Biblijos vartai

Atversta Iš 18,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jetras, Midjano kunigas, Mozės uošvis, išgirdo visa, ką Dievas padarė Mozei ir savo tautai Izraeliui, ir kad Viešpats išvedė Izraelį iš Egipto. Tai sužinojęs, Jetras, Mozės uošvis, paėmė Ciporą, Mozės žmoną, kurią Mozė buvo parsiuntęs atgal, ir jos abu sūnus, kurių vieno vardas buvo Geršomas, nes jis sakė: „Buvau ateivis svetimoje šalyje“, o kito Eliezeras, nes sakė: „Mano tėvo Dievas buvo mano pagalba ir mane išgelbėjo nuo faraono kardo“. Ir Jetras, Mozės uošvis, atėjo su jo sūnumis ir žmona pas Mozę į dykumą, kur jis stovyklavo prie Dievo kalno.

Iš 18,1 Jetras, Midjano kunigas, Mozės uošvis, išgirdo visa, ką Dievas padarė Mozei ir savo tautai Izraeliui, ir kad Viešpats išvedė Izraelį iš Egipto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 2,16 Iš 3,1 Ps 77,14-15 Iš 2,18 Iš 2,21 Iš 4,18 Iš 7,1-15 Sk 10,29 Joz 2,10 Joz 9,9 Ts 4,11 Neh 9,10-11 Ps 34,2 Ps 44,1 Ps 78,4 Ps 78,50-53 Ps 105,5 Ps 105,36-41 Ps 105,43 Ps 106,2 Ps 106,8-11 Ps 136,10-16 Iz 63,11-13 Jer 33,9 Zch 8,23 Apd 7,35-36 Apd 14,27 Apd 15,12 Apd 21,19-20 Rom 15,18 Gal 1,23-24
Iš 18,2 Tai sužinojęs, Jetras, Mozės uošvis, paėmė Ciporą, Mozės žmoną, kurią Mozė buvo parsiuntęs atgal, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,21 Iš 4,25-26 Mozės žmonavienintelis reikalavimas
Iš 18,3 ir jos abu sūnus, kurių vieno vardas buvo Geršomas, nes jis sakė: „Buvau ateivis svetimoje šalyje“, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,22 Apd 7,29 Iš 4,20 Ps 39,12 Heb 11,13 1 Pt 2,11 Mozės žmona
Iš 18,4 o kito Eliezeras, nes sakė: „Mano tėvo Dievas buvo mano pagalba ir mane išgelbėjo nuo faraono kardo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,15 1 Krn 23,15 Ps 18,1 Ps 18,48 Ps 34,4 Ps 46,1 Iz 50,7-9 Dan 6,22 Apd 12,11 2 Kor 1,8-10 2 Tim 4,17 Heb 13,6 moteris vyraspadetipagalbašonkaulis
Iš 18,5 Ir Jetras, Mozės uošvis, atėjo su jo sūnumis ir žmona pas Mozę į dykumą, kur jis stovyklavo prie Dievo kalno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,1 Iš 3,12 Iš 19,11 Iš 19,20 Iš 24,16-17 1 Kar 19,8 Sinajaus kalnas
Iš 18,6 Jetras pranešė Mozei: „Štai aš, tavo uošvis Jetras, su tavo žmona ir abiem sūnumis einame pas tave!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 18,7 Tada Mozė, išėjęs pasitikti uošvio, nusilenkė jam ir jį pabučiavo. Paklausę vienas kito, kaip sekasi, įėjo į palapinę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 29,13 Pr 14,17 Pr 18,2 Pr 19,1 2 Sam 11,7 1 Kar 2,19 Pr 31,28 Pr 33,3-7 Pr 43,27-28 Pr 45,15 Pr 46,29 Sk 22,36 Ts 11,34 Ps 2,12 Lk 7,45 Apd 20,37 Apd 28,15
Iš 18,8 Mozė papasakojo savo uošviui visa, ką Viešpats padarė faraonui ir egiptiečiams dėl Izraelio, ir visą vargą kelyje, ir kaip Viešpats juos išgelbėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 20,14 Neh 9,9-15 Neh 9,32 Ps 78,42-43 Ps 81,7 Ps 106,10 Pr 44,34 Iš 15,6 Iš 15,16 Iš 15,22-24 Iš 16,3 Iš 18,1 Ps 66,16 Ps 71,17-20 Ps 105,1-2 Ps 107,2 Ps 145,4-12
Iš 18,9 Jetras džiaugėsi visu tuo, ką Viešpats padarė Izraeliui išgelbėdamas jį iš egiptiečių, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 44,23 Iz 66,10 Rom 12,10 Rom 12,15 1 Kor 12,26
Iš 18,10 ir tarė: „Tebūna palaimintas Viešpats, kuris jus išgelbėjo iš egiptiečių ir faraono, kuris išgelbėjo tautą iš Egipto vergovės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 14,20 2 Sam 18,28 Lk 1,68 1 Kar 8,15 Ps 41,13 Ps 68,19-20 Ps 106,47-48 Ef 1,3 1 Tes 3,9 1 Pt 1,3 Apr 5,11-13 Apr 19,1-6
Iš 18,11 Dabar žinau, kad Viešpats yra aukščiau visų kitų dievų, nes pranoko juos tuo, kuo jie didžiavosi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 2,5 Lk 1,51 Iš 15,11 Ps 95,3 Ps 97,9 Ps 135,5 1 Krn 16,25 Neh 9,10 Ps 119,21 Dan 4,37 Iš 1,10 Iš 1,16 Iš 1,22 Iš 5,2 Iš 5,7 Iš 9,16-17 Iš 10,3 Iš 12,12 Iš 14,8 Iš 14,18 1 Sam 2,3 1 Kar 17,24 2 Kar 5,15 Neh 9,16 Neh 9,29 Job 40,11-12 Ps 31,23 Jok 4,6 1 Pt 5,5 arogancijabokštąbokštasdidingumasDievo sumanymaiDievų Dievasišmintis Biblijojekitų Dievųtikrasis Dievas
Iš 18,12 Po to Jetras, Mozės uošvis, aukojo Dievui deginamąją auką ir atnašas. Tada Aaronas ir visi Izraelio vyresnieji drauge su Mozės uošviu valgė Dievo akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,54 Įst 12,7 Iš 24,5 Iš 24,11 Pr 4,4 Pr 8,20 Pr 12,7 Pr 26,25 Pr 43,25 Iš 2,20 Kun 7,11-17 Įst 27,7 2 Sam 9,7 1 Krn 29,21-22 2 Krn 30,22 Job 1,5 Job 42,8 Job 42,11 Dan 10,3 Lk 14,1 Lk 14,15 1 Kor 10,18 1 Kor 10,21 1 Kor 10,31 Aaronas
Iš 18,13 Kitą dieną Mozė atsisėdo žmonių teisti, ir žmonės stovėjo prie jo nuo ryto iki vakaro. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 5,10 Job 29,7 Iz 16,5 Jl 3,12 Mt 23,2 Rom 12,8 Rom 13,6 dieną naktįdvylika valandųjubiliejiniai
Iš 18,14 Mozės uošvis, pamatęs visa, ką jis darė žmonėms, klausė: „Ką tu čia darai? Kodėl tu sėdi vienas, o visi žmonės stovi nuo ryto iki vakaro?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 18,15 Mozė atsakė: „Žmonės ateina pas mane pasiklausti Dievo patarimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 15,34 Sk 27,5 Iš 18,19-20 Kun 24,12-14 Sk 9,6 Sk 9,8 Įst 17,8-13
Iš 18,16 Kai jie nesutaria, ateina pas mane, kad būčiau jų teisėju ir paskelbčiau Dievo nuostatus ir įstatymus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 24,14 Įst 4,5 Įst 5,1 2 Sam 15,3 1 Kor 6,1 Iš 2,13 Iš 23,7 Kun 24,15 Sk 15,35 Sk 27,6-11 Sk 36,6-9 Įst 6,1 Įst 17,8-12 1 Sam 12,23 Job 31,13 Mt 28,20 Apd 18,14-15 1 Tes 4,1-2 vyriausybė
Iš 18,17 Mozės uošvis atsakė: „Negerai darai! En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 18,18 Tu pats ir šitie žmonės, kurie yra su tavimi, visiškai nuvargsite, nes tau tai per sunku; tu negali vienas atlikti to darbo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,14-17 Įst 1,9-12 Apd 6,1-4 2 Kor 12,15 Fil 2,30 1 Tes 2,8-9
Iš 18,19 Dabar paklausyk mano balso. Aš tau patarsiu, ir Dievas bus su tavimi! Būk tarpininkas tarp tautos ir Dievo ir pranešk jų reikalus Dievui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,5 Iš 3,12 Iš 20,19 Įst 5,5 Pr 39,2 Iš 4,12 Iš 4,16 Iš 18,15 Iš 18,24 Įst 20,1 Joz 1,9 2 Sam 14,17 Pat 9,9 Mt 28,20 paklusnumas tėvams
Iš 18,20 Mokyk juos įstatymų bei nuostatų, parodyk jiems kelią, kuriuo jie turi eiti, ir darbus, kuriuos turi daryti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 1,18 Įst 5,1 Ps 143,8 Įst 4,1 Įst 4,5 Ps 32,8 1 Tes 4,1 Iš 18,16 Įst 6,1-2 Įst 7,11 1 Sam 12,23 Neh 9,13-14 Iz 30,21 Jer 6,16 Jer 42,3 Ez 3,17 Mch 4,2 Mt 28,20 Mk 13,34 2 Tes 3,6-12 garbinimo apeigas
Iš 18,21 Be to, išsirink iš tautos sumanius, Dievo bijančius, patikimus, negodžius vyrus, paskirk juos tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais, En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 6,3 2 Krn 19,5-10 Įst 16,18-19 Pr 42,18 Iš 18,25 2 Sam 23,3 Ez 18,8 Pr 22,12 Iš 23,2-9 Sk 10,4 Įst 1,13-17 Joz 22,14 1 Sam 8,3 1 Sam 8,12 1 Sam 12,3-4 1 Kar 3,9-12 1 Kar 18,3 1 Kar 18,12 Neh 5,9 Neh 7,2 Job 29,16 Job 31,13 Ps 15,5 Ps 26,9-10 Pat 28,2 Mok 12,13 Iz 16,5 Iz 33,15 Iz 59,4 Iz 59,14-15 Jer 5,1 Ez 22,12 Zch 7,9 Zch 8,16 Lk 18,2 Lk 18,4 Apd 20,33 1 Tim 3,3 1 Tim 6,9-11 2 Pt 2,14-15 Dievo vedimasdorumaskalvarijalyderystėnegeisk moterspolitikasąžiningasteisėjasvaldymasvientisumasvyriausybė
Iš 18,22 ir tegu jie teisia žmones. Kiekvieną didelę bylą jie perduos tau, o mažas bylas spręs patys. Tau bus lengviau, ir jie pasidalins naštą su tavimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,17 Iš 18,26 Kun 24,11 Sk 15,33 Sk 27,2 Sk 36,1 Iš 18,18 Įst 1,17-18 Įst 17,8-9 Rom 13,6
Iš 18,23 Jeigu taip darysi ir Dievas įsakys tau, pats ištversi ir visi žmonės grįš į savo namus ramybėje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,18 Pr 18,33 Pr 21,10-12 Pr 30,25 Iš 16,29 1 Sam 8,6-7 1 Sam 8,22 2 Sam 18,3 2 Sam 19,39 2 Sam 21,17 Apd 15,2 Gal 2,2 Fil 1,24-25 išėjimoištvers
Iš 18,24 Mozė paklausė savo uošvio patarimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,2-5 Iš 18,19 Ezr 10,2 Ezr 10,5 Pat 1,5 1 Kor 12,21
Iš 18,25 Jis išsirinko sumanius vyrus iš viso Izraelio ir paskyrė juos vyresniaisiais: tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 1,15 Iš 18,21 Apd 6,5 filipiteisma
Iš 18,26 Ir jie teisė žmones visą laiką. Sunkias bylas jie perduodavo Mozei, bet mažas sprendė patys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,22 Iš 18,14-15 Įst 17,8 1 Kar 3,16-28 1 Kar 10,1 Job 29,16
Iš 18,27 Po to Mozės uošvis iškeliavo į savo šalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 10,29-30 Pr 24,59 Pr 31,55 Ts 19,9 Sinajaus kalnas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį