Biblijos vartai

Atversta Heb 4,1-16 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 16.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis vienoje vietoje pasakė apie septintąją dieną: „Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų“. Kadangi kai kuriems belieka įeiti, o tie, kuriems pirma buvo paskelbta Evangelija, neįėjo dėl neklusnumo, Jis vėl nustato tam tikrą dieną, po tiek daug laiko, kartodamas Dovydo lūpomis, – „šiandien“, – kaip ir buvo pasakyta: „Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“. Taigi sabato poilsis tebepasilieka Dievo tautai, nes, kas įeina į Jo poilsį, taip pat ilsisi po savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų.

Heb 4,1 Todėl, kol tebegalioja pažadas įeiti į Jo poilsį, bijokime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 12,15 Pat 28,14 Rom 3,3-4 Mt 7,21-23 Mt 7,26-27 Lk 12,45-46 Lk 13,25-30 Rom 3,23 Rom 11,20 1 Kor 9,26-27 1 Kor 10,12 2 Tim 2,13 Heb 2,1-3 Heb 3,11 Heb 4,3-5 Heb 4,9 Heb 4,11 Heb 12,25 Heb 13,7 Sk 14,34 1 Sam 2,30 Pat 14,16 Jer 32,40 Mt 24,48-3 badasbailumasDievas pasirūpinshebrajamssielos alkisšabo dienažmogaus vertėmalonės sostas
Heb 4,2 Mums, kaip ir jiems, buvo paskelbta Evangelija. Bet išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes nebuvo sujungtas su girdėjusiųjų tikėjimu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Tes 2,13 Apd 3,26 Apd 13,46 Rom 2,25 Rom 10,16-17 1 Kor 13,3 Gal 3,8 Gal 4,13 1 Tes 1,5 2 Tes 2,12-13 1 Tim 4,8 Heb 3,12 Heb 3,18-19 Heb 4,6 Heb 11,6 Jok 1,21 1 Pt 1,12 apsivalymas vandeniuatleisiteBiblijos svarbaDievas aprūpinadvasines akysDvasinės vertybėsdviašmenis kalavijasheroinasišlaisvinimasklausykklausymasligonisnaudanesuprantu evangelijospažadėta žemėpilietybėraudonoji jurasaldumasširdies gerumasuogavaikus pavyzdysvienuolė
Heb 4,3 O mes, įtikėjusieji, einame į tą poilsį, kaip Jo pasakyta: „Aš prisiekiau savo rūstybėje: ‘Jie neįeis į mano poilsį’“, nors darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 95,11 Heb 3,11 Pr 1,31 Iš 20,11 Iz 28,12 Jer 6,16 Mt 11,28-29 Mt 13,35 Rom 5,1-2 Ef 1,4 Heb 3,14 Heb 9,26 1 Pt 1,20 dviašmenis kalavijasJėzus Kristus
Heb 4,4 Jis vienoje vietoje pasakė apie septintąją dieną: „Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,11 Iš 31,17 Heb 2,6 Pr 2,1-2 atsijotiDievo įsakymulaisvalaikispoilsisprieštaravo mozeisabatasseptintoji dienašabo dienavandenynai
Heb 4,5 Ir vėl anoje vietoje: „Jie neįeis į mano poilsį“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 95,11 Heb 3,11 Heb 4,3
Heb 4,6 Kadangi kai kuriems belieka įeiti, o tie, kuriems pirma buvo paskelbta Evangelija, neįėjo dėl neklusnumo, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Heb 3,18-19 Sk 14,12 Sk 14,31 Iz 65,15 Mt 21,43 Mt 22,9-10 Lk 14,21-24 Apd 13,46-47 Apd 28,28 1 Kor 7,29 Gal 3,8 Heb 4,2 Heb 4,9 metų laikainetikėjimaspralaimejimasviešpats nesikeičia
Heb 4,7 Jis vėl nustato tam tikrą dieną, po tiek daug laiko, kartodamas Dovydo lūpomis, – „šiandien“, – kaip ir buvo pasakyta: „Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 95,7 Heb 3,7-8 Heb 3,15 2 Sam 23,1-2 1 Kar 6,1 Mt 22,43 Mk 12,36 Lk 20,42 Apd 2,29 Apd 2,31 Apd 13,20-23 Apd 28,25 dievas kalbagalimybespalaimintaspalaimintipoilsis
Heb 4,8 Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į poilsį, Dievas nebūtų po to kalbėjęs apie kitą dieną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Joz 22,4 Įst 12,9 Įst 25,19 Joz 1,15 Joz 23,1 Ps 78,55 Ps 105,44 Apd 7,45 Heb 11,13-15 abraomo palikuonys
Heb 4,9 Taigi sabato poilsis tebepasilieka Dievo tautai, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 47,9 Iz 11,10 Iz 57,2 Iz 60,19-20 Mt 1,21 Tit 2,14 Heb 3,11 Heb 4,1 Heb 4,3 Heb 11,25 1 Pt 2,10 Apr 7,14-17 Apr 21,4 abraomo palikuonysamatasauklejimasbus atskleistadekalogasdešimt įsakymųdvasiniai vaisiaiiš pelenųkita rasekristaus įsakymaimeribamylėkite priešusnauja žemėpaskutinis trimitassabatassabato Viešpatssekmadienisskriaudžia moterisšabo dienaugninis kalavijasViešpaties diena
Heb 4,10 nes, kas įeina į Jo poilsį, taip pat ilsisi po savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 14,13 Jn 19,30 Heb 1,3 Heb 4,3-4 Heb 10,12 1 Pt 4,1-2 dekalogasJėzus Kristusjubiliejiniaimobilumas
Heb 4,11 Tad stenkimės įeiti į tą poilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas ano neklusnumo pavyzdžiu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 3,12 Mt 7,13 Mt 11,12 Mt 11,28-30 Lk 13,24 Lk 16,16 Jn 6,27 Apd 26,19 Rom 11,30-32 Ef 2,2 Ef 5,6 Fil 2,12 Kol 3,6 Tit 1,16 Tit 3,3 Heb 3,18-1 Heb 6,11 2 Pt 1,10-11 abraomo palikuonysdarbštumasJėzaus įsakaijo nėrajuozapas marijakarti šaknisnetikėjimassuterštitikėjimas darbųtyli meile
Heb 4,12 Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ef 6,17 1 Pt 1,23 Iz 49,2 Jer 23,29 1 Kor 14,24-25 1 Tes 2,13 Iz 11,4 Apr 1,16 Ps 119,130 Pat 5,4 1 Tes 5,23 Ps 45,3 Ps 110,2 Ps 139,2 Ps 149,6 Mok 12,11 Iz 55,11 Jer 17,10 Lk 8,11 Jn 6,51 Apd 2,37 Apd 4,31 Rom 1,16 1 Kor 1,24 2 Kor 2,17 2 Kor 4,2 2 Kor 10,4-5 Ef 5,13 Heb 13,7 Jok 1,18 1 Pt 2,4-5 Apr 2,16 Apr 2,23 Apr 19,15 Apr 19,21 Apr 20,4 Apd 5,33 dievo klausytidviratiserezijagėrėkis viešpačiugimtgirdėsitekristus ateismeskiteniekada nepasiduotipamačiaupražūtiprigimtinesraupsuotasisvienalytisžlugs
Heb 4,13 Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 33,13-15 Job 26,6 Job 34,21 Pat 15,3 1 Sam 16,7 1 Krn 28,9 2 Krn 6,30 2 Krn 16,9 Job 38,17 Ps 7,9 Ps 44,21 Ps 90,8 Ps 139,11-12 Pat 15,11 Mok 12,14 Jer 17,10 Jer 17,23-24 Mt 7,21-22 Mt 25,31-32 Jn 2,24 Jn 5,22-29 Jn 21,17 Apd 17,31 Rom 2,16 Rom 14,9-12 1 Kor 4,5 2 Kor 5,10 Apr 2,23 Apr 20,11-15 atskirtabus atskleistagyvenimjų šventoveskariainauja prigimtisnepažįstu jūsųpasaulio išmintispasitaisytipavaišintiplanetasukurtasviešpats sakožmogaus vidus
Heb 4,14 Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 6,20 Heb 1,2-3 Heb 8,1 Heb 9,24 Heb 10,12 Heb 10,23 Heb 12,2 Mk 1,1 Mk 16,19 Lk 24,51 Apd 1,11 Apd 3,21 Rom 8,34 Ef 4,10 Heb 1,8 Heb 2,1 Heb 2,17-1 Heb 3,5-6 Heb 3,14 Heb 7,25-26 Heb 9,12 apsimetaasmens verteašaraatlygis Dangųjebuvimas savimiDievas sūnusgyvieji akmenysisitikinimasJėzaus sostasJėzaus vardaskunigaikunigas vienosmėgautis gyvenimusprendimaistipri maldasūnaus santykiaitvirta laikysenavienumakunigasgailestingasmalonės sostas
Heb 4,15 Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 5,21 Jn 8,46 Heb 7,26 Heb 2,17-18 Heb 5,2 1 Pt 2,22 1 Jn 3,5 Iš 23,9 Iz 53,4-5 Iz 53,9 Oz 11,8 Mt 8,16-17 Mt 12,20 Lk 4,2 Lk 22,28 Fil 2,7-8 Heb 4,14 apie draugystecimbolaidvylikos metųelgetauti nepadorugimeigintarasgyvenkite dvasiajėzusjėzus mokėkentėjimaikiekviena mintiskitokį kristųkovaskraujo kaltekurčiasnedarbasnusidėjopiktas vyrasvelnias gundymasmalonės sostas
Heb 4,16 Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ef 3,12 Fil 4,6-7 Iš 25,17-22 Kun 16,2 1 Krn 28,11 Iz 27,11 Iz 55,6-7 Mt 7,7-11 Rom 8,15-17 2 Kor 12,8-10 Ef 2,18 Heb 7,19 Heb 7,25 Heb 9,5 Heb 10,19-23 Heb 13,6 1 Pt 2,10 aptemdėpadėkitepries malda

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį