Biblijos vartai

Atversta Jer 51,1-64 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 64.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei Babilonas pakiltų iki dangaus ir savo pilis pastatytų iki debesų, mano siųstas naikintojas užklups jį“, – sako Viešpats. Šauksmas kyla iš Babilono, baisus sunaikinimas Chaldėjos krašte, nes Viešpats plėšia Babiloną ir tildo jo galingą balsą, nors jo bangos šniokščia kaip galingi vandenys, girdimi jų triukšmingi balsai. Jeremijas užrašė į knygą visas nelaimes, kurios ištiks Babiloną, visus žodžius, kurie parašyti prieš Babiloną.

Jer 51,1 Taip sako Viešpats: „Aš pažadinsiu prieš Babilono ir Chaldėjos gyventojus naikinantį vėją. En Lbd  Jer 4,11-12 Oz 13,15 2 Kar 19,7 Iz 13,3-5 Jer 49,36 Jer 50,9 Jer 50,14-16 Jer 50,21 Jer 50,24 Jer 50,29 Jer 50,33 Ez 19,12 Am 3,6 Zch 2,8 Apd 9,4 pikto kilmė
Jer 51,2 Aš siųsiu į Babiloną vėtytojus. Jie vėtys jį ir ištuštins šalį. Ji bus apsupta iš visų pusių. En Lbd  Jer 15,7 Mt 3,12 Iz 41,16 Jer 50,14-15 Jer 50,29 Jer 50,32 Jer 51,27-28 Ez 5,12 tuščia kalba
Jer 51,3 Šauliai, įtempkite lankus, šarvuotieji, pakilkite. Nesigailėkite jos jaunuolių ir sunaikinkite visą jos kariuomenę. En Lbd  Jer 46,4 Jer 50,14 Jer 50,21 Įst 32,25 Ps 137,9 Iz 13,10-18 Jer 9,21 Jer 50,27 Jer 50,29-30 Jer 50,41-42 Jok 2,13
Jer 51,4 Žuvusieji ir sunkiai sužeisti chaldėjų krašte gulės gatvėse. En Lbd  Jer 49,26 Iz 13,15 Jer 50,30 Iz 14,19 Jer 50,37
Jer 51,5 Izraelio ir Judo neatstūmė Viešpats, jų Dievas, nors jų kraštas yra pilnas nusikaltimų prieš Izraelio Šventąjį. En Lbd  Oz 4,1 Jer 33,24-26 1 Sam 12,22 1 Kar 6,13 2 Kar 21,16 Ezr 9,9 Ps 94,14 Iz 44,21 Iz 49,14-15 Iz 54,3-11 Iz 62,12 Jer 16,18 Jer 19,4 Jer 23,15 Jer 31,37 Jer 46,28 Jer 50,4-5 Jer 50,20 Ez 8,17 Ez 9,9 Ez 22,24-31 Oz 1,10 Am 9,8-9 Mch 7,18 Mch 7,20 Sof 3,1-4 Zch 2,12 Zch 12,6 Zch 12,8 Rom 11,1-2
Jer 51,6 Bėkite iš Babilono, gelbėkitės, nežūkite dėl jo nusikaltimų. Tai Viešpaties keršto diena, ir Jis atlygins jam už jo darbus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 50,8 Jer 50,15 Jer 50,28 Sk 16,26 Jer 25,14 Jer 51,45 Pr 19,15-17 Įst 32,25 Įst 32,41 Įst 32,43 Pat 13,20 Iz 48,20 Jer 25,16 Jer 27,7 Jer 46,10 Jer 50,31 Jer 51,9 Jer 51,11 Jer 51,50 Zch 2,6-7 1 Tim 5,22 Apr 16,19 Apr 18,4-6 Babelės miestasBabilono bokštasdidžioji Babelė
Jer 51,7 Babilonas buvo auksinė taurė Viešpaties rankoje, visa žemė pasigėrė iš jos. Jos vyno gėrė tautos, todėl jos išprotėjo. En Lbd  Apr 14,8 Apr 17,4 Apr 17,2 Apr 18,3 Iz 14,4 Jer 25,9 Jer 25,14-27 Jer 50,38 Dan 2,32 Dan 2,38 Dan 3,1-7 Hab 2,15-16 Apr 18,23 Apr 19,2 auksasaukso gatvėsaukso taurėBabilono bokštasBabilono karaliusBabilono vaikaibeprotybėdidžioji Babelėišdžiuvo
Jer 51,8 Babilonas krito, jis sutriuškintas. Apraudokite jį, atneškite balzamo jo žaizdoms, gal jis pagis?“ En Lbd  Iz 21,9 Jer 46,11 Apr 14,8 Jer 48,20 Jer 50,2 Apr 18,2 Iz 13,6-7 Iz 47,9 Jer 8,22 Jer 30,12-15 Jer 48,31 Jer 51,41 Ez 27,30-32 Ez 30,2 Dan 5,24 Dan 5,31 Nah 3,19 Apr 18,8-11 Apr 18,17-19 Babilono vaikaimedicinapikto kilmėvaistai
Jer 51,9 Mes gydėme Babiloną, bet jis nepagijo. Palikime jį ir grįžkime kiekvienas į savo kraštą. Jo teismas pasiekė dangų. En Lbd  Iz 13,14 Jer 50,16 Apr 18,5 Ezr 9,6 Jer 46,16 2 Krn 28,9 Iz 47,15 Jer 8,20 Jer 46,21 Dan 4,20-22 Mt 25,10-13
Jer 51,10 Viešpats iškėlė mūsų teisumą. Eikime ir pasakokime Sione, ką Viešpats, mūsų Dievas, padarė. En Lbd  Jer 50,28 Ps 37,6 Iz 40,2 Ps 9,14 Ps 102,19-21 Ps 116,18-19 Ps 126,1-3 Iz 51,11 Iz 52,9-10 Jer 31,6-9 Mch 7,9-10 Apr 14,1-3 Apr 19,1-6 liudijimas
Jer 51,11 Galąskite strėles, imkite skydus! Viešpats sukėlė medų karalius, nes Jo sumanymas yra sunaikinti Babiloną. Tai Viešpaties kerštas dėl šventyklos. En Lbd  Jer 46,4 Jer 50,45 Jer 46,9 Jer 50,9 1 Kar 11,14 1 Kar 11,23 1 Krn 5,26 2 Krn 36,22 Ezr 1,1 Ps 74,3-11 Ps 83,3-9 Iz 10,26 Iz 13,17-18 Iz 21,2 Iz 21,5 Iz 41,25 Iz 45,1 Iz 45,5 Iz 46,11 Jer 50,14-15 Jer 50,25 Jer 50,28-29 Jer 51,12 Jer 51,24 Jer 51,27-29 Jer 51,35 Hab 2,17-20 Zch 12,2-3 Zch 14,2 Zch 14,12 Apr 17,16-17 iranasišnaudojimasJonos ženklas
Jer 51,12 Iškelkite vėliavą prieš Babilono sienas, sustiprinkite sargybą, paruoškite pasalas. Ką Viešpats nusprendė, tai ir padarys Babilono gyventojams. En Lbd  Iz 13,2 Jer 51,11 Jer 51,29 Nah 2,1 Joz 8,14 Pat 21,30 Iz 8,9-10 Jer 46,3-5 Jer 50,2 Jer 51,27 Rd 2,17 Jl 3,2 Jl 3,9-14 Nah 3,14-15 sargas
Jer 51,13 Tu, kuris gyveni prie gausių vandenų ir turi gausybę turtų. Atėjo tavo galas, tavo godumo saikas. En Lbd  Apr 17,1 Iz 45,3 Apr 17,15 Jer 51,36 Pr 6,13 Jer 17,11 Jer 50,27 Jer 50,31 Jer 50,37 Rd 4,18 Ez 7,2-12 Dan 5,26 Am 8,2 Hab 2,5-11 Lk 12,19-21 1 Pt 4,7 2 Pt 2,3 2 Pt 2,14-15 Jud 1,11-13 Apr 18,11-17 Apr 18,19 Babelės miestasBabilono bokštasBabilono vaikaididžioji Babelėdraugystė lobisišminties lobiailobynai
Jer 51,14 Kareivijų Viešpats prisiekė: „Tave užplūs žmonės kaip skėriai ir pakels prieš tave savo balsus“. En Lbd  Jer 49,13 Jer 50,15 Jl 2,25 Am 6,8 Ts 6,5 Jer 46,23 Jer 51,27 Jl 1,4-7 Jl 2,3-4 Nah 3,15-17 Heb 6,13 prisiekėskėriai
Jer 51,15 Jis savo jėga sukūrė žemę, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangų. En Lbd  Job 9,8 Jer 10,12-16 Rom 1,20 Ps 104,2 Ps 146,5-6 Jer 32,17 Apd 14,15 Apr 4,11 Pr 1,1-6 Ps 104,24 Ps 107,25 Ps 136,5 Ps 148,1-5 Pat 3,19 Iz 40,22 Iz 40,26 Iz 42,5 Iz 44,24 Iz 45,12 Iz 48,13 Iz 51,13 Jer 51,15-19 Apd 17,24 Rom 11,33 Kol 1,16-17 Heb 1,2-3 astronomijacitatos išmintisDangaus skliautasdidelė išmintisDievasDievas nesukūrėDievo kurinijakūrimasproto galiasaulė sukurtasukūrimastrecias Dangusžemės kilmė
Jer 51,16 Jo balso klauso vandenys danguose, Jis pakelia garus nuo žemės pakraščių. Jis siunčia žaibus su lietumi, paleidžia vėją iš savo sandėlių. En Lbd  Ps 135,7 Ps 18,13 Jon 1,4 Pr 8,1 Iš 10,13 Iš 10,19 Iš 14,21 Job 36,26-33 Job 37,2-11 Job 37,13 Job 38,22 Job 38,34-38 Job 40,9 Ps 29,3-10 Ps 46,6 Ps 68,33 Ps 78,26 Ps 104,7 Ps 147,18 Jer 10,12-13 Ez 10,5 Am 9,7 Jon 4,8 Mt 8,26-27 angasDangaus skliautaslietulietusplokščia žemėtamsus debesyszemes galas
Jer 51,17 Žmogus neturi pažinimo ir yra neišmintingas. Amatininkai bus sugėdinti dėl savo drožinių, jų lieti atvaizdai yra apgaulė, juose nėra kvapo. En Lbd  Jer 10,14 Hab 2,18-19 Iz 44,18-20 Ps 14,2 Ps 53,1-2 Ps 92,5-6 Ps 115,5 Ps 115,8 Ps 135,17-18 Jer 50,2 Rom 1,20-23 1 Kor 1,19-21 kvailasliuteronainešioja stabusstabmeldystė
Jer 51,18 Jie yra tuštybė, paklydimo darbai. Jie pražus aplankymo dieną. En Lbd  Iš 12,12 Iz 19,1 Iz 46,1 Jer 10,8 Jer 10,15 Jer 18,15 Jer 43,12-13 Jer 46,25 Jer 48,7 Jer 50,2 Jon 2,8 Sof 2,11 Apd 14,15
Jer 51,19 Visai kitokia yra Jokūbo dalis. Jis yra visa ko Kūrėjas, Izraelis yra Jo nuosavybė. Kareivijų Viešpats yra Jo vardas. En Lbd  Jer 10,16 Ps 73,26 Iš 19,5-6 Įst 32,9 Ps 16,5 Ps 33,12 Ps 74,2 Ps 115,3 Ps 135,4 Iz 47,4 Jer 12,7-10 Jer 50,11 Rd 3,24 1 Pt 2,9
Jer 51,20 „Tu esi mano kūjis ir kovos ginklas. Tavimi sudaužysiu tautas ir sunaikinsiu karalystes. En Lbd  Iz 41,15-16 Iz 10,5 Mch 4,13 Jer 50,23 Iz 10,15 Iz 13,5 Iz 14,5-6 Iz 37,26 Jer 25,9 Jer 25,11 Jer 27,5-7 Zch 9,13-14 Mt 22,7 ant kryziauskarasnukaltas ginklas
Jer 51,21 Tavimi sunaikinsiu žirgą ir raitelį, kovos vežimą ir jame esantį. En Lbd  Iš 15,1 Iš 15,21 Ps 46,9 Ps 76,6 Jer 50,37 Ez 39,20 Mch 5,10 Nah 2,13 Ag 2,22 Zch 10,5 Zch 12,4 Apr 19,18 arkliaikaro vežimai
Jer 51,22 Tavimi sunaikinsiu vyrą ir moterį, seną ir jauną, jaunuolį ir mergaitę, En Lbd  2 Krn 36,17 Iz 13,18 Įst 32,25 1 Sam 15,3 Iz 13,16 Iz 20,4 Jer 6,11 Rd 2,11 Ez 9,6
Jer 51,23 piemenį ir bandą, artoją ir jungą su gyvuliais, kunigaikščius ir valdovus. En Lbd  Jer 51,57
Jer 51,24 Bet Aš atlyginsiu Babilonui ir visiems Chaldėjos gyventojams jūsų akivaizdoje už jų piktybes, padarytas Sione, – sako Viešpats. – En Lbd  Jer 50,15 Ps 137,8-9 Iz 47,6-9 Iz 51,22-23 Iz 61,2 Iz 63,1-4 Iz 66,6 Jer 50,17-18 Jer 50,28-29 Jer 50,33-34 Jer 51,11 Jer 51,35 Jer 51,49 1 Tes 2,15-16 Apr 6,10 Apr 18,20 Apr 18,24 Apr 19,2-4
Jer 51,25 Tu buvai naikinantis kalnas, sugadinęs visą žemę. Aš ištiesiu savo ranką prieš tave, sulyginsiu tave su žeme ir paversiu pelenais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 8,8 Zch 4,7 Iz 13,2 Jer 50,31 Pr 11,4 Jer 25,9 Jer 25,18-27 Jer 51,7 Jer 51,20-23 Jer 51,53 Jer 51,58 Dan 4,30 2 Pt 3,10 Apr 17,1-6 Apr 18,9-10 antras trimitasBabilono bokštasSiono kalnas
Jer 51,26 Tavo akmenų nenaudos nei kampams, nei pamatams. Tu būsi amžina dykyne. En Lbd  Iz 13,19-22 Jer 50,12-13 Jer 51,43 Iz 14,23 Iz 34,8-17 Jer 50,40-41 Jer 51,29 Jer 51,37 Apr 18,20-24 Babelės miestasBabilono vaikaikertinis
Jer 51,27 Iškelkite vėliavą, trimituokite trimitais, kad išgirstų tautos. Sušaukite prieš jį Ararato, Minio ir Aškenazo karalystes. Paskirkite kariuomenei vadą ir surinkite tiek karių kaip skėrių laukuose. En Lbd  Pr 8,4 Pr 10,3 Jer 25,14 Jer 50,2 Jer 51,12 1 Krn 1,6 Iz 13,2-5 Iz 18,3 Jer 50,41-42 Jer 51,14 Ts 6,5 2 Kar 19,37 Jer 6,1 Jer 46,23 Jl 2,2-3 Am 3,6 Nah 3,15-17 Zch 14,2 Apr 9,7-11 arkliaiarmenijadešimteuropafarasnusileidoRusijaskėriaišofaras
Jer 51,28 Pasiruoškite kovai kartu su medų karaliais, valdovais, kunigaikščiais ir visais jų valdžioje esančiais kraštais. En Lbd  Jer 51,11 Pr 10,2 1 Krn 1,5 Est 1,3 Est 10,2 Iz 13,17 Iz 21,2 Jer 25,25 Jer 51,27 Dan 5,28-30 Dan 6,8 Dan 8,3-4 Dan 8,20 Dan 9,1 išnaudojimaspikto kilmė
Jer 51,29 Žemė pajudės ir drebės, nes Babilonui bus įvykdytas Viešpaties sprendimas. Babilono kraštas taps tuščias ir negyvenamas“. En Lbd  Jer 8,16 Jer 51,43 Iz 13,19-20 Jer 10,10 Jer 50,13 Jer 50,45 Am 8,8 Iz 13,13-14 Iz 14,16 Iz 14,23-24 Iz 46,10-11 Iz 47,1-15 Jer 50,36 Jer 50,39-40 Jer 50,43 Jer 51,11-12 Jer 51,62-64 Jl 2,10 Apr 18,2 Apr 18,21-24
Jer 51,30 Babilono kariai nebeina į kovą. Jie sėdi tvirtovėse netekę drąsos. Jų gyvenvietės dega, vartai išlaužti. En Lbd  Nah 3,13 Rd 2,9 Iz 13,7-8 Iz 19,16 Jer 50,36-37 Ps 76,5 Iz 45,1-2 Am 1,5 Ps 107,16 Ps 147,13 Jer 48,41 Jer 51,32 Jer 51,57 Apr 18,10 Babilono bokštas
Jer 51,31 Pasiuntinys sutinka pasiuntinį. Jie neša žinią Babilono karaliui, kad jo miestas paimtas iš visų pusių: En Lbd  2 Sam 18,19-31 2 Krn 30,6 1 Sam 4,12-18 Est 3,13-15 Est 8,10 Est 8,14 Job 9,25 Iz 21,3-9 Iz 47,11-13 Jer 4,20 Jer 50,24 Jer 50,43 Dan 5,2-5 Dan 5,30
Jer 51,32 brastos užimtos, įtvirtinimai dega, kariai apimti panikos. En Lbd  Iz 44,27 Jer 50,37-38 Jer 51,30
Jer 51,33 Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, sako: „Babilonas yra kaip klojimas kūlimo metu. Dar valandėlė, ir derliaus metas ateis“. En Lbd  Iz 21,10 Oz 6,11 Jl 3,13 Iz 41,15-16 Mch 4,13 Iz 17,5-11 Iz 18,5 Am 1,3 Hab 3,12 Mt 13,30 Mt 13,39 Apr 14,15-20 Dievas palaikopjūtisspindesys
Jer 51,34 „Nebukadnecaras, Babilono karalius, ėdė mane ir naikino, paliko mane kaip tuščią indą. Jis prarijo mane kaip slibinas. Pripildęs savo pilvą mano gardumynais, mane išstūmė. En Lbd  Jer 50,17 Jer 51,44 Job 20,15 Iz 24,1-3 Pat 1,12 Iz 34,11 Jer 39,1-8 Jer 48,11-12 Jer 50,7 Jer 51,49 Rd 1,1 Rd 1,14-15 Rd 2,16 Ez 36,3 Am 8,4 Nah 2,2 Nah 2,9-10 Mt 23,13 drakonaidrakonasedeno sodaigarbingi indaigyvatė moterisjuru slibinaskurti gerinuodaipabaisosskausmas skrandyjeslibinastuščia kalbažaltys dykumoje
Jer 51,35 Man ir mano žmonėms padaryta skriauda tekrinta ant Babilono“, – sakys Sionas. „Mano kraujas tekrinta ant Chaldėjos“, – sakys Jeruzalė. En Lbd  Ts 9,20 Ts 9,24 Ts 9,56-57 Ps 9,12 Ps 12,5 Ps 137,8-9 Iz 26,20-21 Jer 50,29 Zch 1,15 Mt 7,2 Jok 2,13 Apr 6,10 Apr 16,6 Apr 18,6 Apr 18,20
Jer 51,36 Viešpats sako: „Aš ginsiu tavo bylą ir atkeršysiu už tave. Aš išdžiovinsiu Babilono vandenis, jo šaltiniai išseks. En Lbd  Jer 50,38 Ps 140,12 Rom 12,19 Iz 44,27 Įst 32,35 Įst 32,43 Ps 94,1-3 Ps 107,33 Pat 22,23 Pat 23,11 Iz 43,14 Iz 47,6-9 Iz 49,25-26 Jer 50,33-34 Jer 51,6 Mch 7,8-10 Hab 2,8-17 Heb 10,30-31 Apr 16,12 Apr 19,1-3 išdžiuvonasta
Jer 51,37 Babilonas pavirs griuvėsių krūva šakalams gyventi, vieta pasibaisėjimo ir pajuokos, be gyventojų. En Lbd  Apr 18,2 Jer 18,16 Jer 25,9 2 Krn 29,8 Iz 13,19-22 Iz 14,23 Iz 34,8-17 Jer 19,8 Jer 25,12 Jer 25,18 Jer 29,18 Jer 50,12-13 Jer 50,23-26 Jer 50,38-40 Jer 51,25-26 Jer 51,29 Rd 2,15-16 Mch 6,16 Sof 2,15 Apr 18,21-23 Babilono vaikaibuveinesdrakonaidrakonaselementaijuru slibinaskedrasliūtas drakonasoraspikto kilmėprieštaravo mozeiraupsuotasisslibinastikrasisžvėrelių
Jer 51,38 Jie riaumos kaip liūtai, staugs kaip liūtų jaunikliai. En Lbd  Jer 2,15 Ts 16,20 Job 4,10-11 Ps 34,10 Ps 58,6 Iz 35,9 Nah 2,11-13 Zch 11,3 jojadosJudo liūtasliūtai
Jer 51,39 Aš jiems paruošiu puotą: jie nusigers ir užmigs amžinu miegu. En Lbd  Jer 51,57 Jer 25,27 Ps 13,3 Ps 76,5-6 Iz 21,4-5 Iz 22,12-14 Jer 48,26 Dan 5,1-4 Dan 5,30 Nah 1,10 Nah 3,11
Jer 51,40 Aš juos nuvesiu į skerdyklą kaip avinėlius, avinus ir ožius. En Lbd  Jer 50,27 Ps 37,20 Ps 44,22 Iz 34,6 Ez 39,18
Jer 51,41 Krito Šešachas, pasaulio puošmena! Babilonas tapo siaubu tautoms! En Lbd  Jer 25,26 Iz 13,19 Jer 49,25 Įst 28,37 2 Krn 7,21 Iz 14,4 Jer 50,23 Jer 50,46 Jer 51,37 Ez 27,35 Dan 2,38 Dan 4,22 Dan 4,30 Dan 5,1-5 Apr 18,10-19 BabilonasBabilono karaliusdykynė
Jer 51,42 Jūra įsiveržė į Babiloną, daugybė bangų užliejo jį. En Lbd  Iz 8,7-8 Dan 9,26 Ps 18,4 Ps 18,16 Ps 42,7 Ps 65,7 Ps 93,3 Jer 51,55 Ez 27,26-34 Lk 21,25 Apr 17,15-16 didžioji jūra
Jer 51,43 Jo miestai virto dykyne, išdžiūvusia žeme, kurioje niekas negyvena ir joks žmogus per ją nekeliauja. En Lbd  Iz 13,20 Jer 2,6 Jer 51,29 Jer 50,12 Jer 50,39-40 Jer 51,37 Ez 29,10-11 Babilono vaikaididžioji Babelė
Jer 51,44 Aš nubausiu Belį Babilone ir išplėšiu iš jo gerklės, ką jis prarijo. Tautos nebeplauks pas jį. Babilono sienos krito. En Lbd  Jer 51,34 Jer 51,58 Iz 2,2 Jer 50,2 2 Krn 36,7 Ezr 1,7-8 Iz 46,1-2 Iz 60,5 Jer 50,15 Jer 51,18 Jer 51,47 Jer 51,53 Dan 1,2 Dan 3,2-3 Dan 3,29 Dan 4,1 Dan 4,22 Dan 5,2-4 Dan 5,19 Dan 5,26 Dan 5,31 Apr 18,9-19 auksinis miestasBabelės miestasBabilonasBabilono vaikaididžioji Babelė
Jer 51,45 Išeik iš jo, mano tauta! Kiekvienas gelbėkite savo gyvybę nuo degančios Viešpaties rūstybės. En Lbd  Jer 51,6 Iz 48,20 Jer 50,8 Apr 18,4 Pr 19,12-16 Apd 2,40 Sk 16,26 Jer 51,9 Jer 51,50 Zch 2,7 2 Kor 6,17 Apr 14,8-11 Babelės miestaspyktis
Jer 51,46 Nenusiminkite, neišsigąskite gandų, kurie kas metai sklis krašte apie neramumus ir valdovų tarpusavio kovas. En Lbd  2 Kar 19,7 Iz 13,3-5 Iz 19,2 Ts 7,22 1 Sam 14,16-20 2 Krn 20,23 Iz 21,2-3 Jer 46,27 Mt 24,6-8 Mk 13,7-8 Lk 21,9-19 Lk 21,28
Jer 51,47 Ateina laikas, kai Aš teisiu Babilono atvaizdus; visas kraštas susigės, o jo gyventojai bus išžudyti. En Lbd  Jer 50,2 Iz 46,1-2 Jer 51,52 Iz 21,9 Jer 11,22 Jer 13,21 Jer 23,34 Jer 25,12 Jer 50,12-16 Jer 50,35-40 Jer 51,18 Jer 51,24 Jer 51,43
Jer 51,48 Tada dangus, žemė ir visa, kas juose yra, džiaugsis žuvimu Babilono, kurį užims iš šiaurės atėjęs naikintojas. En Lbd  Iz 44,23 Apr 18,20 Jer 50,3 Iz 48,20 Iz 49,13 Ps 58,10-11 Pat 11,10 Jer 50,9 Jer 50,41 Jer 51,10-11 Apr 15,1-4 Apr 16,4-7 Apr 19,1-7
Jer 51,49 Kaip Babilono ranka žudė Izraelyje, taip Babilone kris nužudytieji. En Lbd  Jer 50,29 Jer 51,24 Ts 1,7 Ps 137,8-9 Jer 50,11 Jer 50,17-18 Jer 50,33-34 Jer 51,10-11 Jer 51,35 Mt 7,2 Jok 2,13 Apr 18,5-6
Jer 51,50 Jūs, kurie ištrūkote nuo kardo, eikite, nestovėkite vietoje, ir, toli būdami, atsiminkite Viešpatį ir Jeruzalę“. En Lbd  Jer 44,28 Įst 4,29-31 Jer 51,45 Įst 30,1-4 Ezr 1,3-5 Neh 1,2-4 Neh 2,3-5 Ps 102,13-14 Ps 122,6 Ps 137,5-6 Iz 48,20 Iz 51,11 Iz 52,2 Iz 52,11-12 Jer 29,12-14 Jer 31,21 Jer 50,8 Jer 51,6 Dan 9,2-3 Dan 9,16-19 Zch 2,7-9 Apr 18,4
Jer 51,51 Mes susigėdome, girdėdami pajuokas; gėda apdengė mūsų veidus, kai svetimi atėjo į šventąją vietą Viešpaties namuose. En Lbd  Rd 1,10 Ps 44,13-16 Ps 74,3-7 Ps 79,4 Ps 69,7-13 Ps 71,13 Ps 74,18-21 Ps 79,1 Ps 79,12 Ps 109,29 Ps 123,3-4 Ps 137,1-3 Jer 3,22-25 Jer 14,3 Jer 31,19 Jer 52,13 Rd 2,15-17 Rd 2,20 Rd 5,1 Ez 7,18 Ez 7,21-22 Ez 9,7 Ez 24,21 Ez 36,30 Dan 8,11-14 Dan 9,26-27 Dan 11,31 Mch 7,10 Apr 11,1-2
Jer 51,52 „Ateis diena, kai Aš nuteisiu jų drožinius; tuomet visame krašte vaitos sužeistieji. En Lbd  Jer 51,47 Jer 50,38 Iz 13,15-16 Ez 30,24 Dan 5,30-31 stabmeldystė
Jer 51,53 Jei Babilonas pakiltų iki dangaus ir savo pilis pastatytų iki debesų, mano siųstas naikintojas užklups jį“, – sako Viešpats. En Lbd  Jer 49,16 Pr 11,4 Ps 139,8-10 Jer 51,25 Iz 10,6-7 Iz 13,2-5 Iz 13,17 Iz 14,12-15 Iz 41,25 Iz 45,1-5 Iz 47,5 Iz 47,7 Jer 50,9-10 Jer 50,21 Jer 50,25 Jer 50,31-34 Jer 50,45 Jer 51,1-4 Jer 51,11 Jer 51,48 Jer 51,58 Ez 31,9-11 Dan 4,30 Am 9,4 Abd 1,3-4 Babelės miestasBabilono karaliusBabilono vaikai
Jer 51,54 Šauksmas kyla iš Babilono, baisus sunaikinimas Chaldėjos krašte, En Lbd  Jer 50,22 Jer 48,3-5 Jer 50,46 Iz 13,6-9 Iz 15,5 Jer 50,27 Jer 50,43 Sof 1,10 Apr 18,17-19
Jer 51,55 nes Viešpats plėšia Babiloną ir tildo jo galingą balsą, nors jo bangos šniokščia kaip galingi vandenys, girdimi jų triukšmingi balsai. En Lbd  Ps 18,4 Ps 65,7 Ps 93,3-4 Iz 15,1 Iz 17,13 Iz 24,8-11 Iz 47,5 Jer 25,10 Jer 50,10-15 Jer 51,38-39 Jer 51,42 Ez 26,3 Lk 21,25 Apr 17,15 Apr 18,22-23
Jer 51,56 Priešas veržiasi į Babiloną; jo kariai patenka į nelaisvę, jų lankai sulaužyti. Viešpats, atlygio Dievas, tikrai atlygins. En Lbd  Ps 46,9 Ps 94,1-2 Jer 51,6 Jer 51,48 Hab 2,8 Įst 32,35 Ps 76,3 Iz 59,18 Jer 51,24 Pr 49,24 1 Sam 2,4 Ps 37,15 Ps 137,8 Iz 21,2 Iz 34,8 Iz 35,4 Jer 49,35 Jer 50,10 Jer 50,28-29 Jer 50,36 Jer 51,30 Ez 39,3 Ez 39,9 2 Tes 1,6 Apr 17,16 Apr 18,5-6 Apr 18,20 Apr 19,2 raudonas siūlas
Jer 51,57 „Aš nugirdysiu Babilono kunigaikščius, išminčius, valdovus, karo vadus ir karius. Jie užmigs amžinu miegu ir nepabus“, – sako Karalius, kareivijų Viešpats. En Lbd  Jer 46,18 Jer 25,27 Jer 48,15 Ps 76,5-6 Jer 51,39 Iz 21,4-5 Iz 37,36 Dan 5,1-4 Dan 5,30-31 Nah 1,10 Hab 2,15-17 Mal 1,14 Apr 18,6-7 Apr 18,9 Abraomas Dievasakys matoatsiprašauauka Dievuideportacijadžiaugiuosieretikaiiniciatyvamaldingumasmatyti Dievąmenainesutarimainuotaikapalaida moterispirmenybėsėdėjimassuitaikimassutarimas
Jer 51,58 „Plačioji Babilono siena bus sulyginta su žeme ir aukštieji vartai sudeginti. Tautos vargo veltui, giminės dirbo ir statė ugniai“, – sako Viešpats. En Lbd  Jer 51,64 Hab 2,13 Jer 50,15 Jer 51,44 Iz 45,1-2 Ps 127,1 Iz 65,23 Jer 51,9 Jer 51,30 Babelės miestasBabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaineramumaipikto kilmė
Jer 51,59 Pranašo Jeremijo žodis Serajai, Machsėjos sūnaus Nerijos sūnui, kai jis lydėjo Zedekiją, Judo karalių, jo ketvirtais karaliavimo metais į Babiloną. Seraja buvo žymus kunigaikštis. En Lbd  Jer 32,12 Jer 36,4 Jer 28,1 Jer 45,1 Jer 52,1
Jer 51,60 Jeremijas užrašė į knygą visas nelaimes, kurios ištiks Babiloną, visus žodžius, kurie parašyti prieš Babiloną. En Lbd  Iz 30,8 Jer 30,2-3 Jer 36,32 Iz 8,1-4 Jer 36,2-4 Dan 12,4 Hab 2,2-3 Apr 1,11 Apr 1,19
Jer 51,61 Jeremijas sakė Serajai: „Nuvykęs į Babiloną, perskaityk visus šiuos žodžius En Lbd  Jer 29,1-2 Mt 24,1 Mk 13,1 Kol 4,16 1 Tes 4,18 1 Tes 5,27 Apr 1,3
Jer 51,62 ir sakyk: ‘Viešpatie, Tu grasinai šitą vietą taip sunaikinti, kad čia nebebūtų nieko: nei žmonių, nei gyvulių, ir ji liktų amžina dykyne’. En Lbd  Jer 50,3 Jer 50,13 Iz 13,19-22 Iz 14,22-23 Jer 50,39-40 Ez 35,9 Apr 18,20-23 Jer 25,9 Jer 25,12 Jer 51,25-26 Jer 51,29 Jer 51,37
Jer 51,63 Perskaitęs šią knygą, pririšk prie jos akmenį ir įmesk ją į Eufrato upę, En Lbd  Jer 19,10-11 Apr 18,21
Jer 51,64 sakydamas: ‘Taip įvyks su Babilonu. Jis paskęs ir nebepakils dėl visų nelaimių, kurias Viešpats jam užves’“. Tiek Jeremijo žodžių. En Lbd  Jer 51,58 Job 31,40 Ps 72,20 Nah 1,8-9 Ps 76,12 Jer 25,27 Jer 51,42 Hab 2,13 Apr 14,8 Apr 18,2 Apr 18,21

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį