Biblijos vartai

Atversta Ez 34,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Todėl dabar, ganytojai, klausykite Viešpaties žodžio: ‘Kaip Aš gyvas – sako Viešpats, – už tai, kad mano avys tapo grobiu ir ėdesiu laukiniams žvėrims, nes nebuvo ganytojų, kurie mano kaimene rūpintųsi, bet ganytojai ganė patys save, neganydami mano avių’, – todėl, ganytojai, klausykite Viešpaties žodžio! Jie žinos, kad Aš, Viešpats, jų Dievas, esu su jais ir kad Izraelis – mano tauta, – sako Viešpats Dievas. – Jūs esate mano avys, mano ganyklos avys, jūs – žmonės, o Aš – Viešpats, jūsų Dievas, – sako Viešpats Dievas’“.

Ez 34,1 Viešpats kalbėjo man: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti pranašystėmeilė bendruomenėjepastorius
Ez 34,2 „Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Izraelio ganytojus ir jiems sakyk: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Vargas Izraelio ganytojams, kurie patys save gano. Juk ganytojai turėtų ganyti bandą! En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,1 Iz 40,11 Jer 3,15 Jn 21,15-17 Ps 78,71-72 Jer 2,8 Jer 10,21 Jer 12,10 Ez 34,8-10 Mch 3,1-3 1 Pt 5,2-4 2 Sam 5,2 Ez 13,19 Ez 33,24 Mch 3,11-12 Sof 3,3-4 Zch 11,17 Mt 24,48-51 Lk 12,42-46 Lk 20,46-47 Jn 10,1-2 Jn 10,11-12 Apd 20,26 Apd 20,29 Rom 16,18 2 Pt 2,3 ganytojasvargas jeruzalevienas piemuo
Ez 34,3 Jūs valgote taukus, vilnomis apsirengiate, nupenėtas avis pjaunate, bet bandos neganote. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 11,16 Zch 11,5 1 Kar 21,13-16 2 Kar 21,16 Iz 1,10 Iz 1,15 Iz 56,11-12 Jer 2,30 Jer 22,17 Rd 4,13 Ez 19,3 Ez 19,6 Ez 22,25-28 Ez 33,25-26 Mch 3,1-3 Sof 3,3
Ez 34,4 Silpnųjų nepastiprinote, sergančiųjų negydėte, sužeistųjų nesutvarstėte, paklydusių ir dingusių neieškojote, bet valdėte smurtu ir žiaurumu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 1,13-14 Ez 34,16 Zch 11,15-16 Mt 9,36 Mt 10,6 Mt 18,12-13 Iz 56,10 Jer 8,22 Jer 22,13 Mt 21,35 Mt 24,49 Lk 15,4-6 2 Kor 1,24 Heb 12,12 Jok 5,1-6 1 Pt 5,2-3 Apr 13,14-17 Apr 17,5-6 aplankėte kalėjimeDvasinė stiprybėgrubumasligotasmanipuliacijamedicina
Ez 34,5 Jos buvo išblaškytos, nes nebuvo ganytojų, jos tapo ėdesiu laukiniams žvėrims. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,36 1 Kar 22,17 2 Krn 18,16 Iz 56,9 Jer 23,2 Jer 50,17 Ez 34,8 Sk 27,17 Jer 12,9-12 Jer 50,6-7 Ez 33,21 Ez 33,28 Ez 34,6 Ez 34,28 Zch 10,2-3 Zch 13,7 Jn 10,2 Apd 20,29-31 ligotastamsoje tautavienas piemuo
Ez 34,6 Mano avys klajojo visame krašte, kalnuose ir aukštumose; nė vienas nesirūpino jomis ir jų neieškojo’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 142,4 1 Pt 2,25 Jer 40,11-12 Ez 7,16 Jn 10,16 Jer 5,1 Jer 13,16 Heb 11,37-38 žydų tauta
Ez 34,7 Todėl dabar, ganytojai, klausykite Viešpaties žodžio: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 82,1-7 Iz 1,10 Jer 13,13 Jer 13,18 Jer 22,2-3 Ez 34,9 Mch 3,8-9 Mal 2,1 Mt 23,13-36 Lk 11,39-54
Ez 34,8 ‘Kaip Aš gyvas – sako Viešpats, – už tai, kad mano avys tapo grobiu ir ėdesiu laukiniams žvėrims, nes nebuvo ganytojų, kurie mano kaimene rūpintųsi, bet ganytojai ganė patys save, neganydami mano avių’, – En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 34,2-3 Ez 34,5-6 Ez 34,10 Ez 34,18 Ez 34,31 Apd 20,33 1 Kor 9,15 2 Pt 2,13 Jud 1,12 ganytojasvienas piemuo
Ez 34,9 todėl, ganytojai, klausykite Viešpaties žodžio! En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ez 34,10 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš esu prieš ganytojus, Aš pareikalausiu savo avių iš jų ir padarysiu jiems galą. Jie nebeganys daugiau nei mano avių, nei patys savęs. Aš išplėšiu savo avis iš jų nasrų, ir jos nebebus jų maistas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 21,13 Ez 13,8 Ez 34,2 Zch 10,3 Ps 72,12-14 Jer 52,24-27 Ez 3,18 Ez 5,8 Ez 34,8 Heb 13,17 1 Sam 2,29-36 Ps 23,5 Ps 102,19-20 Jer 13,18-20 Jer 39,6 Jer 50,31 Jer 52,9-11 Ez 3,20 Ez 21,3 Ez 33,6-8 Ez 34,22 Ez 35,3 Nah 2,13 1 Pt 3,12 ganytojaspiemenysvienas piemuo
Ez 34,11 Aš pats ieškosiu savo avių ir jomis rūpinsiuosi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Lk 19,10 Pr 6,17 Kun 26,28 Įst 32,39 Ps 23,1-3 Ps 80,1 Ps 119,176 Iz 40,10-11 Iz 45,12 Iz 48,15 Iz 51,12 Iz 56,8 Jer 23,3 Jer 31,8 Ez 5,8 Ez 6,3 Oz 5,14 Mt 13,11-12 Jn 10,16 vienas piemuogelbėtiMesijas
Ez 34,12 Kaip ganytojas ieško savo avių tą dieną, kai jos išsklaidomos, taip Aš ieškosiu savo avių, išgelbėsiu jas ir surinksiu iš visų vietų, kuriose jos buvo išsklaidytos debesuotą ir tamsią dieną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 30,3 Jer 13,16 Sof 1,15 Iz 50,10 Lk 15,4-6 Jn 10,11-12 1 Sam 17,34-35 Iz 40,11 Jer 31,10 Jl 2,1-3 Am 5,18-20 Lk 19,10 Apd 2,19-21 ganytojasper debesipiemenysvienas piemuo
Ez 34,13 Aš jas surinksiu iš tautų ir iš kraštų, grąžinsiu į jų kraštą ir ganysiu Izraelio kalnuose prie upelių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 11,17 Ps 106,47 Iz 11,11-16 Iz 65,9-10 Iz 66,19-20 Jer 23,3-4 Jer 23,8 Jer 30,3 Jer 30,18 Jer 31,8 Jer 32,37 Ez 20,41 Ez 28,25-26 Ez 34,18-25 Ez 36,24 Ez 37,21-22 Ez 38,8 Ez 39,27 Am 9,14 Mch 7,14-15 Sof 3,19-20 išgelbės Jeruzalęjudo
Ez 34,14 Aš ganysiu jas gražiuose slėniuose, aukštuose Izraelio kalnuose ir žaliuojančiose, vešliose lankose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jn 10,9 Jer 31,12-14 Jer 31,25 Ps 23,1-2 Ps 31,8-10 Iz 25,6 Iz 30,23-24 Iz 40,11 Jer 33,12-13 Ez 34,27 Ez 36,29-30 Apr 7,16 be raukšlėsganykla
Ez 34,15 Aš pats ganysiu savo avis ir surasiu joms poilsio vietą, – sako Viešpats Dievas. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 23,1-2 Gg 1,7-8 Iz 11,6-7 Iz 27,10 Iz 65,9-10 Jer 3,15 Ez 34,23 Oz 2,18 Sof 3,13 Jn 21,15
Ez 34,16 Paklydusių ieškosiu, išsklaidytas surinksiu, sužeistas aptvarstysiu, ligotas pastiprinsiu. Bet riebiąsias ir stipriąsias sunaikinsiu ir ganysiu jas teisingai’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 10,16 Iz 49,26 Ez 34,4 Įst 32,15 Iz 5,17 Iz 40,11 Iz 61,1-3 Jer 9,15 Jer 10,24 Jer 23,15 Jer 50,11 Ez 34,11 Ez 39,18 Am 4,1-3 Mch 4,6-7 Mch 7,14 Mt 15,24 Mt 18,10-14 Mk 2,17 Lk 5,31-32 Lk 15,4-7 Lk 19,10 gydytojainutukimaspagalba silpnesniemspalaidūnaspražuvęsstiprinastiprinkitevienas piemuo
Ez 34,17 O jums, mano kaimene, taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš darysiu teismą tarp avies ir avies, tarp avinų ir ožių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 25,32-33 Ez 34,20-22 Zch 10,3 Ez 20,37-38 gauruotas ožysoziu
Ez 34,18 Kai ganotės ganykloje, kodėl sumindote, ko nesuėdate? Kai geriate tyrą vandenį, kodėl likusį sudrumsčiate kojomis? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,9 Sk 16,13 2 Sam 7,19 Iz 7,13 Pr 30,15 Ez 16,20 Ez 16,47 Ez 32,2 Ez 34,2-3 Mch 2,2 Mt 15,6-9 Mt 23,13 Lk 11,52 egoizmasganyklasavanaudis
Ez 34,19 Mano avys turi maitintis tuo, kas jūsų sumindžiota, ir gerti, kas sudrumsta’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ez 34,20 Todėl taip sako Viešpats: ‘Aš pats darysiu teismą tarp riebiųjų ir liesųjų avių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,12-16 Ez 34,10 Ez 34,17 Mt 25,31-46
Ez 34,21 Kadangi jūs silpnąsias šonais ir pečiais stumiate ir ragais badote, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 33,17 Lk 13,14-16 Ez 34,3-5 Dan 8,3-10 Zch 11,5 Zch 11,16-17 vienas ragas
Ez 34,22 tai Aš gelbėsiu savo avis. Jos nebebus jums grobiu, Aš darysiu teismą tarp avių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 72,12-14 Jer 23,2-3 Ez 34,10 Zch 11,7-9 Jėzus šventykloje
Ez 34,23 Aš joms paskirsiu vieną ganytoją, kuris bus mano tarnas Dovydas. Jis jas ganys ir bus jų ganytojas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 40,11 Jn 10,11 Jer 30,9 Ez 37,24-25 Mok 12,11 Iz 11,1 Iz 55,3-4 Jer 23,4-6 Oz 3,5 Mch 5,2-5 Zch 13,7 Heb 13,20 1 Pt 2,25 1 Pt 5,4 Apr 22,16 dovydasganytojasJėzus šventyklojepiemenysvienas piemuo
Ez 34,24 Aš, Viešpats, būsiu jų Dievas ir mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis. Aš, Viešpats, taip pasakiau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 36,28 Ez 37,27 Iš 29,45-46 Joz 5,13-15 Ps 2,6 Iz 9,6-7 Iz 43,2-3 Jer 23,5-6 Jer 30,9 Jer 31,1 Jer 31,33 Jer 32,38 Jer 33,15-17 Ez 34,30-31 Ez 37,23 Ez 39,22 Mch 5,2 Zch 13,9 Mt 28,18 Lk 1,31-33 Apd 5,31 1 Kor 15,25 Ef 1,21-22 Fil 2,9-11 Heb 2,9-10 Apr 19,13-16 Apr 21,3 ramybės kunigaikštis
Ez 34,25 Aš padarysiu su jomis taikos sandorą ir krašte išnaikinsiu laukinius žvėris. Tada jos galės ramiai gyventi dykumoje ir saugiai miegoti miškuose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,6-9 Kun 26,6 Ez 37,26 Job 5,22 Iz 35,9 Jer 33,16 Ez 34,28 Ps 4,8 Iz 55,3 Jer 23,6 Jer 31,31-33 Oz 2,18-23 Zch 6,13 Heb 13,20 Dievo išrinktiejimiegasramybės kunigaikštistyrus
Ez 34,26 Aš palaiminsiu jas ir savo kalno apylinkes, Aš duosiu lietaus tinkamu metu; tai bus mano palaiminimų lietus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,2 Iz 44,3 Kun 26,4 Įst 28,12 Ps 68,9 Iz 19,24 Zch 8,13 Mal 3,10 Įst 11,13-15 Ps 2,6 Ps 68,16 Ps 132,14-16 Ps 133,3 Iz 2,2-4 Iz 32,15 Iz 32,20 Iz 56,7 Ez 20,40 Mch 4,1-2 Zch 8,23 atsiųsiu lietųDievas laiminalaiminkitelaiminsiulaiminti tautalietusmetų laikaipalaima moteriaipalaiminimas siuntimas
Ez 34,27 Medžiai duos vaisius ir žemė duos derlių. Jie saugiai gyvens krašte ir žinos, kad Aš esu Viešpats, kai sulaužysiu jų jungą ir išgelbėsiu juos iš rankos tų, kuriems jie vergavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 30,8 Kun 26,13 Kun 26,4 Iz 52,2-3 Ps 85,12 Ps 92,12-14 Iz 4,2 Iz 9,4 Iz 10,27 Iz 14,2-3 Iz 35,1-2 Iz 61,3 Jer 2,20 Jer 25,14 Jer 27,7 Ez 33,29 Ez 34,10 Ez 39,28 Ez 47,12 Jn 15,5-8 nors figmedissvetimas jungas
Ez 34,28 Jie nebebus grobiu tautoms, ir laukiniai žvėrys jų nebeės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 30,10 Ez 34,25 Jer 46,27 Ez 34,8 Ez 34,29 Ez 36,4 Ez 36,15 Ez 39,26 Dievo apsauga
Ez 34,29 Aš duosiu jiems gausų derlių, jie nebadaus ir nekentės tautų paniekos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 36,29 Iz 4,2 Ez 36,15 Ez 34,26-27 Ps 72,17 Iz 9,6 Iz 11,1-6 Iz 49,9-10 Iz 53,2 Iz 60,21 Iz 61,3 Jer 23,5 Jer 33,15 Ez 36,3-6 Zch 3,8 Zch 6,12 Apr 7,16 atleidimas kančiaaugalasboluojagalvos skausmaskanapėkanapeskasijalempos aliejusmarihuanamirosnusiplautipatepimaspateptiseptynis kartustrečią dienątrečiąją dienąžolėžolynai
Ez 34,30 Jie žinos, kad Aš, Viešpats, jų Dievas, esu su jais ir kad Izraelis – mano tauta, – sako Viešpats Dievas. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 46,7 Ps 46,11 Ez 34,24 Ez 37,27 Iz 8,9-10 Ez 14,11 Ez 16,62 Mt 1,23 Mt 28,20
Ez 34,31 Jūs esate mano avys, mano ganyklos avys, jūs – žmonės, o Aš – Viešpats, jūsų Dievas, – sako Viešpats Dievas’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 100,3 Ps 78,52 Ps 80,1 Ez 36,38 Jn 10,16 Ps 95,7 Iz 40,11 Jer 23,1 Mch 7,14 Lk 12,32 Jn 10,11 Jn 10,26-30 Jn 20,15-17 Apd 20,28 1 Pt 5,2-3

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį