Biblijos vartai

Atversta Jer 50,1-46 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 46.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą: „Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai, – sako Viešpats, – nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai. Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: „Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

Jer 50,1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 25,26-27 Jer 51,1-14 2 Sam 23,2 Job 1,17 Ps 137,8-9 Iz 13,1-3 Iz 14,4 Iz 21,1-10 Iz 23,13 Iz 47,1-15 Jer 27,7 Hab 2,5-20 Apd 7,4 2 Pt 1,21 Apr 18,1-24 Pr 10,10 Pr 11,31 Babilono bokštasBabilono vaikai
Jer 50,2 „Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 46,1 Iz 21,9 Jer 51,44 Jer 51,47 Ps 64,9 Ps 96,3 Iz 12,4 Iz 13,2 Iz 37,19 Iz 39,1 Iz 48,6 Iz 66,18-19 Jer 4,16 Jer 6,18 Jer 31,10 Jer 43,12-13 Jer 46,14 Jer 50,46 Jer 51,8 Jer 51,31 Jer 51,52 Jer 52,31 Sof 2,11 Apr 14,6-8 Apr 18,2
Jer 50,3 Iš šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sof 1,3 Jer 50,9 Jer 51,11 Jer 51,62 Pr 6,7 Iš 12,12 Iz 13,5-10 Iz 13,17-22 Iz 14,22-24 Jer 7,20 Jer 21,6 Jer 50,12-13 Jer 50,35-41 Jer 51,8-9 Jer 51,25-27 Jer 51,37-44 Jer 51,48 Apr 18,21-23
Jer 50,4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikai, – sako Viešpats. – Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 3,5 Oz 1,11 Ezr 3,12-13 Iz 11,12-13 Jer 31,31 Ps 105,4 Ps 126,4-6 Iz 14,1 Iz 45,19 Iz 55,6 Iz 63,4 Jer 3,16-18 Jer 29,12-14 Jer 30,10-11 Jer 31,6-7 Jer 31,9-10 Jer 33,6-8 Jer 33,15 Jer 50,19-20 Jer 50,33-34 Jer 51,47-48 Ez 37,16-22 Ez 39,25 Jl 2,12 Zch 8,21-23 Zch 12,10 Jok 4,9 Babilono bokštasDievo ieškojimas
Jer 50,5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,40 Iz 55,3 Heb 8,6-10 Iz 35,8 Jer 6,16 Pr 17,7 2 Sam 23,5 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 Ps 25,8-9 Ps 84,7 Iz 2,3-5 Iz 56,6-7 Jer 31,31-36 Mch 4,1-2 Jn 7,17 Apd 11,23 2 Kor 8,5 atstumtasisDievi sandorosdvi sandorospavirto druskossandoraSionasžemės ribos
Jer 50,6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 53,6 Mt 9,36 Mt 10,6 Ps 23,2 Ps 119,176 Jer 3,6 Jer 50,17 Ez 34,14 Ps 32,7 Ps 90,1 Ps 91,1 Ps 116,7 Gg 1,7-8 Iz 30,15 Iz 32,2 Iz 56,10-12 Jer 2,20 Jer 2,32 Jer 3,23 Jer 10,21 Jer 23,11-15 Jer 50,19 Ez 34,4-12 Ez 34,25-28 Zch 11,4-9 Mt 15,24 Mt 18,10-13 Lk 15,4-7 1 Pt 2,25 avies meilėavysganytojasIzraelio avispasiklydęspiemenysprarasti sieląpražuvęs
Jer 50,7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 14,8 Jer 2,3 Jer 31,23 Jer 40,2-3 Zch 11,5 Ps 22,4-5 Ps 79,7 Ps 90,1 Ps 91,1 Iz 9,12 Iz 47,6 Iz 56,9 Jer 12,7-11 Jer 50,17 Jer 50,33 Dan 9,6 Dan 9,16 Zch 1,15 1 Tim 1,1
Jer 50,8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 48,20 Jer 51,6 Apr 18,4 Jer 51,45 Sk 16,26 Pat 30,31 Iz 52,1 Zch 2,6-7 2 Kor 6,17 atpirkimo ožysBabilono vaikaigauruotas ožysoziuožys
Jer 50,9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 1,22 Ezr 1,1-2 Iz 13,2-5 Iz 13,17-18 Iz 21,2 Iz 41,25 Iz 45,1-4 Jer 15,14 Jer 50,3 Jer 50,14 Jer 50,21 Jer 50,26 Jer 50,29 Jer 50,41-42 Jer 51,1-4 Jer 51,11 Jer 51,27-28
Jer 50,10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai, – sako Viešpats, – En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 25,12 Iz 33,4 Iz 33,23 Iz 45,3 Jer 27,7 Apr 17,16
Jer 50,11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 47,6 Įst 32,15 Ps 22,12 Ps 74,2-8 Ps 79,1-4 Ps 83,1-5 Pat 17,5 Iz 10,6-7 Jer 5,8 Jer 5,28 Jer 46,21 Jer 50,17 Jer 50,27 Jer 51,34-35 Rd 1,21 Rd 2,15-16 Rd 4,21-22 Ez 25,3-8 Ez 25,15-17 Ez 26,2-3 Oz 10,11 Am 4,1 Abd 1,12 Zch 2,8-9 Zch 14,1-3 Zch 14,12 bulius
Jer 50,12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,43 Iz 13,20-22 Iz 14,22 Iz 23,13 Jer 25,12 Jer 25,26 Jer 49,2 Jer 50,35-40 Jer 51,25-26 Jer 51,62-64 Gal 4,26 Apr 17,5 Apr 18,21-23 Babelės miestasdidžioji Babelėklaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojeMozė dykumojeperėjus dykumąvidinė dykumažaltys dykumoje
Jer 50,13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 18,16 Jer 49,17 Job 27,23 Iz 14,4-17 Jer 19,8 Jer 25,12 Jer 51,37 Rd 2,15-16 Hab 2,6-18 Sof 2,15 Zch 1,15
Jer 50,14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 50,29 Jer 50,7 Jer 50,9 Jer 50,42 Hab 2,8 Hab 2,17 1 Sam 17,20 2 Sam 10,9 Ps 51,4 Iz 5,28 Iz 13,4 Iz 13,17-18 Jer 46,9 Jer 49,35 Jer 50,11 Jer 51,2 Jer 51,11-12 Jer 51,27 Apr 17,5
Jer 50,15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,58 Jer 46,10 Jer 51,6 Apr 18,6 1 Krn 29,24 2 Krn 30,8 Jer 51,11 Jer 51,14 Jer 51,44 Rd 5,6 Įst 32,35 Įst 32,41 Įst 32,43 Joz 6,5 Joz 6,20 Ts 1,6-7 1 Sam 15,33 Ps 94,1 Ps 137,8-9 Ps 149,7 Iz 59,17 Iz 61,2 Iz 63,4 Jer 50,14 Jer 50,28-29 Jer 51,25 Jer 51,36 Jer 51,64 Ez 17,18 Ez 21,22 Nah 1,2 Mt 7,2 Lk 21,22 Rom 3,5 Rom 12,19 2 Tes 1,8 Jok 2,13 Apr 16,6 Apr 19,2
Jer 50,16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 13,14 Jer 46,16 Jer 51,9 Jl 1,11 Jer 25,38 Jer 51,23 Am 5,16 pjūtis
Jer 50,17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 2,15 2 Kar 18,9-13 Jer 50,6 Jl 3,2 2 Kar 15,29 2 Kar 17,6-23 2 Kar 24,1-7 2 Krn 28,20 2 Krn 32,1-23 2 Krn 33,11 2 Krn 36,1-23 Iz 7,17-20 Iz 8,7-8 Iz 10,5-7 Iz 36,1-22 Iz 47,6 Jer 4,7 Jer 5,6 Jer 23,1-2 Jer 39,1-8 Jer 49,19 Jer 51,34-35 Jer 51,38 Jer 52,1 Ez 34,5-6 Ez 34,12 Dan 6,24 Mt 9,36-38 Lk 15,4-6 Jn 10,10-12 1 Pt 2,25 asirijosavies meilėavysDievo įstataiholokaustasIzraelio avisJudo liūtasliūtaivilkas Avinėlis
Jer 50,18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: „Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,12 Iz 37,36-38 Ez 31,3-17 Nah 1,1-3 Sof 2,13-15
Jer 50,19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,6 Ez 34,13-14 Mch 7,14 Sk 32,1 Joz 17,15 Gg 6,5 Iz 33,9 Iz 35,2 Iz 65,9-10 Jer 3,18 Jer 23,3 Jer 24,6-7 Jer 30,10 Jer 30,18 Jer 31,8-10 Jer 31,14 Jer 31,25 Jer 32,37 Jer 33,7-12 Jer 50,4-5 Ez 11,17 Ez 36,24 Ez 36,33 Ez 37,21-22 Ez 38,8 Ez 39,25-29 Am 9,14-15 Abd 1,17-21 Mch 7,18
Jer 50,20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu, – sako kareivijų Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Mch 7,19 Jer 31,34 Iz 1,9 Iz 43,25 Sk 23,21 Ps 103,12 Iz 11,1-2 Iz 44,22 Jer 33,15 Jer 44,14 Jer 50,4 Apd 3,19 Apd 3,26 Rom 5,16 Rom 6,13 Rom 8,33-34 Rom 11,6 Rom 11,26-27 Heb 8,10-12 Heb 10,17-18 2 Pt 3,15 atstumtasisBabilono bokštasZacharijas kunigas
Jer 50,21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink, – sako Viešpats, – daryk taip, kaip tau įsakiau! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 23,23 Sk 31,14-18 1 Sam 15,3 1 Sam 15,11-24 2 Sam 16,11 2 Kar 18,25 2 Krn 36,23 Iz 10,6 Iz 44,28 Iz 48,14 Jer 34,22 Jer 48,10 Jer 50,3 Jer 50,9 Jer 50,15 BabilonasBabilono karaliusBabilono vaikai
Jer 50,22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 4,19-21 Jer 51,54-56 Iz 21,2-4
Jer 50,23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,20-24 Iz 14,4-6 Iz 14,12-17 Apr 18,16 Babelės miestasBabilono vaikai
Jer 50,24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 9,4 Dan 5,30-31 Job 40,2 Job 40,9 Iš 10,3 Mok 9,12 Iz 13,11 Iz 21,3-5 Iz 45,9 Jer 51,8 Jer 51,31-39 Jer 51,57 2 Tes 2,4 Apr 18,7-8 neištikimybė moters
Jer 50,25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,25 Jer 51,55 Jer 50,15 Ps 45,3 Ps 45,5 Iz 13,2-5 Iz 13,17-18 Iz 14,22-24 Iz 21,7-9 Iz 46,10-11 Iz 48,14-15 Jer 50,35-38 Jer 51,11-12 Jer 51,20 Am 3,6 Apr 18,8 nukaltas ginklas
Jer 50,26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite – tenelieka nieko. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 14,23 Iz 45,3 Jer 50,10 Iz 5,26 Iz 10,6 Iz 25,10 Iz 63,3-4 Jer 50,13 Jer 50,15 Jer 50,23 Jer 50,41 Jer 51,25-28 Jer 51,44 Jer 51,64 Mch 7,10 Apr 14,19 Apr 18,21-24 Apr 19,15
Jer 50,27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 34,7 Jer 46,21 Ps 22,12 Ps 37,13 Jer 48,44 Jer 27,7 Jer 50,11 Jer 50,31 Rd 1,21 Ez 7,5-7 Ez 39,17-20 Apr 16,17-19 Apr 18,10 Apr 19,17
Jer 50,28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 48,20 Jer 50,15 Rd 1,10 Ps 149,6-9 Jer 51,10-11 Rd 2,6-7 Dan 5,23 Jer 51,50-51 Dan 5,3-5 Zch 12,2-3 Babelės miestas
Jer 50,29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 47,10 Jer 51,56 Iš 10,3 Jer 50,14-15 Dan 4,37 Apr 18,6 Ps 137,8-9 Iz 14,13-14 Iz 37,23 Jer 50,9 Jer 50,24 Jer 50,26 Jer 50,32 Dan 5,23 Dan 11,36 2 Tes 2,4 Apr 13,5-6 Apr 16,6 Babilono bokštas
Jer 50,30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dieną, – sako Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,26 Jer 9,21 Jer 18,21 Iz 13,15-18 Jer 48,15 Jer 50,36 Jer 51,3-4 Jer 51,56-57 Apr 6,15 Apr 19,18
Jer 50,31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 21,13 Jer 50,29 Nah 2,13 Job 40,11-12 Jer 48,29 Jer 49,16 Jer 50,32 Jer 51,25 Ez 5,8 Ez 29,3 Ez 29,9-10 Ez 38,3 Ez 39,1 Dan 4,30-31 Nah 3,5 Hab 2,4-5 Jok 4,6 1 Pt 5,5 salmonas
Jer 50,32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 21,14 Jer 49,27 Iz 10,12-15 Įst 32,22 Pat 16,18 Pat 18,12 Iz 14,13-15 Jer 51,26 Jer 51,64 Ez 28,2-9 Dan 5,20 Dan 5,23-30 Am 1,4 Am 1,7 Am 1,10 Am 1,12 Am 1,14 Am 2,2 Am 2,5 Apr 18,8 didžioji Babelėsalmonas
Jer 50,33 Kareivijų Viešpats sako: „Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 14,17 Iz 58,6 Iš 5,2 Iš 8,2 Iš 9,2-3 Iš 9,17-18 Iz 47,6 Iz 49,24-26 Iz 51,23 Iz 52,4-6 Jer 34,15-18 Jer 50,7 Jer 50,17-18 Jer 51,34-36 Zch 1,15-16
Jer 50,34 Jų Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,36 Iz 43,14 Pat 23,11 Iz 14,3-7 Iz 41,14 Iz 47,4 Iz 51,22 Mch 7,9 Apr 18,8 Iš 6,6 Ps 35,1 Ps 43,1 Pat 22,23 Iz 44,6 Iz 44,23-24 Iz 54,5 Jer 15,21 Jer 51,19 Mch 4,10 2 Tes 1,6-7 Apr 19,1-3 laiminti tauta
Jer 50,35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams! En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 47,6 Jer 51,57 Dan 5,1-2 Dan 5,7-8 Dan 5,30 Oz 11,6 Kun 26,25 Iz 19,11-13 Iz 29,14 Iz 41,25 Iz 44,25 Iz 47,13-14 Iz 66,16 Jer 8,9 Jer 10,7 Jer 50,27 Jer 50,30 Jer 51,39 Ez 14,2 Zch 11,17 Babilono vaikai
Jer 50,36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,22 Iz 44,25 Nah 3,13 2 Sam 15,31 2 Sam 17,14 2 Krn 25,16 Iz 43,14 Iz 47,10-15 Jer 48,30 Jer 50,30 Jer 51,23 Jer 51,30 Jer 51,32 Nah 2,8 Nah 3,7 Nah 3,17-18 2 Tes 2,9-11 1 Tim 4,2 1 Tim 6,4 Apr 19,20 Apr 21,8 Apr 22,15 mūsų kūnas
Jer 50,37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu! En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,30 Jer 25,20 Jer 51,21 Nah 3,13 Ps 20,7-8 Iz 45,3 Jer 48,41 Ez 30,5 Ps 46,9 Ps 76,6 Iz 19,16 Jer 25,24 Jer 50,26 Ez 39,20 Nah 2,2-4 Nah 2,13 Ag 2,22 Babelės miestasBabilono vaikai
Jer 50,38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 44,27 Jer 50,2 Jer 51,47 Jer 51,52 Apr 16,12 Iz 44,25 Iz 46,1-7 Jer 50,12 Jer 51,7 Jer 51,32-36 Jer 51,44 Dan 3,1-30 Dan 5,4 Hab 2,18-19 Apd 17,16 Apr 17,5 Apr 17,15-16 Babelės miestasBabilono vaikaibeprotybėelementai
Jer 50,39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 13,20-22 Apr 18,2 Jer 25,12 Iz 14,23 Iz 34,11-17 Jer 50,12-13 Jer 51,26 Jer 51,37-38 Jer 51,43 Jer 51,62-64 Apr 18,21-24 Babilono bokštasgyvūnaiklaidžiojimas dykumojepelėdaperėjus dykumąvidinė dykuma
Jer 50,40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 19,24-25 Jer 49,18 Lk 17,28-30 2 Pt 2,6 Jud 1,7 Įst 29,23 Iz 1,9 Iz 13,19-20 Jer 51,26 Oz 11,8-9 Am 4,11 Sof 2,9 Apr 11,8 Apr 18,8-9 Babelės miestasprekybininkaisiekisslėptisSodomaSodoma Gomorasodomijavarzykitesvyrs
Jer 50,41 Galinga tauta ateina iš šiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,27-28 Iz 13,2-5 Jer 6,22-23 Jer 50,9 Iz 13,17-18 Jer 25,14 Jer 50,2-3 Jer 51,1-2 Jer 51,11 Apr 17,16
Jer 50,42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,30 Iz 13,17-18 Iz 47,6 Jer 8,16 Jer 47,3 Ps 46,2-3 Ps 46,6 Ps 74,20 Ps 137,8-9 Iz 5,28 Iz 14,6 Jer 6,22-23 Jer 50,14 Hab 1,6-8 Jok 2,13 Apr 16,6 Apr 19,14-18 kinijažiaurumas
Jer 50,43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,24 Jer 51,31 Iz 13,6-8 Iz 21,3-4 Jer 49,22 Dan 5,5-6
Jer 50,44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,19-21 Iš 15,11 Sk 16,5 Job 41,10-11 Ps 89,6 Ps 89,8 Iz 40,18 Iz 40,25 Iz 41,25 Iz 43,10 Iz 46,9 Iz 46,11 Jer 25,38 Judo liūtasliūtai
Jer 50,45 Štai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,20 Jer 51,10-11 Ps 33,10-11 Iz 14,24-27 Iz 46,10-11 Jer 37,10 Apd 4,28 Ef 1,11 Apr 17,16-17
Jer 50,46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,21 Ez 26,18 Ez 31,16 Apr 18,9-19 Iz 14,9-10 Ez 32,10 rūpintis mirusiais

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį