Biblijos vartai

Atversta IS32,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tauta, nesulaukdama Mozės grįžtant, susirinko apie Aaroną ir sakė jam: „Padaryk mums dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės“. Mozė maldavo Viešpatį, savo Dievą, sakydamas: „Kodėl, Viešpatie, Tavo rūstybė užsidega prieš Tavo tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia jėga ir galinga ranka? Mozė klausė Aaroną: „Ką tau padarė šita tauta, kad užtraukei jiems tokią didelę nuodėmę?“ Aaronas atsakė: „Tenesirūstina mano valdovas.

Iš 32,1 Tauta, nesulaukdama Mozės grįžtant, susirinko apie Aaroną ir sakė jam: „Padaryk mums dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 24,18 Apd 7,40 Įst 9,9 2 Pt 3,4 Iš 13,21 Iš 14,11 Pr 19,14 Pr 21,26 Pr 39,8 Pr 44,4 Pr 44,15 Iš 16,3 Iš 20,3-5 Iš 32,7 Iš 32,11 Iš 33,3 Iš 33,14-15 Įst 4,15-18 Įst 9,11-12 Joz 7,13 Oz 12,13 Mch 6,4 Apd 17,29 Apd 19,26 Mt 24,43 Mt 24,48 auksinius auskarusaukso veršisDievo dienosDievų Dievasgerai sekasiištisoslengvabūdiškumaslinksminezudyknežudykapreiškimas
Iš 32,2 Aaronas jiems atsakė: „Imkite iš savo žmonų, sūnų ir dukterų auksinius auskarus ir atneškite man“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,35-36 Ts 8,24-27 Pr 24,22 Pr 24,47 Iš 35,22 Ez 16,11-12 Ez 16,17 Oz 2,8 auksinius auskarusaukso veršisDievų Dievas
Iš 32,3 Visi žmonės išsiėmė auksinius auskarus iš savo ausų ir atnešė juos Aaronui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 17,3-4 Iz 40,19-20 Iz 46,6 Jer 10,9 auksinius auskarus
Iš 32,4 Tas juos išlydė ir nuliedino veršį. Žmonės tarė: „Izraeli, štai tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto žemės“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,16 Neh 9,18 Apd 7,41 Iš 32,8 Ts 17,3-4 1 Kar 12,28 Iš 20,2 Iš 20,23 Iš 28,9 Iš 28,11 Iš 32,1 1 Kar 12,32 2 Kar 10,29 2 Krn 11,15 2 Krn 13,8 Ps 106,19-21 Iz 40,18-19 Iz 44,9-10 Iz 46,6 Oz 8,4-5 Oz 10,5 Oz 13,2 Apd 17,29 Rom 1,21-23 aukso veršisDievų Dievasjų šventoveslengvabūdiškumasstabaivelyku rytas
Iš 32,5 Aaronas, matydamas tai, pastatė aukurą ir paskelbė: „Rytoj Viešpaties šventė!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 10,20 Kun 23,2 Kun 23,37 Iš 10,9 Iš 12,14 Iš 32,4 Kun 23,4 Kun 23,21 1 Sam 14,35 1 Kar 12,32-33 1 Kar 21,9 2 Kar 16,11 2 Krn 30,5 Oz 8,11 Oz 8,14 1 Kor 5,8 aukso veršisskelbimasvelyku rytas
Iš 32,6 Atsikėlę anksti rytą, jie aukojo deginamąsias ir padėkos aukas, sėdo valgyti ir gerti, ir kėlėsi žaisti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 10,7 Sk 25,2 Iš 24,4-5 Iš 32,17-19 Ts 16,23-25 Am 2,8 Am 8,10 Apd 7,41-42 Apr 11,10 apmauduapsirijimasaukso veršisbambėjimasDvasinė neištikimybėlinksmalinksma vaikysteneatleistinaneliesti moterspriklausome Dievuirijūnasstabmeldystėšokiaišokti Dievuivelyku rytas
Iš 32,7 Ir Viešpats pasakė Mozei: „Eik, nusileisk žemyn, nes tavo tauta, kurią išvedei iš Egipto žemės, nusidėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 9,12 Iš 32,11 Pr 6,11-12 Ts 2,19 Oz 9,9 Iš 19,24 Iš 32,1 Iš 32,4 Iš 33,1 Įst 4,16 Įst 32,5 Dan 9,24 aukso veršisDievų Dievaslinksmiraudona karve
Iš 32,8 Jie greitai nuklydo nuo kelio, kurį jiems nurodžiau. Nusiliedinę veršį, jį garbina, jam aukoja aukas ir sako: ‘Šitas yra tavo dievas, Izraeli, kuris tave išvedė iš Egipto žemės’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,3-4 Iš 20,23 1 Kar 12,28 Įst 9,16 Iš 22,20 Iš 32,4 Ts 2,17 aukso veršismozės mirtisšlovinkite
Iš 32,9 Matau, kad tai kietasprandė tauta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,3 Iš 33,5 Iš 34,9 Įst 9,13 Iz 48,4 Apd 7,51 Įst 9,6 Įst 31,27 2 Krn 30,8 Įst 10,16 Neh 9,17 Ps 78,8 Pat 29,1 Jer 13,27 Oz 6,10 Zch 7,11-12 sustingtiužsispirymas
Iš 32,10 Palik mane, kad mano rūstybė užsidegtų prieš juos ir juos sunaikinčiau, o iš tavęs padarysiu didelę tautą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,14 Sk 14,12 Įst 9,19 Iš 22,24 Pr 18,32-33 Pr 32,26-28 Iš 32,11 Iš 32,19 Sk 14,19-20 Sk 16,22 Sk 16,45-48 Jer 14,11 Jer 15,1 Jok 5,16 auksinėlengvabūdiškumas
Iš 32,11 Mozė maldavo Viešpatį, savo Dievą, sakydamas: „Kodėl, Viešpatie, Tavo rūstybė užsidega prieš Tavo tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia jėga ir galinga ranka? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 9,18-20 Įst 9,26-29 Ps 74,1-2 Ps 106,23 Sk 11,11 Sk 16,22 Iz 63,17 Jer 12,1-2 aukso veršisnezudyknežudykstipri malda
Iš 32,12 Kodėl egiptiečiai turėtų sakyti: ‘Išvedė juos į pražūtį, kad nužudytų kalnuose ir išnaikintų nuo žemės paviršiaus’. Liaukis rūstavęs ir nesielk piktai su šia tauta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,13-16 Įst 9,28 Iš 32,14 Joz 7,9 Pr 6,6 Įst 13,17 Įst 32,26-27 Įst 32,36 Joz 7,26 Ezr 10,14 Ps 74,18 Ps 78,38 Ps 79,9-10 Ps 85,3 Ps 90,13 Ps 106,45 Ez 20,9 Ez 20,14 Ez 20,22 Am 7,3 Am 7,6 Jon 3,9 Zch 8,14
Iš 32,13 Atsimink savo tarnus: Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems prisiekei: ‘Padauginsiu jūsų palikuonis kaip dangaus žvaigždes ir visą šitą žemę, apie kurią kalbėjau, duosiu jūsų palikuonims, kad jie paveldėtų ją amžiams’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,7 Pr 22,16 Heb 6,13 Pr 15,5 Pr 15,18 Pr 15,7 Pr 35,11-12 Pr 48,16 Pr 12,2 Pr 13,15-16 Pr 26,3-4 Pr 28,13-14 Kun 26,42 Įst 7,8 Įst 9,27 Lk 1,54-55 aukso veršisDievo mintyseNojus sandoražemės ribažvaigždės
Iš 32,14 Ir Viešpats nepasielgė piktai su savo tauta, kaip buvo sumanęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 106,45 2 Sam 24,16 Jon 3,10 1 Krn 21,15 Jer 18,8 Jer 26,13 Jer 26,19 Jon 4,2 Įst 32,26 Jl 2,13 atgailaatgailaukaukso veršisDievui patinkadonaldasmažutėliamsmažutėliųmažutėliusnekintantis Dievasnetinkama kalbanuosavas teisumaspakartaspersigalvotisargybatauri širdisveršelisžmogaus pasikeitimas
Iš 32,15 Mozė sugrįžo nuo kalno, nešdamas rankoje dvi liudijimo plokštes, abiejose pusėse prirašytas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 9,15 Iš 16,34 Iš 24,18 Iš 31,18 Iš 40,20 Įst 5,22 Ps 19,7 Apr 5,1 dekalogasįstatymainužudė
Iš 32,16 Plokštės ir jose įrėžtas raštas buvo Dievo darbas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 31,18 Iš 34,1 Iš 34,4 Įst 9,9-11 Įst 9,15 Įst 10,1 2 Kor 3,3 2 Kor 3,7 Heb 8,10 įstatymai
Iš 32,17 Jozuė, išgirdęs šūkaujančios tautos triukšmą, tarė Mozei: „Karo šauksmas girdisi stovykloje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,9 Iš 24,13 Iš 32,18 Joz 6,5 Joz 6,10 Joz 6,16 Joz 6,20 Ts 15,14 1 Sam 4,5-6 1 Sam 17,20 1 Sam 17,52 Ezr 3,11-13 Job 39,25 Ps 47,1 Jer 51,14 Am 1,14 Am 2,2 atlikoaukso veršisdovydas pasielgėpalapinešventa dovanaugnes Dievas
Iš 32,18 O Mozė atsakė: „Tai ne nugalėtojų šauksmas ir ne pralaimėjusiųjų balsai, bet dainuojančių balsus aš girdžiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,1-18 Dan 5,4 Dan 5,23 miegantistriumfas
Iš 32,19 Prisiartinęs prie stovyklos, jis išvydo veršį ir šokius. Mozė užsidegė pykčiu ir išmetė iš rankų abi plokštes, ir jas sudaužė kalno papėdėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 9,16-17 Iš 15,20 Iš 32,4-6 Iš 32,11 Sk 12,3 Įst 27,26 2 Sam 6,14 Jer 31,32 Rd 5,15 Zch 11,10-11 Zch 11,14 Mt 5,22 Mk 3,5 Mk 10,14 Ef 4,26 Abraomo vaikaiaukso veršisdekalogaserodiadaiškalbaMozės brolisnužudėsaulėtekissokisšokiaišokisšokti Dievuitingėtitrukdymaspriklausome Dievui
Iš 32,20 Paėmęs veršį, kurį jie buvo pasidarę, sudegino jį ir sutrynė į dulkes; jas subėrė į vandenį ir davė gerti Izraelio vaikams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,21 Įst 7,5 Įst 7,25 2 Kar 23,6 2 Kar 23,15 Pat 1,31 Pat 14,14 kūno deginimasvelyku rytas
Iš 32,21 Mozė klausė Aaroną: „Ką tau padarė šita tauta, kad užtraukei jiems tokią didelę nuodėmę?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 20,9 Pr 26,10 Įst 13,6-8 Joz 7,19-26 1 Sam 26,19 1 Kar 14,16 1 Kar 21,22 2 Kar 21,9-11
Iš 32,22 Aaronas atsakė: „Tenesirūstina mano valdovas. Tu žinai šitą tautą, kad jie greit nusikalsta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 9,24 Iš 14,11 Iš 15,24 Iš 16,20 1 Sam 15,24 Iš 16,2-4 Iš 16,28 Iš 17,2-4 Įst 9,7 Įst 31,27 Ps 36,4 Pat 4,16 aukso veršisEgiptas MozėMozės žmonapapuošalaiatsakingumas
Iš 32,23 Nes jie man sakė: ‘Padirbk mums dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,1-4 Iš 32,8
Iš 32,24 Aš jiems sakiau: ‘Kas iš jūsų turi aukso, suneškite!’ Jie atidavė man auksą, aš įmečiau jį į ugnį ir išėjo šitas veršis“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,4 Pr 3,12-13 Lk 10,29 Rom 3,10 aukso veršis
Iš 32,25 Mozė matė, kad tauta yra apnuoginta, nes Aaronas buvo ją apnuoginęs ir pastatęs priešų pajuokai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 3,10 Iš 33,4-6 Įst 9,20 2 Krn 28,19 Iz 47,3 Ez 16,63 Dan 12,2 Oz 2,3 Mch 1,11 Rom 6,21 Apr 3,17-18 Apr 16,15 aukso veršisnežiūrėkitetingėtiuždengta atidengta
Iš 32,26 Tada Mozė, stovėdamas stovyklos vartuose, sakė: „Kas esate Viešpaties, susirinkite prie manęs!“ Prie jo susirinko visi Levio sūnūs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 5,13 2 Sam 20,11 2 Kar 9,32 Mt 12,30 aukso veršis
Iš 32,27 Jis tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Kiekvienas prisijuoskite kardą prie juosmens. Eikite per stovyklą išilgai nuo vartų ligi vartų ir nužudykite savo brolį, draugą ir artimą’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,5 Iš 32,26 Iš 32,29 Sk 25,7-12 Įst 33,8-9 Lk 14,26 2 Kor 5,16 aukso veršisdievo paveikslasdonaldaskaukolėsmozės sunuspagarba tėvamspraryti kardąraudonas siūlas
Iš 32,28 Levitai padarė, kaip Mozė įsakė. Tą dieną krito maždaug trys tūkstančiai žmonių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 33,9 Sk 16,32-35 Sk 16,41 Mal 2,4-6 1 Kor 10,8 Heb 2,2-3
Iš 32,29 Nes Mozė sakė: „Pasišvęskite šiandien Viešpačiui, nesigailėkite savo sūnaus nė brolio, kad jums tektų palaiminimas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,11-13 Zch 13,3 Mt 10,37 Įst 13,6-11 Įst 33,9-10 1 Sam 15,18-22 Pat 21,3 Jl 2,12-14 aukso veršis
Iš 32,30 Kitą dieną Mozė kalbėjo tautai: „Labai nusidėjote: eisiu pas Viešpatį, gal kaip nors sutaikinsiu jus dėl jūsų nusikaltimo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 12,20 Sk 25,13 1 Sam 12,23 2 Sam 16,12 Am 5,15 Iš 32,31-32 Sk 16,47 1 Sam 2,17 2 Sam 12,9 2 Kar 17,21 Job 42,7-8 Jon 3,9 Lk 7,47 Lk 15,18 Rom 9,3 Gal 3,13 2 Tim 2,25 Jok 5,16 aukso veršisMozė
Iš 32,31 Sugrįžęs pas Viešpatį, tarė: „Šita tauta, pasidarydama auksinį dievą, labai nusidėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,23 Iš 32,30 Iš 20,4 Iš 34,28 Įst 9,18-19 Ezr 9,6-7 Ezr 9,15 Neh 9,33 Dan 9,5 Dan 9,8 Dan 9,11 apgaubtipažangatavo vardu

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį