Biblijos vartai

Atversta Ez 32,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ten yra Asirija ir jos minios – jų kapai aplinkui jį – jie visi nužudyti kardu. Faraonas, matydamas juos, bus paguostas dėl savo žmonių daugybės – faraono ir jo visos kariuomenės, – nužudytų kardu, – sako Viešpats. – Aš sukėliau siaubą gyvųjų šalyje, ir jis gulės drauge su neapipjaustytaisiais, – sako Viešpats Dievas“.

Ez 32,1 Dvyliktaisiais metais, dvylikto mėnesio pirmą dieną, Viešpats kalbėjo: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 30,20 Ez 32,17 Ez 1,2 Ez 29,1 Ez 29,17 Ez 31,1 Ez 33,21 pranašystėEgiptas
Ez 32,2 „Žmogaus sūnau, apraudok faraoną, Egipto karalių, ir sakyk jam: ‘Tu esi kaip liūtas tarp tautų, kaip jūrų pabaisa. Tu siauti upėse, drumsti vandenį kojomis, keli bangas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 29,3 Ez 27,2 Nah 2,11-13 Iz 27,1 Jer 4,7 Ez 19,1-6 Ez 28,12 Ez 32,16 Ez 34,18 Ez 38,13 Pr 49,9 Sk 24,9 Ps 74,13-14 Pat 28,15 Iz 51,9 Jer 9,18 Jer 46,8 Ez 27,32 Ez 32,18 drakonaidrakonasleviatanasliūtas drakonasliūtupabaisospasiklydęsslibinasvilkas Avinėlisžvėrelių
Ez 32,3 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš užmesiu savo tinklą ant tavęs kartu su daugybe tautų, ir jie ištrauks tave. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 12,13 Mok 9,12 Jer 16,16 Rd 1,13 Ez 17,20 Oz 7,12 Hab 1,14-17
Ez 32,4 Aš numesiu tave ant žemės atvirame lauke, ant tavęs tūps padangių paukščiai ir tavimi pasotinsiu visos žemės žvėris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 18,6 Ez 29,5 Ez 31,12-13 1 Sam 17,44-46 Ps 63,10 Ps 74,14 Ps 79,2-3 Ps 83,9-10 Ps 110,5-6 Iz 14,19 Iz 34,2-7 Iz 66,24 Jer 8,2 Jer 25,33 Ez 39,4-5 Ez 39,17-20 Jl 3,19 Apr 19,17-18 dykynė
Ez 32,5 Aš tavo kūną numesiu kalnuose ir tavo lavonų pripildysiu slėnius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 31,12 Juozapo slėnisšešios kalvos
Ez 32,6 Girdysiu žemę tavo tekančiu krauju iki kalnų, ir upės bus pilnos tavęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 34,3 Iš 7,17 Iz 34,7 Apr 14,20 Apr 16,6
Ez 32,7 Kai tavo gyvybė užges, Aš uždengsiu dangų, žvaigždės nebešvies, saulę pridengsiu debesimis ir mėnulis nebespindės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 13,10 Jl 2,31 Mt 24,29 Iz 34,4 Ez 30,3 Jl 2,2 Jl 3,15 Iš 10,21-23 Job 18,5-6 Pat 13,9 Ez 30,18 Am 8,9 Jer 13,16 Mk 13,24 Apr 6,12-13 Apr 8,12 astronomijadariuskyla saulėmėnulistamsus debesysžvaigždėsžvaigždės Biblijažvaigždžių kelias
Ez 32,8 Dangaus šviesos tau nebešvies ir tavo krašte bus tamsu, – sako Viešpats Dievas. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 1,14 Pat 20,20 tamsa
Ez 32,9 Daugelis tautų išsigąs, kai paskelbsiu apie tavo sunaikinimą kraštuose, kurių tu nežinai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apr 18,10-15 Jer 25,15-25 Ez 29,12 Ez 30,23 Ez 30,26 Apr 11,18
Ez 32,10 Taip, daugelis tautų baisėsis tavimi ir jų karaliai bus apimti panikos dėl tavęs, kai Aš mojuosiu savo kardu prieš juos. Jie drebės be perstojo, kiekvienas dėl savo gyvybės, tavo žlugimo dieną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 26,16 Ez 27,35 Iš 15,14-16 Įst 29,24 Įst 32,41 1 Kar 9,8 Jer 51,9 Ez 30,9 Zch 11,2 Apr 18,10
Ez 32,11 Babilono karaliaus kardas užpuls tave. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 43,10 Jer 46,13 Jer 46,24-26 Ez 26,7 Ez 30,4 Ez 30,22-25
Ez 32,12 Nuo galingųjų kris tavųjų daugybė. Jie yra baisiausi tarp tautų. Jie sunaikins Egipto išdidumą ir jo minias išžudys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 28,7 Ez 29,19 Ez 31,11 Įst 28,49-50 Iz 25,2-3 Ez 30,11 Hab 1,6-7
Ez 32,13 Aš sunaikinsiu jo galvijus prie gausių vandenų, ir jokio žmogaus koja nė gyvulio kanopa nebedrums jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 29,11 Ez 29,8 Ez 30,12 Ez 32,2 Ez 34,18
Ez 32,14 Aš padarysiu jo vandenis tyrus, upės tekės lyg skaidrus aliejus, – sako Viešpats Dievas. – En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ez 32,15 Kai Aš Egipto kraštą paversiu dykyne, sunaikinsiu jo išteklius ir išžudysiu gyventojus, tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,5 Ez 6,7 Iš 14,4 Iš 14,18 Ps 9,16 Ps 83,17-18 Ez 29,12 Ez 29,19-20 Ez 30,26 Ps 24,1 Ps 107,33-34
Ez 32,16 Tai rauda, kuria jį apraudos, tautų dukros apraudos jį. Jos apraudos Egiptą ir jo minias, – sako Viešpats’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 1,17 2 Krn 35,25 Ez 26,17 Ez 32,2 2 Sam 3,33-34 Jer 9,17
Ez 32,17 Dvyliktaisiais metais, pirmo mėnesio penkioliktą dieną, Viešpats kalbėjo man: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 32,1 Ez 1,2 Ez 31,1 Ez 33,21 pranašystė
Ez 32,18 „Žmogaus sūnau, apraudok Egipto minias ir nustumk jį bei žymių tautų dukteris į mirusiųjų buveinę: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 31,14 Jer 1,10 Ez 32,2 Ez 32,16 Mch 1,8 Iz 16,9 Ez 26,20 Ez 31,16 Ez 43,3 Oz 6,5 Ps 30,9 Ps 63,9 Iz 14,15 Ez 21,6-7 Ez 32,21 Ez 32,24-32 Lk 19,41 Rom 12,15
Ez 32,19 ‘Už ką tu pranašesnis? Eik ir gulėk su neapipjaustytaisiais’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 31,18 Ez 32,29-30 Jer 9,25-26 Ez 28,10 Ez 31,2 Ez 32,21 Ez 32,24 1 Sam 17,26 1 Sam 17,36 Iz 14,9-15 Ez 27,3-4 Ez 28,12-17
Ez 32,20 Jie kris tarp užmuštųjų kardu, ir jis bus atiduotas kardui. Nutempk jį ir jo minias. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 28,3 Pat 24,11 Jer 22,19 Ez 29,8-12 Ez 32,23-26 Ez 32,29-30
Ez 32,21 Mirusiųjų buveinėje galingieji karžygiai su savo sąjungininkais kalbės apie tave: ‘Jie nužengė žemyn ir guli kartu su neapipjaustytaisiais, nužudytais kardu’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 14,9-10 Ez 32,27 Sk 16,30-34 Ps 9,17 Ps 55,15 Pat 14,32 Iz 1,31 Ez 32,19 Ez 32,24-25 Lk 16,23-24 kelias gyvenimasnebūties
Ez 32,22 Ten yra Asirija ir jos minios – jų kapai aplinkui jį – jie visi nužudyti kardu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 32,26 Ez 32,24 Ez 32,29-30 Sk 24,24 Ps 83,8-10 Iz 30,33 Iz 37,36-38 Ez 31,3-18 Nah 1,7-12 Nah 3,1-19
Ez 32,23 Jie palaidoti giliausioje duobėje ir jos žmonės aplinkui ją. Nuo kardo žuvo visi, kurie kėlė siaubą gyvųjų šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 26,20 Ps 27,13 Ez 26,17 Ez 32,24-27 Job 28,13 Ps 116,9 Ps 142,5 Iz 14,15-16 Iz 38,11 Iz 51,12-13 Jer 11,19 Ez 32,32
Ez 32,24 Ten guli Elamas ir jo minios aplinkui jo kapą. Visi, žuvę nuo kardo, nužengė į mirusiųjų buveinę. Jie kėlė siaubą gyvųjų šalyje, bet dabar kenčia gėdą kartu su nužengusiais į duobę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 10,22 Jer 49,34-39 Ez 16,52 Ez 16,54 Ez 26,20 Ez 32,18 Ez 32,25 Ez 32,30 Pr 14,1 Jer 25,25 Ez 34,29 Ez 36,6-7 Ez 39,26 Ez 44,13 1 Krn 1,17 Job 28,13 Iz 11,11 Jer 3,24-25 Ez 31,14 Ez 32,21 Ez 36,15 Dan 8,2 Hab 2,16
Ez 32,25 Jį paguldė tarp žuvusiųjų ir jo minias aplink jo kapą. Jie visi yra neapipjaustyti, kritę nuo kardo. Jie kėlė siaubą gyvųjų šalyje, bet dabar kenčia gėdą kartu su nužengusiais į duobę, jie paguldyti tarp užmuštųjų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 139,8 2 Sam 1,20 1 Krn 10,4 Ez 32,19 Ez 32,21 Ez 44,7 Ez 44,9 Lk 12,4-5 Apd 7,51 Apr 2,22
Ez 32,26 Mešechas ir Tubalas yra čia su savo miniomis ir jų kapai yra aplinkui jį. Jie visi yra neapipjaustyti, kritę nuo kardo, nors jie kėlė siaubą gyvųjų šalyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 27,13 Pr 10,2 Ez 38,2-3 Ez 39,1 Pr 10,12 1 Krn 1,5 Ez 32,19-20 Ez 32,23-24 Ez 32,27 Ez 32,32 sovietų sajunga
Ez 32,27 Jie negulės drauge su senovėje kritusiais karžygiais, kurie su savo ginklais nužengė į mirusiųjų buveinę; jiems kardą padėjo po galva ir skydu pridengė kaulus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 14,18-19 Job 3,13-15 Job 20,11 Ps 109,18 Ez 32,21 Ps 49,14 Ps 92,7 Ps 92,9 Pat 14,32 Iz 54,17 Ez 18,20 Jn 8,24 2 Kor 10,4 degantisginklainefilimainukaltas ginklasryjanti ugnisrykštė
Ez 32,28 Ir tu būsi sutrintas ir gulėsi drauge su neapipjaustytaisiais, kritusiais nuo kardo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 2,34-35
Ez 32,29 Ten guli edomitai su jų karaliais ir kunigaikščiais, kurie, nepaisant jų galybės, krito nuo kardo ir guli su neapipjaustytaisiais, nužengusiais į duobę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,7-22 Pr 25,30 Pr 36,1-19 Iz 34,1-17 Iz 63,1-6 Ez 25,1-17 Ez 35,1-15 Am 1,11-12 Abd 1,1-9 Mal 1,3-4
Ez 32,30 Ten guli visi šiaurės kunigaikščiai ir visi sidoniečiai, nužengę su užmuštaisiais. Nepaisant jų galybės, jie yra pažeminti, guli drauge su neapipjaustytaisiais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 38,6 Ez 28,21 Ez 38,15 Ez 39,2 Jer 25,22 Jer 25,26 Ez 32,24-25
Ez 32,31 Faraonas, matydamas juos, bus paguostas dėl savo žmonių daugybės – faraono ir jo visos kariuomenės, – nužudytų kardu, – sako Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 31,16 Ez 14,22 Rd 2,13
Ez 32,32 Aš sukėliau siaubą gyvųjų šalyje, ir jis gulės drauge su neapipjaustytaisiais, – sako Viešpats Dievas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 32,27 Pr 35,5 Job 31,23 Jer 25,15-38 Sof 3,6-8 2 Kor 5,11 Heb 10,31 Apr 6,15-17

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį