Biblijos vartai

Atversta Ez 33,1-17 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo man: „Žmogaus sūnau, kalbėk savo tautai: ‘Kai Aš atvesiu į kraštą kardą ir jo gyventojai bus išsirinkę iš savo tarpo sargybinį, jeigu jis, artėjant kardui, pūs trimitą ir taip įspės tautą ir jei kas nors nepaisys įspėjimo, girdėdamas trimito garsą, ir kardas sunaikins jį, tai jo kraujas bus ant jo paties galvos, nes jis girdėjo trimitą, bet nepaisė. Bet jei sargybinis matys artėjantį kardą, bet nepūs trimito ir neįspės tautos, o kardas užmuš ką nors, tai jis bus užmuštas už savo kaltę, bet jo kraujo Aš pareikalausiu iš sargybinio rankų’. Žmogaus sūnau, sakyk Izraeliui: ‘Jūs sakote: ‘Jei mūsų kaltės ir nuodėmės yra ant mūsų ir mes nykstame dėl jų, tai kaip mes galime išlikti gyvi?’ Sakyk jiems: ‘Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats, – Aš nenoriu nedorėlio mirties, bet noriu, kad nedorėlis atsiverstų, paliktų savo piktus kelius ir gyventų.

Ez 33,1 Viešpats kalbėjo man: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti atsinaujinimaspranašystėatsakingumas
Ez 33,2 „Žmogaus sūnau, kalbėk savo tautai: ‘Kai Aš atvesiu į kraštą kardą ir jo gyventojai bus išsirinkę iš savo tarpo sargybinį, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 3,11 Ez 33,17 Ez 33,30 Jer 12,12 Ez 14,17 Zch 13,7 Kun 26,25 2 Sam 18,24-27 2 Kar 9,17-20 Iz 21,6-9 Iz 56,9-10 Iz 62,6 Jer 15,2-3 Jer 25,31 Jer 47,6-7 Jer 51,12 Ez 3,27 Ez 6,3 Ez 11,8 Ez 14,21 Ez 21,9-16 Ez 33,7 Ez 33,12 Ez 37,18 Oz 9,8 sargas
Ez 33,3 jeigu jis, artėjant kardui, pūs trimitą ir taip įspės tautą En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 8,1 Neh 4,18 Neh 4,20 Iz 58,1 Jl 2,1 Jer 4,5 Jer 6,1 Jer 51,27 Ez 33,8-9 pirmas trimitas
Ez 33,4 ir jei kas nors nepaisys įspėjimo, girdėdamas trimito garsą, ir kardas sunaikins jį, tai jo kraujas bus ant jo paties galvos, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,13 2 Krn 25,16 Jer 6,17 Apd 18,6 Ez 33,5 Ez 33,9 Kun 20,9 Kun 20,11-27 2 Sam 1,16 1 Kar 2,37 Pat 29,1 Jer 42,20-22 Zch 1,2-4 Apd 20,26 Jok 1,22
Ez 33,5 nes jis girdėjo trimitą, bet nepaisė. O kas paklausys įspėjimo, išgelbės savo gyvybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,19-21 Heb 11,7 2 Kar 6,10 Ps 95,7 Iz 51,2 Jn 8,39 Apd 2,37-41 Heb 2,1-3
Ez 33,6 Bet jei sargybinis matys artėjantį kardą, bet nepūs trimito ir neįspės tautos, o kardas užmuš ką nors, tai jis bus užmuštas už savo kaltę, bet jo kraujo Aš pareikalausiu iš sargybinio rankų’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 4,11 Ez 3,18-20 Ez 18,20 Ez 18,24 Ez 33,8-9 Pr 9,5 Pr 42,22 Pat 14,32 Iz 56,10-11 Ez 34,10 Jn 8,21-24 nežinojimasnuodėmės šaknyspirmas trimitassargas
Ez 33,7 Žmogaus sūnau, Aš paskyriau tave sargybiniu Izraeliui. Todėl tu girdėsi mano žodį ir įspėsi juos mano vardu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 26,2 Iz 62,6 Jer 1,17 Ez 2,7-8 Ez 3,17-21 Apd 5,20 1 Kar 22,14 1 Kar 22,16-28 2 Krn 19,10 Gg 3,3 Gg 5,7 Jer 6,27 Jer 23,28 Jer 31,6 Mch 7,4 Apd 20,20 Apd 20,26-27 1 Kor 11,23 1 Kor 15,3 Ef 4,11 Kol 1,28-29 1 Tes 4,1-2 Heb 13,17 Dievo darbasnuodėmės šaknyssargas
Ez 33,8 Jei Aš sakysiu nedorėliui: ‘Nedorėli, tu mirsi!’, o tu jam nieko nesakysi ir neįspėsi dėl jo nedoro kelio, tai jis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,4 Ez 33,14 Iz 3,11 Ez 18,18 Ez 18,20 Ez 33,6 Pr 2,17 Pr 3,4 Sk 27,3 Pat 11,21 Mok 8,13 Jer 8,11-13 Jer 14,13-16 Ez 13,9-10 Ez 18,10-13 Apd 20,26-27 atpirkimo ozysesi niekasmirtimimirtismirusiejinedoras žmogusnežinojimassargasužmušė brolįžudymas
Ez 33,9 Jei tu įspėsi nedorėlį dėl jo nusikaltimų, bet jis tavęs neklausys, jis mirs dėl savo nusikaltimų, o tu išgelbėsi savo sielą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 3,19 Ez 3,21 Apd 13,40 Apd 13,46 Apd 20,26 Pat 15,10 Pat 29,1 Lk 12,47 Jn 8,24 Apd 18,5-6 Apd 28,23-28 2 Kor 2,15-17 Gal 5,19-21 Gal 6,7-8 Ef 5,3-6 Fil 3,18-19 1 Tes 4,3-8 1 Tes 5,14 Heb 2,3 Heb 12,25 ieškok manęsmirtispragaras
Ez 33,10 Žmogaus sūnau, sakyk Izraeliui: ‘Jūs sakote: ‘Jei mūsų kaltės ir nuodėmės yra ant mūsų ir mes nykstame dėl jų, tai kaip mes galime išlikti gyvi?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,39 Iz 49,14 Ez 24,23 Ez 37,11 Ez 4,17 Ps 130,7 Iz 51,20 Jer 2,25 esi niekasnedoras žmogusatgaila
Ez 33,11 Sakyk jiems: ‘Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats, – Aš nenoriu nedorėlio mirties, bet noriu, kad nedorėlis atsiverstų, paliktų savo piktus kelius ir gyventų. Nusigręžkite nuo savo piktų kelių! Kodėl jūs turėtumėte mirti, Izraelio namai?’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,23 Iz 55,6-7 1 Tim 2,4 2 Pt 3,9 Iz 49,18 Jer 3,22 Ez 5,11 Ez 16,48 Ez 18,30-32 Oz 11,8 Oz 14,1 Apd 3,19 Sk 14,21 Sk 14,28 2 Sam 14,14 Pat 1,23 Pat 8,36 Jer 22,24 Jer 31,18-20 Jer 46,18 Rd 3,33 Ez 14,6 Ez 14,16-18 Dan 9,13 Sof 2,9 Lk 15,20-32 Apd 26,20 Rom 14,11 atleidimas gailestingumasjėzus pragarasmirties geluonispažinus kristųtevo meilė
Ez 33,12 Tu, žmogaus sūnau, sakyk savo žmonėms: ‘Teisiojo neišgelbės jo teisumas, jei jis nusikals. Ir nedorėlio nedorybė nesunaikins jo, jei jis nusigręš nuo savo nedorybės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 7,14 Ez 18,21 Ez 33,18-19 1 Kar 8,48-50 Ez 3,20-21 Ez 18,24-32 Ez 33,2 Mt 21,28-31 Rom 3,25 1 Jn 2,1
Ez 33,13 Jei Aš sakau teisiajam: ‘Tu tikrai būsi gyvas’, o jis, pasitikėdamas savo teisumu, nusikalsta, tai jo teisumas nebus prisimintas, ir jis mirs už savo nusikaltimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,24 Heb 10,38 Ez 3,20 Ez 18,4 Lk 18,9-14 Rom 10,3 Fil 3,9 2 Pt 2,20-22 1 Jn 2,19 nepasitikėjimasteisus Viešpats
Ez 33,14 Jei Aš sakau nedorėliui: ‘Tu tikrai mirsi’, ir jis nusigręžia nuo savo nuodėmės bei daro, kas yra teisinga ir teisu: En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,27 Iz 55,7 Jer 18,7-8 Ez 33,8 Oz 14,1 Mch 6,8 Pat 28,13 Iz 3,11 Jer 4,1 Ez 3,18-19 Ez 18,21 Mt 9,13 Lk 13,3-5 Apd 3,19 atgaila
Ez 33,15 grąžina užstatą, atiduoda, ką išplėšė, laikosi gyvenimo nuostatų ir nedaro neteisybės, jis bus gyvas ir nemirs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 20,11 Lk 19,8 Iš 22,1-4 Kun 6,2-5 Kun 18,5 Ez 18,7 Iš 22,26-27 Sk 5,6-8 Įst 24,6 Įst 24,10-13 Įst 24,17 Job 22,6 Job 24,3 Job 24,9 Ps 119,93 Ez 18,12 Ez 18,16 Ez 18,27-28 Ez 20,13 Ez 20,21 Am 2,8 Lk 1,6 Apr 22,12-14 būsite pagautipasižadėjimaiplėšimasvogtas turtas
Ez 33,16 Jo nuodėmės nebus jam įskaitytos, nes jis darė, kas yra teisinga ir teisu; jis tikrai bus gyvas’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,22 Iz 43,25 Iz 1,18 Iz 44,22 Mch 7,18-19 Rom 5,16 Rom 5,21 1 Jn 2,1-3
Ez 33,17 Tavo tauta sako: ‘Viešpaties kelias neteisingas’, tuo tarpu jų pačių kelias neteisingas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 18,25 Ez 18,29 Job 35,2 Job 40,8 Ez 33,20 Mt 25,24-26 Lk 19,21-22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį