Biblijos vartai

Atversta Jer 44,1-30 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo per Jeremiją visiems izraelitams, gyvenantiems Egipto žemėje: Migdole, Tachpanhese, Nofe ir Patroso krašte: „Jūs patys matote, kaip nubaudžiau Jeruzalę ir Judo miestus. Ar užmiršote visas savo tėvų, Judo karalių, jų žmonų, savo pačių ir savo žmonų nedorybes, kurias darėte Judo krašte ir Jeruzalės gatvėse? Bet išgirskite ir Viešpaties žodį, visi žydai, gyvenantys Egipto žemėje: ‘Aš prisiekiau savo vardu, kad nė vienas iš Judo žmonių nebesakys visoje Egipto žemėje: ‘Kaip Viešpats Dievas gyvas!’ Aš darysiu jiems pikta, o ne gera; visi Judo žmonės Egipto žemėje žus nuo kardo ir bado, kol bus visai sunaikinti.

Jer 44,1 Viešpats kalbėjo per Jeremiją visiems izraelitams, gyvenantiems Egipto žemėje: Migdole, Tachpanhese, Nofe ir Patroso krašte: En Lbd  Jer 46,14 Iš 14,2 Iz 11,11 Iz 19,13 Jer 2,16 Ez 29,14 Ez 30,14 Ez 30,16 Ez 30,18 Pr 10,14 Jer 42,15-18 Jer 43,5-8 Jer 46,19 Ez 29,10
Jer 44,2 „Jūs patys matote, kaip nubaudžiau Jeruzalę ir Judo miestus. Šiandien jie yra apleisti griuvėsiai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 6,11 Jer 9,11 Jer 34,22 Jer 4,7 Mch 3,12 Iš 19,4 Kun 26,32-33 Kun 26,43 Įst 29,2 Joz 23,3 2 Kar 21,13 Iz 24,12 Iz 64,10-11 Jer 7,34 Jer 25,11 Jer 39,1-8 Jer 44,22 Rd 1,1 Rd 1,16 Rd 5,18 Zch 1,6
Jer 44,3 Tai įvyko dėl jų nusikaltimų, kuriais jie sukėlė mano rūstybę, smilkydami svetimiems dievams, kurių nepažino nei jie, nei jūs, nei jūsų tėvai. En Lbd  Įst 13,6 Įst 29,26 Įst 32,17 Neh 9,33 Jer 2,17-19 Jer 44,8 Ez 8,17-18 Dan 9,5 Ezr 9,6-11 Jer 4,17-18 Jer 5,19 Jer 5,29 Jer 7,19 Jer 9,12-14 Jer 11,17 Jer 16,11-12 Jer 19,3-4 Jer 22,9 Rd 1,8 Rd 4,13 Ez 9,9 Ez 22,25-31 Zch 7,12-13
Jer 44,4 Aš nuolat siunčiau savo tarnus, pranašus, ir sakiau: ‘Nedarykite to pasibjaurėtino dalyko, kurio Aš nekenčiu’. En Lbd  Jer 7,13 Jer 7,25 Jer 26,5 2 Krn 36,15 Jer 16,18 Jer 29,19 Ez 8,10 Zch 7,7 Jer 25,3-4 Jer 32,33 Jer 35,17 Ez 16,36 Ez 16,47 1 Pt 4,3 Apr 17,4-5 figos lapaiišgelbėtaskaltesnuodėmės šaknyspriimti savesugriauti
Jer 44,5 Bet jie nekreipė dėmesio, neklausė ir nesiliovė aukoti svetimiems dievams. En Lbd  2 Krn 36,16 Ps 81,11-13 Iz 48,4 Iz 48,18 Jer 7,24 Jer 11,8 Jer 11,10 Jer 19,13 Jer 44,17-21 Zch 7,11-12 Apr 2,21-22
Jer 44,6 Dėl to mano rūstybė ir įtūžis išsiliejo ir užsiliepsnojo Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse – jie pavirto griuvėsiais, kaip yra šiandien“. En Lbd  Iz 51,17 Iz 51,20 Jer 7,20 Jer 42,18 Ez 8,18 Kun 26,28 Iz 6,11 Jer 4,4 Jer 7,34 Jer 21,5 Jer 21,12 Jer 36,7 Jer 44,2-3 Ez 5,13 Ez 6,12 Ez 20,33 Ez 24,8 Ez 24,13 Dan 9,12 Nah 1,2
Jer 44,7 Todėl dabar taip sako Viešpats: „Kodėl patys sau darote bloga, sunaikindami vyrus, moteris, kūdikius ir vaikus, kol nebeliks Jude nė likučio? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 16,38 Jer 51,22 Hab 2,10 Jer 9,21 Rd 2,11 Ez 33,11 Įst 32,25 Joz 6,21 Ts 21,11 1 Sam 15,3 1 Sam 22,19 Pat 1,18 Pat 5,22 Pat 8,36 Pat 15,32 Jer 7,19 Jer 25,7 Jer 26,19 Jer 42,20 Jer 44,8 Jer 44,11-12 Jer 44,14 Jer 44,27-28
Jer 44,8 Kodėl rūstinate mane savo darbais, smilkydami svetimiems dievams Egipto krašte, į kurį atvykote gyventi? Patys sau rengiate sunaikinimą, kol tapsite visoms tautoms prakeikimu ir pajuoka. En Lbd  Jer 42,18 Jer 25,6-7 Jer 44,3 1 Kar 9,7-8 2 Kar 17,15-17 2 Krn 7,20 Jer 18,16 1 Kor 10,21-22 Įst 32,16-17 Iz 3,8 Iz 65,15 Jer 24,9 Jer 26,6 Jer 29,18 Jer 44,7 Jer 44,12 Rd 2,15-16 Ez 18,31-32 Heb 3,16
Jer 44,9 Ar užmiršote visas savo tėvų, Judo karalių, jų žmonų, savo pačių ir savo žmonų nedorybes, kurias darėte Judo krašte ir Jeruzalės gatvėse? En Lbd  Jer 7,17-18 Joz 22,17-20 Ezr 9,7-15 Jer 44,15-19 Jer 44,21 Dan 9,5-8
Jer 44,10 Jūs iki šios dienos nenusižeminote, nebijojote manęs ir nesilaikėte mano įstatymo bei įsakymų, kuriuos daviau jums ir jūsų tėvams“. En Lbd  Pat 28,14 Jer 8,12 Iš 9,17 Iš 9,30 Iš 10,3 1 Kar 21,29 2 Kar 22,19 2 Krn 12,6-12 2 Krn 32,26 2 Krn 33,12 2 Krn 33,19 2 Krn 34,27 Ps 34,18 Ps 51,17 Pat 8,13 Pat 14,16 Pat 16,6 Mok 8,12-13 Iz 57,15 Iz 66,2 Jer 10,7 Jer 36,24 Ez 9,4 Dan 5,20-22 Mal 4,2 Mt 27,54 Lk 23,40 Rom 11,20 Jok 4,6-10 1 Pt 5,6 Apr 15,4
Jer 44,11 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: „Aš nusisuksiu nuo jūsų ir visai sunaikinsiu Judą. En Lbd  Jer 21,10 Am 9,4 Kun 17,10 Kun 20,5-6 Kun 26,17 Ps 34,16 Ez 14,7-8 Ez 15,7
Jer 44,12 Aš sunaikinsiu jūsų likutį, sumaniusį vykti į Egiptą gyventi. Jūs žūsite nuo kardo ir bado Egipto žemėje, būsite sunaikinti nuo mažiausio iki didžiausio, tapsite pasibaisėjimu, keiksmu ir pajuoka. En Lbd  Jer 42,15-18 Iz 65,15 Jer 42,22 Iz 1,28 Jer 18,16 Jer 29,18 Jer 29,22 Jer 44,7-8 Oz 4,6 judui
Jer 44,13 Aš bausiu gyvenančius Egipte, kaip baudžiau Jeruzalę – kardu, badu ir maru. En Lbd  Jer 11,22 Jer 43,11 Jer 44,27-28 Jer 21,9 Jer 24,10 Jer 42,18
Jer 44,14 Iš jūsų, atvykusių gyventi į Egipto kraštą, nė vienas neišsigelbės, neištrūks ir nesugrįš į Judo kraštą, kurio jūs ilgitės ir į kurį norėtumėte sugrįžti, nebent kas pabėgtų“. En Lbd  Jer 22,26-27 Rom 9,27 Iz 4,2 Iz 10,20 Jer 42,17 Jer 44,27-28 Iz 30,1-3 Jer 42,22 Mt 23,33 Rom 2,3 Rom 11,5-6 Heb 2,3
Jer 44,15 Tuomet visi vyrai, kurie žinojo, kad jų žmonos smilko svetimiems dievams, ir didelis būrys moterų, ir visi gyvenantys Patrose, Egipto žemėje, atsakė Jeremijui: En Lbd  Pat 11,21 Iz 1,5 Jer 5,1-5 Pr 19,4 Neh 13,26 Mt 7,13 2 Pt 2,1-2 Dangaus karaliene
Jer 44,16 „Žodžių, kuriuos mums kalbėjai Viešpaties vardu, mes neklausysime. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 5,2 Job 15,25-27 Job 21,14-15 Ps 2,3 Ps 73,8-9 Iz 3,9 Jer 8,6 Jer 8,12 Jer 11,8 Jer 11,10 Jer 16,15-17 Jer 18,18 Jer 38,4 Dan 3,15 Lk 19,14 Lk 19,27 Dangaus karalieneužsispirymas
Jer 44,17 Mes darysime tai, ką pasižadėjome: smilkysime dangaus karalienei ir liesime jai geriamąsias aukas, kaip mūsų tėvai, karaliai ir kunigaikščiai darė Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse. Tada turėjome pakankamai maisto ir nepatyrėme pikto. En Lbd  Neh 9,34 Jer 7,18 Įst 23,23 Oz 2,5-9 Iš 16,3 Sk 30,12 Ts 11,36 2 Kar 17,16 Jer 19,13 Jer 44,21 Jer 44,25 Fil 3,19 Sk 30,2 2 Kar 22,17 Ps 12,4 Ps 106,6 Iz 48,5 Jer 32,29-32 Jer 44,9 Ez 20,8 Dan 9,5-8 Mk 6,26 1 Pt 1,18 Dangaus karalienenuodėmės šaknyssabos karalienestabmeldystė
Jer 44,18 Kai liovėmės smilkyti dangaus karalienei ir nebeaukojame geriamųjų aukų, kenčiame nepriteklių ir žūstame nuo kardo ir bado. En Lbd  Mal 3,13-15 Sk 11,5-6 Jer 40,12 Job 21,14-15 Ps 73,9-15 Dangaus karaliene
Jer 44,19 Argi mes smilkėme ir liejome aukas dangaus karalienei be mūsų vyrų žinios? Argi be jų sutikimo kepėme jai pyragaičius, kad ją pagarbintume, ir liejome geriamąsias aukas?“ En Lbd  Jer 7,18 Jer 44,15 Pr 3,6 Pr 3,11-12 Pr 3,16-17 Sk 30,6-7 Įst 7,3-4 1 Kar 21,25 2 Krn 21,6 Pat 11,21 Mk 6,19-27 Dangaus karalienesabos karalienevelyku rytas
Jer 44,20 Jeremijas atsakė vyrams, moterims ir visiems žmonėms: En Lbd  
Jer 44,21 „Smilkalus, kuriuos Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse deginote jūs, jūsų tėvai, karaliai, kunigaikščiai ir visi žmonės, Viešpats prisiminė. En Lbd  Ps 79,8 Iz 64,9 Jer 11,13 Jer 14,10 Jer 44,9 Jer 44,17 Oz 7,2 Am 8,7 1 Sam 15,3 1 Kar 17,18 Ez 8,10-11 Ez 16,24 Ez 21,23-24 Apr 16,19 Apr 18,5
Jer 44,22 Jis nebegalėjo daugiau pakęsti jūsų piktų darbų ir jūsų daromų bjaurysčių, todėl jūsų kraštas tapo dykyne, pasibaisėjimu bei keiksmažodžiu ir liko be gyventojų, kaip matome šiandien. En Lbd  Jer 25,18 Iz 7,13 Iz 43,24 Jer 18,16 Jer 25,11 Jer 25,38 Jer 44,12 Mal 2,17 Pr 6,3 Pr 6,5-7 Pr 19,13 1 Kar 9,7-8 Ps 95,10-11 Ps 107,33-34 Iz 1,24 Jer 15,6 Jer 24,9 Jer 26,6 Jer 29,19 Jer 44,2 Jer 44,6 Rd 2,15-16 Ez 5,13 Dan 9,12 Am 2,13 Rom 2,4-5 Rom 9,22 2 Pt 3,7-9 figos lapaiišgelbėtaskaltesnegailestingasnešvaripasibjaurėjimaspriimti savesugriauti
Jer 44,23 Kadangi jūs tomis aukomis nusikaltote Viešpačiui, neklausėte Jo, nesilaikėte įstatymo, įsakymų ir nuostatų, todėl jus ištiko šios nelaimės, kaip yra šiandien“. En Lbd  1 Kar 9,9 Dan 9,11-12 Neh 13,18 Ps 119,150 2 Krn 36,16 Ps 78,56 Ps 119,155 Jer 7,13-15 Jer 32,31-33 Jer 40,3 Jer 44,8 Jer 44,18 Jer 44,21 Rd 1,8 1 Kor 10,20 2 Kor 6,16
Jer 44,24 Be to, Jeremijas kalbėjo visiems žmonėms ir visoms moterims: „Klausykite Viešpaties žodžio, visi žydai, gyvenantys Egipte: En Lbd  Jer 43,7 Jer 42,15 Jer 44,15-16 Jer 44,26 1 Kar 22,19 Iz 1,10 Iz 28,14 Ez 2,7 Ez 20,32-33 Am 7,16 Mt 11,15
Jer 44,25 ‘Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Jūs ir jūsų žmonos, kaip pažadėjote, taip įvykdėte, sakydami: ‘Ištesėsime savo įžadus, smilkysime ir liesime geriamąsias aukas dangaus karalienei’. Ištesėkite savo įžadus ir įvykdykite, ką nusprendėte. En Lbd  Mt 14,9 Job 34,22 Iz 28,15 Jer 44,15-19 Ez 20,39 Apd 23,12-15 Jok 1,14-15 Jud 1,13 Dangaus karalienemėnulissabos karaliene
Jer 44,26 Bet išgirskite ir Viešpaties žodį, visi žydai, gyvenantys Egipto žemėje: ‘Aš prisiekiau savo vardu, kad nė vienas iš Judo žmonių nebesakys visoje Egipto žemėje: ‘Kaip Viešpats Dievas gyvas!’ En Lbd  Pr 22,16 Ps 50,16 Ez 20,39 Heb 6,13 Iz 48,1-2 Jer 4,2 Jer 5,2 Am 6,8 Sk 14,21-23 Sk 14,28 Įst 32,40-42 Ps 89,34 Iz 62,8 Jer 7,9 Jer 22,5 Jer 46,18 Am 6,10 Am 8,7 Sof 1,4-5 Heb 3,18 Heb 6,18 pavirto druskos
Jer 44,27 Aš darysiu jiems pikta, o ne gera; visi Judo žmonės Egipto žemėje žus nuo kardo ir bado, kol bus visai sunaikinti. En Lbd  Jer 31,28 2 Kar 21,14 Jer 1,10 Jer 21,10 Jer 44,12 Jer 44,18 Ez 7,6 pavirto druskos
Jer 44,28 Tik labai mažas skaičius paspruks nuo kardo ir sugrįš iš Egipto į Judą. Tada Judo likutis, esantis Egipto krašte, pamatys, kieno žodis išsipildys – mano ar jų. En Lbd  Jer 44,14 Iz 10,19 Jer 44,25-26 Ps 33,11 Iz 27,12-13 Iz 46,10-11 Zch 1,6 Sk 14,28-29 Sk 14,41 Iz 10,22 Iz 14,24-27 Iz 28,16-18 Jer 44,16-17 Jer 44,29 Rd 3,37-38 Mt 24,35 Izraelis
Jer 44,29 Štai jums ženklas, kad nubausiu jus šioje vietoje, kad žinotumėte, jog mano žodžiai prieš jus išsipildys. En Lbd  Pat 19,21 Iz 40,8 Jer 44,30 Mt 24,15-16 1 Sam 2,34 Mt 24,32-34 Mk 13,14-16 Lk 21,20-21 Lk 21,29-33
Jer 44,30 Aš atiduosiu faraoną Hofrą, Egipto karalių, į rankas jo priešų, kurie siekia jo gyvybės, kaip atidaviau Zedekiją, Judo karalių, į jo priešo Nebukadnecaro, Babilono karaliaus, kuris siekė jo gyvybės, rankas, – sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas’“. En Lbd  2 Kar 25,4-7 Jer 34,21 Jer 39,5-7 Jer 43,9-13 Ez 30,21 Jer 46,13-26 Jer 52,8-11 Ez 29,1-21 Ez 31,18-32 badas EgiptasEgiptasEgiptas tautanilas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį