Biblijos vartai

Atversta Iz 59,1-61 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Todėl teisingumas yra toli nuo mūsų, teisybė nepasiekia mūsų; mes laukiame šviesos, o čia tamsa, laukiame aušros, o vaikščiojame sutemose. „Atpirkėjas ateis į Sioną ir pas tuos, kurie atsitrauks nuo nusikaltimų Jokūbe“, – sako Viešpats. – Mano Dvasia, kuri yra ant tavęs, ir mano žodžiai, kuriuos tau daviau, nepaliks tavęs nei tavo vaikų, nei vaikaičių nuo dabar ir per amžius“, – sako Viešpats.

Iz 59,1 Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti ir Jo ausis neapkurto girdėti, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 11,23 Iz 50,2 Jer 32,17 Pr 18,14 Iz 6,10 Iz 58,9 Iz 63,1 Iz 65,24 Mt 13,15 Heb 7,25 abejingumasbendraDievas neapleisįmanoma suizaijasJėzaus įsakaiJėzaus rankoskūno rankanegera rankaneįmanomanevertasnugalėta nuodėmėnuplautasnuslėpta nuodėmėperkeičiarankasžmogaus pažadainuodėmės atpildastuščiažodžiavimas
Iz 59,2 bet jūsų nusikaltimai atskyrė jus nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė Jo veidą, kad Jis nebegirdėtų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 50,1 Jer 5,25 Įst 31,17-18 Įst 32,19-20 Joz 7,11 Pat 15,29 Iz 1,15 Iz 57,17 Iz 58,4 Ez 39,23-24 Ez 39,29 Mch 3,4 aaronoapkabinoateistaidievas isklausoišsaugoti žmogiškumąjėzaus palaiminimaiklysta nuodėmėskūno geismasmomentasnesidaryk saunuodėmės darbainuodėmės istatymasnuplautasnusiplautinusisukopriežastis pasekmėsusitarimo maldatavo valiavisada šalia
Iz 59,3 Jūsų rankos suteptos krauju ir pirštai nusikaltimu; jūsų lūpos kalba melą ir liežuvis kartoja neteisybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,15 Iz 1,21 Jer 2,30 Jer 2,34 Ez 7,23 Oz 4,2 Jer 7,8 Jer 9,3-6 Jer 22,17 Ez 9,9 Ez 13,8 Ez 22,2 Ez 35,6 Oz 7,3 Oz 7,13 Mch 3,10-12 Mch 6,12 Mch 7,2 Mt 27,4 1 Tim 4,2 prisiekė
Iz 59,4 Nė vienas neieško teisingumo ir negina tiesos. Jie pasitiki tuštybe ir kalba melus, pradeda vargą ir pagimdo nusikaltimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 15,35 Iz 30,12 Jer 7,4 Jer 7,8 Job 15,31 Ps 7,13-14 Ps 62,4 Ps 62,10 Pat 4,16 Iz 59,3 Iz 59,13-14 Iz 59,16 Jer 5,1 Jer 5,4-5 Ez 22,29-31 Mch 2,1 Mch 7,2-5 Jok 1,15
Iz 59,5 Jie peri gyvačių kiaušinius ir audžia voratinklius. Kas valgo jų kiaušinių, tas miršta. Jei kas tokį kiaušinį sudaužo, iš jo iššoka angis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 8,14 Pat 23,32 Iz 14,29 Mt 3,7 Mt 12,34 angisavelėskiaušiniailaukinis asilasnesveikaspasiklydęssakalasvoraivoras
Iz 59,6 Jų audiniai netinka drabužiams, jais neįmanoma prisidengti. Jų darbai yra pikti ir jų rankose smurto veiksmai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 57,12 Jer 6,7 Ez 7,11 Pr 6,11 Job 8,14-15 Ps 58,2 Iz 5,7 Iz 28,18-20 Iz 30,1 Iz 30,12-14 Iz 58,4 Iz 64,6 Ez 7,23 Am 3,10 Am 6,3 Mch 2,1-3 Mch 2,8 Mch 3,1-11 Mch 6,12 Hab 1,2-4 Sof 1,9 Sof 3,3-4 Rom 3,20-22 Rom 4,6-8 Apr 3,17-18 animacija smurtasprievartavoras
Iz 59,7 Jų kojos bėga į pikta, jie skuba nekaltą kraują pralieti; jų mintys yra pilnos nedorybės, jų keliuose sunaikinimas ir griuvėsiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 1,16 Pat 6,17 Mk 7,21-22 Rom 3,15-17 Pat 15,26 Pat 24,9 Iz 59,3 Iz 60,18 Jer 22,17 Rd 4,13 Ez 9,9 Ez 22,6 Mt 23,31-37 Apd 8,20-22 Apr 17,6 be blogioblogisimpatiencekojaskojossunaikinimasžmogaus nedorybės
Iz 59,8 Jie nepažįsta ramybės kelio, nėra teisingumo jų poelgiuose, jų takai klaidingi; kas jais eina, nepažins ramybės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 1,79 Iz 48,22 Iz 57,20-21 Ps 58,1-2 Ps 125,5 Pat 2,15 Pat 3,17 Pat 28,18 Iz 5,7 Iz 59,14-15 Jer 5,1 Oz 4,1-2 Am 6,1-6 Mt 23,23 Rom 3,17 nesakyk netiesos
Iz 59,9 Todėl teisingumas yra toli nuo mūsų, teisybė nepasiekia mūsų; mes laukiame šviesos, o čia tamsa, laukiame aušros, o vaikščiojame sutemose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,30 Job 30,26 Jer 8,15 Jer 14,19 Rd 5,16-17 Am 5,18-20 Mch 1,12 Hab 1,13 1 Tes 5,3
Iz 59,10 Mes ieškome kaip akli sienos, suklumpame vidudienį kaip naktį, esame tamsoje lyg mirusieji. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,29 Job 5,14 Rd 3,6 Pat 4,19 Iz 8,15 Jer 13,16 Rd 4,14 Am 8,9 Jn 11,9-10 Jn 12,35 Jn 12,40 1 Jn 2,11 akli aklusEvangelijos beprotybė
Iz 59,11 Mes visi riaumojame kaip lokiai, vaitojame liūdnai kaip burkuojantys balandžiai; mes laukiame tiesos, bet jos nėra, laukiame išgelbėjimo, bet jis toli nuo mūsų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 38,14 Ez 7,16 Job 30,28-29 Ps 32,3-4 Ps 38,8 Ps 85,9 Ps 119,155 Iz 51,20 Iz 59,9 Jer 8,15 Jer 9,1 Oz 7,14 mananusileido
Iz 59,12 Mūsų neteisybės padaugėjo Tavo akivaizdoje ir mūsų nuodėmės liudija prieš mus; mes žinome savo neteisybes ir mūsų nusikaltimai yra su mumis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 9,6 Jer 14,7 Oz 5,5 Ezr 9,13 Neh 9,33 Iz 1,4 Iz 3,9 Jer 3,2 Jer 5,3-9 Jer 5,25-29 Jer 7,8-10 Ez 5,6 Ez 7,23 Ez 8,8-16 Ez 16,51-52 Ez 22,2-12 Ez 22,24-30 Ez 23,2-49 Ez 24,6-14 Dan 9,5-8 Oz 4,2 Oz 7,10 Mt 23,32-33 Rom 3,19-20 1 Tes 2,15-16
Iz 59,13 Mes nusidedame ir išsiginame Viešpaties, nusigręžiame ir nesekame paskui savo Dievą; kalbame apie priespaudą ir maištaujame, priimame melus ir jais nuoširdžiai džiaugiamės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mk 7,21-22 Ps 18,21 Ps 78,36 Pat 30,9 Iz 5,7 Iz 31,6 Iz 32,6 Iz 48,8 Iz 57,11 Iz 59,3-4 Jer 2,13 Jer 2,19-21 Jer 3,10 Jer 3,20 Jer 5,23 Jer 9,2-5 Jer 17,13 Jer 32,40 Jer 42,20 Ez 6,9 Ez 18,25 Oz 1,2 Oz 6,7 Oz 7,13 Oz 11,12 Mt 10,33 Mt 12,34-36 Apd 5,3-4 Rom 3,10-18 Tit 1,16 Heb 3,12 Jok 1,15 Jok 3,6 suspaudimas
Iz 59,14 Teisingumas yra atmestas ir teisybė pašalinta; tiesos nebėra miesto aikštėse, bešališkumas negali įeiti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Hab 1,4 Ps 82,2-5 Mok 3,16 Iz 1,21 Iz 5,23 Iz 10,1-2 Iz 59,4 Jer 5,27-28 Jer 5,31 Am 5,11 Mch 3,9-11 Mch 7,3-5 Sof 3,1-3 Am 5,7 dorumasneteisybėsąžiningas
Iz 59,15 Tiesos nėra; kas šalinasi pikto, pats yra apiplėšiamas. Viešpats tai matė, ir Jam nepatiko, kad nesilaikome teisingumo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,10 2 Sam 11,27 2 Kar 9,11 2 Krn 21,7 Ps 5,9 Ps 12,1-2 Iz 48,1 Jer 5,1-2 Jer 7,28 Jer 29,26 Oz 4,1-2 Oz 9,7 Mch 7,2 Hab 1,13-14 Mk 3,21 Jn 8,52 Jn 10,20 Apd 9,1 Apd 9,23 Apd 26,24 Rom 8,36 2 Kor 5,13 Heb 11,36-38 1 Jn 3,11-12
Iz 59,16 Viešpats matė ir stebėjosi, kad nebuvo žmogaus, kuris užtartų; Jo ranka Jį išgelbėjo, Jo teisumas Jį palaikė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 98,1 Iz 52,10 Ez 22,30 Pr 18,23-32 Ps 106,23 Iz 41,28 Iz 50,2 Iz 63,3-5 Iz 64,7 Jer 5,1 Mk 6,6 užtarimasužtarimo malda
Iz 59,17 Jis užsidėjo teisumą kaip šarvą ir išgelbėjimo šalmą ant savo galvos. Jis apsirengė keršto drabužiais, apsisiautė uolumu kaip apsiaustu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ef 6,14 Ef 6,17 1 Tes 5,8 Iz 9,7 Rom 13,12-14 Job 29,14 Ps 69,9 Iz 11,5 Iz 51,9 Iz 63,3 Iz 63,15 Jn 2,17 2 Kor 6,7 2 Tes 1,8 Heb 10,30 Apr 19,11 Zch 1,14 Įst 32,35-43 Ps 94,1 Dievo ginklaidvasiniai šarvaiuolumasuolus
Iz 59,18 Jis atlygins savo priešams pagal jų darbus rūstybe ir kerštu. Jis atsilygins saloms ir savo priešams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 63,6 Job 34,11 Jer 17,10 Ps 18,24-26 Ps 21,8-9 Ps 62,12 Iz 1,24 Iz 49,25-26 Iz 63,3 Iz 66,15 Jer 50,29 Rd 4,11 Ez 5,13 Ez 6,12 Ez 38,18 Nah 1,2 Mt 16,27 Lk 19,27 Lk 21,22 Rom 2,6 Apr 16,19 Apr 19,15 Apr 20,12-13 bausmėkaltė
Iz 59,19 Tada vakaruose esantys bijos Viešpaties vardo, o rytuose – matys Jo šlovę. Kai priešas ateis kaip srovė, Viešpaties Dvasia iškels savo vėliavą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 113,3 Iz 49,12 Ps 22,27 Ps 102,15-16 Iz 11,9-16 Iz 24,14-16 Iz 30,28 Iz 66,18-20 Dan 7,27 Sof 3,8-9 Zch 4,6 Mal 1,11 2 Tes 2,8 Apr 11,15 Apr 12,10 Apr 12,15-17 Apr 17,14-15 Apr 20,1-3 atleisk priešuiDievo apsaugaišteisinti nedorėlįnatosperlas susidaropriešo apgaulėssapnaižydų tauta
Iz 59,20 „Atpirkėjas ateis į Sioną ir pas tuos, kurie atsitrauks nuo nusikaltimų Jokūbe“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rom 11,26-27 Ez 18,30-31 Įst 30,1-10 Iz 40,9 Dan 9,13 Jl 2,32 Abd 1,17-21 Apd 2,36-39 Apd 3,19 Apd 3,26 Apd 26,20 Tit 2,11-14 Heb 12,14 dieve sionoSionasvanduo atspindi
Iz 59,21 „Tai mano sandora su jais, – sako Viešpats. – Mano Dvasia, kuri yra ant tavęs, ir mano žodžiai, kuriuos tau daviau, nepaliks tavęs nei tavo vaikų, nei vaikaičių nuo dabar ir per amžius“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 31,31-34 Heb 10,16 Iz 51,16 Iz 11,1-3 Iz 44,3 Iz 61,1-3 Jer 32,38-41 Ez 37,25-27 Ez 39,25-29 Jn 4,14 Heb 8,6-13 Iz 49,8 Iz 55,3 Ez 36,25-27 Jn 1,33 Jn 7,16-17 Jn 7,39 Jn 8,38 Rom 8,9 1 Kor 15,3-58 2 Kor 3,8 2 Kor 3,17-18 Jn 3,34 Jn 17,8 Abraomo vaikaianūkaiburimasburna žodisDievas neapleisdievo dvasisandorasenoji sandoratikras draugasžemės ribos

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį