Biblijos vartai

Atversta Jer 32,1-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 44.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Judo karalius Zedekijas jį uždarė, sakydamas: „Kodėl tu pranašauji ir sakai: ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš atiduosiu šitą miestą į Babilono karaliaus rankas, ir šis jį paims. Padavęs pirkimo raštą Nerijos sūnui Baruchui, aš meldžiau Viešpatį: „Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Todėl dabar taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, apie šį miestą, apie kurį jūs sakote, kad jis bus atiduotas į Babilono karaliaus rankas kardu, badu ir maru: ‘Aš juos surinksiu iš visų šalių, po kurias užsirūstinęs ir supykęs išsklaidžiau.

Jer 32,1 Dešimtaisiais Judo karaliaus Zedekijo metais Viešpats kalbėjo Jeremijui. Tai buvo aštuonioliktieji Nebukadnecaro metai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 25,1-2 Jer 39,1-2 Jer 25,1 2 Krn 36,11 Jer 52,4-5
Jer 32,2 Tuomet Babilono karaliaus kariuomenė buvo apgulusi Jeruzalę, o pranašas Jeremijas buvo uždarytas sargybos kieme prie Judo karaliaus namų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 3,25 Jer 37,21 Jer 33,1 Jer 38,6 Jer 32,8 Jer 32,3 Jer 36,5 Jer 39,13-15 Mt 5,12 belaisviusJeruzaleramybėje
Jer 32,3 Judo karalius Zedekijas jį uždarė, sakydamas: „Kodėl tu pranašauji ir sakai: ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš atiduosiu šitą miestą į Babilono karaliaus rankas, ir šis jį paims. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 34,2-3 Jer 21,4-7 Jer 26,8-9 Jer 32,28-29 Iš 5,4 2 Kar 6,31-32 2 Krn 28,22 Jer 2,30 Jer 5,3 Jer 27,8 Jer 37,6-10 Jer 38,4 Jer 38,8 Am 7,13 Lk 20,2 Apd 6,12-14
Jer 32,4 Ir Judo karalius Zedekijas neištrūks iš chaldėjų rankų, bet tikrai pateks į Babilono karaliaus rankas ir kalbės su juo veidas į veidą, o jo akys matys ano akis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 38,18 Jer 38,23 2 Kar 25,4-7 Jer 37,17 Jer 39,4-7 Jer 52,8-11 Ez 12,12-13 Ez 17,13-21 Ez 21,25-26
Jer 32,5 Nebukadnecaras nuves Zedekiją į Babiloną, ir ten šis pasiliks, kol jį aplankysiu. Nors kovosite prieš chaldėjus, neturėsite pasisekimo’?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 27,22 Jer 33,5 Jer 39,7 Ez 17,9-10 Ez 17,15 Sk 14,41 2 Krn 13,12 2 Krn 24,20 Pat 21,30 Jer 2,37 Jer 21,4-5 Jer 34,4-5 Jer 37,10 Ez 12,13
Jer 32,6 Jeremijas sakė: „Toks buvo man Viešpaties žodis: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Jer 32,7 ‘Hanamelis, tavo dėdės Šalumo sūnus, ateis pas tave ir sakys: ‘Pirk mano žemę Anatote, nes tu turi teisę pirmas ją įsigyti’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 1,1 Kun 25,25 Jer 11,21 Kun 25,23 Kun 25,34 Kun 25,49 Sk 35,2 Joz 21,18-19 Rūt 4,3-9 1 Kar 14,5 Mk 11,2-6 Mk 14,13-16 eliziejusturtas
Jer 32,8 Hanamelis, mano dėdės sūnus, atėjo pas mane, kaip Viešpats buvo sakęs, į sargybos kiemą ir man tarė: „Pirk mano žemę Anatote, Benjamino krašte, nes tu turi teisę ją pirkti“. Aš supratau, kad tai buvo Viešpaties žodis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,2 Jer 32,7 1 Sam 9,16-17 1 Sam 10,3-7 1 Kar 22,25 Jer 33,1 1 Kar 2,26 1 Krn 6,60 Zch 11,11 Jn 4,53 Apd 10,17-28
Jer 32,9 Taip aš nupirkau iš savo dėdės sūnaus Hanamelio žemę Anatote ir jam atsvėriau septyniolika šekelių sidabro. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 23,15-16 Pr 37,28 1 Kar 20,39 Est 3,9 Iz 55,2 Oz 3,2 Zch 11,12-13
Jer 32,10 Aš parašiau raštą, jį užantspaudavau, pakviečiau liudytojų ir pasvėriau sidabrą svarstyklėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,44 Jer 32,12 Įst 32,34 Job 14,17 Iz 44,5 Jer 32,25 Joz 18,9 Rūt 4,9-11 Gg 8,6 Iz 8,1-2 Iz 30,8 Dan 8,26 Jn 3,33 Jn 6,27 2 Kor 1,22 Ef 1,13 Ef 4,30 Apr 7,2 Apr 9,4 teisingumo svarstykles
Jer 32,11 Aš paėmiau užantspauduotąjį pirkimo raštą, kaip reikalauja įstatymas ir papročiai, ir atvirąjį pirkimo raštą En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 2,27 Apd 26,3 1 Kor 11,16
Jer 32,12 ir padaviau Machsėjos sūnaus Nerijos sūnui Baruchui, matant mano pusbroliui Hanameliui ir liudytojams, pasirašiusiems pirkimo raštą, ir matant visiems žmonėms, buvusiems sargybos kieme. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,16 Jer 51,59 Jer 36,4-5 Jer 36,26 Jer 36,16-19 Jer 36,32 Jer 43,3-6 Jer 45,1-5 2 Kor 8,21 arielisdagono
Jer 32,13 Jų akivaizdoje pasakiau Baruchui: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Jer 32,14 „Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Imk šituos pirkimo raštus, užantspauduotąjį ir atvirąjį, ir juos įdėk į molinį indą, kad jie ilgai išliktų’. En Lbd McGee mp3 Klausyti molis
Jer 32,15 Nes taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Namai, žemė ir vynuogynai vėl bus perkami šiame krašte’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 30,18 Jer 32,43-44 Am 9,14-15 Jer 31,5 Jer 31,12 Jer 31,24 Jer 32,37 Jer 33,12-13 Zch 3,10
Jer 32,16 Padavęs pirkimo raštą Nerijos sūnui Baruchui, aš meldžiau Viešpatį: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,9-12 Jer 12,1 Fil 4,6-7 2 Sam 7,18-25 Ez 36,35-37
Jer 32,17 „Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,14 Jer 27,5 Jer 32,27 2 Kar 19,15 Ps 102,25 Jer 1,6 Lk 1,37 Iz 40,26-28 Jer 4,10 Lk 18,27 Pr 1,1-31 Iš 20,11 Neh 9,6 Job 42,2 Ps 136,5-9 Ps 146,5-6 Iz 42,5 Iz 44,24 Iz 45,12 Iz 46,9-10 Iz 48,12-13 Jer 10,11-12 Jer 14,13 Jer 51,15 Jer 51,19 Ez 9,8 Ez 11,13 Dan 2,22 Zch 12,1 Mt 19,26 Jn 1,1-3 Apd 7,49-50 Apd 14,15 Apd 15,18 Apd 17,24 Ef 3,9-11 Kol 1,15-16 Heb 1,2-3 Heb 1,10-12 Apr 4,11 dievas baudžiadievo galybedievo ištikimybėdievo kurinijadievo pagalbagaletigėrėkis viešpačiuįmanoma supagalba silpnesniemspragaro liepsnossaulė sukurtasukurtastuščia kalbaviskas imanoma
Jer 32,18 Tu rodai malonę tūkstančiams ir baudi vaikus už jų tėvų nusikaltimus. Tu didis ir galingas Dievas, kurio vardas – kareivijų Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 10,16 Iš 34,7 Įst 5,9-10 Iz 9,6 Iš 20,5-6 Įst 7,9-10 1 Kar 14,9-10 1 Kar 16,1-3 Ps 50,1 Jer 31,35 Mt 23,32-36 Pr 49,24 Sk 14,18 Įst 7,21 Įst 10,17 Joz 7,24-26 2 Sam 21,1-9 1 Kar 21,21-24 2 Kar 9,26 Neh 1,5 Ps 145,3-6 Iz 10,21 Iz 57,15 Hab 1,12 Mt 27,25 Abraomas Dievasatsiprašauauka Dievuieretikaiiniciatyvaispildo pazadakartosmaldingumasmenaimergelėsnesutarimaineturi dievonuotaikasėdėjimassutarimastavo tėvastėvasvedamasViešpats maloningas
Jer 32,19 Didis patarimu ir galingas darbais. Tavo akys mato visus žmonių kelius, kad atlygintų kiekvienam pagal jo kelius ir darbus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 28,29 Jer 17,10 Mt 16,27 Jer 16,17 Job 34,21 Ps 62,12 Pat 5,21 Iz 9,6 Jer 23,24 Jn 5,29 Iš 15,11 1 Kar 8,32 2 Krn 16,9 Ps 33,13-15 Ps 34,15 Mok 12,14 Iz 40,13 Iz 46,10-11 Dan 4,35 Rom 2,6-10 Rom 11,33-34 2 Kor 5,10 Ef 1,11 Heb 4,13 Apr 2,23 Apr 22,12 DievasDievo įstataiispildo pazada
Jer 32,20 Tu darei ženklų ir stebuklų Egipto šalyje ir darai iki šios dienos Izraelyje ir tarp žmonių, ir įsigijai vardą, kaip yra šiandien. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,10 Iš 9,16 2 Sam 7,23 Ps 135,9 Iz 63,12 Dan 9,15 Iš 7,3 Iš 10,2 Įst 4,34 Įst 6,22 Įst 7,19 1 Krn 17,21 Ps 78,43-51 Ps 105,27-36 Apd 7,36 ispildo pazada
Jer 32,21 Tu išvedei Izraelio tautą iš Egipto šalies su ženklais ir stebuklais, savo galinga ir ištiesta ranka, ir su dideliu siaubu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,6 Įst 26,8 1 Krn 17,21 Iš 6,1 Iš 13,9 Iš 13,14 Įst 4,34 1 Kar 8,42 Ps 89,8-10 Ps 105,37 Ps 105,43 Ps 106,8-11 Ps 136,11-12
Jer 32,22 Jiems davei šią šalį, plūstančią pienu ir medumi, kurią duoti buvai prisiekęs jų tėvams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,8 Iš 13,5 Jer 11,5 Iš 3,17 Įst 1,8 Ps 105,9-11 Pr 13,15 Pr 15,18-21 Pr 17,7-8 Pr 24,7 Pr 28,13-15 Pr 35,11-12 Pr 50,24 Iš 33,1-3 Sk 14,16 Sk 14,30 Įst 1,35 Įst 6,10 Įst 6,18 Įst 6,23 Įst 7,13 Įst 8,1 Įst 26,9-11 Joz 1,6 Joz 21,43 Neh 9,15 Ez 20,6 Ez 20,15 pienas
Jer 32,23 Įėję ir apsigyvenę šalyje, jie neklausė Tavęs, nesilaikė įstatymo ir nedarė, ką jiems buvai įsakęs. Todėl baudei juos, užleisdamas šitą nelaimę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ezr 9,7 Ps 78,54-55 Dan 9,10-14 Ps 44,2-3 Rd 1,18 Kun 26,14-46 Įst 28,15-68 Joz 23,16 Ts 2,11-13 Ts 10,6-18 Neh 9,15 Neh 9,22-30 Ps 105,44-45 Jer 7,23-24 Jer 11,7-8 Rd 1,8 Rd 5,16-17 Ez 20,8 Ez 20,18 Ez 20,21 Dan 9,4-6 Zch 1,2-4 Lk 17,10 Jn 15,14 Gal 3,10 Jok 2,10
Jer 32,24 Štai pylimai jau prie miesto sienų, ir miestas per kardą, badą ir marą yra atiduodamas į chaldėjų rankas, kurie jį puola. Tavo žodis išsipildė, ir Tu pats tai matai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,26 Joz 23,15-16 Jer 32,36 Jer 33,4 Jer 21,4-7 Jer 32,3 Ez 14,21 Ez 21,22 Zch 1,6 Įst 31,16-17 Įst 32,24-25 2 Sam 20,15 Jer 14,12-15 Jer 15,1-3 Jer 16,4 Jer 24,10 Jer 32,25 Jer 37,6-10 Jer 52,6 Rd 2,21-22 Rd 4,3-10 Mt 24,35 abejojantisabejojimas
Jer 32,25 O Tu, Viešpatie Dieve, man liepei pirkti žemę už pinigus ir pasiimti liudytojus, nors miestas atiduotas į chaldėjų rankas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,24 Ps 77,19 Ps 97,2 Jn 13,7 Rom 11,33-34 abejojantisabejojimasliudytojas
Jer 32,26 Viešpats tarė Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Jer 32,27 „Aš Viešpats, kiekvieno kūno Dievas. Ar yra man kas nors per sunku? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,22 Jer 32,17 Mt 19,26 Sk 27,16 Ps 65,2 Iz 64,8 Lk 3,6 Jn 17,2 Rom 3,29-30 amžinybėatkurtas Izraelisatstumtasisdangausdievo amžinybėDievo atleidimasDievo galybeDievo pagalbadievo troškimasdievo vardodvasia mokogaletiįmanoma suišnaudojimasJėzaus stebuklailiganeįmanomapaulius stebuklairozinestebuklaistresastrys karaliavardai
Jer 32,28 Aš atiduosiu šitą miestą į chaldėjų ir Babilono karaliaus Nebukadnecaro rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,3 Jer 19,7-12 Jer 32,24 Jer 32,36 2 Krn 36,17 Jer 20,5 BabilonasBabilono vaikai
Jer 32,29 Chaldėjai, kurie puola šitą miestą, įsiverš į jį, užims, padegs ir sudegins jį su visais namais, ant kurių stogų jie smilkė aukas Baalui ir aukojo geriamąsias aukas svetimiems dievams, mane užrūstindami. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 19,13 Jer 21,10 2 Krn 36,19 Jer 52,13 Jer 7,18 Jer 39,8 Jer 44,17-19 Jer 44,25 2 Kar 25,9 Iz 64,10-11 Jer 17,27 Jer 27,8-10 Jer 37,7-10 Rd 4,11 Mt 22,7 Jeruzale
Jer 32,30 Izraelitai ir Judo gyventojai nuo pat jaunystės darė pikta mano akivaizdoje ir pykdė mane savo rankų darbais, – sako Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 9,7-12 Iz 63,10 Jer 2,7 Jer 3,25 Jer 7,22-26 Jer 22,21 Jer 25,7 Pr 8,21 Įst 9,22-24 2 Kar 17,9-20 Neh 9,16-37 Ps 106,6-7 Jer 8,19 Ez 16,15-22 Ez 20,8 Ez 20,28 Ez 23,3 Ez 23,43-44 Apd 7,51-53
Jer 32,31 Šitas miestas pykdė ir rūstino mane nuo pat jo įkūrimo dienos, ir Aš nusprendžiau jį sunaikinti En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,27 1 Kar 11,7-8 2 Kar 21,4-7 2 Kar 21,16 2 Kar 24,3-4 Jer 5,9-11 Jer 6,6-7 Jer 27,10 Mt 23,37 2 Kar 22,16-17 2 Kar 23,15 Jer 23,14-15 Rd 1,8 Ez 22,2-22 Lk 13,33-34 Jeruzaleziono vartai
Jer 32,32 dėl izraelitų piktybių, kurias jie darė, mane supykdydami, kartu su savo karaliais, kunigaikščiais, kunigais, pranašais ir Jeruzalės gyventojais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,4-6 Jer 2,26 Dan 9,8 Ezr 9,7 Iz 1,23 Neh 9,32-34 Iz 9,14-15 Ez 22,6 Ez 22,25-29 Dan 9,6 Mch 3,1-5 Mch 3,9-12 Sof 3,1-4 Jeruzale
Jer 32,33 Jie atgręžė man nugarą, nors Aš juos mokiau nuo ankstaus ryto; tačiau jie nesiklausė ir nepriėmė mano pamokymo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,27 Jer 7,13 Ez 8,16 2 Krn 36,15-16 Jer 7,24 Jer 26,5 Jer 35,15 Jn 8,2 Jer 18,17 Jer 25,3-4 Jer 44,4 Oz 11,2 Zch 7,11
Jer 32,34 Jie pastatė savo bjaurystes namuose, kurie vadinami mano vardu, kad juos suteptų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,30 2 Kar 21,4-7 Jer 23,11 2 Kar 23,6 2 Krn 33,4-7 2 Krn 33,15 Ez 8,5-16 BabilonasBabilono vaikailauk meilėsprieštaraujaspiritizmas
Jer 32,35 Jie įrengė Baalui aukštumą Ben Hinomo slėnyje, kad leistų savo sūnus ir dukteris per ugnį Molechui. To Aš jiems neįsakiau ir tai man net į galvą neatėjo, kad jie darytų tokį nusikaltimą ir įtrauktų Judą į nuodėmę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,31 Kun 18,21 Kun 20,2-5 1 Kar 16,19 2 Kar 23,10 2 Krn 28,2-3 2 Krn 33,6 Iš 32,21 Įst 18,10 Įst 24,4 1 Kar 11,33 1 Kar 14,16 1 Kar 15,26 1 Kar 15,30 1 Kar 21,22 2 Kar 3,3 2 Kar 21,11 2 Kar 23,15 2 Krn 33,9 Ps 106,37-38 Iz 57,5 Jer 19,5-6 Ez 16,20-21 Ez 23,37 baalaslauk meilėstamsus slėnisvelnias pragarasžmogaus pasiaukojimas
Jer 32,36 Todėl dabar taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, apie šį miestą, apie kurį jūs sakote, kad jis bus atiduotas į Babilono karaliaus rankas kardu, badu ir maru: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 32,24 Jer 32,3 Iz 43,24-25 Iz 57,17-18 Jer 16,12-15 Jer 32,28 Ez 36,31-32 Oz 2,14 Rom 5,20 Ef 2,3-5 Jėzaus sugrįžimas
Jer 32,37 ‘Aš juos surinksiu iš visų šalių, po kurias užsirūstinęs ir supykęs išsklaidžiau. Juos sugrąžinsiu į šitą vietą ir leisiu jiems saugiai gyventi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,3 Jer 23,6 Ps 106,47 Iz 11,11-16 Jer 23,8 Jer 33,16 Ez 11,17 Oz 1,11 Am 9,14-15 Zch 14,11 Įst 30,3-6 Jer 29,14 Jer 30,18 Jer 31,10 Jer 33,7 Ez 34,12-14 Ez 34,25-28 Ez 36,24 Ez 37,21-25 Ez 39,25-29 Oz 3,5 Jl 3,20 Abd 1,17-21 Sof 3,20 Zch 2,4-5 Zch 3,10
Jer 32,38 Jie bus mano tauta, o Aš būsiu jų Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,7 Jer 30,22 Jer 31,33 Pr 17,7 Įst 26,17-19 Ps 144,15 Jer 31,1 Ez 11,19-20 Ez 36,28 Ez 37,27 Ez 39,22 Ez 39,28 Zch 13,9 Heb 8,10 Heb 11,16 Apr 21,7 Beliaras
Jer 32,39 Aš jiems duosiu vieną širdį ir vieną kelią, kad jie bijotų manęs, savo pačių ir savo vaikų labui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 11,19-20 Įst 11,18-21 2 Krn 30,12 Ez 37,25 Jn 17,21 Apd 4,32 Pr 17,7 Pr 18,19 Pr 22,12 Įst 5,29 Ps 112,1 Ps 115,13-15 Ps 128,6 Pat 14,26-27 Pat 23,17 Iz 35,8 Iz 52,8 Jer 6,16 Jer 32,40 Ez 36,26 Ez 37,22 Jn 14,6 Apd 2,39 Apd 3,26 Apd 9,31 Apd 13,33 Rom 11,16 1 Kor 7,14 2 Kor 13,11 Fil 2,1-2 Heb 10,20
Jer 32,40 Aš sudarysiu su jais amžiną sandorą, nesiliausiu jiems gera daręs. Aš įdėsiu į jų širdis savo baimę, kad jie nepaliktų manęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 55,3 Jer 50,5 Ez 39,29 Jok 1,17 Pr 17,7-13 2 Sam 23,4 Iz 24,5 Iz 61,8 Jer 24,7 Jer 31,31-33 Ez 36,26 Lk 1,72-75 Jn 10,27-30 Rom 8,28-39 Gal 3,14-17 Heb 4,1 Heb 6,13-18 Heb 7,24 Heb 13,20 1 Pt 1,5 atkaklumasbijokite Dievobudėkitekieta širdissirdisširdimi tikėsiširdisvaivorykštėžemės ribos
Jer 32,41 Aš džiaugsiuosi jais, darydamas jiems gera visa savo širdimi ir siela, ir tikrai juos įtvirtinsiu šitoje žemėje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 24,6 Įst 30,9 Jer 31,28 Am 9,15 Iz 62,5 Iz 65,19 Oz 2,19-20 Sof 3,17 Jer 18,9 amžinas džiaugsmasdėl džiaugsmodžiaugsmasjausmaisu džiaugsmu
Jer 32,42 Kaip Aš juos baudžiau, taip Aš duosiu jiems visas gėrybes, kurias esu pažadėjęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,28 Zch 8,14-15 Joz 23,14-15 Jer 33,10-11 Mt 24,35
Jer 32,43 Jie vėl pirks žemę šioje šalyje, apie kurią sakoma: ‘Ji dykuma be žmonių ir gyvulių, ji atiduota į chaldėjų rankas’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,15 Ez 37,11-14 Jer 32,36 Jer 33,10
Jer 32,44 Žmonės pirks žemę už pinigus, rašys pirkimo raštus, juos užantspauduos ir kvies liudytojų Benjamino krašte, Jeruzalės apylinkėse, Judo miestuose, kalnyno, lygumos ir pietų krašto miestuose, nes Aš parvesiu jų belaisvius’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 17,26 Jer 33,7 Jer 33,11 Jer 33,26 Jer 32,10 Ps 126,1-4 Jer 32,37

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį