Biblijos vartai

Atversta IST7,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: „Kai Viešpats, tavo Dievas, nuves tave į žemę, kurią paveldėsi, ir išvys septynias tautas: hetitų, girgašų, amoritų, kanaaniečių, perizų, hivų ir jebusiečių, gausingesnes ir stipresnes už tave, kai Viešpats, tavo Dievas, atiduos jas tau, išnaikink jas. Viešpats jus pamilo ir pasirinko ne dėl to, kad buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūsų tauta mažesnė už kitas tautas, bet dėl to, kad Viešpats jus pamilo ir kad ištesėtų jūsų tėvams duotą priesaiką, Jis išvedė jus galinga ranka iš faraono, Egipto karaliaus, vergijos. Nesakyk savo širdyje: ‘Šitos tautos gausesnės už mus, kaip mes jas nugalėsime?’ Nebijok jų, bet atsimink, ką Viešpats, tavo Dievas, padarė faraonui ir visiems egiptiečiams; tuos didžius išbandymus, kuriuos tavo akys matė, ženklus, stebuklus ir ištiestą galingą ranką, kuria Viešpats, tavo Dievas, tave išvedė.

Įst 7,1 „Kai Viešpats, tavo Dievas, nuves tave į žemę, kurią paveldėsi, ir išvys septynias tautas: hetitų, girgašų, amoritų, kanaaniečių, perizų, hivų ir jebusiečių, gausingesnes ir stipresnes už tave, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,38 Įst 31,3 Įst 9,1 Ps 44,2-3 Pr 15,18-21 Iš 6,8 Iš 15,7 Iš 23,28 Iš 33,2 Sk 14,31 Įst 4,1-3 Įst 6,1 Įst 6,10 Įst 6,19 Įst 6,23 Įst 9,4 Įst 11,29 Įst 20,1 Įst 31,20 Ps 78,55 Apd 13,19 Batšebaezrabesąlygiška meilėIzraelismalonės sostas
Įst 7,2 kai Viešpats, tavo Dievas, atiduos jas tau, išnaikink jas. Nedaryk su jomis sutarčių ir jų nesigailėk. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 23,14 Iš 23,32-33 Kun 27,28-29 Įst 20,16-17 Joz 2,14 Ts 1,24 Ts 2,2 Pr 14,20 Iš 22,20 Iš 34,12-16 Sk 33,52 Įst 3,3 Įst 7,23-24 Įst 13,8 Įst 20,10-11 Joz 6,17-25 Joz 8,24 Joz 9,18-21 Joz 9,24 Joz 10,24-25 Joz 10,28 Joz 10,30 Joz 10,32 Joz 10,40 Joz 10,42 Joz 11,11-12 Joz 21,44 Ts 1,4 2 Sam 21,2 Ahabasdonaldasgailestisjehuskaukolėspasigailejimaspriešų meilė
Įst 7,3 Nesigiminiuok su jomis vedybomis. Savo dukters neduok jų sūnui nei jų dukters neimk savo sūnui, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,15-16 1 Kar 11,2 Joz 23,12-13 Pr 6,2-3 Ts 3,6-7 Ezr 9,1-2 Neh 13,23-27 2 Kor 6,14-17 Ahabasblondinegrobkitekapineslenkijamokyti vaikuspasaulio vaikaipasimatymassušaltitautų sumaišymastikinčiųjųvikingai
Įst 7,4 nes jos nukreips tavo sūnų nuo manęs tarnauti svetimiems dievams. Viešpaties rūstybė tada užsidegs prieš jus, ir Jis sunaikins tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 6,15 Iš 20,5 Įst 4,26 Įst 32,16-17 Ts 2,11 Ts 2,20 Ts 3,7-8 Ts 10,6-7 grobkitesušaltivikingai
Įst 7,5 Taigi štai ką jiems darykite: jų aukurus sugriaukite, sudaužykite stabus, iškirskite giraites ir sudeginkite drožinius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,24 Iš 34,13 Įst 7,25 Įst 12,2-3 Iš 32,20 Kun 26,1 Įst 9,21 Įst 16,22 Ts 6,25-26 2 Kar 23,6-14 Dievas žmonašimas
Įst 7,6 Tu esi Viešpačiui, tavo Dievui, pašvęsta tauta. Viešpats, tavo Dievas, tave išsirinko, kad būtum Jam ypatinga tauta virš visų tautų, esančių žemėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 14,2 Iš 19,5-6 Tit 2,14 Įst 26,19 Jer 2,3 1 Pt 2,9 Įst 28,9 Ps 50,5 Am 3,2 Mal 3,17 1 Kor 6,19-20 2 Pt 2,5 2 Pt 2,9 Dievo tautaišrinktieji, ištikimiejiišrinktojiišrinktoji tautaišsirinkau IzraelįIzraelio namailobisnuoskaudasaugaušaliamono išmintistautų sumaišymas
Įst 7,7 Viešpats jus pamilo ir pasirinko ne dėl to, kad buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūsų tauta mažesnė už kitas tautas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 10,22 Ps 115,1 Iz 51,2 Mt 7,14 Lk 12,32 Rom 9,11-15 Rom 9,18 Rom 9,21 Rom 9,27-29 Rom 11,6 1 Jn 3,1 1 Jn 4,10 negalitežmogus meilėbesąlygiška meilė
Įst 7,8 bet dėl to, kad Viešpats jus pamilo ir kad ištesėtų jūsų tėvams duotą priesaiką, Jis išvedė jus galinga ranka iš faraono, Egipto karaliaus, vergijos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,13 Įst 10,15 Iš 13,3 Iš 13,14 Iz 43,4 Jer 31,3 Lk 1,72-73 Pr 22,16-18 Iš 12,41-42 Iš 20,2 Įst 4,20 Įst 4,34 Įst 4,37 Įst 9,4-5 1 Sam 12,22 2 Sam 22,20 Ps 44,3 Ps 105,8-10 Ps 105,42 Sof 3,17 Mt 11,26 Lk 1,55 Ef 2,4-5 2 Tes 2,13-14 Tit 3,3-7 Heb 6,13-17 1 Jn 4,19 Dievo žemėišrinktieji, ištikimiejiišrinktoji tautarankasvargųžmogus meilėžmonių rankomis
Įst 7,9 Žinok, kad Viešpats, tavo Dievas, yra ištikimas Dievas, kuris laikosi sandoros ir yra gailestingas Jį mylintiems bei Jo įsakymus vykdantiems per tūkstančius kartų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dan 9,4 1 Kor 1,9 2 Tim 2,13 Iš 20,6 Įst 5,10 Neh 1,5 Iz 49,7 1 Tes 5,24 2 Kor 1,18 2 Tes 3,3 Heb 10,23 1 Jn 1,9 Pr 17,7 Iš 34,6-7 Įst 4,35 1 Krn 16,15 Ps 119,75 Ps 146,6 Rd 3,23 Rom 8,28 1 Kor 8,3 1 Kor 10,3 Tit 1,2 Heb 6,18 Heb 11,11 Jok 1,12
Įst 7,10 Ir Jis atlygina tiems, kurie Jo nekenčia, juos sunaikindamas. Jis nedels, kad atlygintų tam, kuris Jo nekenčia. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 59,18 Nah 1,2 Iš 20,5 Įst 7,9 Įst 32,25 Įst 32,35 Įst 32,41 Ps 21,8-9 Pat 11,31 Jn 15,23-24 Rom 12,19 2 Pt 3,9-10 Dievas atlyginameilė priešuinekenčiaprotėvių nuodėmės
Įst 7,11 Laikykis Jo įsakymų, įstatymų ir paliepimų, kuriuos tau šiandien įsakau vykdyti, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,1 Įst 5,32 Jn 14,15
Įst 7,12 tuomet ir Viešpats, tavo Dievas, laikysis sandoros, kurią padarė su tavo tėvais, ir bus tau gailestingas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,3-13 Įst 28,1-14 Lk 1,55 Įst 7,9 Ps 105,8-10 Mch 7,20 Lk 1,72-73 mulassionizmas
Įst 7,13 Jis mylės tave, laimins tave ir padaugins tave; Jis palaimins tavo įsčios vaisių, ir tavo žemės vaisius: javus, vynuoges, aliejų, galvijus ir avis toje žemėje, kurią pažadėjo tavo tėvams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 14,21 Iš 23,25 Įst 7,7 Įst 28,3-5 Įst 28,11 Įst 28,15-18 Job 42,12 Ps 1,3 Ps 11,7 Ps 144,12-15 Pat 10,22 Mal 3,10-11 Mt 6,33 Jn 15,10 Jn 16,27 Adomo sunusalkoholisalkoholizmasgerti vandenigirtavimasi alkoholisinvestavimasįsčiosįsčių vaisiusiščių vaisiusJėzaus palaiminimaikurti gerilaimintiMozes palaiminimasnauji metainazyrainegerknėštumaspalaiminimuspalaiminkpalaimintaspalaimintas ateinantispalaimintas vaisiuspalaimintipalaiminti dvasiniaivaisingumasvyno gėrimasvyno taure
Įst 7,14 Jūs būsite labiausiai palaiminti iš visų tautų, ir nebus nevaisingų tarp jūsų ir tarp jūsų galvijų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 127,3 Iš 23,26-33 Kun 26,9 Įst 28,4 Įst 28,11 Įst 33,29 Ps 115,15 Ps 147,19-20 nevaisingumaspalaiminimas vaikamspastoti
Įst 7,15 Viešpats pašalins visas tavo negalias ir neužleis baisių Egipto ligų, kurias matei; jas siųs tiems, kurie tavęs nekenčia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,26 Įst 28,27 Įst 28,60 Iš 9,11 Kun 26,3-4 Ps 105,36-37 gydantis dievasligasneturi dievo
Įst 7,16 Išnaikink visas tautas, kurias Viešpats, tavo Dievas, tau atiduos. Nesigailėk jų, netarnauk jų dievams, kad jie netaptų tau spąstais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,33 Ts 8,27 Įst 7,2 Įst 13,8 Įst 19,13 Įst 19,21 Įst 25,12 Ps 106,36 Iš 34,12-16 Sk 33,55 Įst 12,30-31 Joz 23,13-16 Ts 2,3 Ts 2,12 Ts 3,6 Jer 21,7 1 Kor 15,33 nardas
Įst 7,17 Nesakyk savo širdyje: ‘Šitos tautos gausesnės už mus, kaip mes jas nugalėsime?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 33,53 Sk 13,32 Įst 8,17 Įst 15,9 Įst 18,21 Joz 17,16-18 Iz 14,13 Iz 47,8 Iz 49,21 Jer 13,22 Lk 9,47
Įst 7,18 Nebijok jų, bet atsimink, ką Viešpats, tavo Dievas, padarė faraonui ir visiems egiptiečiams; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 105,5 Įst 31,6 Įst 1,29 Ps 77,11 Iš 7,1-14 Įst 3,6 Ts 6,13 Ps 27,1-2 Ps 46,1-2 Ps 78,11 Ps 78,42-51 Ps 105,26-36 Ps 135,8-10 Ps 136,10-15 Iz 41,10-14 Iz 51,9-10 Iz 63,11-15
Įst 7,19 tuos didžius išbandymus, kuriuos tavo akys matė, ženklus, stebuklus ir ištiestą galingą ranką, kuria Viešpats, tavo Dievas, tave išvedė. Taip Viešpats, tavo Dievas, padarys visiems, kurių tu bijai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,34 Įst 11,2-4 Įst 29,3 Joz 3,10 Neh 9,10-11 Jer 32,20-21 Ez 20,6-9 gėrėkis viešpačiuišbandymai bausmė
Įst 7,20 Jis siųs jiems širšių, kol išnaikins visus tuos, kurie nuo tavęs pabėgs ir pasislėps. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 24,12 Iš 23,28-30 bugštaujaširšėvabzdžiai
Įst 7,21 Nebijokite jų, nes Viešpats, jūsų Dievas, yra tarp jūsų – Dievas, didis ir baisus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 10,17 Joz 3,10 Neh 9,32 Neh 1,5 Sk 14,14 Neh 4,14 Sk 9,20 Sk 14,9 Sk 14,42 Sk 16,3 Sk 23,21 Įst 25,8 1 Sam 4,8 2 Krn 32,8 Ps 46,5 Ps 46,7 Ps 46,11 Iz 8,9-10 Zch 2,10-11 Zch 12,2-5 1 Kor 14,25 baimėbaisus Dievasišsigandęsmirtis baimė
Įst 7,22 Jis išvys šitas tautas iš tavo akivaizdos vieną po kitos. Tu negalėsi jų sunaikinti iš karto, kad neatsirastų daug laukinių žvėrių prieš tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,29-30 Joz 15,63
Įst 7,23 Viešpats, tavo Dievas, atiduos jas tau, naikindamas jas, kol jų nebeliks. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 2,15 Įst 8,20 Įst 9,3 Iz 13,6 Jer 17,18 Jl 1,15 2 Tes 1,9 evangelijos beprotybė
Įst 7,24 Į tavo rankas Jis atiduos jų karalius, ir tu išnaikinsi jų vardus. Nė vienas tau negalės pasipriešinti, kol juos sunaikinsi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 23,9 Įst 11,25 Joz 1,5 Joz 10,8 Įst 9,14 Joz 10,24-25 Joz 10,42 Iš 17,14 Įst 25,19 Įst 29,20 Joz 12,1-6 Ps 9,5 Pat 10,7 Iz 54,17 Jer 10,11 Sof 1,4 Rom 8,37 1 Kor 15,57
Įst 7,25 Jų dievų drožinius sudegink, neimk iš jų sidabro ir aukso, kad nepatektum į spąstus. Tai yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, tavo Dievui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,20 Įst 17,1 1 Krn 14,12 Įst 12,3 Joz 7,21 Įst 7,5 Įst 23,18 Joz 7,1 Įst 7,16 Ts 8,24-27 Iz 30,22 Sof 1,3 1 Tim 6,9-10 Apr 17,5 apie stabusasilasburidano asilaskūno deginimasmažiausinegeisk motersnešioja stabusnešoja stabusnugalėjopaauglyspasibjaurėjimaspasiklydimasprotėviaisavo nuomonėskųstisstabaistabmeldystėšimasšvarius namuszuikis
Įst 7,26 Neįsinešk į savo namus jokio pasibjaurėjimo, kad nebūtum prakeiktas, kaip jis. Bjaurėkis juo ir šalinkis nuo jo, nes tai prakeikta“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,17 Kun 27,28-29 Joz 6,17-24 Joz 7,1-26 Iz 2,20 Iz 30,22 Ez 11,18 Ez 14,7 Oz 14,8 Hab 2,9-11 Zch 5,4 Rom 2,22 apie stabusgyvenimas Kristujeišlaisvinokonservatyvuslangaslinkejimainešioja stabussavo nuomonėsiaubo filmaistabmeldystė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį