Biblijos vartai

Atversta EZ18,16-46 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jūs klausiate: ‘Kodėl sūnus neatsako už tėvo nusikaltimus?’ Jei sūnus darė, kas yra teisinga ir teisu, bei laikėsi mano nuostatų, jis tikrai liks gyvas. Jei nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, laikysis mano nuostatų ir darys, kas yra teisinga ir teisu, jis tikrai liks gyvas ir nemirs. Ankstesni nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi; jis bus gyvas dėl savo teisumo.

Ez 18,16 nė vieno neskriaus, nesulaikys užstato, neplėšikaus, pamaitins alkaną, nuogą aprengs, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,7 Job 22,7 Job 31,19 Ps 41,1 Pat 22,9 Pat 25,21 Pat 31,20 Mok 11,1-2 Iz 58,7-10 Lk 11,41 Lk 14,13 alkana pamaitinkitepasižadėjimai
Ez 18,17 neskriaus nė vieno, neims nuošimčių ir nereikalaus grąžinti su priedu, laikysis mano nuostatų ir vykdys mano sprendimus, – toks nemirs dėl savo tėvo kaltės, bet bus gyvas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,8-9 Kun 18,4 Kun 18,26 Kun 18,30 Job 29,16 Pat 14,31 Pat 29,7 Pat 29,14 Jer 16,11-13 Jer 16,19 Jer 22,16 Ez 3,21 Ez 18,13 Ez 18,19-21 Ez 18,28 Ez 20,18 Ez 20,30 Ez 33,13 Ez 33,15-16 Dan 4,27 Mal 3,7 Mt 18,27-35 Mt 23,29-33 Lk 19,8 isplesimaspalūkanos
Ez 18,18 Jo tėvas, skriaudęs bei prievartavęs brolį ir daręs pikta visiems, mirs dėl savo nusikaltimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 3,18 Iz 3,11 Ez 18,4 Ez 18,20 Ez 18,24 Ez 18,26 Jn 8,21 Jn 8,24 isplesimas
Ez 18,19 Jūs klausiate: ‘Kodėl sūnus neatsako už tėvo nusikaltimus?’ Jei sūnus darė, kas yra teisinga ir teisu, bei laikėsi mano nuostatų, jis tikrai liks gyvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,5 Jer 15,4 Zch 1,3-6 Įst 5,9 Ez 20,18-20 2 Kar 23,26 2 Kar 24,3-4 Rd 5,7 Ez 18,2 Ez 18,9 Ez 20,24 Ez 20,30 Dievas atlyginaisplesimasprotėvių nuodėmėsteismas
Ez 18,20 Siela, kuri nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą, o tėvas neatsakys už sūnaus kaltes. Teisusis gaus teisiojo atpildą, o nedorėlio nedorybės bus ant jo paties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 24,16 2 Kar 14,6 Ez 18,4 1 Kar 8,32 Iz 3,10-11 Mt 16,27 Sk 18,1 2 Kar 22,18-20 2 Krn 25,4 Jer 31,29-30 Rom 2,6-9 Kun 5,1 Kun 5,17 Kun 10,17 Kun 16,22 Kun 19,8 1 Kar 14,13 2 Krn 6,23 2 Krn 6,30 Iz 53,11 Ez 4,4 Ez 18,13 Ez 18,30 Ez 33,10 Heb 9,28 1 Pt 2,24 Apr 2,23 Apr 20,12 Apr 22,12-15 antroji mirtisatlygintadiktatoriusezekielisgarsiaigerasis nusidėjėlisgimiauišsiskyrimasišsižadėti nuodėmėsišteisintiklastingakokios nuodėmeskraujo kaltekurčiaslauk meilėsmirti nereikėsmirtingasnedorybenedorumo bendrininkasnesaugoplaučiairūpintis mirusiaissulygsužeista širdistavovoratinkliožmogaus sielateismas
Ez 18,21 Jei nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, laikysis mano nuostatų ir darys, kas yra teisinga ir teisu, jis tikrai liks gyvas ir nemirs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,27-28 Ez 33,19 Pat 28,13 Ez 18,5 Ez 18,9 Ez 18,19 Ez 18,30 Lk 24,47 Pr 26,5 2 Krn 33,12-13 Ps 119,1 Ps 119,80 Ps 119,112 Iz 1,16-20 Iz 55,6-7 Ez 3,21 Ez 18,17 Ez 33,11-16 Ez 36,27 Lk 1,6 Apd 3,19 Apd 26,18-20 Rom 8,13 Gal 5,22-24 1 Tim 1,13-16 Tit 2,11-14 Jok 2,14 Jok 2,26 Jok 4,8-10 gavėniamirtismirusiejinedoras žmogusteisybėteisingumasatgaila
Ez 18,22 Ankstesni nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi; jis bus gyvas dėl savo teisumo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 18,20-24 Iz 43,25 Ez 33,16 Mch 7,19 Jer 50,20 Ez 18,24 1 Kar 17,18 2 Krn 6,23 Ps 19,11 Ps 25,7 Ps 32,1-2 Ps 51,1 Ps 103,12 Jer 31,34 Rom 2,6-7 Rom 8,1 Gal 6,7-8 Heb 8,12 Heb 10,3-4 Jok 2,21-26 2 Pt 1,5-11 1 Jn 3,7 atleisti nuodėmes
Ez 18,23 Argi Aš noriu nedorėlio mirties, – sako Viešpats, – o ne kad jis gręžtųsi nuo savo kelių ir būtų gyvas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 33,11 Ps 147,11 Ez 18,32 1 Tim 2,4 Mch 7,18 2 Pt 3,9 Iš 34,6-7 Job 33,27-28 Jer 31,20 Rd 3,33 Oz 11,8 Lk 15,4-7 Lk 15,10 Lk 15,22-24 Lk 15,32 Jok 2,13 alachasatgailaatgailaukatleidimasatstumtasisieškok manęsišteisinti nedorėlįištroškęskuniški malonumainedorėlionedorelispalaidūnaspasirinkimaspavestiraudonas siūlas
Ez 18,24 Jei teisusis nusigręš nuo savo teisumo, elgsis neteisingai ir darys visas bjaurystes, kurias daro nedorėliai, argi jis gyvens? Ne, jo teisumo darbai nebus jam įskaityti. Jis mirs savo nusikaltimuose ir nuodėmėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,11 Ez 33,18 2 Krn 24,2 2 Krn 24,17-22 Pat 21,16 Ez 18,22 Ez 18,26 Ez 33,12-13 Gal 3,4 Ps 36,3-4 Ps 125,5 Pat 14,32 Ez 3,20-21 Ez 18,10-13 Ez 18,18 Ez 20,27 Sof 1,6 Mt 7,22-23 Mt 12,43-45 Mt 13,20-21 Mk 13,13 Jn 6,66-70 Jn 8,21 Jn 8,24 Rom 1,28-31 2 Kor 12,20-21 Gal 5,7 2 Tim 3,1-5 Heb 6,4-6 Heb 10,26-31 Heb 10,38-39 2 Pt 2,18-22 1 Jn 2,19 1 Jn 5,16-18 2 Jn 1,8 Jud 1,12 Apr 2,10 Apr 3,11 isplesimasnedorumo bendrininkaspažadėta žemėstiprybė Viešpatsteisingumo svarstyklesteisumas
Ez 18,25 Jūs sakote: ‘Viešpaties kelias neteisingas’. Paklausyk, Izraeli! Ar mano kelias neteisingas? Ar ne jūsų kelias yra neteisingas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 33,17 Pr 18,25 Jer 12,1 Ez 33,20 Sof 3,5 Mal 2,17 Mal 3,13-15 Ez 18,29 Įst 32,4 Job 32,2 Job 34,5-10 Job 35,2 Job 40,8 Job 42,4-6 Ps 50,6 Ps 50,21 Ps 145,17 Jer 2,17-23 Jer 2,29-37 Jer 16,10-13 Mt 20,11-15 Rom 2,5-6 Rom 3,5 Rom 3,20 Rom 9,20 Rom 10,3
Ez 18,26 Jei teisusis nusigręš nuo savo teisumo ir padarys nusikaltimą, jis mirs dėl jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti isplesimasstiprybė Viešpats
Ez 18,27 Jei nedorėlis nusigręš nuo savo nedorybės ir darys, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,18 Iz 55,7 Ez 18,21 Ez 33,5 Mt 9,13 Mt 21,28-32 Apd 2,40 Apd 3,19 Apd 20,21 Apd 26,20 1 Tim 4,16 atgaila
Ez 18,28 Kadangi jis susiprato ir atsisakė savo piktų darbų, jis tikrai liks gyvas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,29 1 Sam 7,3-4 Ps 119,1 Ps 119,6 Ps 119,59 Jer 31,18-20 Ez 12,3 Ez 18,14 Ez 18,21 Ez 18,31 Ez 33,12 Lk 15,17-18 Kol 3,5-9 Tit 2,14 Jok 2,10-12
Ez 18,29 Izraelis sako: ‘Viešpaties kelias neteisingas’. Izraeli, argi mano kelias neteisingas? Argi ne jūsų kelias yra neteisingas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 19,3 Ez 18,2 Ez 18,25 neištikimybė moters
Ez 18,30 Aš teisiu jus, o Izraelio namai, kiekvieną pagal jo kelius. Nusigręžkite nuo savo nusikaltimų, kad jūsų neteisybės jūsų nesunaikintų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,21 Ez 7,3 Ez 14,6 Ez 33,20 Oz 12,6 Ez 33,11 Jl 2,12-13 Mt 3,2 Mt 3,8 Lk 13,3 Mok 3,17 Mok 12,14 Ez 7,8-9 Ez 7,27 Ez 33,9 Ez 34,20 Dan 9,13 Mal 3,18 Mt 16,27 Mt 25,32 Lk 13,5 Apd 26,20 Rom 2,5 2 Kor 5,10-11 Gal 6,4-5 Jok 1,15 1 Pt 1,17 Apr 2,5 Apr 2,16 Apr 2,21-23 Apr 20,12 Apr 22,12 atsakingumasgalingasisišbandymai bausmėkronikųmetraščiųnusidėjępareigossunaikintasteisejamstikrasisZacharijaslaisva valiapasirinkimas
Ez 18,31 Atsisakykite nusikaltimų, kuriuos darėte, įsigykite naują širdį ir naują dvasią! Izraeli, kodėl tu turėtum mirti? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 11,19 Ps 51,10 Iz 1,16-17 Ez 36,26 Rom 8,13 Iz 55,7 Ez 20,7 Ez 33,11 Įst 30,15 Įst 30,19 Ps 34,14 Pat 8,36 Iz 30,22 Jer 21,8 Jer 27,15 Jer 32,39 Mt 12,33 Mt 23,26 Apd 3,19 Apd 13,46 Rom 12,2 Ef 4,22-32 Kol 3,5-9 Jok 1,21 Jok 4,8 1 Pt 1,14 1 Pt 1,22 1 Pt 2,1 1 Pt 4,2-4 atsinaujinimasnauja širdisteisingumo Dievas
Ez 18,32 Aš nenoriu mirštančiojo mirties, – sako Viešpats Dievas. – Atsiverskite ir būkite gyvi!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,23 Rd 3,33 Ez 33,11 2 Pt 3,9 atgailaatgailaukdaigasgelbstikuniški malonumaimano žodžiaimetraščiųmirtismirusiejinedorėliainužudymaspalaidūnaspalyginimaspasirypavestiraudonas siūlasraudusunaikintastikrasisZacharijas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį