Biblijos vartai

Atversta Iš 12,1-51 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 51.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jau pirmąją dieną pašalinkite raugą iš savo namų, nes kiekvienas, kuris valgys raugintą maistą nuo pirmosios iki septintosios dienos, bus išnaikintas iš Izraelio. Vidurnaktį Viešpats išžudė visus pirmagimius Egipto šalyje, pradedant faraono, kuris sėdėjo soste, pirmagimiu, baigiant pirmagimiu kalinio, sėdinčio kalėjime, ir visus gyvulių pirmagimius. Tą dieną Viešpats išvedė izraelitų pulkus iš Egipto šalies.

Iš 12,1 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui Egipto šalyje: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti paschažiedai
Iš 12,2 „Šitas mėnuo tebūna jums pirmasis metų mėnuo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 16,1 Iš 13,4 Iš 23,15 Iš 34,18 Kun 23,5 Sk 28,16 Est 3,7 metų laikąi
Iš 12,3 Pasakykite visiems izraelitams, kad šito mėnesio dešimtąją dieną jie paimtų po avinėlį savo tėvų namams, po vieną avinėlį kiekvienai šeimai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 4,4 Pr 22,8 Iš 4,30 Iš 6,6 Iš 12,6 Iš 14,15 Iš 20,19 Kun 1,2 Kun 5,6 Sk 1,1-54 Sk 15,11 Joz 7,14 1 Sam 7,9 2 Krn 35,7 Jn 1,29 Jn 1,36 Jn 12,1 Jn 12,12 1 Kor 5,7 Apr 5,6-13 Apr 7,9-14 Apr 13,8 Avinėlio puotąDievo avinelisskraistė
Iš 12,4 O jei šeima yra per maža avinėlį suvalgyti, tepaima kartu su savo artimiausiu kaimynu, kad susidarytų tiek asmenų, kiek gali suvalgyti avinėlį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Iš 12,5 Avinėlis privalo būti be trūkumų, metinis patinėlis; paimsite jį iš avių ar ožkų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,12 Įst 17,1 Mal 1,14 Kun 1,3 Kun 1,10 Kun 22,18-24 1 Sam 13,1 Mal 1,7-8 Heb 7,26 Heb 9,13-14 1 Pt 1,18-19 atpirkimo ožysavinėlio kraujuAvinėlio puotąAvinėlisDievo avinelisgauruotas ožyskraujo grupekunigų knygaNojaus dukrosoziuožysraudona karveskraistėšabasžemės angelai
Iš 12,6 Laikykite jį iki šio mėnesio keturioliktos dienos; kiekviena Izraelio tautos šeima turi jį papjauti tos dienos vakare. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,5 Iš 16,12 Sk 28,16 Sk 9,11 Iš 12,18 Sk 9,1-3 Sk 28,18 Įst 16,1-6 2 Krn 30,15-18 Iz 53,6 Ez 45,21 Mt 27,20 Mt 27,25 Mt 27,46-50 Mk 15,1 Mk 15,8 Mk 15,11 Mk 15,25 Mk 15,33-34 Lk 23,1 Lk 23,18 Apd 2,23 Apd 3,14 Apd 4,27 apleidaiAvinėlio puotądieną naktįDievo sūnusneraugintos duonospaschapenktadienissaulėtekissumaišytas
Iš 12,7 Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,22-23 Ef 1,7 Heb 9,13-14 Heb 9,22 Heb 10,14 Heb 10,29 Heb 11,28 1 Pt 1,2 skraistė
Iš 12,8 Tą naktį valgykite mėsą, keptą ant ugnies, su nerauginta duona ir karčiomis žolėmis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,25 Įst 16,7 Iš 13,3 Iš 13,7 Sk 9,11-12 Įst 16,3-4 Iš 1,14 Iš 23,18 Ps 22,14 Iz 53,10 Am 4,5 Zch 12,10 Mt 16,12 Mt 26,26 Jn 6,52-57 1 Kor 5,6-8 Gal 5,9 1 Tes 1,6 alausalkoholikasblaivus gyvenimasčesnakasDangaus duonaDievas žiūriduonaduonos aukojimasduonos raugaseucharistijaeucharistijas sakramentasyzopkakavameilė bendrystėjeneraugintos duonospalapinėspaschapaschospaschos vakarienėvynmaišiuszudyti gyvunažolelės
Iš 12,9 Jūs neturite jos valgyti žalios ar išvirtos vandenyje, tik keptą ugnyje, taip pat galvą, kojas ir vidurius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,8 Įst 16,7 Rd 1,13 Simonas kojos
Iš 12,10 Nieko iš jo nepalikite iki ryto. O kas paliks ligi ryto, tą sudeginkite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,18 Iš 34,25 Iš 29,34 Kun 22,30 Kun 7,15-17 Įst 16,4-5 paschapaschos
Iš 12,11 Valgykite jį paskubomis, susijuosę strėnas, apsiavę, laikydami lazdą rankoje; tai Viešpaties Pascha. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,27 Ef 6,15 Kun 23,5 Lk 12,35 1 Kor 5,7 1 Pt 1,13 Iš 12,13 Iš 12,21 Iš 12,43 Sk 28,16 Įst 16,2-6 Mt 26,19-20 Lk 7,38 Lk 15,22 kojaskojosmiežiaipaschasandalaižmona
Iš 12,12 Tą naktį pereisiu visą Egipto šalį ir išžudysiu visus pirmagimius, žmones ir gyvulius; ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą. Aš – Viešpats! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,2 Sk 33,4 Iš 12,23 Ps 82,1 Am 5,17 Iš 11,4-6 Iš 12,29-30 Iš 21,6 Iš 22,28 1 Sam 5,3 1 Sam 6,5 1 Krn 14,12 Ps 82,6 Iz 19,1 Iz 43,11-15 Jer 43,13 Ez 12,16 Sof 2,11 Jn 10,34-35 EgiptasEgipto ligosišmintis Biblijojekitų Dievųpirmiej apastalaivyriausias kunigasvyriausiasis kunigas
Iš 12,13 O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jus, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,28 Pr 17,11 Iš 12,23 Joz 2,12 1 Tes 1,10 1 Jn 1,7 avinėlio kraujuAvinėlio puotądariusgripasiki kraujoIzraelisJėzaus kraujaskaltes pripažinimaskraujaskraujo galiaKristaus kraujaskruvinas kardasskaisčiaižmogaus galia
Iš 12,14 Ta diena tebūna jums atmintina diena; jūs privalote ją švęsti kaip šventę Viešpačiui per kartų kartas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,17 Iš 12,24 Iš 13,9-10 2 Kar 23,21 Iš 12,43 Kun 23,4-5 Iš 5,1 Sk 10,8 Sk 16,40 Sk 18,8 Įst 16,1 Įst 16,11 Joz 4,7 1 Sam 30,25 Neh 8,9-12 Ps 111,4 Ps 135,13 Ez 46,14 Zch 6,14 Mt 26,13 Lk 22,19 1 Kor 5,7-8 1 Kor 11,23-26 atminimasAvinėlio puotąDievo avinelisgarbinimo apeigaskartomsneužmirškite Dievopaschapuotapuotauja kunigaikščiaišventimasšvęstitrimitai
Iš 12,15 Septynias dienas valgysite neraugintą duoną. Jau pirmąją dieną pašalinkite raugą iš savo namų, nes kiekvienas, kuris valgys raugintą maistą nuo pirmosios iki septintosios dienos, bus išnaikintas iš Izraelio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 16,3 Pr 17,14 Iš 23,15 Iš 34,18 Sk 9,13 Sk 28,17 Įst 16,8 Iš 12,8 Iš 12,19-20 Iš 34,25 Iš 13,6-10 Iš 31,14 Kun 17,10 Kun 17,14 Kun 23,5-8 Įst 16,5 Mal 2,12 Mt 16,12 Lk 12,1 Apd 12,3 1 Kor 5,7-8 Gal 5,12 duonos raugasišrinktoji tautaneraugintos duonos
Iš 12,16 Pirmąją dieną susirinkite šventei, taip pat ir septintąją. Jokio darbo nevalia dirbti tomis dienomis, išskyrus tai, ko reikia kiekvieno žmogaus maistui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,7-8 Sk 28,18 Sk 28,25 Iš 16,5 Iš 16,23 Iš 16,29 Iš 20,10 Iš 35,2-3 Kun 23,2-3 Kun 23,21 Kun 23,24-25 Kun 23,27 Kun 23,35 Sk 29,1 Sk 29,12 Jer 17,21-22 neragaus mirtiessekmadienisšvęsk sekmadienį
Iš 12,17 Jūs švęsite Neraugintos duonos šventę per kartų kartas, nes tą dieną Aš išvedžiau jūsų pulkus iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 13,3 Iš 7,5 Iš 12,41 Iš 13,8 Sk 20,16 EgiptasEgipto žemėskartomspuotašventimasšventinti bažnyčiąšvęsti
Iš 12,18 Pirmojo mėnesio keturioliktos dienos vakare pradėsite valgyti neraugintą duoną ir valgysite iki dvidešimt pirmosios dienos vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,15 Kun 23,5-8 Iš 12,1-2 Sk 28,16-25 dieną naktįduonaduonos raugasneraugintos duonossaulėtekistrečiąją dienątris dienas
Iš 12,19 Septynias dienas nebus raugo jūsų namuose, nes kiekvienas, kuris valgys ką nors rauginto, bus išnaikintas iš Izraelio, ar jis būtų ateivis, ar vietinis gyventojas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,15 Iš 12,48 Iš 12,43 Iš 23,15 Iš 34,18 Sk 9,13 Įst 16,3 1 Kor 5,7-8 duonos raugashansasišrinktoji tautaneraugintos duonospuotauja kunigaikščiairaugas
Iš 12,20 Nieko rauginto jūs nevalgysite. Savo namuose valgysite neraugintą duoną“. En Lbd McGee mp3 Klausyti duonos raugas
Iš 12,21 Tada Mozė sušaukė visus Izraelio vyresniuosius ir jiems tarė: „Eikite, imkite avinėlį savo šeimoms ir pjaukite jį Paschai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,3 Mk 14,12-16 Iš 3,16 Iš 12,11 Iš 17,5 Iš 19,7 Sk 9,2-5 Sk 11,16 Joz 5,10 2 Kar 23,21 2 Krn 30,15-17 2 Krn 35,5-6 Ezr 6,20 Mt 26,17-19 Lk 22,7-13 1 Kor 10,4 paschosskraistė
Iš 12,22 Po to imkite yzopo ryšulėlį ir, pamirkę dubenyje su krauju, patepkite juo abi durų staktas ir skersinį; nė vienas jūsų teneišeina iki ryto iš savo namų! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,28 Iš 12,7 Sk 19,18 Ps 51,7 Heb 9,19 Kun 14,6-7 Mt 26,30 Heb 9,1 Heb 9,14 Heb 12,24 1 Pt 1,2 akacija medisalyvųdegantis medisdurysyzopmiros aliejnebarstykitesenovinės durysvandens lelijažolelės
Iš 12,23 Nes Viešpats pereis, žudydamas egiptiečius; pamatęs kraują ant abiejų durų staktų ir skersinio, aplenks ir neleis žudytojui įeiti į jūsų namus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,28 Apr 7,3 Iš 12,12-13 1 Kor 10,10 Apr 9,4 Ez 9,6 2 Sam 24,16 Iz 37,36 Ez 9,4 Heb 12,24 dievo naikintojasgriovėjasmirties angelasMozės brolis
Iš 12,24 Tai bus įstatas jums ir jūsų vaikams per amžius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,14 Pr 17,8-10 pascha
Iš 12,25 Kai atvyksite į šalį, kurią Viešpats jums duos, kaip Jis pažadėjo, laikykitės šitų nuostatų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,8 Iš 3,17 Įst 4,5 Įst 12,8-9 Įst 16,5-9 Joz 5,10-12 Ps 105,44-45 iškeltos rankos
Iš 12,26 Kai jūsų vaikai klaus: ‘Ką reiškia šitos apeigos?’, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,14-15 Įst 32,7 Joz 4,6-7 Joz 4,21-24 Ps 78,3-6 Ps 145,4 Iz 38,19 Ef 6,4 Iš 10,2 Iš 13,8-9 Iš 13,22 Įst 6,7 Įst 11,19 Dievo avinelisiškeltos rankos
Iš 12,27 atsakykite: ‘Tai yra Paschos auka Viešpačiui, kuris aplenkė izraelitų namus Egipte, kai Jis išžudė egiptiečius ir išlaisvino mūsų namus’“. Tada žmonės nusilenkė ir pagarbino Viešpatį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,31 Iš 12,11 Iš 12,23 Iš 34,8 Iš 34,25 Įst 16,2 Įst 16,5 1 Krn 29,20 2 Krn 20,18 2 Krn 29,30 Neh 8,6 1 Kor 5,7 Dievo avinelispaschašventimastikėjimas
Iš 12,28 Izraelitai ėjo ir padarė, kaip Viešpats įsakė Mozei ir Aaronui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,28
Iš 12,29 Vidurnaktį Viešpats išžudė visus pirmagimius Egipto šalyje, pradedant faraono, kuris sėdėjo soste, pirmagimiu, baigiant pirmagimiu kalinio, sėdinčio kalėjime, ir visus gyvulių pirmagimius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,23 Ps 78,51 Iš 11,4-5 Sk 8,17 Sk 33,4 Ps 105,36 Ps 135,8 Ps 136,10 Iš 12,12 Iš 9,6 Iš 13,15 Sk 3,13 Job 34,20 Iz 24,22 Iz 51,14 Jer 38,6 Jer 38,13 Zch 9,11 1 Tes 5,2-3 Heb 11,28 Heb 12,23 archeologijabaudžiamidonaldasįsakoispejimaiiščių vaisiusištirkitejis sužeidžiajoks marasjuozapataslaisvas pasirinkimaslazdosmažutėliamsmeilė psalmesmozės įstatymonepakenksnėštumo nutraukimaspaleidimaspaschasąjungaskaudinimassukūrė Dangųšeštas įsakymasšiaurėvidurnaktisžmogausžmogaus vertybėsžudymas
Iš 12,30 Naktį atsikėlė faraonas, jo tarnai ir visi egiptiečiai. Ir kilo didelis verksmas Egipte, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų mirusio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 11,6 Am 5,17 Pat 21,13 Mt 25,6 Jok 2,13
Iš 12,31 Tą naktį faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: „Išeikite iš mano krašto, jūs ir izraelitai! Eikite, tarnaukite Viešpačiui, kaip sakėte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,9 Iš 3,19-20 Iš 6,1 Iš 8,8 Iš 10,29-1 Iš 11,8 Ps 105,38 Egipto ligos
Iš 12,32 Pasiimkite avis ir galvijus, kaip sakėte! Eikite ir palaiminkite mane taip pat!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,26 Pr 27,34 Pr 27,38 Iš 8,28 Iš 9,28 Iš 10,9
Iš 12,33 Egiptiečiai ragino tautą skubiai išeiti iš jų šalies, sakydami: „Mes visi išmirsime!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 105,38 Iš 11,1 Pr 20,3 Sk 17,12-13
Iš 12,34 Žmonės ėmė ant pečių dar neįrūgusią tešlą duonkubiliuose, įvyniotą į apsiaustus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,3 Dangaus duonaduonaduonos raugasneraugintos duonos
Iš 12,35 Ir izraelitai padarė, kaip Mozė buvo sakęs; jie paprašė iš egiptiečių sidabrinių bei auksinių daiktų ir drabužių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,14 Iš 3,21-22 Iš 11,2-3 Ps 105,37 nesikolinsipapuošalai
Iš 12,36 Viešpats palankiai nuteikė izraelitams egiptiečius, kurie patenkino jų prašymą. Taip jie apiplėšė egiptiečius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,14 Iš 3,21-22 Iš 11,3 Ps 105,37 Pr 39,21 Pat 16,7 Dan 1,9 Apd 2,47 Apd 7,10 Dievo apvaizdageranoriškaspasaulio likimaszmoniu akyse
Iš 12,37 Apie šeši šimtai tūkstančių vyrų iš Izraelio sūnų, neskaičiuojant vaikų, išėjo iš Ramzio į Sukotą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 38,26 Sk 1,46 Sk 11,21 Sk 33,3 Sk 33,5 Pr 47,11 Iš 1,11 Pr 12,2 Pr 15,5 Pr 46,3 Sk 2,32 Sk 26,51 archeologijaIzraelisklajokliaikudikiu krikstas
Iš 12,38 Taip pat daugybė kitų žmonių ėjo su jais ir didelės kaimenės avių bei galvijų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,4 Zch 8,23 klajokliaimesijiniai žydaineįgalus
Iš 12,39 Jie kepė iš tešlos, kurią išsinešė iš Egipto, neraugintus papločius. Ji dar nebuvo įrūgusi, nes jie buvo skubiai išvaryti iš Egipto ir nespėjo pasigaminti maisto kelionei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 6,1 Iš 11,1 Iš 12,31-33 duonos raugas
Iš 12,40 Izraelitai pragyveno Egipte keturis šimtus trisdešimt metų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,13 Apd 7,6 Pr 12,1-3 Apd 13,17 Gal 3,16-17 Heb 11,9 kadešonatanasseptynias kartas
Iš 12,41 Praėjus keturiems šimtams trisdešimčiai metų, vieną dieną visi Viešpaties pulkai iškeliavo iš Egipto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,10 Iš 7,4 Iš 12,17 Iš 12,51 Joz 5,14 Ps 102,13 Dan 9,24 Hab 2,3 Jn 7,8 Apd 1,7 atpirkimokartos
Iš 12,42 Ta naktis, kurią juos išvedė iš Egipto krašto, yra Viešpaties šventė. Izraelitai privalo tą naktį švęsti per kartų kartas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 16,1-6 Iš 12,14 Iš 13,10 atpirkimoIzraelisKristaus kelionėpascha
Iš 12,43 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: „Šitas yra Paschos įstatymas: jokiam svetimšaliui nevalia Paschos valgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,48 Sk 9,14 Kun 22,10 Iš 12,11 Ef 2,12 ateiviaigarbinimo apeigaspaschos
Iš 12,44 Tačiau pirktas vergas turi teisę ją valgyti tada, kai jį apipjaustai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,12-13 Pr 17,23 vergus mušti
Iš 12,45 Svetimšaliui ir samdiniui negalima jos valgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 22,10 Ef 2,12 gimtoji zemegimtoji žemėmylėk svetimapriimk svetimasvetimšaliai
Iš 12,46 Ji turi būti valgoma namuose. Nevalia mėsos išnešti iš namų ir neleidžiama sulaužyti jokio kaulo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 9,12 Jn 19,36 Jn 19,33 Ps 34,20 1 Kor 12,12 Ef 2,19-22 Jėzus nukryžiavimasJėzus verkiakeičia žmogųKristaus žaizdomisseptynias kartas
Iš 12,47 Visa Izraelio tauta privalo ją švęsti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,6 Sk 9,13 Iš 12,3
Iš 12,48 Jei ateivis apsistotų pas tave ir norėtų švęsti Paschą, tai visi jo vyrai privalo būti apipjaustyti. Tuo atveju leidžiama jam švęsti Paschą, ir jis bus tarsi vietinis šalies gyventojas. Bet niekam neapipjaustytam neleistina jos valgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 9,14 Iš 12,43 Pr 17,12 Iš 12,19 Sk 15,15-16 Ez 44,9 Ez 47,22 Gal 3,28 Kol 3,11 apipjaustymasateiviaidiskriminacijanaziraspaschosrasizmassvetimi
Iš 12,49 Tas pats įstatymas galioja ir pas jus gimusiam, ir ateiviui, apsigyvenusiam tarp jūsų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 15,15-16 Sk 15,29 Kun 24,22 Sk 9,14 Gal 3,28 Kol 3,11 ateiviaiemigracijagimtoji zemegimtoji žemėimigrantaimažumasmylėk svetimapaschospažadas žydamspriimk svetimasionizmassvetimas jungassvetimisvetimi Dievaisvetimšaliai
Iš 12,50 Izraelitai darė, kaip Viešpats įsakė Mozei ir Aaronui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,26 Iš 7,4 Iš 12,41 Įst 4,1-2 Įst 12,32 Mt 7,24-25 Mt 28,20 Jn 2,5 Jn 13,17 Jn 15,14 Apr 22,15
Iš 12,51 Tą dieną Viešpats išvedė izraelitų pulkus iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,41 Iš 6,26

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį