Biblijos vartai

Atversta Dan 9,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Darijaus, Ahasvero sūnaus, kilusio iš medų palikuonių, kuris tapo chaldėjų karaliumi, pirmaisiais karaliavimo metais aš, Danielius, supratau pagal knygas metų skaičių, apie kurį Viešpaties žodis buvo duotas pranašui Jeremijui, kad Jeruzalė bus apleista septyniasdešimt metų. Meldžiau Viešpatį, savo Dievą: „Viešpatie, didis ir baimę keliantis Dieve! Viešpatie, mūsų Dieve, kuris galinga ranka išvedei savo tautą iš Egipto krašto ir padarei savo vardą žinomą iki šios dienos, mes nusidėjome ir nedorai elgėmės.

Dan 9,1 Darijaus, Ahasvero sūnaus, kilusio iš medų palikuonių, kuris tapo chaldėjų karaliumi, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Dan 11,1 Dan 1,21 Dan 5,31-1 Dan 6,28 Danieliaus knygaDanielius meldėsiJonos zenklasJonos ženklasleopardasnebukadnecarasateitisJėzus ateislaikų pabaigamalonė malda
Dan 9,2 pirmaisiais karaliavimo metais aš, Danielius, supratau pagal knygas metų skaičių, apie kurį Viešpaties žodis buvo duotas pranašui Jeremijui, kad Jeruzalė bus apleista septyniasdešimt metų. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 36,21 Jer 29,10 Zch 7,5 Jer 25,11-12 Ezr 1,1 Ps 74,3-7 Ps 79,1-2 Ps 119,24 Ps 119,99-100 Iz 6,11-12 Iz 24,10-12 Iz 64,10 Jer 7,34 Jer 25,18 Jer 26,6 Jer 26,18 Jer 27,7 Rd 1,1 Dan 8,15-16 Mch 3,12 Mt 24,15 Mk 13,14 Apd 8,34 1 Tim 4,13 2 Tim 3,15-17 1 Pt 1,10-12 2 Pt 1,19-21 Apr 1,3 amosoantra kartaBabilono bokštasDanieliaus knygaDanielius meldėsidegantis krūmasDievas atlyginaissilaisvinimasišdžiuvoizraaelitų tremtisJeruzalejulijuskaraliautikartakyraslaimina Izraelioleopardasmarųnebukadnecarasplaktukasprotėvių nuodėmėsputinasraugsalemona knygasargybinissavitumasši kartavarguolezebediejus
Dan 9,3 Aš nukreipiau savo veidą į Viešpatį Dievą malda ir maldavimais su pasninku, ašutine ir pelenuose. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ezr 8,21 Ezr 9,5 Ezr 10,6 Neh 1,4-11 Neh 9,1 Est 4,1-3 Est 4,16 Ps 35,13 Ps 69,10-11 Ps 102,13-17 Iz 22,12 Jer 29,10-13 Jer 33,3 Ez 36,37 Dan 6,10 Dan 10,2-3 Jl 1,13 Jl 2,12 Jon 3,6-9 Lk 2,37 Apd 10,30 Jok 4,8-10 Jok 5,16-18 beldžiuosiDanielius meldėsidienu pasninkasDievas atlyginsDievo varduDvasinė stiprybėdvasinis rūpestisEgiptas tautagavėniakaršta maldakartapasninkaspasninkas Danieliauspasninkas maldapasninkuosepavargaipavirto druskospelenaipelenuspuošimasisrūpestis ateitimisventuju maldosši kartašventųjų maldosuosis
Dan 9,4 Meldžiau Viešpatį, savo Dievą: „Viešpatie, didis ir baimę keliantis Dieve! Tu laikaisi sandoros ir esi gailestingas tiems, kurie Tave myli ir laikosi Tavo įsakymų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 7,9 Neh 9,32 Neh 1,5 Iš 20,6 Iš 34,6-7 Kun 26,40-42 Sk 14,18-19 Įst 5,10 Įst 7,21 1 Kar 8,23 1 Kar 8,47-49 2 Krn 7,14 Neh 9,2-3 Ps 32,5 Jer 3,13 Jer 32,17-19 Dan 9,5-12 Mch 7,18-20 Nah 1,2-7 Lk 1,72 Rom 8,28 Jok 1,12 Jok 2,5 1 Jn 1,8-10 1 Jn 5,2-3 atlyginsBiblija meilėBiblijos slėpiniaiDanieliausDanielius meldėsidarysiteDievas atlyginaDievo įsakymaiišsipildymaslūpomis išpažinslūpomis išpažįstamamalonusmeilė priesuinebūkite kaipnehemijo maldaper lengvasprotėvių nuodėmėsraide
Dan 9,5 Mes nusidėjome ir nusikaltome, nedorai elgėmės, maištavome, atmetėme Tavo potvarkius ir nuostatus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,6 Iz 64,5-7 Jer 14,7 Dan 9,15 1 Kar 8,47-50 2 Krn 6,37-39 Ezr 9,6 Neh 1,6-8 Neh 9,33-34 Ps 18,21 Ps 119,102 Iz 53,6 Iz 59,13 Jer 3,25 Rd 1,20 Ez 6,9 Dan 9,11 Oz 1,2 Mal 3,7 Heb 3,12 Dievas atlyginalūpomis išpažinslūpomis išpažįstamanetekes protoprotėvių nuodėmės
Dan 9,6 Mes neklausėme Tavo tarnų pranašų, kurie kalbėjo Tavo vardu mūsų karaliams, kunigaikščiams, tėvams ir visai tautai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 36,15-16 Ezr 9,7 Neh 9,34 Jer 44,4-5 2 Kar 17,13-14 2 Krn 33,10 Neh 9,32 Iz 30,10-11 Jer 6,16-17 Jer 7,13 Jer 7,25-26 Jer 25,3-7 Jer 26,5 Jer 29,19 Jer 32,32-33 Jer 44,16 Dan 9,10 Zch 1,4-6 Zch 7,8-12 Mt 21,34-40 Mt 23,37 Lk 20,10-12 Apd 7,51-52 Apd 13,27 1 Tes 2,15-16
Dan 9,7 Tu, Viešpatie, esi teisus, o mums – Judo ir Jeruzalės gyventojams ir visiems izraelitams visose šalyse, po kurias juos išsklaidei dėl jų nusikaltimų – gėda, kaip šiandien matome. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,27 Ps 44,15 Jer 3,25 Jer 2,26-27 Dan 9,14 Am 9,9 Kun 26,33-34 Įst 32,4 2 Kar 17,6-7 Ezr 9,6-7 Ezr 9,13 Neh 9,33 Ps 51,4 Ps 51,14 Ps 119,137 Iz 11,11 Iz 45,16 Jer 12,1 Jer 24,9 Ez 16,63 Ez 36,31 Dan 9,8 Lk 23,40-41 Apd 2,5-11 Rom 6,21 Danielius meldėsisumaišties
Dan 9,8 Viešpatie, mums, mūsų karaliams, kunigaikščiams ir mūsų tėvams gėda, nes mes nusidėjome Tau. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jer 14,20 Rd 1,7-8 Rd 1,18 Rd 3,42 Rd 5,16 Dan 9,6-7 Danielius meldėsisumaišties
Dan 9,9 Viešpatie, mūsų Dieve, Tu esi gailestingas ir atlaidus, nors mes sukilome prieš Tave. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 130,4 Jer 14,7 Ps 86,15 Dan 9,5 Iš 34,6-7 Sk 14,18-19 Neh 9,17-19 Neh 9,26-28 Neh 9,31 Ps 62,12 Ps 86,5 Ps 106,43-45 Ps 130,7 Ps 145,8-9 Iz 55,7 Iz 63,7 Rd 3,22-23 Ez 20,8-9 Ez 20,13 Dan 9,7 Jon 4,2 Mch 7,18-19 Ef 1,6-8 Ef 2,4-7 Dievo nuotikiaisielos reikalavimaividinė kovaViešpats maloningas
Dan 9,10 Mes nepaklusome Viešpaties, savo Dievo balsui, kad elgtumėmės pagal Jo įsakymus, kuriuos Jis mums davė per savo tarnus pranašus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,12 Dan 9,6 2 Kar 17,13-15 Ezr 9,10-11 Neh 9,13-17 Heb 1,1 Danielius meldėsiSenasis Testamentas
Dan 9,11 Visas Izraelis sulaužė Tavo įstatymą ir nusisuko, kad neklausytų Tavo balso. Tada išsiliejo ant mūsų Tavo prakeikimas, kaip parašyta Dievo tarno Mozės įstatyme, nes mes Jam nusikaltome. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 1,4-6 Jer 8,5-10 Įst 27,15-26 Įst 28,15-68 Kun 26,14-46 Įst 29,20-29 Įst 30,17-19 Įst 31,17-18 Įst 32,19-42 2 Kar 17,18-23 Jer 9,26 Ez 22,26-31 Danielius meldėsiMozės mirtis
Dan 9,12 Jis įvykdė savo žodį, pasakytą prieš mus ir mūsų teisėjus, kad Jis užleis didelę nelaimę. Nes niekur po dangumi nėra to buvę, kas įvyko Jeruzalėje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 5,9 Iz 44,26 Rd 1,12 Job 12,17 Ps 148,11 Rd 2,13 Rd 2,17 1 Kar 3,9 Ps 2,10 Ps 82,2-3 Pat 8,16 Jer 44,2-6 Rd 4,6 Ez 13,6 Jl 2,2 Am 3,2 Zch 1,6 Zch 1,8 Mt 5,18 Mt 24,21 Mk 13,19 Lk 21,22 Rom 15,8
Dan 9,13 Kaip parašyta Mozės įstatyme, visos tos nelaimės užgriuvo mus. Bet mes nemaldavome Viešpaties, savo Dievo, kad galėtume nusigręžti nuo savo nedorybių ir suprasti Tavo tiesą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 9,13 Jer 2,30 Dan 9,11 Įst 28,15-68 Job 36,13 Jer 5,3 Jer 31,18 Oz 7,10 Kun 26,14-46 Įst 29,4 Ps 85,4 Ps 119,18 Ps 119,27 Ps 119,73 Iz 42,9 Iz 64,7 Jer 44,27 Rd 2,15-17 Rd 5,21 Oz 7,7 Oz 7,14 Lk 24,45 Jn 6,45 Jn 8,32 Jn 10,35 Ef 1,17-18 Ef 4,21 Jok 1,5 Mozės mirtistiesa
Dan 9,14 Todėl Viešpats budėjo prie nelaimės, kad ją mums užvestų. Viešpats, mūsų Dievas, yra teisus visuose savo darbuose, nes mes nepaklusome Jo balsui. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 9,33 Jer 44,27 Dan 9,7 Ps 51,14 Jer 31,28
Dan 9,15 Viešpatie, mūsų Dieve, kuris galinga ranka išvedei savo tautą iš Egipto krašto ir padarei savo vardą žinomą iki šios dienos, mes nusidėjome ir nedorai elgėmės. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Neh 9,10 Iš 6,1 Iš 14,18 Iš 32,11 Neh 1,10 Dan 9,5 Iš 6,6 Iš 9,16 Iš 14,1-15 1 Kar 8,51 Ps 106,8 Iz 55,13 Jer 32,10 Jer 32,20-23 Lk 15,18-19 Lk 15,21 Lk 18,13 2 Kor 1,10
Dan 9,16 Viešpatie, dėl Tavo teisumo tenusigręžia Tavo rūstybė nuo Jeruzalės, Tavo šventojo kalno. Nes dėl mūsų nuodėmių ir mūsų tėvų nedorybių Jeruzalė ir Tavo tauta tapo panieka visiems, aplink mus gyvenantiems. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Zch 8,3 Ps 31,1 Dan 9,20 Iš 20,5 Ps 71,2 Ps 79,4 Ps 87,1-3 Rd 2,15-16 Jl 3,17 Kun 26,39-40 1 Sam 2,7 1 Kar 9,7-9 Neh 9,8 Ps 41,13 Ps 106,6-48 Ps 143,1 Iz 64,9-11 Jer 24,9 Jer 29,18 Jer 32,32 Rd 1,8-9 Ez 5,14 Mch 6,4-5 Mt 23,31-32 Lk 11,47-51 2 Tes 1,6 1 Jn 1,9 šešios kalvos
Dan 9,17 Dabar, mūsų Dieve, išklausyk savo tarno maldą bei maldavimą, leisk savo veidui nušvisti virš sugriautos savo šventyklos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 80,19 Rd 5,18 Ps 80,3 Ps 80,7 Sk 6,23-26 Ps 4,6 Ps 67,1 Ps 80,1 Ps 119,135 Dan 9,19 Jn 16,24 2 Kor 1,20 Apr 21,23 švies
Dan 9,18 Mano Dieve, palenk savo ausį ir išgirsk, atverk akis ir pažvelk į mūsų dykvietes ir į miestą, kuris pavadintas Tavo vardu. Mes maldaujame ne dėl savo teisumo, bet dėl didelio Tavo gailestingumo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 37,17 Jer 25,29 2 Kar 19,16 Jer 36,7 Iš 3,7 1 Kar 8,29 Ps 17,6-7 Ps 80,14-19 Iz 63,15-19 Iz 64,6 Iz 64,12 Jer 7,10-12 Jer 14,7 Jer 14,9 Jer 15,16 Jer 37,20 Ez 36,32 1 Kor 1,2 dvasinis rūpestis
Dan 9,19 Viešpatie, išgirsk! Viešpatie, atleisk! Viešpatie, išklausyk ir veik! Nedelsk dėl savęs paties, mano Dieve. Juk Tavo vardu pavadintas Tavo miestas ir Tavo tauta“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jer 14,9 Dan 9,18 Sk 14,19 1 Kar 8,30-39 2 Krn 6,21 2 Krn 6,25-30 2 Krn 6,39 Ps 44,23-26 Ps 74,9-11 Ps 79,5-6 Ps 79,8-10 Ps 85,5-6 Ps 102,13-16 Ps 115,1-2 Iz 63,16-19 Iz 64,9-12 Jer 14,7 Jer 14,20-21 Jer 25,29 Ez 20,9 Ez 20,14 Ez 20,22 Ez 36,22 Ez 39,25 Am 7,2 Lk 11,8 Ef 1,6 Ef 1,12 Ef 3,10
Dan 9,20 Kai aš meldžiausi ir išpažinau savo bei Izraelio tautos nuodėmę, maldaudamas Viešpatį dėl mano Dievo šventojo kalno, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 145,18 Iz 58,9 Iz 6,5 Iz 65,24 Dan 9,16 Ps 32,5 Ps 137,5-6 Mok 7,20 Iz 56,7 Iz 62,6-7 Dan 9,3-4 Dan 10,2 Zch 8,3 Apd 4,31 Apd 10,30-31 Rom 3,23 Jok 3,2 1 Jn 1,8-10 Apr 21,2 Apr 21,10 malda moteris
Dan 9,21 man dar besimeldžiant, vakarinės aukos metu, greitai atskridęs, prie manęs prisilietė Gabrielius, kurį anksčiau buvau matęs regėjime. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Dan 8,16 Lk 1,19 1 Kar 18,36 Dan 10,16 Iš 29,39 Ps 103,20 Iz 6,2 Dan 8,18 Heb 1,14 Ezr 9,4-5 Ps 104,4 Iz 6,6-7 Ez 1,11 Ez 1,14 Dan 10,10 Dan 10,18 Mt 27,46 Apd 3,1 Apd 10,3 Apd 10,9 Apd 12,7 Heb 1,7 angelaiangelai sargaiangelo apsireiškimasangelo vardasapsimeta angeluarkangelaiarkangelas jofielischamuelisDanielius meldėsiDievo angelusjiems darykitemano viešpatieMarija angelasmykolas arkangelasMykolas slibinasnebukadnecaraspragaro angelaipuolė angelairafaeliošeimininkošventasis globėjasvaldziaizmones pradings
Dan 9,22 Jis pamokė mane, kalbėjo man ir tarė: „Danieliau, aš atėjau duoti tau nuovokos bei supratimo. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Dan 8,16 Dan 10,21 Zch 1,9 Dan 9,24-27 Zch 1,14 Zch 6,4-5 Apr 4,1 nebukadnecaras
Dan 9,23 Tavo maldos pradžioje buvo duotas paliepimas ir aš atėjau tau pranešti, nes tu labai mylimas. Įsidėmėk žodį ir suprask regėjimą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Dan 10,11-12 Dan 10,19 Mt 24,15 Lk 1,28 Gg 7,10 Ez 24,16 Ez 26,12 mylimas
Dan 9,24 Septyniasdešimt savaičių skirta tavo tautai ir tavo šventam miestui, kad užbaigtų nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį švenčiausiąjį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 4,6 Sk 14,34 Ps 45,7 Iz 56,1 Iz 61,1 Jer 23,5-6 Kun 25,8 2 Krn 29,24 Ps 2,6 Iz 51,6 Iz 51,8 Iz 53,10-11 Lk 1,35 Apd 3,22 Rom 3,21-22 Rom 5,10 Heb 2,17 Kun 8,15 Rd 4,22 Ez 28,12 Mt 1,21 Mt 11,13 Mk 1,24 Lk 4,18-21 Lk 24,25-27 Lk 24,44-45 Jn 1,41 Jn 3,34 Jn 19,28-30 Apd 3,14 1 Kor 1,30 2 Kor 5,18-21 Fil 3,9 Kol 1,20 Kol 2,14 Heb 1,8-9 Heb 7,26 Heb 9,11-14 Heb 9,26 Heb 10,14 2 Pt 1,1 1 Jn 3,8 Apr 3,7 Apr 14,6 akys matoDanielius meldėsimelskis sioneMesijasmūsų teisumasnebukadnecarasnuosavas teisumasprabilosavo teisybėsskaidrusudrebinimassutaikinimassutaikintiteisumasteisus Viešpatsviespats Mesijasantrasis atėjimasdidysis kunigaikštisJėzus ateis
Dan 9,25 Žinok ir suprask: nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo kunigaikščio pasirodymo praeis septynios savaitės ir šešiasdešimt dvi savaitės. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir sienomis, nors ir sunkiu metu. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,24 Iz 9,6 Iz 55,4 Jn 1,41 Jn 4,25 Ezr 6,1-15 Neh 2,1-8 Neh 3,1 Neh 4,8 Neh 4,16-18 Neh 6,15 Dan 8,11 Dan 8,25 Dan 9,23 Mch 5,2 2 Sam 15,25 Ezr 7,1 Ezr 7,8 Ezr 7,11-26 Ps 71,10 Mt 13,23 Mt 24,15 Mk 13,14 Apd 3,15 Apd 5,31 Apd 8,30 Ef 5,16 Apr 1,5 Apr 19,16 akys matoametistasDanielius meldėsidavė vardusdidisdidysis kunigaikštiskrokodilas
Dan 9,26 Praėjus šešiasdešimt dviem savaitėm, pateptasis bus nužudytas, bet ne dėl savęs. Vieno kunigaikščio pulkai sunaikins miestą ir šventyklą. Tada ateis galas lyg potvynis ir iki karo pabaigos bus baisių sunaikinimų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 53,8 Nah 1,8 Mt 24,2 Mk 9,12 Mk 13,2 Lk 19,43-44 Lk 24,26 Ps 22,15 Dan 11,10 Iz 8,7 Jer 46,7 Dan 9,27 Dan 11,17 Oz 1,9 Am 8,8 Am 9,5 Mt 22,2 Mt 22,7 Mt 23,38 Mt 24,6-14 Mk 13,7 Lk 21,6 Lk 21,24 Lk 24,46 Jn 11,51-52 Jn 12,32-34 Jn 14,30 Apd 6,13-14 2 Kor 5,21 Gal 3,13 1 Pt 2,21 1 Pt 2,24 1 Pt 3,18 amziu pabaigabarakasDanieliaus knygaDievo gyvenimasDievo Mesijaserelio sparnaieuropos sąjungagarbėlišmintingajamsantuokaišminčiaiJonos ženklaskiparisaiMesijasmesiji kančiamesijiniai žydaimirties liūdėtipotvyniairomusšerkšnasšventykla pamatastaika Izraelyjetaikos sutartistrecia sventyklatvanasužkariautojasviespats Mesijas
Dan 9,27 Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 24,15 Mk 13,14 Lk 21,20 Iz 10,22-23 Iz 28,22 Dan 12,11 Lk 21,24 Kun 26,14-46 Įst 4,26-28 Įst 28,15-68 Įst 29,18-29 Įst 30,17-18 Įst 31,28-29 Įst 32,19-44 Ps 69,22-28 Iz 42,6 Iz 53,11 Iz 55,3 Jer 31,31-34 Jer 32,40-42 Ez 16,60-63 Dan 8,13 Dan 11,36 Mt 26,28 Mt 27,51 Rom 5,15 Rom 5,19 Rom 11,26 Rom 15,8-9 Gal 3,13-17 Heb 6,13-18 Heb 8,8-13 Heb 9,15-20 Heb 9,28 Heb 10,4-22 Heb 13,20-21 1 Tes 2,15-16 atsivers

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį