Biblijos vartai

Atversta Iz 42,1-25 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 25.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Taip sako Viešpats Dievas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištiesė, sutvirtino žemę ir kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms, gyvenančioms žemėje: „Aš, Viešpats, pašaukiau tave tiesoje. Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais; pakeisiu jiems tamsą šviesa, kreivus takus – tiesiais. Tauta yra apiplėšta ir apvogta, visi klasta suimti ir sugrūsti kalėjimuose.

Iz 42,1 „Štai mano tarnas, kurį palaikau, mano išrinktasis, kurį pamėgau. Aš suteikiau jam savo dvasią, jis įgyvendins teisingumą pagonyse. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 52,13 Iz 53,11 Iz 61,1 Mt 3,16-17 Lk 3,22 Fil 2,7 Iz 43,10 Mt 17,5 1 Pt 2,4 1 Pt 2,6 Iz 59,21 Jn 3,34 Ps 89,19-20 Iz 2,4 Iz 11,2-5 Iz 32,16 Iz 41,8 Iz 49,3-8 Iz 50,4-9 Zch 3,8 Mal 1,11 Mt 12,18-21 Mk 1,10-11 Lk 9,35 Jn 1,32-34 Jn 6,27 Jn 16,32 Apd 9,15 Apd 10,38 Apd 11,18 Apd 26,17-18 Apd 28,28 Rom 15,8-16 Ef 1,4 Ef 1,6 Ef 3,8 Kol 1,13 atimtaBetliejusDievo šviesaegdūnas račiusenergijajonas mesijaskyraslinksmamano tarnasmatyti Dievąmesiji kančiamoteris islamenevektipadėsiu tauviespats padedaMesijas
Iz 42,2 Jis nešūkaus ir nepakels balso; jo balso nesigirdės gatvėse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Zch 9,9 Mt 11,29 Mt 12,16-20 Lk 17,20 2 Tim 2,24 1 Pt 2,23
Iz 42,3 Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio; Jis įvykdys teisingumą iki galo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 96,13 Ps 147,3 Iz 40,11 Iz 50,4 Mt 11,28 Ps 72,2-4 Ps 98,9 Ps 103,13-14 Iz 11,3-4 Iz 35,3-4 Iz 40,29-31 Iz 50,10 Iz 57,15-18 Iz 61,1-3 Iz 66,2 Jer 30,12-17 Jer 31,18-20 Jer 31,25 Ez 34,16 Mch 7,9 Mt 18,10-14 Lk 22,31-32 Jn 5,30 Jn 20,19-21 Jn 20,27 Heb 2,17-18 Apr 19,11 Dievas dykumojejautrumasjautrumas dvasiainemandagumasnuolatostamsa
Iz 42,4 Jis nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemėje, ir visi kraštai lauks jo įstatymo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 49,10 Iz 60,9 Ps 22,27 Iz 9,7 Iz 42,12 Iz 52,13-15 Iz 53,2-12 Iz 55,5 Iz 66,19 Ps 72,8-11 Ps 98,2-3 Iz 2,2-4 Iz 11,9-12 Iz 24,15-16 Iz 41,5 Iz 49,1 Iz 49,5-10 Mch 4,1-3 Zch 2,11 Mt 12,21 Jn 17,4-5 Rom 16,26 1 Kor 9,21 Heb 12,2-4 1 Pt 2,22-24 filistinųlaukia sunulauktipirmasis misionieriuspranašas Jonasviltis
Iz 42,5 Taip sako Viešpats Dievas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištiesė, sutvirtino žemę ir kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms, gyvenančioms žemėje: En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 17,25 Job 12,10 Job 33,4 Ps 24,1-2 Ps 102,25-26 Ps 136,6 Iz 40,22 Iz 44,24 Iz 45,12 Iz 45,18 Dan 5,23 Pr 1,10-12 Pr 1,24-25 Pr 2,7 Job 27,3 Job 34,14 Ps 33,6 Ps 104,2-35 Iz 40,12 Iz 40,28 Iz 48,13 Jer 10,12 Jer 32,17 Am 9,6 Zch 12,1 Heb 1,2 Heb 1,10-12
Iz 42,6 „Aš, Viešpats, pašaukiau tave tiesoje. Aš laikysiu tave už rankos ir padarysiu tave sandora tautai, šviesa pagonims, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Lk 2,32 Iz 49,6 Iz 49,8 Jer 23,5-6 Apd 13,47 Ps 45,6-7 Iz 41,13 Iz 42,1 Iz 43,1 Apd 26,23 Iz 26,3 Iz 32,1 Iz 45,13 Iz 49,1-3 Iz 51,4-5 Iz 60,1-3 Jer 33,15-16 Mt 26,28 Lk 1,69-72 Jn 8,12 Rom 3,25-26 Rom 15,8-9 2 Kor 1,20 Gal 3,15-17 Heb 1,8-9 Heb 7,2 Heb 7,26 Heb 8,6 Heb 9,15 Heb 12,24 Heb 13,20 1 Pt 2,9 belaisviusDievo šviesadovydo raktasdvi sandorosisgelbes Jeruzalepagonyspasaulio šviesarankasviesašviesašviesiai raudonavietoj Judožydų tauta
Iz 42,7 kad atvertum akis akliems, išvestum iš kalėjimo belaisvius, sėdinčius tamsiuose kalėjimuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 61,1 Iz 35,5 Iz 49,9 Heb 2,14-15 Ps 107,10-16 Iz 9,2 Iz 29,18 Lk 24,45 Jn 9,39 Ef 1,17-18 2 Tim 2,26 Ps 146,7-8 Iz 42,16 Iz 42,22 Zch 9,11-12 Mt 11,5 Lk 4,18-21 Apd 26,18 2 Kor 4,6 1 Pt 2,9 Apr 3,18 akli aklusbelaisviusišlaisvinti belaisviųJėzaus stebuklaskalėjimąkalėjimaspadėti nusikaltėliamsregėjimas akliesiemsšešios kalvosšviesos šaltinis
Iz 42,8 Aš esu Viešpats – tai mano vardas. Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 48,11 Iš 20,3-5 Ps 83,18 Iš 3,13-15 Iš 4,5 Iš 34,14 Iz 43,11 Jn 5,23 Jn 8,58 balandisbangosdievas išklausėdievas vienasdievo garbėgerbk tėvągudrautikariaimano mylimasisnebijokpo jėzaussavimeilėšiaudusšlovės turtųšventa marijatikrasisvyriausybėvisagalis dievasžiniuonis
Iz 42,9 Ankstesnieji dalykai įvyko, skelbiu jums dabar naujus, pranešu anksčiau, negu tai įvyks“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 43,19 Pr 15,12-16 Joz 21,45 Joz 23,14-15 1 Kar 8,15-20 1 Kar 11,36 Iz 41,22-23 Iz 44,7-8 Iz 46,9-10 Jn 13,19 Apd 15,18 1 Pt 1,10-12 2 Pt 1,19-21 darau naujaegzorcistasekzorcistaiidealizmaspraeitisžiniuonis
Iz 42,10 Giedokite Viešpačiui naują giesmę, gyrius Jam teskamba iki žemės pakraščių! Girkite Jį, plaukiantys jūra ir visa, kas joje, salos ir jų gyventojai! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 33,3 Ps 40,3 Iz 42,4 1 Krn 16,32 Ps 96,1-3 Ps 96,11 Ps 97,1 Ps 98,1-4 Ps 107,23-32 Ps 117,1-2 Ps 148,1-14 Ps 150,6 Iz 24,14-16 Iz 44,23 Iz 49,6 Iz 49,13 Iz 51,5 Iz 60,9 Iz 65,14 Sof 2,11 Rom 15,9-11 Apr 5,9 Apr 14,3 apstu nuodemėsdainadainavimasdarau naujadovydas giedagiedokite giesmesgiedokite Viešpačiuiistirkavimasjoachimaspraeitis
Iz 42,11 Tedžiūgauja dykuma ir jos miestai, kaimai, kedariečių apgyventi; uolų gyventojai linksmai šūkaukite nuo kalnų viršūnių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 32,16 Iz 60,7 Pr 25,23 Ps 72,8-10 Ps 120,5 Iz 21,16 Iz 35,6 Iz 41,18-19 Iz 52,7 Nah 1,15 Iz 16,1 Iz 35,1 Iz 40,3 Iz 43,19 Jer 21,13 Jer 48,28 Jer 49,16 Abd 1,3 Izmaelisšlykštus
Iz 42,12 Atiduokite Viešpačiui šlovę ir skelbkite Jo garbę salose! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 22,27 Ps 96,3-10 Ps 117,1-2 Iz 24,15-16 Iz 42,4 Iz 66,18-19 Rom 15,9-11 Apr 5,9-10 Apr 7,9-12 dorybėšlovinsiu viešpatįšlovinti
Iz 42,13 Viešpats išeis kaip karžygys, kaip karo vyras pažadins savo įniršį. Jis šauks, šauks garsiai, Jis nugalės savo priešus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,65 Oz 11,10 Nah 1,2 Iš 15,1-3 Ps 110,5-6 Ps 118,16 Iz 9,7 Iz 26,11 Iz 31,4 Iz 59,16-19 Iz 63,1-4 Iz 66,14 Jer 25,30 Jl 3,16 Am 1,2 Sof 1,18 Sof 3,8 Dievas pavydusgievo kovakariaikaryskitatikiainarsapavydas Dievuišauksis manęs
Iz 42,14 „Aš ilgai tylėjau, buvau tylus ir kantrus. Dabar šauksiu kaip gimdyvė, iš karto viską sugriausiu ir sunaikinsiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 32,18 Job 32,20 Ps 50,2 Ps 83,1-2 Mok 8,11-12 Jer 15,6 Jer 44,22 Lk 18,7 2 Pt 3,9-10 2 Pt 3,15 vyriškumas
Iz 42,15 Aš ištuštinsiu kalnus ir kalvas, upes padarysiu salomis, išdžiovinsiu tvenkinius ir žolę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 50,2 Nah 1,4-6 Iz 2,12-16 Iz 44,27 Ps 18,7 Ps 107,33-34 Ps 114,3-7 Iz 11,15-16 Iz 49,11 Jer 4,24 Ez 38,20 Hab 3,6-10 Ag 2,6 Zch 10,11 Apr 6,12-17 Apr 8,7-12 Apr 11,13 Apr 16,12 Apr 16,18 Apr 20,11
Iz 42,16 Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais; pakeisiu jiems tamsą šviesa, kreivus takus – tiesiais. Aš tai įvykdysiu ir jų nepaliksiu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 29,18 Iz 32,3 Iz 40,4 Lk 1,78-79 Lk 3,5 Heb 13,5 Ps 94,14 Iz 30,21 Iz 35,5 Iz 35,8 Jer 31,8-9 Ef 5,8 Joz 3,4 Mok 1,15 Mok 7,13 Iz 29,24 Iz 41,3 Iz 45,2 Iz 48,17 Iz 54,13 Iz 60,1-2 Iz 60,19-20 Jer 32,39-41 Ez 14,23 Oz 2,6 Oz 2,14 Rom 5,8-10 Rom 8,29-31 2 Tes 2,13-14 1 Pt 1,3-5 akli aklusatéméDievasDievo vedimaserelio sparnEvangelijos šviesagailestingumas šviesaregėjimas akliesiemssviesašviesašviesa gyvybėhttpšviesos šaltinisšviesos vaikastamsatamsoje tautatamsos kunigaikštistiessatiesus keliasžymos
Iz 42,17 Trauksis atgal ir bus visai sugėdinti tie, kurie pasitiki drožtais atvaizdais ir sako nulietiems stabams: ‘Jūs esate mūsų dievai’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 97,7 Iz 1,29 Iz 44,11 Iš 32,4 Iš 32,8 Iz 44,17 Iz 45,16-17 Jer 2,26-27 Hab 2,18-20 apie stabusauka stabamsnešoja stabussiaubo filmaistabmeldystė
Iz 42,18 Kurtieji, klausykite; aklieji, žiūrėkite ir matykite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 29,18 Iš 4,11 Pat 20,12 Iz 35,5 Iz 43,8 Mk 7,34-37 Lk 7,22 Apr 3,17-18 akli aklusregėjimas akliesiems
Iz 42,19 Kas toks aklas kaip mano tarnas ir kurčias kaip mano pasiuntinys, kurį siunčiu? Kas toks aklas kaip ištikimasis, kaip Viešpaties tarnas? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 5,21 Ez 12,2 2 Kor 4,4 Iz 6,9 Iz 26,3 Iz 29,9-14 Iz 41,8 Iz 44,26 Iz 56,10 Jer 4,22 Mt 13,14-15 Mt 15,14-16 Mt 23,16-24 Mk 8,17-18 Jn 7,47-49 Jn 9,39 Jn 9,41 Jn 12,40 Rom 2,17-23 Rom 11,7-10 Rom 11,25 2 Kor 3,14-15 akli akluspasiuntinys
Iz 42,20 Jis žiūri, bet nepastebi. Jo ausys atviros, bet jis negirdi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,22 Įst 4,9 Įst 29,2-4 Neh 9,10-17 Ps 106,7-13 Ps 107,43 Iz 1,3 Iz 48,6-8 Iz 58,2 Jer 6,10 Jer 42,2-5 Ez 33,31 Mk 6,19-20 Jn 9,37-40 Jn 11,37-50 Apd 28,22-27 Rom 2,21 abejingumassuvokimas
Iz 42,21 Viešpats panorėjo dėl savo teisumo išaukštinti ir išgarsinti įstatymą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 40,8 Ps 71,16 Ps 71,19 Ps 85,9-12 Iz 1,24-27 Iz 42,4 Iz 46,12-13 Dan 9,24-27 Mt 3,15 Mt 3,17 Mt 5,17-20 Mt 17,5 Jn 8,29 Jn 13,31-32 Jn 15,10 Jn 17,4-5 Rom 3,25-26 Rom 3,31 Rom 7,12 Rom 8,3-4 Rom 10,4 2 Kor 5,19-21 Gal 3,13 Gal 3,21 Gal 5,22-23 Fil 3,9 Heb 8,10 1 Jn 3,4-5 atsiversdievo įsakymaiDvasios įstatymasišteisinimasJėzaus mokymaiKristaus nusįstatymasmeilės samprataspasimesti
Iz 42,22 Tauta yra apiplėšta ir apvogta, visi klasta suimti ir sugrūsti kalėjimuose. Jie tapo grobiu, ir nėra gelbėtojo. Niekas nereikalauja paleisti aukos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 14,17 Įst 28,29-33 Ps 50,22 Ps 102,20 Iz 1,7 Iz 18,2 Iz 24,18 Iz 24,22 Iz 36,1 Iz 42,7 Iz 45,13 Iz 51,23 Iz 52,4-5 Iz 56,9 Jer 50,17 Jer 51,34-35 Jer 52,4-11 Jer 52,31 Lk 19,41-44 Lk 21,20-24 belaisviusišlaisvinti belaisviųkalėjimasprikelk
Iz 42,23 Kas iš jūsų atkreipia dėmesį į tai ir rūpinasi tuo, kas bus ateityje? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 48,18 Kun 26,40-42 Įst 4,29-31 Įst 32,29 Pat 1,22-23 Iz 1,18-20 Jer 3,4-7 Jer 3,13 Mch 6,9 Mt 21,28-31 Apd 3,19 Apd 3,22-23 1 Pt 4,2-3
Iz 42,24 Kas leido Jokūbą apiplėšti ir Izraelį apvogti? Ar ne Viešpats, kuriam mes nusikaltome? Jie nenorėjo vaikščioti Jo keliais ir paklusti įstatymui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,49 Įst 32,30 Ts 2,14 Ts 3,8 Ts 10,7 2 Krn 15,6 2 Krn 36,17 Neh 9,26-27 Ps 106,40-42 Iz 10,5-6 Iz 30,15 Iz 45,7 Iz 47,6 Iz 50,1-2 Iz 59,1-2 Iz 63,10 Jer 5,15 Jer 25,8-9 Rd 1,14 Rd 1,18 Am 3,6 Mt 22,7 užsispirymas
Iz 42,25 Jis išliejo ant Izraelio savo degančią rūstybę ir užleido karo baisumą. Visur siautė ugnis, bet jis nesuprato, ji degino jį, bet jis neėmė to į širdį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 7,9 Iz 57,11 2 Kar 25,9 Iz 57,1 Kun 26,15-46 Įst 32,22 Ps 79,5-6 Iz 9,13 Iz 29,13 Iz 47,7 Jer 5,3 Ez 7,8-9 Ez 20,34 Ez 22,21-22 Nah 1,6 Mal 2,2 Apr 9,18-21 Apr 16,1-21 jautrumasniekas neatima

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį