Biblijos vartai

Atversta Dan 6,1-28 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Visi karalystės vietininkai, valdovai, kunigaikščiai, patarėjai ir valdytojai susitarė prašyti karaliaus išleisti nutarimą ir jį patvirtinti, kad kiekvienas, kuris per trisdešimt dienų prašys ko nors iš bet kokio dievo ar žmogaus, o ne iš tavęs, karaliau, būtų įmestas į liūtų duobę! Atėję pas karalių, jie sakė: „Ar nepaskelbei raštu nutarimo, kad kiekvienas, kuris per trisdešimt dienų ko nors prašys iš bet kokio dievo ar žmogaus, o ne iš tavęs, karaliau, būtų įmestas į liūtų duobę?“ Karalius atsakė: „Tas nutarimas yra tvirtas kaip medų ir persų įstatymas, kuris yra neatšaukiamas!“ Jie atsiliepė ir tarė: „Danielius, vienas iš Judo tremtinių, nepaiso tavęs, karaliau, nė tavo nutarimo, kurį pasirašei. Tuomet tie vyrai, vėl nuėję pas karalių, tarė jam: „Karaliau, žinok, jog pagal medų ir persų įstatymą kiekvienas sprendimas ir nutarimas, patvirtintas karaliaus, yra nepakeičiamas!“ Tada karalius įsakė atvesti Danielių ir įmesti jį į liūtų duobę.

Dan 6,1 Darijus nusprendė paskirti karalystėje šimtą dvidešimt vietininkų, kurie būtų paskirstyti po visą karalystę, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Est 1,1 Dan 5,31 Iš 18,21-22 1 Pt 2,14 Danielius meldėsikaralius Darijusvaldžias
Dan 6,2 ir tris jų valdovus, tarp kurių buvo Danielius. Vietininkai turėjo jiems atsiskaityti, kad nebūtų padaryta žalos karalystei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 4,22 Dan 2,48-49 Dan 5,16 Dan 5,29 Est 7,4 1 Sam 2,30 Pat 3,16 Pat 26,6 Mt 18,23 Lk 16,2 Lk 19,13-27 1 Kor 4,2 Danieliaus
Dan 6,3 Danielius buvo pranašesnis už visus valdovus ir vietininkus, nes nepaprasta dvasia buvo jame. Karalius galvojo paskirti jį visos karalystės valdovu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 5,12 Dan 5,14 Est 10,3 Dan 9,23 Pr 41,38-41 Neh 7,2 Pat 3,3-4 Pat 17,27 Pat 22,29 Mok 2,13
Dan 6,4 Valdovai ir vietininkai ieškojo priežasties Danielių apkaltinti karalystės reikaluose, bet jie nerado jokios priežasties nė kaltės, nes jis buvo ištikimas. Jokio apsileidimo nė kaltės nebuvo surasta jame. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mok 4,4 Pr 43,18 Ts 14,4 Jer 20,10 Dan 3,8 Lk 20,20 Lk 23,14-15 Fil 2,15 1 Pt 2,12 1 Pt 3,16 1 Sam 18,14 1 Sam 19,4-5 1 Sam 22,14 Ps 37,12-13 Ps 37,32-33 Pat 29,27 Jer 18,18 Jer 18,23 Mt 26,4 Mt 27,18 Lk 22,2 Jn 19,4 2 Kor 11,12 1 Tim 5,14 Tit 2,8 1 Pt 4,14-16 charakterisneteisybėverslas
Dan 6,5 Tie vyrai kalbėjo: „Mes nerasime jokios priežasties apkaltinti Danielių, nebent kuo nors iš jo Dievo įstatymo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apd 24,13-16 Apd 24,20-21 1 Sam 24,17 Est 3,8 Jn 19,6-7
Dan 6,6 Valdovai ir vietininkai, susirinkę pas karalių, tarė: „Karaliau Darijau, gyvuok per amžius! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,4 Neh 2,3 Dan 6,21 Dan 5,10 Ps 56,6 Ps 62,3 Ps 64,2-6 Dan 3,9 Dan 6,11 Mt 27,23-25 Lk 23,23-25 Apd 22,22-23 Apd 24,2 Danielius meldėsi
Dan 6,7 Visi karalystės vietininkai, valdovai, kunigaikščiai, patarėjai ir valdytojai susitarė prašyti karaliaus išleisti nutarimą ir jį patvirtinti, kad kiekvienas, kuris per trisdešimt dienų prašys ko nors iš bet kokio dievo ar žmogaus, o ne iš tavęs, karaliau, būtų įmestas į liūtų duobę! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 59,3 Dan 3,2 Dan 3,6 Ps 10,9 Ps 62,4 Ps 83,1-3 Dan 3,27 Ps 2,2 Ps 64,2-6 Ps 94,20 Dan 3,11 Dan 6,2-3 Mch 6,5 Nah 2,12 Mt 12,14 Mt 26,4 Mk 15,1 Jn 12,10 Apd 4,5-7 Apd 4,26-28 liūtaivykdymas
Dan 6,8 Karaliau, išleisk nutarimą ir pasirašyk jį, kad jis nebūtų pakeistas ar atšauktas pagal medų ir persų įstatymą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Est 1,19 Dan 6,15 Dan 6,12 Est 3,12 Est 8,10 Iz 10,1 Est 8,3 Est 8,8 Mt 24,35 tebūnie
Dan 6,9 Karalius Darijus išleido nutarimą ir pasirašė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 118,9 Ps 146,3 Ps 62,9-10 Pat 6,2 Iz 2,22
Dan 6,10 Kai Danielius sužinojo, kad toks nutarimas pasirašytas, parėjo į savo namus. Aukštutiniame kambaryje langai buvo atidengti į Jeruzalės pusę ir tris kartus per dieną jis atsiklaupęs melsdavosi ir dėkodavo savo Dievui, kaip ir anksčiau darydavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 55,17 Ps 95,6 1 Kar 8,44 Ps 5,7 Ps 34,1 Jon 2,4 Apd 5,29 Fil 4,6 1 Tes 5,17-18 1 Kar 8,30 1 Kar 8,38 1 Kar 8,48-50 1 Kar 8,54 2 Krn 6,13 2 Krn 6,38 Ezr 9,5 Neh 6,11 Ps 11,1-2 Ps 86,3 Dan 6,13 Mt 10,28-33 Lk 12,4-9 Lk 14,26 Lk 22,41 Apd 2,1-2 Apd 2,15 Apd 3,1 Apd 4,17-19 Apd 4,29 Apd 5,20 Apd 5,40-42 Apd 7,60 Apd 9,40 Apd 10,9 Apd 20,24 Apd 20,36 Apd 21,5 Ef 3,14 Fil 1,14 Fil 1,20 Kol 3,17 Heb 4,16 Heb 13,15 Apr 2,10 Apr 2,13 Danielius meldėsidarnadėkingumasdėkodamidėkojamedėkojimodėkokiteJeruzalemaldos prašymaimano keliaimelskis slaptojesu padėkatikėk dėkokužtarimas
Dan 6,11 Tada šitie vyrai susirinko ir rado Danielių, besimeldžiantį ir beprašantį savo Dievą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 37,32-33 Dan 6,6 Ps 10,9
Dan 6,12 Atėję pas karalių, jie sakė: „Ar nepaskelbei raštu nutarimo, kad kiekvienas, kuris per trisdešimt dienų ko nors prašys iš bet kokio dievo ar žmogaus, o ne iš tavęs, karaliau, būtų įmestas į liūtų duobę?“ Karalius atsakė: „Tas nutarimas yra tvirtas kaip medų ir persų įstatymas, kuris yra neatšaukiamas!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 6,8 Est 1,19 Dan 3,8-12 Apd 16,19 Apd 16,24 Apd 24,2-9 aukštakrosnėJonos ženklasliūtai
Dan 6,13 Jie atsiliepė ir tarė: „Danielius, vienas iš Judo tremtinių, nepaiso tavęs, karaliau, nė tavo nutarimo, kurį pasirašei. Jis tris kartus per dieną meldžiasi!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,25 Dan 3,12 Est 3,8 Dan 5,13 Dan 1,6 Apd 5,29 Apd 17,7 aukštakrosnė
Dan 6,14 Karaliui jų žodžiai labai nepatiko. Jis nusprendė išgelbėti Danielių ir ligi saulės laidos stengėsi jį išvaduoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mk 6,26 2 Sam 3,28-29 Dan 3,13 Mt 27,17-24 Lk 23,13-21 Jn 19,7-12 liūtai
Dan 6,15 Tuomet tie vyrai, vėl nuėję pas karalių, tarė jam: „Karaliau, žinok, jog pagal medų ir persų įstatymą kiekvienas sprendimas ir nutarimas, patvirtintas karaliaus, yra nepakeičiamas!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Est 8,8 Dan 6,12 Ps 94,20-21 Dan 6,8 šilo
Dan 6,16 Tada karalius įsakė atvesti Danielių ir įmesti jį į liūtų duobę. Ir karalius tarė Danieliui: „Tavo Dievas, kuriam nepaliaudamas tarnauji, išgelbės tave!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 5,19 Ps 37,39-40 2 Sam 3,39 Jer 38,5 Dan 3,17 Dan 3,28 Dan 6,20 Ps 91,14-16 Ps 118,8-9 Pat 29,25 Iz 43,2 Jer 26,14 Dan 3,15 Dan 6,7 Mt 14,8-10 Mt 27,23-26 Mk 6,25-28 Mk 15,14-15 Jn 19,12-16 Apd 24,27 Apd 25,9 Apd 25,11 Apd 27,23-24 Rom 13,3 Judo liūtasliūtai
Dan 6,17 Buvo atgabentas akmuo ir užristas ant duobės angos. Karalius jį užantspaudavo savo ir didžiūnų žiedais, kad nuosprendis Danieliui nebūtų pakeistas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rd 3,53 Mt 27,60-66 Apd 12,4 Apd 16,23-24 liūtai
Dan 6,18 Po to karalius grįžo į savo rūmus ir praleido naktį pasninkaudamas. Jis nepasikvietė muzikantų ir nemiegojo visą naktį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Est 6,1 Dan 2,1 2 Sam 12,16-17 Ps 77,4 2 Sam 19,24 1 Kar 21,27 Job 21,12 Ps 137,2 Mok 2,8 Iz 24,8-9 Am 6,4-6 Jon 3,3-9 Apr 18,22 dienu pasninkasliūtaimiegasnemiganetektispasninkaspasninkas malda
Dan 6,19 Auštant karalius atsikėlė ir nuskubėjo prie liūtų duobės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,1 Mk 16,2 2 Kor 2,13 1 Tes 3,5 liūtai
Dan 6,20 Artėdamas prie duobės, jis šaukė verksmingu balsu: „Danieliau! Gyvojo Dievo tarne! Ar tavo Dievas, kuriam nepaliaudamas tarnauji, galėjo tave išgelbėti iš liūtų?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,17 Dan 6,16 Pr 18,14 Sk 11,23 Jer 32,17 Dan 3,15 Dan 6,27 Sk 14,15-16 1 Krn 16,11 Ps 71,14-18 Ps 73,23 Ps 119,112 Ps 146,2 Pat 23,17-18 Dan 3,28-29 Oz 12,6 Lk 1,37 Lk 18,1 Apd 6,4 Rom 2,7 2 Kor 1,10 Kol 4,2 1 Tes 5,17-18 2 Tim 1,12 2 Tim 4,16-18 Heb 7,25 Jok 1,25 Jud 1,24 liūtai
Dan 6,21 Danielius atsiliepė: „Karaliau, gyvuok per amžius! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 2,4 Dan 6,6 Neh 2,3
Dan 6,22 Mano Dievas atsiuntė angelą, kuris užčiaupė liūtų nasrus, ir jie nesužeidė manęs, nes Jo akivaizdoje buvau nekaltas. Taip pat ir tau, karaliau, nepadariau jokio nusikaltimo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,28 2 Tim 4,17 Heb 11,33 Ps 91,11-13 Apd 12,11 Sk 20,16 Iz 63,9 Pr 40,15 1 Sam 17,37 1 Sam 24,9-11 1 Sam 26,18 2 Sam 22,7 2 Krn 32,21 Ps 7,1-4 Ps 18,19-24 Ps 26,6 Ps 31,14 Ps 34,7 Ps 38,21 Ps 84,11 Ps 118,28 Iz 3,10 Dan 6,20 Dan 6,23 Mch 7,7 Mt 27,46 Jn 20,17-18 Apd 24,16 Apd 25,8-11 Apd 27,23 2 Kor 1,12 1 Jn 3,19-21 angelaiangelai sargaiangelo apsireiškimasangelų galiaangelų šlovėDievo globaprieziursdvasinis pasaulisJėzaus globėjaskaip angelaikeršydamasketuris angeluskopeciosliūtaiman skaudaMarija angelasmėnesinėsmėnesiniųpakeistaspasaulio dvasiasaugos gyvybęšeimininkošventasis globėjastrys angelai
Dan 6,23 Karalius labai apsidžiaugė ir įsakė ištraukti Danielių iš duobės. Danielių ištraukus iš duobės, nebuvo rasta ant jo jokio sužeidimo, nes jis tikėjo savo Dievu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 5,20 Dan 3,25 2 Krn 20,20 Ps 118,8-9 Iz 26,3 Dan 3,27-28 Iš 18,9 1 Kar 5,7 2 Krn 2,11-12 Ps 37,40 Ps 146,3-6 Pat 18,10 Dan 6,14 Dan 6,18 Mk 9,23 Heb 11,33 teisus viešpats
Dan 6,24 Karalius įsakė atvesti anuos vyrus, kurie įskundė Danielių, ir įmesti į liūtų duobę juos, jų vaikus ir žmonas. Dar nepasiekę duobės dugno, jie buvo liūtų pačiupti ir jų kaulai buvo sutriuškinti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 24,16 2 Kar 14,6 Est 7,10 Est 9,10 Ps 54,5 Iz 38,13 Įst 19,18-20 Joz 7,24-25 Est 9,25 Pat 11,8 Dan 3,22 Dievo apvaizdageranoriškasliūtaipasaulio likimas
Dan 6,25 Po to karalius Darijus parašė visų kalbų tautoms ir giminėms, kurios gyveno visoje žemėje: „Ramybė tepadaugėja jums! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,1 Ezr 1,1-2 Ezr 4,17 Est 3,12 Est 8,9 1 Pt 1,2 2 Pt 1,2 Jud 1,2 pirmasis misionierius
Dan 6,26 Aš išleidžiu nutarimą, kad visose mano karalystės valdose žmonės gerbtų ir bijotų Danieliaus Dievo, nes Jis yra gyvas Dievas, pasiliekąs per amžius. Jo karalystė nesunaikinama ir valdžia amžina! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 4,34 Dan 2,44 Dan 3,29 Ezr 6,8-12 Ps 93,1-2 Ps 99,1-3 Dan 4,3 Dan 7,14 Dan 7,27 Oz 1,10 Mal 3,6 Lk 1,33 Rom 9,26 Įst 5,26 1 Sam 17,26 1 Sam 17,36 Ezr 7,12-13 Ps 2,11 Ps 29,10 Ps 119,120 Ps 145,12-13 Ps 146,10 Iz 9,7 Iz 66,2 Jer 10,10 Dan 6,20 Mt 6,13 Lk 12,5 Apd 17,25 1 Tes 1,9 Heb 6,17-18 Heb 12,29 Jok 1,17 Apr 4,10 Apr 5,14 Apr 11,15 aukštakrosnėgyvasis Dievas
Dan 6,27 Jis gelbsti ir išlaisvina, daro ženklus bei stebuklus danguje ir žemėje. Jis išgelbėjo Danielių iš liūtų nasrų!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 4,2-3 Job 36,15 Ps 18,48 Ps 18,50 Ps 32,7 Ps 35,17 Ps 97,10 Jer 32,19-20 Dan 4,34 Mk 16,17-18 Lk 1,74-75 Apd 4,30 2 Kor 1,8-10 2 Tim 4,17-18 Heb 2,4 išgelbėjimasliūtai
Dan 6,28 Danieliui sekėsi Darijaus ir Kyro, perso, karaliavimo metu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 1,21 Iz 44,28-1 2 Krn 36,22-2 Dan 10,1 Danieliaus knygaDanielius meldėsikaralius Darijusleopardas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį