Biblijos vartai

Atversta JER4,11-41 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Aš pažvelgiau į žemę – ji buvo be pavidalo ir tuščia, pažvelgiau į dangus – ten nebuvo šviesos. Pažvelgiau į derlingą žemę – ji buvo dykuma, visi miestai buvo sunaikinti Viešpaties akivaizdoje, Jo rūstybės įkarštyje. Girdžiu tarsi gimdančios riksmą, tarsi pirmagimį gimdančios šauksmą – balsą Siono dukters, gaudančios kvapą, tiesiančios rankas ir sakančios: „Vargas man, mano sielą nuvargino žudikai“.

Jer 4,11 Tuomet bus pasakyta šiai tautai ir Jeruzalei: ‘Karštas vėjas pučia nuo plikų aukštumų iš dykumos mano tautos link, bet ne vėtyti ir ne valyti jos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 17,10 Oz 13,15 Iz 22,4 Iz 27,8 Iz 41,16 Iz 64,6 Jer 8,19 Jer 9,1 Jer 9,7 Jer 14,17 Jer 23,19 Jer 30,23-24 Jer 51,1-2 Rd 2,11 Rd 3,48 Rd 4,3 Rd 4,6 Rd 4,10 Ez 19,12 Oz 13,3 Mt 3,12 Lk 3,17 žemdirbystė
Jer 4,12 Smarkus vėjas iš ten ateina pas mane. Dabar Aš pats paskelbsiu jiems nuosprendį’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 1,16 Ez 5,8 Ez 6,11-13 Ez 7,8-9
Jer 4,13 Kaip debesis Jis pakyla, kaip audra Jo kovos vežimai, greitesni už erelius Jo žirgai! Vargas mums, mes žuvę! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 5,28 Iz 19,1 Iz 66,15 Rd 4,19 Hab 1,8 Įst 28,49 Nah 1,3 Iz 13,5 Jer 4,31 Jer 10,19 Dan 7,4 Oz 8,1 Nah 2,3-4 Mt 24,30 Apr 1,7 arkliaidebesysereliaierelio sparnaiereliskaro vežimaisovietų sajungauraganasvėtra
Jer 4,14 Jeruzale, apvalyk nuo nedorybių savo širdį, kad būtum išgelbėta! Ar ilgai piktos mintys pasiliks tavyje? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jok 4,8 Pat 1,22 Jer 13,27 Ps 66,18 Ps 119,113 Iz 1,16-19 Iz 55,7 Ez 18,31 Mt 12,33 Mt 15,19-20 Mt 23,26-27 Lk 11,39 Apd 8,22 Rom 1,21 1 Kor 3,20 atėjęsesate nuplautpatriotizmasrankų plovimasskaistumasšvarašvarustautiškumastyratyra širdisžmogaus nedorybės
Jer 4,15 Klausykis, iš Dano ir iš Efraimo kalnyno balsas skelbia blogą žinią: En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 8,16 Joz 17,15 Joz 20,7 Ts 18,29 Ts 20,1 Jer 6,1
Jer 4,16 „Įspėkite tautas, praneškite Jeruzalei: priešai ateina iš tolimos šalies ir pakels balsą prieš Judo miestus! En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,15 Ez 21,22 Iz 39,3 Įst 28,49-52 Iz 34,1 Jer 2,15 Jer 4,17 Jer 5,6 Jer 6,18 Jer 16,6 Jer 31,10 Jer 39,1 Jer 50,2
Jer 4,17 Kaip lauko sargai jie apstojo ją, nes ji buvo sukilusi prieš mane, – sako Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,23 2 Kar 25,1-4 Neh 9,26 Neh 9,30 Iz 1,8 Iz 1,20-23 Iz 30,9 Jer 6,2-3 Rd 1,8 Rd 1,18 Ez 2,3-7 Dan 9,7-19 Lk 19,43-44 Lk 21,20-24
Jer 4,18 Tavo keliai ir darbai tau tai užtraukė! Tavo nedorybė yra karti ir pasiekė tavo širdį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,19 Ps 107,17 Iz 50,1 Jer 2,17 Job 20,5-16 Pat 1,31 Pat 5,22 Jer 5,19 Jer 6,19 Jer 26,19
Jer 4,19 Ak, mano siela, mano siela! Skausmas pasiekė mano širdį. Mano širdis nerimsta, negaliu tylėti. Nes tu, mano siela, girdi trimito garsą, karo pavojų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 16,11 Iz 22,4 Jer 9,1 Jer 9,10 Hab 3,16 Iz 15,5 Iz 21,3 Pr 49,6 Sk 10,9 Ts 5,21 Ps 16,2 Ps 42,5-6 Ps 103,1 Ps 116,7 Ps 119,53 Ps 119,136 Ps 146,1 Jer 4,5 Jer 4,21 Jer 13,17 Jer 14,17-18 Jer 20,9 Jer 23,9 Jer 48,31-32 Rd 1,16 Rd 2,11 Rd 3,48-51 Dan 7,15 Dan 7,28 Dan 8,27 Am 3,6 Sof 1,15-16 Lk 19,41-42 Rom 9,2-3 Rom 10,1 Gal 4,19 narcizasšofaras
Jer 4,20 Sunaikinimas po sunaikinimo! Visa šalis nuniokota! Staiga sunaikinamos mano pastogės, ūmai – mano palapinės! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 42,7 Iš 33,5 Kun 26,18 Kun 26,21 Kun 26,24 Kun 26,28 Sk 16,21 Sk 16,45 Ps 72,19 Iz 13,6 Iz 33,20 Iz 47,9 Iz 54,2 Jer 4,6 Jer 10,19-20 Jer 17,18 Rd 2,6-9 Rd 3,47 Ez 7,25-26 Ez 14,21 Jl 1,15 Hab 3,7 Mt 10,28 2 Tes 1,9 palapinių švente
Jer 4,21 Ar ilgai matysiu vėliavas, girdėsiu trimito garsą? En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 35,25 2 Krn 36,3 2 Krn 36,6-7 2 Krn 36,10 2 Krn 36,17 Jer 4,5-6 Jer 4,19 Jer 6,1 šofaras
Jer 4,22 Mano tauta kvaila, ji manęs nepažįsta. Jie neprotingi vaikai, neturintys supratimo. Jie išmintingi daryti pikta, bet daryti gera jie nesugeba. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rom 16,19 1 Kor 14,20 Iz 1,3 Jer 5,4 Jer 5,21 Rom 1,22 Įst 32,6 Įst 32,28 2 Sam 13,3 2 Sam 16,21-23 Ps 14,1-4 Iz 6,9-10 Iz 27,11 Iz 29,10-12 Iz 42,19-20 Jer 8,7-9 Jer 10,8 Jer 13,23 Oz 4,1 Oz 4,6 Oz 5,4 Mch 2,1 Mt 23,16-26 Lk 16,8 Jn 16,3 Rom 1,28 Rom 3,11 1 Kor 1,20-21 daryti gerakvailakvailaskvailystėkvailus zmonesnelaiminganepažįstunežinonežinojimaspažinimas ramybė
Jer 4,23 Aš pažvelgiau į žemę – ji buvo be pavidalo ir tuščia, pažvelgiau į dangus – ten nebuvo šviesos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 1,2 Iz 5,30 Iz 13,10 Mt 24,29 Mk 13,24-25 Lk 21,25-26 Iz 24,19-23 Jer 9,10 Ez 32,7-8 Jl 2,10 Jl 2,30-31 Jl 3,15-16 Am 8,9 Mt 24,35 Apd 2,19-20 Apr 20,11 Dievas nesukūrėdykynėkurti gerisukurtas pasaulistamsatamsos vaikaižemės kilmėJėzus ateisMesijas
Jer 4,24 Pažvelgiau į kalnus – jie drebėjo, visos aukštumos siūbavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 5,25 Ez 38,20 Jer 10,10 Ts 5,4-5 1 Kar 19,11 Ps 18,7 Ps 77,18 Ps 97,4 Ps 114,4-7 Jer 8,16 Mch 1,4 Nah 1,5-6 Hab 3,6 Hab 3,10 kalnus nuverstiSinajaus kalnas
Jer 4,25 Aš žvalgiaus, ir nebuvo nė vieno žmogaus, visi padangių paukščiai buvo nuskridę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 9,10 Jer 12,4 Oz 4,3 Sof 1,2-3 paukščiai
Jer 4,26 Pažvelgiau į derlingą žemę – ji buvo dykuma, visi miestai buvo sunaikinti Viešpaties akivaizdoje, Jo rūstybės įkarštyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,34 Įst 29,23-28 Ps 76,7 Iz 5,9-10 Iz 7,20-25 Jer 12,4 Jer 14,2-6 Mch 3,12
Jer 4,27 Viešpats tarė: „Visa šalis liks tuščia, tačiau jos nesunaikinsiu visiškai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,10 Jer 5,18 Jer 30,11 Jer 46,28 Ez 11,13 Kun 26,44 2 Krn 36,21 Iz 6,11-12 Iz 24,1 Iz 24,3-13 Jer 4,7 Jer 7,34 Jer 12,11-12 Jer 18,16 Ez 6,14 Ez 33,28 Am 9,8-9 Rom 9,27-29 Rom 11,1-7 asmens vertybėsdykynėgėris blogispilotasregejimo žemė
Jer 4,28 Dėl to gedės žemė ir aptems aukštai dangūs. Aš tai pasakiau ir nesigailėsiu, nutariau ir įvykdysiu!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 23,19 Iz 50,3 Jer 12,4 Oz 4,3 Iz 5,30 Jl 2,30-31 1 Sam 15,29 Iz 14,24-27 Iz 24,4 Iz 33,8-9 Iz 34,4 Iz 46,10-11 Jer 4,23-26 Jer 7,16 Jer 12,11 Jer 14,2 Jer 14,11-12 Jer 15,1-9 Jer 23,10 Jer 23,20 Jer 30,24 Ez 24,14 Oz 13,14 Jl 1,10 Mt 27,45 Mk 15,33 Lk 23,44 Ef 1,9 Ef 1,11 Heb 7,21 Apr 6,12 geltona spalvatamsa
Jer 4,29 Nuo raitelių ir šaulių šauksmo pabėgs visas miestas: jie sulįs į olas, pasislėps tankynėse ir lips ant uolų. Miestai ištuštės ir liks be gyventojų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 2,19-21 Jer 4,7 1 Sam 13,6 2 Kar 25,4-7 2 Krn 33,11 Iz 30,17 Jer 39,4-6 Jer 52,7 Am 9,1 Lk 23,30 Apr 6,15-17 regejimo žemėterorizmas
Jer 4,30 Ką dabar darysi tu, apiplėštoji? Nors apsivilktum purpuru, pasidabintum auksiniais papuošalais, išsidažytum veidą – veltui tu puoštumeisi. Tavo meilužiai paniekins tave, jie ieškos tavo gyvybės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 9,30 Rd 1,2 Iz 10,3 Rd 1,19 Iz 20,6 Jer 13,21 Ez 23,9-10 Iz 33,14 Jer 5,31 Jer 22,20-22 Rd 4,17 Ez 16,36-41 Ez 23,22-24 Ez 23,28-29 Ez 23,40-41 Ez 28,9 Ez 28,13 Heb 2,3 Apr 17,2 Apr 17,4 Apr 17,13 Apr 17,16-18 aš padarysiuauksasbalti rūbaibartibriliantaigeltona spalvagundytijuoda spalvakiekvienas plaukasmakiažasnesidaryk saupadarysiu juspapuošalaipaveiksląpaveikslasraudonoji jurahttpsuviliotitustybetuštybė
Jer 4,31 Girdžiu tarsi gimdančios riksmą, tarsi pirmagimį gimdančios šauksmą – balsą Siono dukters, gaudančios kvapą, tiesiančios rankas ir sakančios: „Vargas man, mano sielą nuvargino žudikai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,15 Rd 1,17 Iz 13,8 Jer 13,21 Pr 27,46 Job 10,1 Ps 120,5 Iz 6,5 Iz 21,3 Iz 42,14 Jer 6,2 Jer 6,23-24 Jer 10,19 Jer 14,18 Jer 15,18 Jer 18,21 Jer 22,23 Jer 30,6 Jer 45,2 Jer 48,41 Jer 49,22 Jer 49,24 Jer 50,43 Rd 1,20 Rd 2,21 Ez 9,5-6 Ez 23,46-47 Oz 13,13 Mch 7,1 Mt 21,5 1 Kor 9,16 1 Tes 5,3 Dieve SionogimdymągimdymasgimimasSionasSiono dukravaiko gimimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį