Biblijos vartai

Atversta JOZ22,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Izraelitai siuntė kunigo Eleazaro sūnų Finehasą pas rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės į Gileado šalį, su juo dešimt kunigaikščių, po vieną iš kiekvienos Izraelio giminės. Jie atėjo pas rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės į Gileado šalį ir kalbėjo jiems: „Visų izraelitų vardu klausiame, ką reiškia šitas nusikaltimas, kurį šiandien jūs padarėte prieš Izraelio Dievą, nusigręždami nuo Viešpaties ir statydamiesi aukurą? Tebūna mums svetima mintis, kad sukiltume prieš Viešpatį ir nusigręžtume nuo Jo, statydamiesi aukurą deginamosioms, duonos ir padėkos aukoms šalia Viešpaties, mūsų Dievo, aukuro, stovinčio prie Jo palapinės!“ Kunigas Finehasas ir Izraelio atstovai, buvusieji su juo, išgirdę, ką kalbėjo Rubeno, Gado ir Manaso vyresnieji, buvo patenkinti.

Joz 22,9 Rubenai, gadai ir pusė Manaso giminės iš Šilojo, esančio Kanaano šalyje, sugrįžo į Gileado kraštą, į savo nuosavybės šalį, kurią jie paveldėjo, kaip Viešpats įsakė Mozei. En Lbd  Sk 32,26 Sk 32,29 Sk 32,1 Sk 32,39-40 Įst 3,15-16 Joz 13,11 Joz 13,25 Joz 13,31 Ps 60,7
Joz 22,10 Atėję prie Jordano, esančio Kanaano šalyje, rubeniai, gadai ir pusė Manaso giminės pastatė ten didelį aukurą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,18 Pr 31,46-52 Joz 4,5-9 Joz 22,25-28 Joz 24,26-27 altoriusaukojimas aukurasaukurasDievo aukurasDvasios liudijimasištvirkėlius
Joz 22,11 Izraelitai, išgirdę, kad rubenai, gadai ir pusė Manaso giminės pasistatė aukurą Kanaano šalyje ant Jordano kranto izraelitams priklausančioje žemėje, En Lbd  Įst 13,12-14 Kun 17,8-9 Įst 12,5-7 Joz 2,7 Joz 3,14-16 Ts 12,5 Jn 1,28 Jn 20,1 Jn 20,12
Joz 22,12 visi susirinko Šilojoje ir ruošėsi žygiuoti prieš juos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 13,15 Joz 18,1 Ts 20,1-11 Apd 11,2-3 Rom 10,2 Gal 4,17-18
Joz 22,13 Izraelitai siuntė kunigo Eleazaro sūnų Finehasą pas rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės į Gileado šalį, En Lbd  Sk 25,7 Iš 6,25 Ts 20,28 Sk 25,11-13 Įst 13,14 Ts 20,12 Ps 106,30-31 Pat 20,18 Pat 25,9-13 Mt 18,15
Joz 22,14 su juo dešimt kunigaikščių, po vieną iš kiekvienos Izraelio giminės. Kiekvienas iš jų buvo savo šeimos vyresnysis. En Lbd  Sk 1,4 Iš 18,25 valstybės galva
Joz 22,15 Jie atėjo pas rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės į Gileado šalį ir kalbėjo jiems: En Lbd  Iš 32,8 Kun 5,19 Kun 17,8-9 Kun 26,40 Sk 5,6 Sk 14,43 Sk 32,15 Įst 7,4 Įst 12,4-6 Įst 12,13-14 Įst 30,17 Joz 22,12 Joz 22,18 1 Sam 15,23 1 Krn 21,3 2 Krn 10,19 2 Krn 25,27 2 Krn 26,18 2 Krn 28,13 Ezr 9,2 Ezr 9,15 Ps 78,8 Iz 63,10 Mt 6,14-15 Mt 18,17 1 Kor 1,10 1 Kor 5,4 Gal 1,1-2 Heb 12,25
Joz 22,16 „Visų izraelitų vardu klausiame, ką reiškia šitas nusikaltimas, kurį šiandien jūs padarėte prieš Izraelio Dievą, nusigręždami nuo Viešpaties ir statydamiesi aukurą? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 12,13-14
Joz 22,17 Argi neužtenka Peoro nusikaltimo, nuo kurio ligi šios dienos dar neapsivalėme ir dėl kurio nukentėjo visa tauta? En Lbd  Sk 25,1-18 Įst 4,3-4 Ps 106,28-29 Ezr 9,13-14 1 Kor 10,8 1 Kor 10,11
Joz 22,18 Jūs nusisukote nuo Viešpaties. Šiandien jūs sukilote prieš Viešpatį, o rytoj Jis baus visą Izraelio tautą. En Lbd  Sk 16,22 Joz 22,16 Įst 7,4 Joz 7,1 Joz 7,11 Joz 7,21 Joz 22,20 1 Sam 12,14 1 Sam 12,20 2 Sam 24,1 1 Kar 9,6 2 Kar 17,21 1 Krn 21,1 1 Krn 21,14 2 Krn 25,27 2 Krn 34,33 Ezr 9,13-14
Joz 22,19 Jei manote, kad jūsų šalis yra sutepta, tai persikelkite į Viešpaties šalį, kur yra Jo šventykla ir įsikurkite tarp mūsų. Tik prieš Viešpatį nesukilkite ir nesukilkite prieš mus, statydamiesi aukurą šalia Viešpaties, mūsų Dievo, aukuro! En Lbd  Joz 18,1 Iš 15,17 Kun 17,8-9 Kun 18,25-28 Įst 12,5-6 2 Krn 11,13 2 Krn 11,16-17 Am 7,17 Apd 10,14-15 Apd 11,8-9 jozuėpalapine
Joz 22,20 Prisiminkite Zeracho sūnaus Achano nusikaltimą, kai jis pasisavino iš to, kas buvo skirta sunaikinti – Viešpaties rūstybė ištiko visą Izraelio tautą! Jis ne vienas žuvo dėl savo kaltės!“ En Lbd  Joz 7,1 Joz 7,5 Joz 7,18 Joz 7,24 1 Kor 10,6 2 Pt 2,6 Jud 1,5-6 Dievo rūstybė
Joz 22,21 Rubenai, gadai ir pusė Manaso giminės atsakė Izraelio atstovams: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 18,21-25 Pat 15,1 Pat 16,1 Pat 18,13 Pat 24,26 Mch 5,2 Apd 11,4 Jok 1,19 1 Pt 3,15
Joz 22,22 „Galingasis Viešpatie Dieve! Galingasis Viešpatie Dieve! Tu žinai, ir Izraelis težino. Jei jūs manote, kad taip atsitiko dėl maišto ar neištikimybės Viešpačiui, tai šiandien tegul Jis nepadeda mums. En Lbd  Įst 10,17 1 Kar 8,39 Job 10,7 Ps 44,21 Jer 17,10 Iš 18,11 1 Sam 15,23 Job 23,10 Job 31,5-8 Job 31,38-40 Ps 7,3-5 Ps 37,6 Ps 82,1 Ps 95,3 Ps 97,7 Ps 136,2 Ps 139,1-12 Jer 12,3 Dan 2,47 Dan 11,36 Mch 7,9 Mal 3,18 Jn 2,24-25 Jn 21,17 Apd 1,24 Apd 11,2-18 Apd 25,11 2 Kor 5,11 2 Kor 11,11 2 Kor 11,31 1 Tim 6,16 Heb 4,13 Apr 2,23 Apr 19,16 išperos
Joz 22,23 Jei taip būtų, kad mes statėme aukurą, norėdami nusigręžti nuo Viešpaties ar aukoti ant jo deginamąsias, duonos ar padėkos aukas, tai pats Viešpats tegul baudžia mus. En Lbd  Įst 18,19 1 Sam 20,16 Pr 9,4 Įst 12,11 2 Krn 24,22 Ps 10,13-14 Ez 3,18 Ez 33,6 Ez 33,8
Joz 22,24 Priešingai, iš baimės taip padarėme, galvodami, kad ateityje jūsų vaikai nesakytų mūsų vaikams: ‘Ką jūs turite bendro su Viešpačiu, Izraelio Dievu? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 4,6 Pr 18,19 Pr 30,33 Iš 13,14 Įst 6,20
Joz 22,25 Viešpats padarė Jordaną siena tarp mūsų ir jūsų, rubenai ir gadai! Jūs neturite dalies Viešpatyje’. Jūsų vaikai tokiu būdu neleistų mūsų vaikams garbinti Viešpatį. En Lbd  Joz 22,27 1 Sam 26,19 2 Sam 20,1 1 Kar 12,16 1 Kar 12,27-30 1 Kar 14,16 1 Kar 15,30 Ezr 4,2-3 Neh 2,20 Apd 8,21
Joz 22,26 Statydami aukurą, galvojome jį pasistatyti ne deginamosioms ir kitoms aukoms, En Lbd  
Joz 22,27 bet kad jis būtų liudytojas ateityje mūsų ir jūsų kartoms. Kad mes galėtume tarnauti Viešpačiui savo deginamosiomis ir padėkos aukomis, kad ateityje jūsų vaikai nesakytų mūsų vaikams: ‘Jūs neturite dalies Viešpatyje’. En Lbd  Joz 24,27 Pr 31,48 Įst 12,5-6 Įst 12,11 Įst 12,17-18 Joz 22,34 Pr 31,52 Įst 12,26-27 Joz 22,10 1 Sam 7,12
Joz 22,28 Mes galvojome, jei ateityje jie taip sakys mums ar mūsų kartoms, tai mes atsakysime: ‘Pažiūrėkite į Viešpaties aukuro pavyzdį, kurį padarė mūsų tėvai; jis neskirtas deginamosioms ir padėkos aukoms, bet jis yra liudytojas tarp mūsų ir jūsų’. En Lbd  Iš 25,40 2 Kar 16,10 Ez 43,10-11 Heb 8,5
Joz 22,29 Tebūna mums svetima mintis, kad sukiltume prieš Viešpatį ir nusigręžtume nuo Jo, statydamiesi aukurą deginamosioms, duonos ir padėkos aukoms šalia Viešpaties, mūsų Dievo, aukuro, stovinčio prie Jo palapinės!“ En Lbd  Įst 12,13-14 Joz 24,16 Pr 44,7 Pr 44,17 Joz 22,23 Joz 22,26 1 Sam 12,23 1 Kar 21,3 2 Kar 18,22 2 Krn 32,12 Rom 3,6 Rom 6,2 Rom 9,14 grūdeliusžydų tauta
Joz 22,30 Kunigas Finehasas ir Izraelio atstovai, buvusieji su juo, išgirdę, ką kalbėjo Rubeno, Gado ir Manaso vyresnieji, buvo patenkinti. En Lbd  Joz 22,33 Pr 28,8 Ts 8,3 1 Sam 25,32-33 1 Sam 29,6 2 Krn 30,4 Est 1,21 Pat 15,1 Apd 11,18
Joz 22,31 Kunigas Finehasas, Eleazaro sūnus, tarė jiems: „Šiandien patyrėme, kad Viešpats yra tarp mūsų, nes jūs esate ištikimi Viešpačiui. Tuo jūs išgelbėjote izraelitus nuo Viešpaties bausmės“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,11-12 2 Krn 15,2 Sk 14,41-43 Joz 3,10 Ps 68,17 Iz 12,6 Zch 8,23 Mt 1,23 1 Kor 14,25
Joz 22,32 Po to Eleazaro sūnus kunigas Finehasas ir atstovai grįžo iš Gileado krašto į Kanaano šalį pas izraelitus ir jiems viską pranešė. En Lbd  Joz 22,12-14 Pat 25,13
Joz 22,33 Ta žinia izraelitams patiko; izraelitai garbino Dievą ir nebegalvojo kariauti su jais ir sunaikinti Rubeno ir Gado giminių krašto. En Lbd  1 Krn 29,20 Dan 2,19 Lk 2,28 Joz 22,30 1 Sam 25,32-33 Neh 8,5-6 Apd 15,12 Apd 15,31 2 Kor 7,7 Ef 1,3 1 Tes 3,6-8
Joz 22,34 Tą aukurą Rubeno ir Gado vaikai pavadino „liudytoju“, nes jis liudijo, kad Viešpats yra jų visų Dievas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 22,27 Joz 24,27 1 Kar 18,39 Iz 43,10 Mt 4,10 aukojimas aukuras

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį