Biblijos vartai

Atversta Iš 16,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 36.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tada Mozė ir Aaronas tarė visiems izraelitams: „Šį vakarą žinosite, kad Viešpats jus išvedė iš Egipto. Tada Mozė jiems tarė: „Tai duona, kurią Viešpats jums davė maistui. Jis sakė jiems: „Taip Viešpats liepė: ‘Rytoj yra sabatas, šventa poilsio diena, skirta Viešpačiui.

Iš 16,1 Antrojo mėnesio penkioliktą dieną po to, kai jie paliko Egiptą, visi izraelitai išėjo iš Elimo ir atėjo į Sino dykumą, esančią tarp Elimo ir Sinajaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 33,10-12 Iš 15,27 Iš 17,1 Ez 30,15-16 Abraomo palikuonysSinajaus kalnas
Iš 16,2 Visa Izraelio vaikų tauta murmėjo prieš Mozę ir Aaroną dykumoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,24 1 Kor 10,10 Ps 106,25 Pr 19,4 Iš 14,11 Ps 106,7 Ps 106,13 kito kaltinimasMozėMozės mamaskundimasis
Iš 16,3 Jie sakė: „Geriau mes būtume mirę nuo Viešpaties rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome prie mėsos puodų ir valgėme duonos sočiai! Jūs mus atvedėte į šią dykumą, kad numarintumėte visus badu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rd 4,9 Iš 17,3 Sk 11,4-5 Sk 14,2 Sk 20,3-5 Iš 2,23 Iš 5,21 Sk 11,15 Sk 16,13 Sk 16,41 Įst 8,3 Įst 28,67 Joz 7,7 2 Sam 18,33 Job 3,1 Job 3,10 Job 3,20 Jer 2,6 Jer 20,14-18 Jon 4,8-9 Apd 26,29 1 Kor 4,8 2 Kor 11,1 MozėMozės mamapavaišintitaravidinė dykuma
Iš 16,4 Tada Viešpats tarė Mozei: „Aš jums duosiu duonos iš dangaus. Žmonės teišeina ir tesusirenka dienos davinį, kad išbandyčiau juos, ar jie laikysis mano įstatymo, ar ne. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,25 Ps 78,24-25 Ps 105,40 1 Kor 10,3 Įst 8,2 Įst 8,16 Jn 6,31-32 Joz 24,15 Neh 9,15 Neh 11,23 Pat 30,8 Mt 6,11 Mt 6,32-33 Lk 11,3 Dangaus duonagyvybės duonaJėzus duonalietuslinksmavaikų duonavidinė dykuma
Iš 16,5 O šeštą dieną teprisirenka dvigubai tiek, kiek kasdien prisirinkdavo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,22-23 Iš 35,2-3 Kun 25,21-22 sabatas
Iš 16,6 Tada Mozė ir Aaronas tarė visiems izraelitams: „Šį vakarą žinosite, kad Viešpats jus išvedė iš Egipto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,7 Iš 16,12-13 Sk 16,28 Sk 16,30 Iš 12,51 Iš 16,3 Iš 16,8 Iš 32,1 Iš 32,7 Iš 32,11 Ps 77,20 Iz 63,11-12
Iš 16,7 Ir rytą išvysite Viešpaties šlovę; Jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš Jį. O kas esame mudu, kad murmate prieš mus? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,11 Iš 16,10 Iz 35,2 Iz 40,5 Iš 40,34 Jn 11,4 Jn 11,40 Iš 16,2-3 Iš 16,8 Iš 16,12 Iš 24,10 Iš 24,16 Kun 9,6 Sk 14,10 Sk 14,27 Sk 16,42 kantrybėkito kaltinimasnesiskundėskundimasisšlovėvidinė dykumažmogaus garbė
Iš 16,8 Viešpats duos jums vakare mėsos, o rytą – duonos sočiai. Viešpats išgirdo, kad murmėjote prieš Jį. O kas mudu esame? Ne prieš mus jūs murmate, bet prieš Viešpatį“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 8,7 Rom 13,2 Lk 10,16 Sk 14,27 1 Tes 4,8 Iš 16,9 Iš 16,12 Sk 21,7 Iz 32,6 Iz 37,29 Mt 9,4 Mt 10,40 Jn 6,41-43 Jn 13,20 1 Kor 10,10 Abraomo skundaskantrybėkito kaltinimasnesiskundėskundimasis
Iš 16,9 Tada Mozė tarė Aaronui: „Sakyk visiems izraelitams: ‘Priartėkite prie Viešpaties, nes Jis išgirdo jūsų murmėjimą’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 16,16 Iš 16,2 Iš 16,8
Iš 16,10 Aaronui tebekalbant izraelitams, jie pažvelgė į dykumas ir pamatė Viešpaties šlovę debesyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,7 Sk 16,19 Sk 16,42 Iš 13,21-22 Iš 40,34-38 Kun 9,6 Sk 14,10 1 Kar 8,10-11 Mt 17,5 debesystyrusvidinė dykuma
Iš 16,11 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 16,12 „Aš girdėjau Izraelio vaikų murmėjimą. Sakyk jiems: ‘Vakare jūs gausite mėsos, o rytą pasisotinsite duona. Ir jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, jūsų Dievas’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,7 Jl 3,17 Iš 4,5 Iš 7,17 Iš 16,7-8 Jer 31,24 Ez 34,30 Ez 39,22 Zch 13,9 maistasnevertai valgoparuošia maistavaikų duona
Iš 16,13 Vakare atskrido putpelės ir apdengė stovyklą, o rytą aplink stovyklą buvo rasa. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,9 Ps 78,27-28 Ps 105,40 Sk 11,31-33 Dangaus paukščiaikarvelispaukščiaividinė dykuma
Iš 16,14 Rasai pranykus, dykumoje pasirodė kažkas, tarsi šerkšnas ant žemės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,7-9 Ps 105,40 Neh 9,15 Ps 78,24 Iš 16,31 Įst 8,3 Ps 147,16 grybaimanossveika siela
Iš 16,15 Tai pamatę, izraelitai klausė vienas kito: „Kas čia?“ Nė vienas nežinojo, kas tai yra. Tada Mozė jiems tarė: „Tai duona, kurią Viešpats jums davė maistui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,4 Įst 8,3 Iš 16,31 Neh 9,15 1 Kor 10,3 Iš 16,33 Sk 21,5 Įst 8,16 Joz 5,12 Neh 9,20 Pat 9,5 Lk 12,30 Jn 6,31-32 Jn 6,49 Jn 6,58 Heb 9,4 Apr 2,17 manos
Iš 16,16 Štai ką Viešpats įsakė: ‘Kiekvienas teprisirenka tiek, kiek jis suvalgo; teparsineša po omerą kiekvienam žmogui, atsižvelgdamas į asmenų skaičių savo palapinėje’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,36 Iš 16,18 Iš 16,32-33 palapinių švente
Iš 16,17 Izraelitai darė, kaip buvo įsakyta, ir prisirinko vieni daugiau, kiti mažiau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Iš 16,18 Ir kai jie seikėjo omeru, kas buvo prisirinkęs daug, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, tam nestigo. Kiekvienas turėjo tiek, kiek galėjo suvalgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kor 8,14-15
Iš 16,19 Mozė jiems sakė: „Nė vienas tenepalieka nieko rytojui“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,10 Iš 23,18 Iš 16,23 Mt 6,34
Iš 16,20 Bet jie nepaklausė Mozės. Kai kurie paliko dalį maisto kitai dienai, tačiau atsirado kirmėlių ir jis pradėjo dvokti. Mozė užsirūstino ant jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 12,3 Sk 16,15 Mt 6,19 Mk 3,5 Mk 10,14 Lk 12,15 Lk 12,33 Ef 4,26 Heb 13,5 Jok 5,2-3 dvelkiakvapasuoslė
Iš 16,21 Kiekvienas kas rytą rinkdavosi, kiek jis galėjo suvalgyti. O saulei kaitinant, tie grūdeliai laukuose sutirpdavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 6,6-11 Mok 9,10 Mok 12,1 Mt 6,33 Jn 12,35 2 Kor 6,2 apsirijimasJėzus duonamanosnevertai valgopo saulėrijūnas
Iš 16,22 Šeštą dieną jie prisirinko dvigubai tiek: po du omerus kiekvienam. Izraelio vyresnieji apie tai pranešė Mozei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 16,5 Iš 16,16 Iš 34,31 Kun 25,12 Kun 25,22 sabatas
Iš 16,23 Jis sakė jiems: „Taip Viešpats liepė: ‘Rytoj yra sabatas, šventa poilsio diena, skirta Viešpačiui. Ką norite kepti, iškepkite, ir ką norite virti, išvirkite, o kas lieka, atidėkite į šalį ir palaikykite rytojui’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,3 Iš 20,8-11 Iš 31,15 Pr 2,2-3 Iš 23,12 Iš 35,2-3 Sk 11,8 Mk 2,27-28 Lk 23,56 Apr 1,10 dieną naktįįstatymo knygamanosnešvaru maistaspoilsisrytojsabato Viešpatssabo dienaseptintoji dienašabo dienašventa dienavyras tarnas
Iš 16,24 Jie pasidėjo rytojui, kaip Mozė buvo įsakęs. Ir tai nesugedo ir neatsirado kirmėlių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,20 Iš 16,33
Iš 16,25 Po to Mozė tarė: „Valgykite tai! Nes šiandien yra Viešpaties sabatas, nieko laukuose nerasite. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 16,23 Iš 16,29 Neh 9,14
Iš 16,26 Šešias dienas rinksite, o septintoji diena yra sabatas; joje nieko nerasite“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,9-11 Įst 5,13 Ez 46,1 Lk 13,14 Dangaus duonagyvybės duonasabo dienašabo diena
Iš 16,27 Vis dėlto septintąją dieną kai kurie išėjo rinkti, bet nieko nerado. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 20,4 sabatas
Iš 16,28 Viešpats tarė Mozei: „Ar ilgai nesilaikysite mano įstatymų ir įsakymų? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,10 2 Kar 17,14 Ps 106,13 Ez 20,13 Iš 10,3 Sk 14,11 Sk 20,12 Ps 78,22 Ps 81,13-14 Iz 7,9 Iz 7,13 Jer 4,14 Jer 9,6 Ez 5,6 Ez 20,16 Mk 9,19 adataadvokatasapleidaidešimtdidysis įsakymasišorėketuriasdešimt dienųmarškiniųpirmasis įsakymas
Iš 16,29 Viešpats jums įsakė švęsti sabatą. Todėl šeštąją dieną Jis duoda jums duonos dviem dienom. Kiekvienas pasilikite savo vietoje. Nė vienas neišeikite iš savo namų septintąją dieną“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 31,13 Neh 9,14 Iz 58,13-14 Ez 20,12 Lk 23,56 sabato Viešpatsseptintoji dienavyras tarnas
Iš 16,30 Taip tauta ilsėjosi septintąją dieną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,3 Įst 5,12-14 Heb 4,9
Iš 16,31 Dievo duotą maistą izraelitai praminė mana. Ji buvo tarsi balti kalendros grūdeliai, o jos skonis kaip papločio su medumi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 16,15 Sk 11,6-9 Gg 2,3 aguonosalyvų sodasbalta spalvačesnakasDangaus duonaDievo duonaduonageltona spalvajuoda spalvajuodgrūdėmaistasmanosmedumimiltainegražusneragaus mirtiesragavęramybėjevaikų duonavalgiaivarškė
Iš 16,32 Mozė paskelbė Viešpaties įsakymą: „Prisipilkite omerą manos, kad būsimos kartos žinotų, kokia duona jus maitinau dykumoje, kai išvedžiau iš Egipto“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 103,1-2 Ps 105,5 Ps 111,4-5 Lk 22,19 Heb 2,1
Iš 16,33 Mozė sakė Aaronui: „Paimk indą, supilk į jį vieną omerą manos ir jį padėk Viešpaties akivaizdoje, kad išliktų būsimoms kartoms“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 9,4 manossandoros skrinia
Iš 16,34 Kaip Viešpats įsakė Mozei, taip Aaronas padėjo indą palapinės švenčiausioje vietoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,16 Iš 25,21 Iš 27,21 Iš 40,20 Sk 17,10 Iš 30,6 Iš 30,36 Iš 31,18 Iš 38,21 Sk 1,50 Sk 1,53 Įst 10,5 1 Kar 8,9
Iš 16,35 Izraelitai valgė maną keturiasdešimt metų, kol atėjo į gyvenamas žemes. Jie valgė maną, kol atėjo prie Kanaano šalies ribų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 5,12 Neh 9,20-21 Įst 8,2-3 Sk 33,38 Sk 33,48-50 Įst 1,8 Įst 34,1-4 Neh 9,15 Ps 78,24-25 Jn 6,30-58 klaidžiojo dykumojemanamanos
Iš 16,36 Omeras yra dešimtoji efos dalis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,16 Iš 16,32-33

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį