Biblijos vartai

Atversta Jer 36,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jeremijas pasišaukė Baruchą, Nerijos sūnų, kuris iš Jeremijo lūpų į ritinį užrašė visus Viešpaties kalbėtus žodžius. Kai karalius sudegino ritinį su žodžiais, kuriuos Baruchas iš Jeremijo lūpų buvo užrašęs, Viešpats tarė Jeremijui: „Imk kitą ritinį ir užrašyk į jį visus žodžius, buvusius ritinyje, kurį Jehojakimas, Judo karalius, sudegino. Jeremijas ėmė kitą ritinį, padavė jį raštininkui Baruchui, Nerijos sūnui, o tas iš Jeremijo lūpų užrašė į ritinį visus žodžius, kuriuos Jehojakimas, Judo karalius, sudegino, ir pridėjo dar daugiau panašių žodžių.

Jer 36,1 Jehojakimo, Jozijo sūnaus, Judo karaliaus, ketvirtaisiais metais, Viešpats tarė Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 25,1 2 Kar 24,1-2 2 Krn 36,5 Jer 35,1 Jer 45,1
Jer 36,2 „Imk ritinį ir užrašyk visus mano tau kalbėtus žodžius apie Izraelį, Judą ir visas tautas, apie kurias tau kalbėjau nuo Jozijo dienų iki šiandien. En Lbd  Jer 30,2 Iš 17,14 Jer 1,10 Jer 25,3 Ezr 6,2 Ps 40,7 Iz 8,1 Jer 1,2-3 Jer 1,5 Jer 3,3-10 Jer 23,13-14 Jer 25,9-29 Jer 36,6 Jer 36,23 Jer 51,60 Ez 2,9 Įst 31,24 2 Kar 17,18-20 Job 31,35 Iz 30,8-9 Jer 2,4 Jer 32,30-35 Jer 36,29 Jer 45,1 Jer 47,1-7 Ez 3,1-3 Oz 8,12 Hab 2,2-3 Zch 5,1-4 Apr 5,1-9 Babilono bokštas
Jer 36,3 Gal Judo namai, girdėdami, kaip ketinu juos bausti, atsisakys pikto kelio, ir Aš jiems jų nusikaltimus atleisiu“. En Lbd  Jer 18,8 Jer 26,3 Ez 12,3 Įst 30,2 Jer 36,7 Mk 4,12 Apd 3,19 Įst 30,8 1 Sam 7,3 Jer 18,11 Jer 35,15 Sof 2,3 Apd 26,18 2 Pt 3,9 Įst 5,29 1 Kar 8,48-50 2 Krn 6,38-39 Neh 1,9 Iz 6,10 Iz 55,6-7 Jer 23,14 Jer 24,7 Ez 18,23 Ez 18,27-28 Ez 33,7-9 Ez 33,14-16 Jon 3,8-10 Mt 3,7-9 Mt 13,15 Lk 3,7-9 Lk 20,13 Apd 26,20 Apd 28,27 2 Tim 2,25-26
Jer 36,4 Jeremijas pasišaukė Baruchą, Nerijos sūnų, kuris iš Jeremijo lūpų į ritinį užrašė visus Viešpaties kalbėtus žodžius. En Lbd  Jer 32,12 Jer 36,32 Ez 2,9 Jer 43,3 Iz 8,1 Jer 36,17-18 Jer 36,21 Jer 36,23 Jer 36,26 Jer 36,28 Jer 45,1-2 Zch 5,1 Rom 16,22 Arielis
Jer 36,5 Jeremijas tarė Baruchui: „Aš uždarytas ir negaliu eiti į Viešpaties namus. En Lbd  Jer 32,2 Jer 33,1 2 Kor 11,23 Jer 20,2 Jer 37,15 Jer 38,6 Jer 38,28 Jer 40,4 Ef 3,1 Ef 6,20 2 Tim 2,9 Heb 11,36
Jer 36,6 Todėl tu eik į Viešpaties namus pasninko dieną ir paskaityk Viešpaties žodžius, kuriuos užrašei iš mano lūpų į ritinį, visų žmonių akivaizdoje. Skaityk, tegul girdi visi Judo miestų gyventojai, atėję į Jeruzalę. En Lbd  Jer 36,8-9 Kun 16,29-31 Kun 23,27-32 Jer 7,2 Jer 18,11 Jer 19,14 Jer 22,2 Jer 26,2 Ez 2,3-7 Apd 27,9
Jer 36,7 Gal jie nusižeminę maldaus Viešpatį ir atsisakys savo piktų kelių, nes didelė Viešpaties rūstybė ir bausmė paskelbta šitam miestui“. En Lbd  Jer 36,3 2 Kar 22,13 2 Kar 22,17 2 Krn 33,12-13 Jer 4,4 Jer 21,5 Rd 4,11 Įst 28,15-68 Įst 29,18-28 Įst 31,17 1 Kar 8,33-36 2 Krn 34,21 Jer 1,3 Jer 16,10 Jer 19,15 Jer 25,5 Jer 26,3 Ez 5,13 Ez 8,18 Ez 13,13 Ez 20,33 Ez 22,20 Ez 24,8-13 Dan 9,13 Oz 5,15-1 Oz 14,1-3 Jon 3,8 Zch 1,4 pyktis
Jer 36,8 Baruchas, Nerijos sūnus, padarė, kaip pranašas Jeremijas jam įsakė, ir perskaitė Viešpaties žodžius Viešpaties namuose. En Lbd  Jer 1,17 Neh 8,3 Jer 36,4 Mt 16,24 Lk 4,16-30 1 Kor 16,10 Fil 2,19-22
Jer 36,9 Penktaisiais Judo karaliaus Jehojakimo, Jozijo sūnaus, metais, devintą mėnesį, Jeruzalėje buvo pasninkas visai tautai ir visiems žmonėms, kurie buvo atėję iš Judo miestų į Jeruzalę. En Lbd  2 Krn 20,3 Est 4,16 Jer 36,22 Jon 3,5 Kun 23,27 Neh 9,1 Iz 58,1-3 Jer 36,1 Jl 1,13 Jl 2,12-17 Zch 7,5-6 Zch 8,19 pasninkas
Jer 36,10 Baruchas perskaitė iš ritinio Jeremijo žodžius girdint visai tautai Viešpaties namuose, raštininko Gemarijo, Šafano sūnaus, kambaryje, kuris buvo viršutiniame kieme, prie Viešpaties namų Naujųjų vartų įėjimo. En Lbd  Jer 36,11 Jer 26,10 Jer 52,25 2 Sam 8,17 Jer 35,4 Jer 36,25 2 Sam 20,25 2 Kar 15,35 2 Kar 18,37 Jer 26,24 Jer 29,3 Jer 36,6 Jer 36,8
Jer 36,11 Šafano sūnaus Gemarijo sūnus Mikajas, išklausęs visus Viešpaties žodžius, skaitytus iš ritinio, En Lbd  2 Kar 22,12-14 2 Kar 25,22 2 Krn 34,20 Jer 36,10
Jer 36,12 nuėjo į karaliaus namus, į raštininko kambarį. Ten buvo susirinkę kunigaikščiai: raštininkas Elišama, Šemajo sūnus Delajas, Achboro sūnus Elnatanas, Šafano sūnus Gemarijas, Hananijo sūnus Zedekijas ir kiti valdovai. En Lbd  Jer 26,22 2 Kar 22,12 Jer 36,25 Jer 41,1 2 Kar 22,3 2 Kar 22,14 2 Kar 24,8 Jer 28,1-17 Jer 36,10-11 Jer 36,20-21
Jer 36,13 Mikajas pranešė jiems girdėtus žodžius, kuriuos Baruchas skaitė tautai iš ritinio. En Lbd  2 Kar 22,10 2 Kar 22,19 2 Krn 34,16-18 2 Krn 34,24 Jon 3,6
Jer 36,14 Kunigaikščiai pasiuntė Jehudį, sūnų Netanijo, sūnaus Šelemijo, sūnaus Kušio, pas Baruchą ir jam įsakė: „Pasiimk ritinį, iš kurio skaitei tautai ir ateik“. Baruchas, Nerijos sūnus, pasiėmė ritinį ir atėjo pas juos. En Lbd  Jer 36,2 2 Kar 25,23 Jer 36,21 Jer 40,8 Jer 41,1-2 Jer 41,16 Jer 41,18 Ez 2,6-7 Sof 1,1 Mt 10,16 Mt 10,28
Jer 36,15 Jie tarė jam: „Sėskis ir skaityk mums“. Baruchas skaitė, jiems girdint. En Lbd  
Jer 36,16 Išgirdę visus žodžius, jie išsigandę žiūrėjo vienas į kitą ir kalbėjo: „Mes privalome visus šiuos žodžius pranešti karaliui“. En Lbd  Jer 13,18 Jer 36,24 Am 7,10-11 Jer 38,1-4 Apd 24,25-26
Jer 36,17 Jie paklausė Baruchą: „Sakyk, kaip tu surašei visus šituos žodžius iš jo lūpų?“ En Lbd  Jn 9,15 Jn 9,10-11 Jn 9,26-27
Jer 36,18 Baruchas atsakė: „Jis skelbė šituos žodžius man savo lūpomis, ir aš užrašiau į ritinį rašalu“. En Lbd  Jer 36,4 Pat 26,4-5 Jer 36,2 Jer 43,2-3
Jer 36,19 Kunigaikščiai liepė jam: „Tu ir Jeremijas eikite pasislėpti, kad niekas nežinotų, kur jūs esate“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 17,3 1 Kar 18,4 1 Kar 18,10 Jer 26,20-24 Jer 36,26 2 Krn 25,15 Pat 28,12 Am 7,12 Lk 13,31 Apd 5,40 Apd 23,16-22
Jer 36,20 Jie nuėjo pas karalių į rūmų kiemą ir visa pranešė karaliui. Ritinį jie paliko raštininko Elišamos kambaryje. En Lbd  Jer 36,12 Jer 36,21
Jer 36,21 Karalius pasiuntė Jehudį atnešti ritinį. Jis atnešė jį iš raštininko Elišamos kambario ir skaitė jį karaliaus ir visų kunigaikščių, stovinčių šalia karaliaus, akivaizdoje. En Lbd  2 Kar 22,10 2 Krn 34,18 Ez 2,4-5 Jer 23,28 Jer 26,2 Jer 36,15 judita
Jer 36,22 Tai buvo devintas mėnuo, ir karalius sėdėjo žiemos rūmuose, o priešais jį židinyje degė ugnis. En Lbd  Am 3,15 Jer 3,20 Jer 22,14-16 Jer 36,9
Jer 36,23 Jehudžiui perskaičius tris ar keturis skyrius, karalius nupjaudavo juos raštininko peiliu, įmesdavo į ugnį židinyje ir sudegindavo, kol visas ritinys buvo sunaikintas židinio ugnyje. En Lbd  1 Kar 22,8 1 Kar 22,27 Pat 1,30 Iz 5,18-19 Įst 29,19-21 Ps 50,17 Pat 5,12 Pat 13,13 Pat 19,21 Pat 21,30 Pat 29,1 Iz 28,14-15 Iz 28,17-22 Jer 36,29-31 Apr 22,19
Jer 36,24 Nei karalius, nei jo tarnai, girdėdami tuos žodžius, neišsigando ir nepersiplėšė savo rūbų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 36,1 Jer 36,16 1 Kar 21,27 2 Kar 19,1-2 Ps 64,5 Iz 36,22-1 Jon 3,6 Pr 37,29 2 Kar 22,11-19 2 Krn 34,19-31 Job 15,4 Iz 26,11 Jer 5,3 Mt 12,41 Rom 3,18
Jer 36,25 Nors Elnatanas, Delajas ir Gemarijas maldavo karalių nedeginti ritinio, bet jis nekreipė dėmesio į juos. En Lbd  Pr 37,22 Jer 36,12 Apd 5,34-39 Pr 37,26-28 Pat 21,29 Jer 13,15-17 Jer 26,22 Mt 27,4 Mt 27,24-25 užtarimas
Jer 36,26 Be to, karalius įsakė Jerachmeeliui, karaliaus sūnui, Serajui, Azrielio sūnui, ir Šelemijui, Abdeelio sūnui, suimti raštininką Baruchą ir pranašą Jeremiją, bet Viešpats paslėpė juos. En Lbd  1 Kar 19,1-3 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 Ps 91,1 1 Kar 17,3 1 Kar 17,9 1 Kar 18,4 1 Kar 18,10-12 Ps 27,5 Ps 32,7 Ps 57,1 Ps 64,2 Ps 121,8 Iz 26,20 Jer 1,19 Jer 2,30 Jer 15,20-21 Jer 26,21-23 Jer 36,5 Jer 36,19 Mt 23,34-37 Mt 26,47-50 Jn 7,32 Jn 8,20 Jn 8,59 Jn 11,57 Apd 12,11 2 Kar 6,18-20 neramumai
Jer 36,27 Kai karalius sudegino ritinį su žodžiais, kuriuos Baruchas iš Jeremijo lūpų buvo užrašęs, Viešpats tarė Jeremijui: En Lbd  Jer 36,4
Jer 36,28 „Imk kitą ritinį ir užrašyk į jį visus žodžius, buvusius ritinyje, kurį Jehojakimas, Judo karalius, sudegino. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Zch 1,5-6 Job 23,13 Jer 28,13-14 Jer 44,28 Mt 24,35 2 Tim 2,13
Jer 36,29 O Jehojakimui, Judo karaliui, sakyk: ‘Tu sudeginai ritinį, sakydamas: ‘Kodėl tu užrašei, kad Babilono karalius ateis ir sunaikins šitame krašte žmones ir gyvulius?’ En Lbd  Iz 30,10 Jer 26,9 Įst 29,19 Job 15,24 Iz 29,21 Iz 45,9 Jer 32,3 Job 40,8 Jer 21,4-7 Jer 21,10 Jer 28,8 Jer 32,28-30 Jer 34,21-22 Apd 5,28 Apd 5,39 1 Kor 10,22
Jer 36,30 Todėl Viešpats apie Jehojakimą, Judo karalių, sako: ‘Jo palikuonys nesėdės Dovydo soste, o jo lavonas bus išmestas ir gulės dieną karštyje ir naktį šaltyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 22,30 2 Kar 24,12-15 Pr 31,40 Jer 22,18-19 išmėginimas
Jer 36,31 Aš nubausiu jį, jo palikuonis bei tarnus ir užleisiu visas nelaimes ant Jeruzalės gyventojų ir Judo žmonių, kurias paskelbiau prieš juos, bet jie neklausė’“. En Lbd  Pat 29,1 Jer 19,15 Jer 23,34 Jer 35,17 Kun 26,14 Įst 28,15-68 Jer 11,8 Jer 17,18 Jer 29,17-19 Jer 44,4-14 Mt 23,37 išteisinti nedorėlį
Jer 36,32 Jeremijas ėmė kitą ritinį, padavė jį raštininkui Baruchui, Nerijos sūnui, o tas iš Jeremijo lūpų užrašė į ritinį visus žodžius, kuriuos Jehojakimas, Judo karalius, sudegino, ir pridėjo dar daugiau panašių žodžių. En Lbd  Jer 36,4 Jer 36,18 Iš 4,15-16 Iš 34,1 Kun 26,18 Kun 26,21 Kun 26,24 Kun 26,28 Jer 36,23 Dan 3,19 Rom 16,22 Apr 22,18

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį