr 17,17 stabmeldystė
Dan 3,4 ir šauklys garsiai skelbė: „Jums, visų kalbų tautoms ir giminėms, įsakoma: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,1 Dan 6,25 Dan 4,14 Est 8,9 Pat 9,13-15 Iz 40,9 Iz 58,1 Oz 5,11 Mch 6,16 Senasis Testamentas
Dan 3,5 kai tik išgirsite rago, vamzdžio, citros, arfos, psalterio, trimitų ir visokių muzikos instrumentų garsą, turite parpulti ir pagarbinti auksinę statulą, kurią pastatydino karalius Nebukadnecaras. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,10 Dan 3,15 Dan 3,7 arfaaukštakrosnėDanieliaus knygadžiugia širdimierelio sparnaigiedokite giesmesinstrumentaijulijusmuzikapaslaugumasrokenrolassubrendimas
Dan 3,6 Kas neparpuls ir nepagarbins jos, tuojau bus įmestas į liepsnojančią krosnį!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,22 Dan 3,11 Dan 3,15 Mt 13,42 Mt 13,50 Ez 22,18-22 Apr 9,2 Apr 14,11 Pr 19,28 Iš 20,5 Iz 44,17 Dan 2,5 Dan 2,12-13 Dan 3,21 Dan 6,7 Mt 4,9 Mk 6,27 Apr 13,15-17 aukštakrosnėDanieliaus knyga
Dan 3,7 Visų kalbų tautos ir giminės, išgirdusios rago, vamzdžio, citros, arfos, psalterio ir visokių instrumentų garsą, parpuolė ir pagarbino karaliaus Nebukadnecaro pastatytą auksinę statulą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 51,7 Apd 14,16 1 Jn 5,19 Apr 12,9 Apr 13,3 Apr 13,8 Apr 13,14 Apr 17,8 Apr 19,20 aukštakrosnėmuzikarokenrolas
Dan 3,8 Tuo metu priėję kai kurie chaldėjai apkaltino žydus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,12-16 Est 3,8-9 Dan 6,12-13 Est 3,6 Dan 2,10 Apd 16,20-22 Apd 17,6-8 Apd 28,22 1 Pt 4,3-4 aukštakrosnė
Dan 3,9 Jie sakė karaliui Nebukadnecarui: „Karaliau, gyvuok amžinai! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 5,10 Dan 6,6 Dan 2,4 Dan 6,21 Dan 3,4-5 Rom 13,7 aukštakrosnė
Dan 3,10 Tu, karaliau, išleidai įsakymą, kad kiekvienas, išgirdęs rago, vamzdžio, citros, arfos, psalterio, trimitų ir visokių muzikos instrumentų garsą, turi pulti žemėn ir pagarbinti auksinę statulą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,4-7 Dan 6,12 Est 3,12-14 Iš 1,16 Iš 1,22 Iš 15,20-21 Iš 32,18-19 1 Krn 15,16 1 Krn 15,28 1 Krn 16,5-6 1 Krn 25,1-6 2 Krn 29,25 Ps 81,1-3 Ps 92,1-3 Ps 94,20 Ps 149,3-4 Ps 150,3-6 Mok 3,16 Iz 10,1 Dan 3,15 Am 6,5 Jn 11,57 Apr 13,16-17 aukštakrosnėDanieliaus knygaerelio sparnairokenrolas
Dan 3,11 o kas neparpuls ir nepagarbins jos, bus įmestas į liepsnojančią krosnį. En Lbd McGee mp3 Klausyti aukštakrosnė
Dan 3,12 Štai, karaliau, žydai, kuriuos paskyrei Babilono srities reikalų tvarkytojais – Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas – nevykdė tavo įsakymo. Jie netarnauja tavo dievams ir nepagarbino auksinės statulos, kurią pastatydinai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,49 Dan 6,13 1 Sam 18,7-11 Est 3,8 Pat 27,4 Mok 4,4 Apd 5,28 Apd 17,7 aukštakrosnėDanieliaus knyga
Dan 3,13 Nebukadnecaras, supykęs ir užsirūstinęs, įsakė atvesti Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą. Kai tuos vyrus atvedė pas karalių, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,12 Dan 3,19 Pr 4,5 1 Sam 20,30-33 Est 3,5-6 Pat 17,12 Pat 27,3 Pat 29,22 Mt 10,18 Mk 13,9 Lk 6,11 Lk 21,12 Apd 5,25-27 Apd 24,24 aukštakrosnė
Dan 3,14 Nebukadnecaras klausė: „Ar tai tiesa, Šadrachai, Mešachai ir Abed Negai, kad mano dievams netarnaujate ir pastatydintos auksinės statulos nepagarbinote? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 46,1 Jer 50,2 Dan 3,1 Dan 4,8 Iš 21,13-14
Dan 3,15 Dabar pasiruoškite, kai tik išgirsite rago, vamzdžio, citros, arfos, psalterio bei trimitų ir visokių muzikos instrumentų garsą, parpulti ir pagarbinti statulą, kurią pastatydinau. O jei nepagarbinsite, tuojau būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koks Dievas išgelbės jus iš mano rankos?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 5,2 2 Kar 18,35 Dan 6,20 Iš 32,32 2 Krn 32,15-17 Iz 36,18-20 Iz 37,23 Dan 3,5-6 Dan 3,17 Dan 3,28-29 Dan 6,16 Mt 10,19 Mt 27,43 Mk 13,11 Lk 4,7-8 Lk 12,11 Lk 13,9 Lk 21,14-15 Apd 4,8-12 Apd 4,19 Apd 5,29 Apd 6,15 Apd 24,10-13 arfaaukštakrosnėdainaDanieliaus knygaerelio sparnaimuzikarokenrolas
Dan 3,16 Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas atsakė: „Mums nėra reikalo atsakyti į klausimą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 1,7 Dan 3,12 aukštakrosnė
Dan 3,17 Jeigu taip padarysi, tai mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnies ir Jis išgelbės mus iš tavo rankos! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 27,1-2 Job 5,19 Iz 26,3-4 1 Sam 17,37 Pr 17,1 Pr 18,14 1 Sam 17,46 Job 34,29 Ps 18,10-11 Ps 62,1-6 Ps 73,20 Ps 115,3 Ps 121,5-7 Iz 12,2 Iz 54,14 Jer 1,8 Dan 4,35 Dan 6,20-22 Dan 6,27 Lk 1,37 Apd 20,24 Apd 21,13 Apd 27,20-25 Rom 8,31 Heb 7,25 aukštakrosnėDangausDanieliaus knygagaletigyvenimo ugnis
Dan 3,18 O jei ne, tai tebūna tau žinoma, karaliau, kad mes tavo dievams netarnausime ir auksinės statulos, kurią pastatydinai, negarbinsime!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 51,12-13 Iš 20,3-5 Kun 19,4 Joz 24,15 Job 13,15 Pat 28,1 Dan 3,28 Mt 10,28 Mt 10,32-33 Mt 10,39 Mt 16,2 Lk 12,3-9 Apd 4,10-13 Apd 4,19 Apd 5,29-32 Apr 2,10-11 Apr 12,11 garbinti žmogųgudrumapertvara
Dan 3,19 Nebukadnecaras be galo supyko, jo veido išraiška pasikeitė. Jis įsakė pakūrenti krosnį septynis kartus karščiau, kaip yra įprasta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 3,13 Kun 26,18 Kun 26,21 Kun 26,24 Kun 26,28 Pr 4,5-6 Pr 31,2 Iš 15,9-10 1 Kar 18,33-35 1 Kar 20,10-11 2 Kar 19,27-28 Est 7,7 Ps 76,10 Pat 16,14 Pat 21,24 Pat 27,3-4 Iz 51,23 Dan 5,6 Dan 6,24 Mt 27,63-66 Lk 12,4-5 Apd 5,33 Apd 7,54 aukštakrosnė
Dan 3,20 Patiems stipriausiems savo kariuomenės vyrams liepė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą ir juos įmesti į liepsnojančią krosnį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,15 Apd 12,4-5 Apd 16,23 Apd 16,25 aukštakrosnė
Dan 3,21 Tuojau tie vyrai su visa apranga: su apsiaustais, kelnėmis, kepurėmis bei kitais drabužiais buvo surišti ir įmesti į liepsnojančią krosnį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti aukštakrosnėzaidimai
Dan 3,22 Kadangi karaliaus griežtu įsakymu krosnis buvo nepaprastai pakūrenta, vyrus, kurie įmetė Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą, užmušė ugnies liepsna, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,33 Pat 11,8 Pat 21,18 Dan 1,7 Dan 2,15 Dan 6,24 Zch 12,2-3 Mt 27,5 Apd 12,19 aukštakrosnėkaitraliepsnamobilumasusnisužsidegti
Dan 3,23 o Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas įkrito surišti į liepsnas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 34,19 Ps 66,11-12 Ps 124,1-5 Jer 38,6 Rd 3,52-54 Dan 6,16-17 2 Kor 1,8-10 2 Kor 4,17 1 Pt 4,12-13 aukštakrosnė
Dan 3,24 Karalius Nebukadnecaras nustebęs skubiai atsikėlė ir klausė savo patarėjų: „Ar ne tris vyrus įmetėme surištus į ugnį?“ Jie atsakė karaliui: „Tikrai taip, karaliau!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 6,7 1 Sam 17,55 Dan 3,2-3 Dan 3,9-10 Dan 3,17 Dan 4,22 Dan 4,27 Dan 5,6 Dan 5,18 Dan 6,22 Apd 5,23-25 Apd 9,6 Apd 12,13 Apd 26,13 Apd 26,27 aukštakrosnė
Dan 3,25 Jis tarė: „Aš matau keturis laisvus vyrus, vaikščiojančius ugnyje! Jiems ugnis nekenkia, o ketvirtasis atrodo kaip Dievo sūnus!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 43,2 Job 1,6 Job 38,7 Ps 91,3-9 Dan 3,28 Ps 34,7 Pat 30,4 Dan 3,18 Mk 16,18 Lk 1,35 Jn 19,7-8 Apd 28,5 Rom 1,4 1 Pt 3,13 alahasangelo vardasapsimetimasapsimetinėjimasaukštakrosnėDanieliaus knygadegradavimasDievo sūnusmobilumasnefilimaiNojaus dukrosSetasskaicius aštuoniusnisžemės angelaižmogaus stiprybe
Dan 3,26 Nebukadnecaras, priėjęs prie degančios krosnies angos, tarė: „Šadrachai, Mešachai ir Abed Negai, aukščiausiojo Dievo tarnai, išeikite!“ Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas išėjo iš krosnies. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 3,17 Dan 4,2 Pr 14,18 Joz 3,17 Joz 4,10 Joz 4,16-18 Ezr 5,11 Iz 28,16 Iz 52,12 Dan 2,47 Dan 6,20 Apd 16,17 Apd 16,37 Apd 27,23 Gal 1,10 Apr 19,5 aukštakrosnė
Dan 3,27 Susirinkę kunigaikščiai, valdovai, valdytojai ir karaliaus patarėjai matė, kad ugnis neturėjo galios jų kūnams. Jų galvos plaukai nebuvo apsvilę, nė apsiaustai apdegę, net dūmų kvapo nesijautė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,34 Iz 43,2 Dan 3,2-3 1 Sam 17,46-47 2 Kar 19,19 Ps 83,18 Ps 96,7-9 Iz 26,11 Dan 3,21 Mt 10,30 Lk 21,17-18 Apd 2,6-12 Apd 26,26 Apd 27,34 aukštakrosnėgyvenimo ugnishigienakvapasplaukųuoslė
Dan 3,28 Karalius Nebukadnecaras tarė: „Palaimintas Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievas, kuris atsiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, pasitikėjusius Juo. Jie sulaužė karaliaus įsakymą ir atidavė savo kūnus, kad netarnautų ir negarbintų kito dievo, išskyrus savąjį Dievą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apd 5,19 Ps 22,4-5 Ps 34,7-8 Iz 26,3-4 Iz 37,36 Dan 2,47 Dan 3,25 Pr 9,26 Pr 19,15-16 Iš 20,5 1 Krn 5,20 2 Krn 20,20 2 Krn 32,21 Ezr 1,3 Ezr 6,11 Ezr 7,23-28 Ps 33,18 Ps 33,21 Ps 34,22 Ps 62,8 Ps 84,11-12 Ps 103,20 Ps 146,5-6 Ps 147,11 Jer 17,7-8 Dan 3,15-18 Dan 4,34 Dan 6,22-23 Dan 6,26 Mt 4,10 Apd 4,19 Apd 12,7-11 Rom 12,1 Rom 14,7-8 2 Kor 1,9-10 Ef 1,12-13 Fil 1,20 Heb 1,14 Heb 11,37 1 Pt 1,21 Apr 12,11 aukštakrosnėgelbekkliaukitės juomykolas arkangelaspakeltistabų garbinimasstebuklai
Dan 3,29 Tad išleidžiu įsakymą, kad kiekvienas, nepaisant iš kokios tautos ir giminės jis bebūtų, bus sukapotas į gabalus ir jo namai paversti griuvėsiais, jei nepagarbiai kalbės apie Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievą. Nes nėra jokio kito dievo, kuris taip galėtų išgelbėti!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,5 Dan 6,26-27 Dan 3,15 Įst 32,31 Ezr 6,11 Ps 3,8 Ps 76,10 Dan 3,17 Dan 3,28 aukštakrosnėdarymas gerastebuklai
Dan 3,30 Po to karalius išaukštino Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą Babilono krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,49 1 Sam 2,30 Ps 1,3 Ps 91,14 Dan 3,12 Jn 12,26 Rom 8,31 spaudimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį