Biblijos vartai

Atversta Iz 10,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Argi negaliu padaryti Jeruzalei ir jos stabams, kaip padariau Samarijai ir jos stabams?“ Todėl, kai Viešpats užbaigs savo darbą Siono kalne ir Jeruzalėje, Jis nubaus pasipūtusį Asirijos karalių, jo išdidžiai pakeltas akis. Viešpats, kareivijų Dievas, užleis sunkias ligas ant jo riebiųjų ir jo garbę sunaikins lyg ugnimi. Todėl Viešpats, kareivijų Dievas, taip sako: „Mano tauta, gyvenanti Sione, neišsigąsk asirų, kai jie plaks tave rykštėmis ir muš lazdomis kaip egiptiečiai.

Iz 10,1 Vargas tiems, kurie leidžia neteisingus įstatymus ir užrašo neteisėtus sprendimus, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 94,20-21 Iz 5,8 Mch 3,1-4 Hab 2,6 Mt 23,23 Lk 11,42-44 Lk 11,52 Est 3,10-13 Ps 58,2 Iz 5,18 Iz 5,20-22 Jer 22,13 Dan 6,8-9 Mch 3,9-11 Mch 6,16 Hab 2,9 Hab 2,12 Hab 2,15 Hab 2,19 Mt 11,21 Mt 23,13-16 Mt 23,27 Mt 23,29 Mt 26,24 Lk 11,46-47 Jn 9,22 Jn 19,6 Jud 1,11 1 Kar 21,13 Iz 3,11 Iz 5,11 našlėsuspaudimasteismaviešpataujaveiksni meilėnegražusšlovė
Iz 10,2 kad pašalintų beturtį iš teismo ir paniekintų mano tautos vargšų teises, kad našlės taptų jų grobiu ir galėtų apiplėšti našlaičius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 3,14 Iz 1,23 Iz 5,23 Iz 29,21 Ez 22,7 Mal 3,5 Iz 5,7 Jer 7,6 Rd 3,35 Am 2,7 Am 5,11-12 Mt 23,13 įvaikiskaip vagisnašlaičiainašlaičiusnašlėnašlėsnašlės skatikasnašlės sūnųnašliaiteisma
Iz 10,3 Ką jūs darysite aplankymo dieną, kai nelaimės jus užklups? Pas ką bėgsite ieškoti pagalbos, kur paliksite savo turtus? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 9,7 Lk 19,44 Job 31,14 Iz 5,26 Iz 20,6 Iz 26,21 Pr 31,1 Įst 28,49 2 Kar 7,6-8 2 Kar 7,15 Ps 49,16-17 Pat 11,4 Iz 2,20-21 Iz 5,14 Iz 30,1-3 Iz 30,16 Iz 30,27-28 Iz 31,1-3 Iz 33,14 Iz 39,3 Iz 39,6-7 Jer 5,31 Ez 24,13-14 Oz 5,13 Sof 1,18 1 Pt 2,12 Apr 6,15-16 taika Izraelyje
Iz 10,4 Be manęs jie pateks į nelaisvę, žus nuo kardo. Dėl viso to Jo rūstybė dar neatsileido, Jo ranka dar pakelta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,25 Iz 9,12 Kun 26,17 Kun 26,36-37 Įst 31,15-18 Įst 32,30 Iz 9,17 Iz 9,21 Iz 22,2 Iz 24,22 Iz 34,3 Iz 66,16 Jer 37,10 Oz 9,12
Iz 10,5 Vargas Asirijai, mano rūstybės rykštei ir lazdai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 10,11 Ps 17,14 Ps 125,3 Iz 8,4 Iz 10,15 Iz 13,5 Iz 14,5-6 Iz 14,25 Iz 30,30 Iz 66,14 Jer 51,20-24 Sof 2,13 Aarono lazdaArielisasirijosDievo įstataigeležine lazdaSirijatikroji ramybėžmona
Iz 10,6 Aš ją pasiųsiu prieš veidmainių tautą, prieš savo rūstybės žmones ją nukreipsiu, įsakysiu plėšti, grobti ir mindyti ją kaip gatvių purvą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 9,17 2 Sam 22,43 Iz 5,29 Iz 9,19 Iz 10,13-14 Iz 19,17 Iz 22,5 Iz 29,13 Iz 30,9-11 Iz 33,14 Iz 37,26-27 Iz 41,25 Iz 45,1-5 Iz 63,3 Iz 63,6 Jer 3,10 Jer 4,14 Jer 25,9 Jer 34,22 Jer 47,6-7 Mch 7,10 Zch 10,5 Mt 15,7 Dievo įstatai
Iz 10,7 Bet ji ne taip galvoja: ji svajoja sunaikinti daug tautų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 50,20 Mch 4,11-12 Apd 2,23 Iz 36,18-20 Iz 37,11-13 Apd 13,27-30 inkstaiiš širdiesmokslininkasnetinkamas elgesys
Iz 10,8 Ji sako: „Ar mano valdovai nėra karaliai? En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,24 2 Kar 19,10 Iz 36,8 Ez 26,7 Dan 2,37
Iz 10,9 Ar Kalnė ne kaip Karkemišas? Ar Hamatas ne kaip Arpadas? Ar Samarija ne kaip Damaskas? En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 16,9 2 Krn 35,20 Pr 10,10 Jer 46,2 2 Sam 8,9 2 Kar 17,5-6 2 Kar 17,24 2 Kar 18,9-10 Iz 7,8 Iz 17,3 Iz 36,19 Iz 37,13 Jer 49,23 Am 6,1-2 DamaskoDamasko upė
Iz 10,10 Ar mano ranka nepasiekė stabmeldžių karalysčių, kurių stabų buvo daugiau negu Jeruzalėje ir Samarijoje? En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,33-35 2 Kar 19,12-13 2 Kar 19,17-19 2 Krn 32,12-16 2 Krn 32,19 Iz 10,14
Iz 10,11 Argi negaliu padaryti Jeruzalei ir jos stabams, kaip padariau Samarijai ir jos stabams?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 2,8 Iz 36,19-20 Iz 37,10-13
Iz 10,12 Todėl, kai Viešpats užbaigs savo darbą Siono kalne ir Jeruzalėje, Jis nubaus pasipūtusį Asirijos karalių, jo išdidžiai pakeltas akis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,31 Jer 50,18 Job 40,11-12 Ps 18,27 Ps 21,10 Ps 76,10 Pat 30,13 Iz 2,11 Iz 5,15 Iz 9,9 Iz 10,5-6 Iz 10,16-19 Iz 10,25-34 Iz 14,24-27 Iz 17,12-14 Iz 27,9 Iz 28,21-22 Iz 29,7-8 Iz 30,30-33 Iz 31,5-9 Iz 37,36-38 Iz 46,10-11 Iz 50,11 Iz 65,7 Ez 31,10 Ez 31,14 Dan 4,37 Mt 12,33 Mt 15,19 1 Pt 4,17 asirijosišdidumasišdidus žmoguspuikybė
Iz 10,13 Nes jis sako: „Aš tai padariau savo galia, savo išmintimi tai pasiekiau. Aš panaikinau tautų ribas, išplėšiau jų turtus, kaip karžygys pažeminau jų gyventojus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 4,30 Įst 8,17 2 Kar 15,29 2 Kar 16,8 2 Kar 17,6 2 Kar 17,24 2 Kar 18,11 2 Kar 18,15 2 Kar 18,32 2 Kar 19,22-24 1 Krn 5,26 Iz 10,8 Iz 37,23-25 Ez 25,3 Ez 26,2 Ez 28,2-9 Ez 29,3 Oz 13,15-16 Am 5,27-2 Am 6,13 Hab 1,16
Iz 10,14 Mano ranka surado tautų turtus kaip lizdus, kaip surenka paliktus kiaušinius, taip surinkau visą žemę. Nė vienas nepajudino sparno, nepravėrė snapo ir nesučirškė“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 31,25 Pat 18,12 Pat 21,6-7 Iz 5,8 Jer 49,16 Oz 12,7-8 Abd 1,4 Nah 2,9-1 Hab 2,5-11 kiaušiniai
Iz 10,15 Ar kirvis giriasi prieš tą, kuris juo kerta? Ar pjūklas didžiuojasi prieš tą, kuris jį traukia? Ar lazda pakyla prieš tą, kas nėra medis? Ar rykštė plaka tą, kuris ją laiko? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 10,5 Rom 9,20-21 Iz 45,9 Ps 17,13-14 Iz 29,16 Jer 51,20-23 Ez 28,9 mokymosi technologijosneištikimybė moterstechnologijosžmona
Iz 10,16 Viešpats, kareivijų Dievas, užleis sunkias ligas ant jo riebiųjų ir jo garbę sunaikins lyg ugnimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,15 2 Krn 32,21 Iz 5,17 Iz 8,7 Iz 9,5 Iz 10,18 Iz 14,24-27 Iz 17,4 Iz 29,5-8 Iz 30,30-33 Iz 33,10-14 Iz 37,6-7 Iz 37,29 Iz 37,36 Apd 12,23
Iz 10,17 Izraelio Šviesa taps ugnimi, jo Šventasis – liepsna. Per vieną dieną Jis sudegins ir sunaikins usnis ir erškėčius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 11,1-3 Iz 27,4 Iz 37,23 Jer 4,4 Jer 7,20 Nah 1,10 Sk 16,35 Ps 18,8 Ps 21,9 Ps 27,1 Ps 50,3 Ps 83,14-15 Ps 84,11 Ps 97,3 Iz 9,18 Iz 30,27-28 Iz 31,9 Iz 33,14 Iz 37,36 Iz 60,19 Iz 64,1-2 Iz 66,15-16 Iz 66,24 Nah 1,5-6 Mal 4,1-3 Mt 3,12 2 Tes 1,7-9 Heb 12,29 Apr 21,23 Apr 22,5 amžina meilėliepsnašviesiai raudonaugnies akys
Iz 10,18 Jis sunaikins jo miško garbę ir sodo sielą bei kūną. Jie sunyks kaip sunkiai sergantis ligonis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 19,23 Iz 10,33-34 2 Kar 19,28 Iz 9,18 Jer 21,14 Ez 20,47-48
Iz 10,19 Jo miško medžių taip maža beliks, kad vaikas galės juos suskaičiuoti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 21,17 Iz 37,36 medžiai
Iz 10,20 Tuomet Izraelio ir Jokūbo namų likutis nebesirems juos nugalėjusiais, bet tiesoje vilsis Viešpačiu, Izraelio Šventuoju. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 16,7 2 Krn 28,20 Iz 1,9 Iz 17,7-8 Iz 37,31-32 Iz 50,10 Ezr 9,14 Iz 4,2-3 Iz 6,13 Iz 11,11 Iz 26,3-4 Iz 37,4 Iz 48,1-2 Oz 5,13 Oz 14,3 Rom 9,27-29
Iz 10,21 Jokūbo likutis sugrįš prie galingojo Dievo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 9,6 Iz 7,3 Iz 9,13 Iz 19,22 Iz 55,7 Iz 65,8-9 Oz 6,1 Oz 7,10 Oz 7,16 Oz 14,1 Apd 26,20 2 Kor 3,14-16 atsiprašauauka Dievuibus duotaeretikaigimtojiJehovaJėzaus grįžimasmaldingumasmenainuotaikapirmenybėprocesijasėdėjimassuitaikimassutarimas
Iz 10,22 Izraeli, jei tavo tauta ir būtų gausi kaip pajūrio smiltys, tik likutis sugrįš. Sunaikinimas numatytas ir pelnytai užplūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rom 9,27-28 Dan 9,27 Iz 6,13 Pr 18,25 1 Kar 4,20 Iz 6,11 Iz 8,8 Iz 27,10-11 Iz 28,15-22 Oz 1,10 Apd 17,31 Rom 2,5 Rom 3,5-6 Rom 11,5-6 Apr 20,8 smėlis
Iz 10,23 Viešpats, kareivijų Dievas, įvykdys numatytą sunaikinimą visoje žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 14,26-27 Iz 24,1-23 Iz 28,22 Dan 4,35 Rom 9,28
Iz 10,24 Todėl Viešpats, kareivijų Dievas, taip sako: „Mano tauta, gyvenanti Sione, neišsigąsk asirų, kai jie plaks tave rykštėmis ir muš lazdomis kaip egiptiečiai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 37,6 Iš 1,10-16 Iš 5,14 Iš 14,9 Iš 14,21-31 Iš 15,6-10 Ps 87,5-6 Iz 4,3 Iz 8,12-13 Iz 9,4 Iz 10,5 Iz 12,6 Iz 14,29 Iz 27,7 Iz 30,19 Iz 33,14-16 Iz 35,4 Iz 37,22 Iz 37,33-35 Iz 46,13 Iz 61,3 Heb 12,22-24 geležine lazdažmona
Iz 10,25 Nes dar trumpa valandėlė, ir mano rūstybė bei pyktis pasibaigs jų sunaikinimu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 11,36 2 Kar 19,35 Ps 37,10 Iz 10,5 Iz 10,33-34 Iz 12,1-2 Iz 14,24-25 Iz 17,12-14 Iz 30,30-33 Iz 31,4-9 Iz 37,36-38 Iz 54,7 Heb 10,37
Iz 10,26 Tada kareivijų Viešpats pakels prieš juos rimbą ir smogs jiems, kaip smogė Midjanui prie Orebo uolos. Jis išties savo lazdą virš jūros, kaip tai padarė Egipte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 9,4 Ts 7,25 2 Kar 19,35 Iš 14,16 Iš 14,25-27 Neh 9,10-11 Ps 35,23 Ps 83,11 Ps 106,10-11 Iz 10,16-19 Iz 10,24 Iz 11,16 Iz 37,36-38 Iz 51,9-10 Hab 3,7-15 Apr 11,18 Apr 19,15 antroji rykštė
Iz 10,27 Tą dieną jų našta bus pašalinta nuo tavo pečių ir jungas nuo tavo kaklo, ir patepimas sudaužys jungą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 9,4 Iz 14,25 2 Sam 1,21 2 Kar 18,13-14 Ps 2,1-3 Ps 2,6 Ps 20,6 Ps 45,7 Ps 84,9 Ps 89,20-52 Ps 105,15 Ps 132,10 Ps 132,17-18 Iz 37,35 Dan 9,24-26 Nah 1,9-13 Lk 4,18 Jn 1,41 Apd 4,27 1 Jn 2,20 1 Jn 2,27 Dvasios aliejusDvasios patepimasligonių patepimasnaštapatepimo aliejuspatepti durissvetimas jungas
Iz 10,28 Jie pakilo iš Rimono, atžygiavo į Ajatą pro Migroną ir paliko atsargas Michmaše. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 14,2 1 Sam 13,2 1 Sam 13,5 Joz 7,2 Ts 18,21 1 Sam 14,5 1 Sam 14,31 1 Sam 17,22 Neh 11,31
Iz 10,29 Jie perėjo tarpeklį, Geboje nakvojo. Rama dreba, Sauliaus Gibėja išbėgiojo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 7,17 1 Sam 13,23 Joz 21,17 1 Sam 11,4 Joz 18,24-25 Ts 19,12-15 1 Sam 13,2 1 Sam 13,16 1 Sam 14,4 1 Sam 15,34 1 Kar 15,23 Jer 31,15 Oz 5,8 Oz 9,9 Oz 10,9 sauliaus mirtissaulius
Iz 10,30 Šauk balsiai, Galimų dukra! Teišgirsta tave Laišoje, vargšas Anatote. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,44 Jer 1,1 Joz 21,18 Ts 18,7 Ts 18,29 1 Kar 2,26 Jer 32,8
Iz 10,31 Madmena ištuštėjo, Gebimų gyventojai ieško išsigelbėjimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,31
Iz 10,32 Dar šiandien jie pasieks Nobą, pakels grasinantį kumštį prieš Siono dukterį, prieš Jeruzalės aukštumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 21,1 1 Sam 22,19 Iz 19,16 Iz 37,22 Zch 2,9 Neh 11,32 Iz 1,8 Iz 2,2 Iz 10,24 Iz 11,15 Iz 13,2 Jer 6,23
Iz 10,33 Štai Viešpats, kareivijų Dievas, nulauš su triukšmu šakas, aukštai iškilusius nukirs, aukštieji bus pažeminti, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 2,9 Iz 37,38 2 Kar 19,21-37 2 Krn 32,21 Job 40,11-12 Iz 2,11-17 Iz 10,16-19 Iz 37,24-36 Dan 4,37 Lk 14,11
Iz 10,34 miško tankumynus iškapos kirviu, Libanas kris nuo Galingojo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 37,24 Ps 103,20 Iz 10,18 Iz 31,8 Iz 37,36 Jer 22,7 Jer 46,22-23 Jer 48,2 Dan 4,13-14 Dan 4,23 Nah 1,12 Zch 11,1-2 2 Tes 1,7 2 Pt 2,11 Apr 10,1 Apr 18,21 Libanaslibano miškaspuvimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį