Biblijos vartai

Atversta Jer 35,1-19 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 19.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Aš atvedžiau Habacinijo sūnaus Jeremijo sūnų Jaazaniją, jo brolius, vaikus ir visą rechabų šeimą, įvedžiau į Viešpaties namus, į Dievo vyro Igdalijo sūnaus Hanano sūnų kambarį, kuris buvo prie kunigaikščių kambario, virš Šalumo sūnaus Maasėjos patalpos. Jie atsakė: „Mes negersime vyno, nes mūsų tėvas Jehonadabas, Rechabo sūnus, mums įsakė: ‘Niekados negerkite vyno nei jūs, nei jūsų vaikai. Jeremijas sakė rechabams: „Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Kadangi jūs Jehonadabo, savo tėvo, įsakymą vykdote, tai Jehonadabui, Rechabo sūnui, niekada nepristigs vyro, stovinčio mano akivaizdoje, – sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas’“.

Jer 35,1 Jehojakimo, Jozijo sūnaus, Judo karaliaus, dienomis Viešpats kalbėjo Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 23,35 Jer 1,3 Jer 25,1 Dan 1,1 2 Kar 24,1-6 2 Krn 36,5-8 Jer 22,13-19 Jer 26,1 Jer 36,1 Jer 36,9 Jer 36,29 Jer 46,2
Jer 35,2 „Eik į rechabų namus ir kalbėk su jais, nuvesk juos į vieną Viešpaties namų kambarį ir duok jiems gerti vyno“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 2,55 1 Krn 9,26 1 Kar 6,5-6 1 Kar 6,10 2 Kar 10,15-16 1 Krn 9,33 1 Krn 23,28 2 Krn 3,9 2 Krn 31,11 Ezr 8,29 Neh 13,5 Neh 13,8-9 Jer 35,4 Jer 35,8 Ez 40,7-13 Ez 40,16 Ez 41,5-11 Ez 42,4-13 pašvęsta Viešpačiui
Jer 35,3 Aš atvedžiau Habacinijo sūnaus Jeremijo sūnų Jaazaniją, jo brolius, vaikus ir visą rechabų šeimą, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Jer 35,4 įvedžiau į Viešpaties namus, į Dievo vyro Igdalijo sūnaus Hanano sūnų kambarį, kuris buvo prie kunigaikščių kambario, virš Šalumo sūnaus Maasėjos patalpos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 33,1 2 Kar 12,9 2 Krn 8,14 Joz 14,6 1 Kar 12,22 2 Kar 1,9 2 Kar 1,11-13 2 Kar 25,18 1 Krn 9,18-19 1 Sam 2,27 1 Sam 9,6-8 1 Kar 13,1 1 Kar 13,26 1 Kar 17,18 1 Kar 17,24 1 Kar 20,28 2 Kar 5,14 2 Kar 5,20 2 Kar 6,10 2 Kar 7,2 2 Kar 7,17 2 Kar 8,2-8 2 Kar 23,16-17 1 Krn 9,27 2 Krn 25,7-9 Ps 84,10 Jer 26,10 Jer 36,10-12 Jer 52,24 Ez 43,8 1 Tim 6,11 2 Tim 3,17 mušti būgnumušti būgnus
Jer 35,5 Aš pastačiau priešais rechabus pilnus ąsočius vyno bei taures ir pasiūliau gerti vyną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 2,12 Mok 9,7 Jer 35,2 2 Kor 2,9
Jer 35,6 Jie atsakė: „Mes negersime vyno, nes mūsų tėvas Jehonadabas, Rechabo sūnus, mums įsakė: ‘Niekados negerkite vyno nei jūs, nei jūsų vaikai. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 10,15 Kun 10,9 Lk 1,15 Ts 13,7 Ts 13,14 1 Krn 2,55 Pr 25,27 Pr 36,7 Iš 20,12 Kun 23,42-43 Sk 6,2-5 2 Kar 10,23 1 Krn 16,19 Neh 8,14-16 Ps 105,12 Jer 35,10 1 Kor 7,26-31 Ef 6,2-3 Heb 11,9-13 1 Pt 2,11 kasasusilaikymas
Jer 35,7 Nesistatykite namų, nesėkite, nesodinkite vynuogynų ir neturėkite jų, gyvenkite palapinėse per visas savo dienas, kad ilgai gyventumėte krašte, kuriame esate ateiviai’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 25,27 Iš 20,12 Ef 6,2-3 Kun 23,42-43 Neh 8,14-16 Jer 35,10 Ef 5,18 Heb 11,9-13 1 Pt 2,11 mozė palapinespalapinių švente
Jer 35,8 Mes laikomės Rechabo sūnaus, mūsų tėvo Jehonadabo, įsakymo. Visą gyvenimą nei mes, nei mūsų žmonos, nei sūnūs, nei dukterys negeriame vyno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kol 3,20 Pat 1,8-9 Pat 4,1-2 Pat 4,10 Pat 6,20 Pat 13,1
Jer 35,9 Mes nesistatome namų, neturime vynuogynų nei laukų sėjame; En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Tim 6,6 Ps 37,16 Jer 35,7 Sk 16,14 2 Kar 5,26
Jer 35,10 gyvename palapinėse ir laikomės viso, ką mūsų tėvas Jehonadabas įsakė. En Lbd McGee mp3 Klausyti mozė palapines
Jer 35,11 Bet kai Babilono karalius Nebukadnecaras puolė šitą kraštą, mes nutarėme pasitraukti nuo chaldėjų ir sirų kariuomenės į Jeruzalę. Taip ir gyvename Jeruzalėje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 8,14 2 Kar 24,1-2 Jer 4,5-7 Dan 1,1-2 Mk 13,14 Lk 21,20-21
Jer 35,12 Tada Viešpats tarė Jeremijui: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Jer 35,13 „Eik ir sakyk Jeruzalės žmonėms ir Judo gyventojams: ‘Ar neklausysite ir nepasimokysite iš mano žodžių? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 5,3 Jer 32,33 Iz 28,9-12 Jer 6,8-10 Ps 32,8-9 Pat 8,10 Pat 19,20 Iz 42,23 Jer 9,12 Heb 12,25
Jer 35,14 Jehonadabas, Rechabo sūnus, įsakė savo sūnums negerti vyno. Jie laikosi to iki šios dienos, negeria vyno ir vykdo savo tėvo įsakymą. Aš nuolat kalbėjau jums, bet jūs neklausėte manęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 30,9 Jer 7,13 Iz 50,2 Jer 11,7 Jer 25,3-4 2 Krn 36,15-16 Neh 9,26 Neh 9,30 Pat 1,20-33 Jer 7,24-26 Jer 26,5 Jer 29,19 Jer 32,33 Abraomo vaikaialausarabusarimasbaimesDievas isklausoDievas išklausėDievas išklausokai eisiukasakasdienkepenysmano mokymasmirosmokytų geronesudrebinamapalikuonisskorpionussusilaikymastoravynas
Jer 35,15 Aš siunčiau savo pranašus, sakydamas: ‘Atsisakykite piktų savo kelių ir pasitaisykite savo elgesiu, nesekite svetimų dievų ir netarnaukite jiems, tai jūs ilgai gyvensite krašte, kurį daviau jums ir jūsų tėvams’. Bet jūs nekreipėte dėmesio ir neklausėte manęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 18,11 Jer 25,5-6 Ez 18,30-32 Apd 26,20 Įst 30,20 Iz 1,16-19 Jer 3,14 Jer 4,1 Jer 4,14 Jer 7,3-7 Jer 7,25-26 Jer 17,20-25 Jer 22,4 Jer 26,13 Jer 34,14 Jer 44,4-5 Oz 14,1-4 Zch 1,3-4 Lk 10,16 Lk 13,34-35 1 Tes 4,8 abejingumasausįausiskitų Dievų
Jer 35,16 Rechabo sūnaus Jehonadabo sūnūs laikosi savo tėvo įsakymo, bet mano tauta neklauso manęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mal 1,6 Jer 35,14 Iz 1,3 Mt 11,28-30 Lk 15,11-13 Lk 15,28-30
Jer 35,17 Todėl Aš užleisiu ant Judo ir Jeruzalės gyventojų paskelbtą nelaimę, nes Aš kalbėjau jiems, bet jie neklausė, Aš šaukiau, bet jie neatsakė, – sako Viešpats’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 65,12 Iz 66,4 Jer 7,13 Rom 10,21 Iz 50,2 Jer 7,26-27 Jer 21,4-10 Jer 26,5 Mch 3,12 Lk 13,34-35 Pr 6,17 Kun 26,14-46 Įst 28,15-68 Įst 29,19-28 Įst 31,20-21 Įst 32,16-42 Joz 23,15-16 Pat 1,24-31 Pat 13,13 Pat 16,2 Jer 11,8 Jer 15,3-4 Jer 19,7-13 Jer 32,33
Jer 35,18 Jeremijas sakė rechabams: „Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Kadangi jūs Jehonadabo, savo tėvo, įsakymą vykdote, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,12 Ef 6,1-3 Įst 5,16 Abraomo vaikaiarabusarimasbaimesDievas isklausoDievas išklausėDievas išklausomano mokymasmirosmokytų geronesudrebinamapalikuonisskorpionustoravargai
Jer 35,19 tai Jehonadabui, Rechabo sūnui, niekada nepristigs vyro, stovinčio mano akivaizdoje, – sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 15,19 1 Krn 2,55 Lk 21,36 Ps 5,5 Jer 33,17-18 Jud 1,24 Abraomo vaikaiarabusarimasbaimesDievas isklausoDievas išklausėDievas išklausomano mokymasmirosmokytų geronesudrebinamapalikuonisskorpionustoravargai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį